60 načina sticanja nagrada i brisanja grijeha

Discussion in 'Pravac, Metodologija' started by GAZIJA, Sep 2, 2009.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  [​IMG]Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, salavat i selam na najčasnijeg poslanika i vjerovjesnika. Ovo pismo je namijenjeno svakom muslimanu koji robuje Allahu i nikog Mu ne pripisuje kao druga, s obzirom da je najveći ideal svakog čovjeka da napusti ovaj svijet a Allah mu oprostio sve grijehe.


  Cilj je također da napusti ovaj svijet i dođe na ahiret a da mu je Allah već oprostio sve grijehe tako ne bude pitan za njih na ahiretu, već uveden u Džennet gdje će vječno ostati i neće iz njega nikada izaći. U ovom kratkom pismu spomenut ćemo neka djela koja brišu grijehe i za koja se prema vjerodostojnim hadisima, dobija velika nagrada. Molimo Allaha Jedinog da primi naša djela, a On čuje i zna.

  1. Pokajanje - tevba. Allahov Poslanik je rekao: Ko se pokaje prije nego što Sunce izađe sa zapada, On će mu primiti tevbu. (Muslim, br. 2703). Muhammed, a.s, također kaže: Doista, Uzvišeni Allah prima tevbu čovjeka sve dok duša ne dođe u grkljan.

  2. Izlazak radi traganja za naukom. Allahov poslanik, s.a.v.s, kaže: Ko bude slijedio put koji vodi ka nauci, Allah će mu olakšati put do Dženneta. (Muslim, br. 2699)

  3. Spominjanje Allaha. Muhammed, a.s, kaže: Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima vašim, najcjenjenijim kod vašeg Vladara, najvećim po deredžama, boljim za vas od dijeljenja srebra i zlata, vrednijim nego da sretnete vašeg neprijatelja, udarate po njihovim vratovima a oni udaraju po vašim?' Ashabi su odgovorili: 'Dakako, Allahov poslaniče!' On odgovara: 'Spominjanje Uzvišenog Allaha. (Tirmizi, br. 3347)

  4. Činjenje dobra i upućivanje na dobro. Muhammed, a.s, kaže: Svako dobro djelo je sadaka, a ko upućuje na dobro, kao da ga i čini. (Buhari, 10/374 i Muslim br. 1005)

  5. Vrijednost poziva vjeri u Allaha. Allahov poslanik je kazao: Ko bude pozivao na pravi put, ima nagradu svih onih koji ga slijede, s tim što se njihova nagrada ništa ne umanjuje. (Muslim, br. 2674)

  6. Naređivanje dobra a zabranjivanje zla. Muhammed, a.s, kaže: Ko od vas vidi ružno djelo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, a ako i to ne mogne neka ga srcem osudi a to je znak najslabijeg imana. (Muslim, br. 49)

  7. Kiraet - učenje Kur'ana. Muhammed, a.s, kaže: Učite Kur'an. Kur'an će se na Sudnjem danu pojaviti u ulozi šefaatdžije onome ko ga bude učio. (Muslim, br. 804)
  8. Poučavanje Kur'anu i njegovo učenje. Muhammed, a.s, kaže: Najbolji među vama je onaj koji uči Kur'an i druge poučava tome. (Buhari, 9/66)

  9. Nazivanje selama. Allahov poslanik je rekao: Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili voljet ćete se? Širite među sobom selam. (Muslim, br.54)

  10. Ljubav u ime Allaha. Muhammed, a.s, je rekao: Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema. (Muslim, br. 2566)

  11. Posjećivanje bolesnika. Muhammed, a.s, je rekao: Svaki musliman koji posjeti svog bolesnog brata jutrom, na njega će donositi salavat 70.000 meleka sve dok se ne smrkne, a ako ga posjeti navečer, na njega donosi salavat 70.000 meleka dok ne osvane, a imat će harif (bašču) u Džennetu. (Tirmizi, br. 969)

  12. Pomaganje ljudima u vraćanju duga. Allahov Resul je kazao: Ko pomogne onom koji je bankrotirao, Allah će pomoći (olakšati) njemu na dunjaluku i na ahiretu. (Muslim, br.2699)
  13. Sakrivanje mahana drugih ljudi. Muhammed, a.s, kaže: Ko sakrije mahanu Allahovog roba na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu na ahiretu. (Muslim, br. 2590)http://www.islambosna.ba/images/stories/Ramazan/stara_str/ostalo/book-cover-big.jpg

