Akida (vjerovanje) Ehlu sunneta wel džemata

Discussion in 'Ispravno Vjerovanje' started by GAZIJA, Apr 19, 2008.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Priredili: Studenti Islamskog Univerziteta u Medini


  Nema sumnje da će govor i djela biti ispravni onda kada budu sagrađeni na ispravnoj akidi (vjerovanju), pa ako vjerovanje ne bude ispravno, i djela neće biti ispravna, koja su sagrađena na tom vjerovanju. Ovo potvrđuje da učenje ispravne akide (vjerovanja) je od najvažnijih stvari i najvećih obaveza, zato jer je ispravno vjerovanje osnova za prihvatanje djela, a sreće na dunjaluku i na ahiretu neće biti osim s pridržavanjem ispravne akide (vjerovanja) i čuvanjem od onoga što joj je suprotno.


  Ispravna akida je akida ispravne skupine; Ehli sunneta wel džemata, čiji je iman sagrađen na ispravnom vjerovanju u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u posljednji dan, i u kader (Allahovo određenje); da sve što se događa biva sa Allahovom voljom i određenjem, i u sve ono što slijedi ove osnove, što ulazi u njih i što proizilazi, i u sve ono o čemu nas je obavijestio Allah i o čemu nas je obavijestio Njegov Poslanik, alejhis salatu ves selam. A osnova u svemu ovome su Allahove riječi: "Nije čestitost da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike …" (El-Bekare; 177)


  Allah, tebareke ve te'ala, kaže : "Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. Oni govore: "Čujemo i pokoravamo se, oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi će mo se vratiti." (El-Bekare; 285)

  Allah, tebareke ve te'ala, kaže:..  "O vjernici, vjerujte u Allaha, i u Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet - daleko je zalutao" (En-Nisa; 136)
  Allah, tebareke ve te'ala, kaže: "Zar ne vidiš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u Knjizi; to je, uistinu Allahu lahko!" (Hadždž; 70 )
  Allah, tebareke ve te'ala, kaže: "Mi sve s mjerom stvaramo" (El-Kamer; 49)

  A u hadisu od, vođe pravovjernih, Omera ibn El-Hataba, radijellahu anhu, se prenosi da je Džibril, alejhis-selam, upitao Poslanika, alejhis-salatu ves-selam, o imanu, pa mu je odgovorio: "Da vjeruješ u Allaha i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove i Posljednji dan, i da vjeruješ u kader, da sve što se događa biva s Allahovom voljom i određenjem." (Muslim)

  Gledajući sažeto, ovo su te osnove vjerovanja Ehli sunneta wel džemata. A šta je to razumijevanje akide, i ko su to Ehli sunnet wel džemat? Koja su njihova imena? Koje su osnove njihovog vjerovanja, šta ulazi u te osnove i šta proizilazi iz njih od stvari akide? Na sva ova pitanja ćemo u nastavku odgovoriti pojedinačno i skraćeno.

  Prvo: Definicija akide

  a) Jezički: Riječ akideh je uzeta od akade , što znači : uvezati, privezati, jako pričvrstiti.


  b) Terminoločki: Akida je ono što obuhvata čvrst iman (vjerovanje), i konačnu presudu u koju nema nikakve sumnje, a to je ono u što čovjek vjeruje i u što mu je srce čvrsto ubjeđeno, i on to uzme za svoj put i svoju vjeru, pa ako mu to njegovo vjerovanje i konačna presuda budu ispravni, biće mu i akida ispravna, kao što je vjerovanje ehli sunneta wel džemata,a ako mu ubjeđenje i konačna presuda budu pogrešni, i akida će mu biti pogrešna, kao što su ubjeđenja skupina koje su u zabludi.

  Definicija Ehli sunneta


  a) Jezičko znacenje sunneta: Put i pravac bio on ispravan ili neispravan
  b) U terminologiji sunnet kod Islamski učenjaka znači:
  Pravac na kojem je bio Poslanik alejhis-salatu ves-selam i njegovi ashabi , ubjeđenjem, govorom i djelima, i to je pravac kojeg je obavezno slijediti.

  Definicija džemata


  Džemat u jezičkom značenju je uzet od riječi: džemea i idžma'a i idžtima'a, što znači: sakupiti se, složiti se, sastati se, a ona je suprotna rijeci teferruk, što znači razilaziti se.

  A u terminologiji džemat kod Islamskih učenjaka znači:
  Oni su ispravne generacije ,prethodnica ovog ummeta od ashaba tabiina i onih koji ih slijede sve do Sudnjeg dana.
 2. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Šta su govorili alimi Ahl-us-Sunneta o Taqlîdu?

  Vođa tumača Kur`âna `Abdullâh bin `Abbâs (radi Allahu `Anhu) je rekao,


  ”Ja se bojim da će kamenje početi padati na vas. Ja kažem ”Allah je rekao” a vi govorite ”Abu Bakr i `Umar su rekli”?” (ibn Kethîr)


  Imâm abu Hanifa (rahimehullah) je rekao: "Ignorišite moj govor ako ja kažem nešto što nije u suglasnosti sa Allahovom Knjigom ili Poslanikovim (sallallahu `alejhi we sellem) hadisom”. (Iqâz-ul-Himam str.50, imâm Fulani)


  Imâm Mâlik bin Anas (rahimehullah) je rekao: "Zaista sam ja smrtan. Ja radim greške nekada i radim ispravno nekada. Pogledajte zbog toga moja mišljenja. Ako su u suglasnosti sa Knjigom i Sunnetom –uzmite ih! Ako nisu u suglasnosti sa Knjigom i Sunnetom-ostavite ih!” (Jâmi`Bayân-il-`Ilm [2/32], imâm `Abdulbarr)


  Imâm Šâfi`î (rahimehullah) je rekao: ”Ako vidite nešto u mojim tekstovima što se suprotstavlja Allahovim Vjerovjesnikovim (sallallahu `alejhi we sellem) sunnetom tada govorite sa Allahovim Vjerovjesnikovim (sallallahu `alejhi we sellem) sunnetom i ostavite to što sam ja rekao. (al Majmû`[1/63], Imâm an-Nawawi (rahimehullah) i ostali)


  Imâm Ahmed bin Hanbel (rahimehullah) je rekao: Kako je čudno da jedan narod koji poznaje lanac i vjerodostojnost nekog hadisa, svakako slijedi Sufyân Ath-Thawrija, iako Allâh subhanehu we teala govori: ”Neka se čuvaju oni koji se suprotstavljaju Vjerovjesniku, da ih nebi fitna ili neka bolna kazna zadesila.” (An-Nûr:63)


  Znate li šta je fitna? ..  To je Širk! Udaljavanje od njegovog (sallallahu `alejhi we sellem) govora može uzrokovati da zabluda uđe u srce i na taj način postane uništeno.” (ispričano od ibn Battah al-Ibânat-ul-Kubrâ #.97. Vidi također al-Masâ`il [3/1355] od Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal)


  Imâm ibn al-Qayyim (rahimehullah) je rekao o zabranjenim vrstama Taqlîda (slijepog slijeđenja)


  ”Oni se sastoje od tri vrste”:


  1. Da se totalno okrenemo od toga što je Allâh objavio i umjesto toga zadovoljimo sa Taqlîdom na svoje preke.


  2. Da radimo Taqlîd na nekoga kada se nezna dali se može uzimati znanje od te osobe.


  3. Da se radi Taqlîd poslije kada su se dokazi pokazali i jasno je da se dokazi suprotstavljaju mišljenu te osobe na koju se radi taqlîd.” (I`lâm-ul-muwaqqi`în [2/188])