  14. Održavanje rodbinskih veza. Allahov Poslanik je rekao: Krvno srodstvo je okačeno o Allahov Arš i govori: 'Ko me održava, Allah njega podržao, a ko me kida, Allah njega prekinuo'. (Buhari 10/350 i Muslim, br.2555)

  15. Lijep moral. Upitan je Allahov Poslanik o onome što će najviše ljudi odvesti u Džennet, pa je odgovorio: Bogobojaznost i lijep moral. (Tirmizi, br. 2003)

  16. Istinoljubivost. Muhammed, a.s, je rekao: Držite se iskrenosti, jer, doista, iskrenost vodi u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi u Džennet. (Buhari 10/423 i Muslim, br.2607)

  17. Savladavanje srdžbe. Allahov Poslanik je kazao: Ko bude savladao svoju srdžbu, a bude u stanju da je sprovede, Allah će ga prozvati na čelu svih stvorenja kako bi sebi izabrao džennetske hurije, koje bude htio, na Sudnjem danu. (Tirmizi, br. 2022)

  18. Keffaret sijela. Muhammed, a.s, je rekao: Ko bude sjedio u sijelu i puno pričao, pa zatim, prije nego što ustane izgovori: 'Subhanekellahume ve bi hamdike ešhedu en la illahe illa ente estagfiruke ve etubu ilejke', bit će mu oprošteni grijesi koje je učinio na tom sijelu. (Tirmizi, 3/153)

  19. Strpljivost. Muhammed, a.s, je rekao: Neće muslimana zadesiti nevolja, tegoba, briga, tuga, neugodnost, pa čak ni trn da ga ubode a da mu Allah zbog toga neće izbrisati neke grijehe. (Buhari, 91/10)

  20. Dobročinstvo roditeljima. Allahov Poslanik je rekao: 'Propao neka je, propao neka je!' Ashabi su upitali: 'Ko Allahov poslaniče?' Allahov Poslanik odgovara: 'Onaj kod koga jedan ili dva roditelja budu dočekali starost, i ne uđe (zbog svoje pokornosti njima) u Džennet'. (Muslim, br. 2551)

  21. Angažman na pomoći udovicama i siromasima. Allahov Poslanik kaže: Onaj koji žuri da pomogne udovicama i siromasima je kao mudžahid na Allahovom putu. Mislim da je još rekao: 'Kao onaj koji klanja ne posustajući, kao postač koji stalno posti'. (Buhari, 10/366)

  22. Briga o jetimu. Muhammed, a.s, kaže: Ja i onaj koji se brine o jetimu ćemo biti u Džennetu zajedno' - pa je podigao i pokazao kažiprst i srednji prst. (Buhari, 10/ 365)

  23. Abdest. Allahov poslanik je rekao: Ko bude uzeo abdest i to učinio na najljepši način, izlaziće (spadaće) grijesi iz njegovog tijela, tako da će izići ispod njegovih nokata. (Muslim, br. 245)

  24. Učenje šehadeta poslije abdesta. Muhammed, a.s, je rekao: Ko bude uzeo abdest i to učinio na najljepši način, zatim kaže: 'Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik', zatim prouči: 'Gospodaru, učini me od onih koji se kaju i od onih koji se čiste' - otvorit će mu se vrata Dženneta da uđe na koja bude želio. (Muslim, br. 234)

  25. Ponavljanje za muezzinom dok uči ezan. Muhammed, a.s, kaže: Ko kaže po završetku ezana: 'Milostivi Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, dozvoli Muhammedu posredovanje za nas kod Tebe, podijeli dostojanstvo i visoku čast i nakon proživljenja postavi ga na časno mjesto (el vesile) koje si mu obećao', zaslužio je moj šefaat.

  26. Gradnja mesdžida. Allahov Poslanik kaže: Ko bude sagradio mesdžid želeći Allahovo zadovoljstvo, bit će mu sagrađene slična kuća u Džennetu. (Buhari, br. 450)

  27. Upotreba misvaka. Muhammed, a.s, kaže: Da znam da neću teretiti svoj ummet naredio bih im upotrebu misvaka prije svakog namaza. (Buhari, 2/331 i Muslim, br. 252)

  28. Odlazak u mesdžid. Allahov Poslanik kaže: Ko porani i ode u mesdžid, Allah će mu pripremiti posebne stepene u Džennetu kad god porani i ode. (Buhari 2/124, Muslim, br.669)

  29. Pet dnevnih namaza. Koji god musliman klanja obavezne namaze lijepo uzimajući abdest i izvršavajući skrušenost i ruku'e, bit će mu iskup za prethodne grijehe, izuzimajući veliki grijeh i to za čitav život. (Muslim, br.228)