  Učenici velikih Imâma nisu nikada slijepo slijedili svoje učitelje. Ima dosta dokaza za to i jedan od njih su izvrsni učenici Imâma abu Hanife (rahimehullah); abu Yûsuf Ya`qûb i abu Muhammed aš-Šaybâni (rahimahumullah) koji su se suprotstavili 1/3 od Hanefiskog mezheba (škole). Jedan drugi primjer je Imâm al-Balkhî-koji je bio učenik abu Muhammeda i rob abu Yûsufa-koji je dizao ruke prije i poslije rukû`a zbog toga što ova tri imâma (abu Hanîfa, abu Yûsuf i abu Muhammed) nisu poznavali dokaze za to. Jer iako ovi Imâmi nisu dizali ruke prije i poslije rukû`a, to nije njega spriječilo da slijedi Poslanikov (sallallahu `alejhi we sellem) sunnet.


  Imâm al-Muzânî (rahimahullah) se puno razlikovao od mišljenja svoga Imâma aš-Šâfî`î(rahimehullah).


  Ovako nešto postoji i danas među ljudima ahlu-sunneta. Poznato je da Imâm al-Albâni (rahimahullah) nije smatrao da žena mora da pokrije svoje lice i svoje ruke, dok je njegov učenik šejh Muhammed bin Dzamîl Zînû (hafîdhahullah) smatrao da žena mora pokriti svoje lice.


  Kako god, sva razlikovanja kod ovih Imâma je samo u fikhu i ni u čemu više. Oni svi imaju isto vjerovanje (Aqida) i metodologiju (Manhadž), od prvih kao abu Hanîfe i al-Awzâ`î do današnjih; al-Albanija, ibn Bâza (rahimahumullah). Svi Imâmi su samo ljudi. Oni rade greške nekada i rade tačno nekada. Zbog toga razlika ne treba da razjedini jedan narod i da ih podijeli u sekte s tim što slijepo slijede neke posebne Imâme. Samo je jedan Imâm koji je bio bez greške i to je Muhammed (sallallahu `alejhi we sellem).
 3. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Značenje Ehl-us-Sunnet we-l-Džemaa`ata

  Ebu Ijjad Es-Selefi


  Sunnet

  U jezičkom smislu riječ sunnet znači put, pravac, običaj [1]

  U terminiloškom/šeri`atskom smislu znači: Uputa na kojoj su Poslanik, salawat i njegovi ashabi, radijallahu `anhu bili, u stvarima koje se tiču znanja, vjerovanja, govora i djeela."

  To je Sunnet, čije slijeđenje nam je obaveza, čiji su pripadnici blagoslovljeni, a oni koji mu se suprotstavljaju su prokleti. [2]
  Riječ sunnet se često koristi i za način obavljanja ibadeta i vjerovanja, a sve ono što je suprotno sunnetu, naziva se bid`aat (novotarija).

  Džemaa`at

  U jezičkom smislu: dolazi iz riječi idžtimaa` (sakupljanje, okupljanje ljudi, grupa) što je suprotno od riječi razjedinjenost. [4]

  U Šeri`atu: Oni su Selefi [5] ovog Ummeta, od ashaba i tabiina i oni koji ih u tome slijede sve do Sudnjeg dana. To su oni koji su se ujedinili na Kur`anu i Sunnetu i pokorni su svojim vođama/emirima (od učenjaka), i svi oni koji slijede put na kojem su bili Poslanik, salawat, njegovi ashabi i oni koji su ih u tome slijedili.[6]

  Ehl-us-Sunnet we-l-Džemaa`at

  To su oni koji se drže Sunneta Poslanika, salawat, koji su se ujedinili na onome na čemu su bili Poslanik, salawat i njegovi ashabi, učenjaci Upute koji su došli nakon ashaba, i svi oni koji slijede njihov put u svim stvarima koje se tiču vjerovanja, govora i djela, sve do Sudnjeg dana i koji su im u potpunosti odani u tome. Oni se klone novotara i novotarija u kojem god vremenu da se nalaze, i oni su oni koji će postojati i koje će Allah pomagati sve do Sudnjeg dana. [7]

  Dakle, Ehlu-s-Sunnet we-l-Džemaa`at su opisani kao oni koji se čvrsto drže Sunneta Poslanika, salawat, i (bez obzirana sve) klone se novotara i novotarija. [8]

  Pod riječju džemaa`at se ne podrazumijevaju svi muslimani, niti najmnogobrojnija skupina muslimana [9], jer je Poslanik, salawat, rekao da je Taaifet-ul-Mensuura [10] jedna skupina od sedamdeset tri skupine.

  Sinonimi za Ehl-us-Sunnet we-l-Džemaa`at

  Pored naziva Ehl-us-Sunnet we-l- Džemaa`at, ova skupina je nazvana i drugim imenima, koji se prenose od Poslanika, salawat, i od učenjaka koje je odgojio Ehl-us-Sunnet.

  Dakle, oni se još nazivaju samo Ehl-u-Sunnet, be dodatka džemaa`at. Također, nazivaju se i samo Džemaa`at, i to je uzeto iz hadisa kojeg prenosi Muawija:
  Rekao je Poslanik, salawat : Zaista ovaj će se Ummet podijeliti na sedamdeset tri skupine, i sve su one u Vatri osim jedne, a to je Džemaa`at. [11]

  Es-Selef-us-Saalih i Ehl-ul-Eser

  Izraz Es-Selef-us-Saalih (Ispravni predhodnici) je sinonim za Ehl-us-Sunnet, koji se, također, još nazivaju i Ehl-ul-Eser (Pripovjedački narod) - a to znači: Sljedbenici Sunneta koji su pripovijedali/prenosili od Poslanika, salawat i njegovih ashana, radijallahu `anhu.

  Ehl-ul-Hadis

  Isto tako, nazvani su i Ehl-ul-Hadis, pošto slijede i uzimaju sve ono što se prenosi od Poslanika, salawat , i u čemu se nalazi znanje/shvatanje, i pošto su sljedbenici njegove, salawat , upute u i unutrašnjosti i u spoljašnjosti. Ehl-us-Sunnet se, dakle, zbog ovoga nazivaju i Ehl-ul-Hadis.

  Nazivanje Ehl-us-Sunnet, Et-Taaifet-ul-Mensuuraa, Fiqrat-un-Naadžijja imenom Ehl-ul-Hadis je pitanje koje su Selefi ovog Ummeta naširoko objasnili, jer je to bilo neophodno zbog određenih hadisa, opisa, okolnosti koje su bile aktuelne, i zbog velikog broja činjenica.

  O ovome su često pisali Ibnul Mubarek, Ahmed ibn Hambel, Imam Buhari, Ahmed ibn Sinaan i sotali, radijallahu `anhum. [13]

  Mnogi islamski učenjaci su nazvali Ehl-us-Sunnet imenima sličnim ovim, dajući svojim knjigama , pisanjima, zbirkama, nazive poput ovih. Na primjer, knjiga Aqidat-us-Selef Ashab-ul-Hadiis imama Ismaila Sabunija (449H.g)
  Ili, na primjer,u Medžmu-ul-Fetawa, od Šejh-ul-Islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, 4/9,95 je Ehl-us-Sunnet nazvao imenom Ehl-ul-Hadis

  El - Fiqratu-n-Naadžijja

  Također se nazivaju i Fiqrat-u-Naadžijja (Spašena skupina): to je ona skupina koja je spašena od Vatre zbog svog potpunog slijeđenja Sunneta Poslanika, salawat. I ovaj naziv je uzet iz hadisa:Zaista će se ovaj Ummet podijeliti na sedamdeset tri skupine, sedamdeset dvije će biti u Vatri a jedna u Džennetu, a to je džemaa`at." [14]