  30. Klanjanje sabah i ikindije namaza. Ko bude klanjao sabah i ikindiju, ući će u Džennet. (Buhari, 2/43)

  31. Klanjanje džume namaza. Muhammed, a.s, kaže: Ko uzme abdest na najljepši mogući način, zatim ode na džuma-namaz, sluša i pažljivo prati hutbu, oproste mu se grijesi koje je počinio između dvije džume i grijesi još tri dana. (Muslim, br. 857)

  32. Trenutak kada se petkom primaju dove. Muhammed, a.s, kaže: Ima jedno vrijeme petkom u kom rob musliman, ako potrefi čineći dovu Allahu dok je u namazu, a da mu to On neće dati. (Buhari, 2/344 i Muslim, br.852)

  33. Klanjanje pritvrđenih sunneta pet farz namaza. Muhammed, a.s, kaže: Nema ni jednog roba muslimana koji klanja svaki dan 12 dobrovoljnih rekata mimo farza, a da mu Allah neće sagraditi kuću u Džennetu. (Muslim, br. 728)

  34. Klanjanje dva rekata nakon počinjenog grijeha. Muhammed, a.s, je rekao: Nema roba koji učini grijeh, lijepo se očisti, zatim ustane i klanja dva rekata, zatim zamoli Allaha za oprost a da mu neće biti oprošteno. (Ebu Davud, br. 1521)http://www.islambosna.ba/images/stories/Ramazan/stara_str/ostalo/dzamija.jpg

  35. Noćni namaz. Muhammed, a.s, je rekao: Najbolji namaz poslije farz namaza je noćni namaz. (Muslim, br. 1163)

  36. Jutarnji namaz - duha-namaz. Muhammed, a.s, je rekao: Vi ste dužni da svaki dan za svaki svoj zglob date sadaku. Svako slavljenje (tesbih) je sadaka, svaka zahvala (tahmid) je sadaka, svako veličanje (izgovaran tekbira) je sadaka, naređivanje dobra a zabranjivanje zla je sadaka. Sve to nadomiještaju dva rekata duha namaza. (Muslim, br. 720)

  37. Salavat na Allahovog poslanika. Muhammed, a.s, kaže: Ko donese na mene salavat, Allah na njega donese deset. (Muslim, br. 384)

  38. Post. Allahov Poslanik kaže: Nema roba koji posti jedan dan na Allahovom putu, a da Allah za taj dan njegovo lice ne udalji 70 harifa od vatre. (Buhari, 6/35 i Muslim, br. 1153)

  39. Post tri dana svakog mjeseca. Muhammed, a.s, kaže: Post tri dana svakog mjeseca vrijedi kao da stalno post. (Buhari, 4/192 i Muslim, br.1159)

  40. Post mjeseca Ramazana. Allahov Poslanik kaže: Ko bude postio vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi u mjesecu Ramazanu, bit će mu oprošteni njegovi grijesi. (Buhari, 4/331 i Muslim, br. 760)
  41. Post šest dana ševala. Muhammed, a.s, kaže: Ko bude postio mjesec Ramazan, a potom šest dana ševala, kao da je postio cijelu godinu. (Muslim, br. 1164)

  42. Post na Dan Arefata. Muhammed, a.s, kaže: Post na Dan Arefata briše male grijehe koji su počinjeni prošle i koji će biti počinjeni naredne godine. (Muslim, br. 1162)

  43. Post Jevmu ašura. Muhammed, a.s, kaže: Post na Dan ašure, računam da je kod Allaha vrijedan da briše grijehe koji su počinjeni u toj godini. (Muslim 1162)

  44. Priređivanje iftara postaču. Muhammed, a.s, kaže: Ko iftari postača ima nagradu kao postač, s tim što se njemu ne umanji ništa od nagrade. (Tirmizi, br. 807)

  45. Kijam u Lejletul kadru. Muhammed, a.s, kaže: Ko bude klanjao noćni namaz u Noći kadr, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je počinio. (Buhari, 4/221 i Muslim, br.1165)

  46. Davanje sadake. Muhammed, a.s, kaže: Sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru. (Tirmizi, br. 2616)

  47. Obavljanje hadždža i umre. Resulullah kaže: Umra do umre briše grijehe koji se u međuvremenu počine, a za ispravan hadždž nema druge nagrade osim Dženneta. (Muslim, br. 1349)