  Et-Taa`ifet-ul-Mensuuraa

  Zbog ovoga mnogi od Selefa i islamskih učenjaka nazivaju Ehl-us-Sunnet imenom Fiqrat-u-Naadžijja, a kao one koji su čvrsti na sprovođenju Allahovih naredbi Et-Taa`ifet-ul-Mensuuraa(Potpomognuta skupina). Oni su oni za koje je Poslanik, salawat , rekao: Nikada neće u mom Ummetu prestati da postoji skupina (et-taa`ifa) čvrsta na sprovođenju Allahovih naredbi sve dok ne nastupi Sudnji dan. [15]

  El- Džemaa`at

  Isto tako su nazvani samo kao Džemaa`at, kao što je već rečeno, a nekada i Ehl-ul-Džemaa`at.
  Riječ džemaa`at, džemaa`at Ehl-us-Sunneta, onih koji su se okupili i ujedinili na Istini, potiče od riječi Idžtimaa (okupljanje, ujedinjenje), i suprotna je riječi Furqa ( podijeljenost, razjedinjenost) Riječ džemaa`at sadrži u sebi i značenje riječi Idžmaa koja znači Ittifaq (jednoglasnost, konsenzus), a što je u suprotnosti sa riječi Ihtilaaf ( imati različit stav, shvatanje).
  Ehl-us-Sunnet su opisani kao oni koji su se ujedinili na Usul-ud-Dinu, koji su jednoglasni, i koji se još ujedinjuju pod idžmaaom `uleme.

  Ehl-ul-Ittibaa`

  Ehl-us-Sunnet su opisani i riječima Ehl-ul-Ittiba`( oni koji su dosljedni u slijeđenju), zato što je njihov put: slijeđenje esera (puta) Poslanika, salawat , svojom unutrašnjosti i spoljašnjosti; slijeđenje prvih i najboljih od ovog Ummeta, od muhadžira i ensarija, i slijeđenje savjeta Poslanika, salawat , kada je rekao: Slijedite moj sunnet i sunnet Pravednih halifa poslije mene. Držite se mog Sunneta(kao) da zagrizete(za njega) svojim kutnjacima. Čuvajte se novotarija u vjeri, jer svaka novotarija je zabluda... [18]

  _________________________________________

  [1] Muhtaar-us-Suhhaah, str.317 i Ibn Mendurov Lisaan-ul-Arab 13/220-228
  [2] El-Wasijjat-ul-Kubraa fi Aqiidetu Ehl-us-Sunnet we-l-džemaa`at Šerh aqiidet-ut-Tahavijje od Muhammed Halil Harraasa, str.16; , str.33
  [3] El-Amr bi-l-Ma`ruuf we-n-Nehii an-il-Munker Ibn Tejmijje, str.77
  [4] Lisan-ul-Arab 8/53-60
 4. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Temelji akide