  48. Rad u prvih deset dana zul-hidžeta. Muhammed, a.s, je rekao: Nema dana u kojima je Allahu draže čovjekovo dobro djelo od onog u prvih deset dana zul-hidžeta.' Ashabi su upitali: 'Je li ni džihad na Allahovom putu?' Reulullah je odgovorio: 'Ni džihad na Allahovom putu, osim čovjek koji je izišao sa svojim životom i imetkom, zatim ništa od toga ne vrati kući.' (Buhari, 2/381)

  49. Borba na Allahovom putu. Muhammed, a.s, kaže: Probdjeti jedan dan na Allahovom putu bolje je od dunjaluka i onog što je na njemu, a imati prostora u Džennetu koliko jedan bič, bolje je od Dunjaluka i svega na njemu. (Buhari, 6/11)

  50. Dijeljenje na Allahovom putu. Resulullah kaže: Ko opremi gaziju (borca), on se već bori na Allahovom putu, ko se bude brinuo o njegovoj porodici, on se već bori. (Buhari, 6/37 i Muslim, br. 1895)

  51. Namaz umrlom muslimanu i slijeđenje džennaze. Muhammed, a.s, je rekao: Ko bude prisutan na dženazi dok se ne klanja, ima jedan kirat, a ko bude prisutan dok se umrli ne zagrne (ukopa) ima dva kirata.' Upitan je: 'A šta su to dva kirata?' Resulullah je odgovorio: 'Poput dva ogromna brda. (Buhari, 3/158 i Muslim, br. 945)

  52. Čuvanje jezika i stidnog dijela tijela. Muhammed, a.s, kaže: Ko mi bude garantovao (da neće griješiti) s onim što je među njegovim vilicama i nogama, ja mu garantujem Džennet. (Buhari, 11/264 i Muslim, br.265)

  53. Vrijednost la ilahe illellah i vrijednost subhanellahi ve bihamdihi. Muhammed, a.s, kaže: Ko izgovori sto puta u toku dana: 'Nema drugog boga osim Allaha, Jedini, koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemoćan', to mu je vrijedno kao da je oslobodio 10 robova, piše mu se stotinu dobrih djela a briše mu se stotinu grijeha, to mu je zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće uraditi ništa vrednije osim čovjeka koji učini isto više od njega.' Također je Allahov Resul kazao: 'Ko kaže u jednom danu 'subhanallahi ve bihamdihi' stotinu puta, bit će mu oprošteni mali grijesi da ih ima kao na moru pjene. (Buhari, 11/168 i Muslim, br. 2691)http://www.islambosna.ba/images/stories/Ramazan/stara_str/ramazan.jpg

  54. Sklanjanje s puta onog što uznemirava prolaznike. Resulullah je rekao: Vidio sam čovjeka kako uživa u Džennetu zbog grane koju je sklonio sa puta, a uznemiravala je ljude. (Muslim)

  55. Odgoj i izdržavanje ženske djece. Ko imadne tri kćeri kojima obezbjeđuje stan i hranu i prema kojima je samilostan i brine se o njima, zaslužit će sigurno Džennet. (Ahmed, s dobrim senedom.)

  56. Dobročinstvo prema životinjama: Čovjek je vidio psa kako liže lozu od žeđi pa je skinuo obuću i napojio ga, pa mu se Allah na tome zahvalio i uveo ga u Džennet. (Buhari)

  57. Ostavljanje prepirke. Muhammed, a.s, kaže: Ja ću biti vođa kuće u podnožju Dženneta za onog ko ostavi prepirku, čak ako bude i u pravu. (Ebu Davud)

  58. Posjećivanje braće u ime Allaha. Allahov Poslanik je rekao: Hoćete li da vas izvijestim o stanovnicima Dženneta?' Odgovorili su: 'Dakako, Allahov poslaniče.' On je kazao: 'Allahov poslanik će biti u Džennetu, a i istinoljubiv i čovjek koji posjeti svog brata u jednom mjestu samo radi Allaha. (Taberani, hasen)

  59. Pokornost supruge svom mužu. Rekao je Muhammed, a.s.: Kad žena bude klanjala svojih pet farz namaza, postila Ramazan, čuvala svoje stidne dijelove tijela, bude pokorna svome mužu, ući će na koja vrata Dženneta želi. (Ibnu Hiban, sahih)

  60. Netraženje od ljudi. Muhammed, a.s, kaže: Ko mi garantuje da neće ništa tražiti od ljudi, ja mu garantujem Džennet. (Ehlus-sunen sahih)

  S arapskog preveo hfz. Mustafa Efendić

Share This Page