  Šejh-ul-Islam Ibn Tejmijje, rahimehullah  * Sve što je u skladu sa Allahovom Knjigom i autentičnim Sunnetom je prihvaćeno od strane njih (Ehl-us-Sunneta we-l-džema`ata) i sve ono što je suprotno tome oni tretiiraju kao zabludu. Prva stvar po kojoj se Ehl-us-Sunnet we-l-džema`at razlikuju od svih ostalih je menhedž (metodologija) kojom stiču znanje (o vjeri), i izvor Istine iz kojeg uzimaju svoje vjerovanje, razumijevanje, ibadete, odnose (između ljudi), svoj ahlak i svoje običaje. Njihov izvor znanja u svim ograncima nauke je Allahova Knjiga i Sunnet Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem. Oni ne uzimaju ničije druge riječi prije Allahovih Riječi, i ničiju drugu uputu prije Poslanikove, sallallahu `alejhi we sellem, upute.  * Niko nije sačuvan grešaka (u vjeri), osim Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem. Ehl-us-Sunnet we-l-džema`at ne smatraju nikoga da je sačuvan od griješenja u vjerskim pitanjima, osim Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem. Učenjaci nisu čisti od grešaka, zato se njihove riječi mogu prihvatati a i odbiti, za razliku od riječi Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, koje se uvijek prihvataju. Zbog toga riječi učenjaka Ehl-us-Sunnet we-l-džema`ata uglavnom prate ono ili su u skladu sa sunnetom Allahova Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, i niti im predhode, a niti za njima zaostaju.  * Idžma` (konsenzus) Selef-us-Saliha (Dobrih predhodnika) se uzima kao šerijatski dokaz, kojeg se oni koji ih slijede, pridržavaju. Ehl-us-Sunnet we-l-džema`at smatraju da su najučeniji u stvarima koje se tiču vjere, nakon Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, njegovi Ashabi, radijallahu `anhu, i Selef-us-Salih. Sve ono na čemu su se oni složili po pitanju bilo koje stvari koja je od vjere je čisto od toga da sadrži greške i nije (dozvoljeno) nikome da to napusti. Njihov Idžma` je šerijatski dokaz (hudždže) kojeg su obavezni da se pridržavaju svi oni koji žele da ih slijede. Svi oni koji su prihvatili njihov Idžma` su, dakle, oni koji pripadaju njihovoj skupini (džema`atu).  * Oni ne prihvataju niti potvrđuju ičiji idžtihad, dok ga ne "provuku" kroz tri izvora: Kur`an, vjerodostojni sunnet i Idžma` Selefa. Ehl-us-Sunnet se pridržavaju onoga s čim je došao Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, i pridržavaju se džem`ata Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, kao što su to bili ashabi, i svi oni koji slijede njihov put i prihvataju njihov menhedž. Oni ne prihvataju ničiji idžtihad ili govor, bez obzira od koga on dolazi osim nakon što se osvrnu na Kur`an, vjerodostojni sunnet i idžma` Selefa.  * Oni se ne suprotstavljaju Kur`anu i Sunnetu svojim aql-om (razumom), ili mišljenjima i analogijom. Dakle, Ehl-us-Sunnet we-l-džema`at se ne oslanjaju , ne slijede i ne prihvataju osim znanje i praksu Selef -us- Saliha, i ko god od njih uzima (znanje i praksu) pripada njihovom džema`atu, putuje njihovim putem, i prihvata se njihovih osnova/temelja. Ovo je zato što su Ashabi, radijallahu `anhum, naučili tefsiir Kur`ana i hadisa od Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, a onda tom znanju podučili Tabiine, ali pri tom nisu stavili ispred Allaha i Njegovog Resula, sallallahu `alejhi we sellem, svoja mišljenja, ukuse, razum, "iznenadnu prosvijetljenost" ( kao što to sufije učinile) ili bilo koju drugu stvar.  * Džema`at je sredstvo za Oslobođenje na ovom, a i onom svijetu. Ehl-us-Sunnet we-l-džem`at se, dakle, čvrsto drže džema`ata Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, ostavljajući podjele i razlike, čvrsto se držeći za knjigu u potpunosti, Sunnet i `Idžma`, a pri tom je daleko od sumnjivih i nejasnih stvari koje neki pripisuju Allahovoj knjizi i Sunnetu, a koje dovode do podjela i rušenja jedinstva. I (zbog toga je) džema`at u (njihovom shvatanju) sredstvo Oslobođenja na ovom i onom svijetu.  * Oni ne čine obaveznim poznavanje određene vrste znanja onome ko nije za to sposoban, i to znanje dolikuje samo onome ko je za to prikladan. Ehl-us-Sunnet vjeruju u potpunosti u ono s čim je došao Poslanik, sallallahu`alejhi we sellem, i pri tom prave razliku između onih koji su sposobni i onih koji to nisu, kad se tiče detaljnog poznavanja onoga s čim je Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, došao. I ovo je osnovno pravilo: mnoga su iskušenja pogodila (Ummet) zahvaljujući nerazumijevanju ovih stvari.

  Neka je salavat i selam na Poslanika, njegove ashabe, i sve one koji ih slijede sve do Sudnjeg dana. Amin!

Share This Page