Ce trebuie sa spunem cand ploua

Discussion in 'Manhaj' started by Um Abdur Rahman, Feb 4, 2008.

 1. Um Abdur Rahman
  Offline

  Um Abdur Rahman Sclava lui Allaah

  Joined:
  May 19, 2007
  Messages:
  692
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  26
  Gender:
  Female
  Ratings Received:
  +1 / 0
  Apa de ploaie e curată şi se poate face wudu cu ea.
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s. luând apă de ploaie în mânile ce le ţinea în formă de căuş şi o bea:
  -Este ceva nou ce vine de la Stăpânul Nostru şi timpul în care cade ploaia e timpul când ne ascultă rugăciunile.”
  ALLAHUMA SEIBĂN NAFIA.
  Seibăn=înseamnă să plouă abundent.
  Nafia=înseamnă folositor, binefăcător.
  Apa este o sursă de viaţă pe acest pământ, este sursa pierderilor, a distrugerilor.
  Hadis. “Într-o zi când profetul Mohamed s.a.a.u.s. ţinea predica de vineri, în moschee a intrat un beduin şi i-a spus profetului:
  -O, trimis al lui Allah, s-a lipit pielea de oase la animale, culturile s-au distrus şi copiii sunt înfometaţi, banii i-am pierdut. Roagă-te la Allah să coboare asupra noastră ploaia şi să ne dea să bem.
  Profetul Mohamed s.a.a.u.s. s-a rugat la Allah să dea ploaia. Pe cer nu era nici un nor. Oamenii au auzit un trăznet şi au văzut lumina fulgerului, profetul Mohamed s.a.a.u.s. când a coborât din mimbar, prin barbă i se scurgea apa, iar ploaia a coborât o săptămână.
  A revenit beduinul la moschee şi i-a spus profetului:
  -O, trimis a lui Allah ni s-au distrus casele şi oamenii erau să moară!
  Profetul Mohamed s.a.a.u.s s-a rugat şi a arătat spre cer. În zonele arătate dispăreau norii:
  -O, Stăpânul nostru, în jurul nostru şi nu pe noi, o Stăpânul nostru, către locurile înalte unde sunt copaci şi văi!”
  Nimeni nu coboară din cer ploaia decât Allah.
  În anul 1981 în New York s-a abătut seceta şi a făcut să fie viaţa grea. Guvernul a cerut oamenilor să economisească apa şi această criză a îngreunat desfăşurarea activităţilor de zi cu zi.
  Oamenii de ştiinţă au încercat să producă o ploaie artificială investind aproximativ 30 de milioane de dolari într-un proiect şi nu au reuşit să producă nici o picătură de apă din cer. Numai Allah cel Măreţ poate acest lucru.
  Hadis. A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Allah , fă ca iubirea noastră pentru Tine să fie mult mai mare ca iubirea celui însetat de Tine!”
  Când apa e în exces aceasta devine distrugătoare, şi este o pedeapsă de la Allah s.w.t., aducând moarte.
  Un exemplu cunoscut este cel al neamului profetului Noe şi potopul ce s-a abătut asupra lor.  6. ÎNMORMÂNTAREA UNUI MUSULMAN(Ă).

  Acest subiect este dintre cele mai importante.
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s. când a fost întrebat de un companion:
  -Cine este cel mai bun, deştept dintre oameni?
  -Acela ce-şi aminteşte cel mai mult de moarte şi se pregăteşte cu desăvârşire pentru ea. Ei sunt cei mai inteligenţi dintre oameni, au câştigat viaţa lumească şi Viaţa de Apoi, au plecat cu cinste din această lume, primind binecuvântare pentru Lumea de Apoi.”
  Inima acestuia va fi mai blândă, îi va iubi pe oameni şi vor face lucruri bune în folosul oamenilor.
  Nimeni nu a devenit criminal decât cel ce uită că pleacă din această lume.
  Îl purtăm pe răposat către Allah cel Măreţ, înmormântarea fiind o călătorie fără întoarcere.
  TĂMUTUL e targa în care e pus răposatul.
  Ziua în care e o genaza e o zi foarte mare, e cea mai frumoasă zi pentru răposaţii evlavioşi şi pioşi.
  Dreptcredinciosul se odihneşte de greutăţile vieţii lumeşti şi se îndreaptă spre un Stăpân Generos.
  Pentru cei nelegiuiţi este cea mai înfricoşătoare zi.
  Două locuri plâng pentru un dreptcredincios:
  -locul unde se prosterna pe pământ (făcea sugiud);
  -locul care-i e destinat în Paradis.
  Pentru cei nelegiuiţi a spus Allah s.w.t. în Coran în:
  Surat Ad-Dukhan(44), versetul 29:
  „ Şi nu i-a plâns pe ei nici cerul, nici pământul şi nu li s-a dat lor nici un răgaz.”
  Hadis. “A relatat Aisha r.a.a. că ea şi profetul Mohamed s.a.a.u.s. au fost prezenţi când a murit o companioană. Aisha a spus:
  -Ea s-a odihnit, a scăpat de povară.
  Profetul Mohamed s.a.a.u.s. s-a supărat şi i-a răspuns Aishei:
  -Se va odihni şi va scăpa de griji cel căruia i s-au iertat păcatele. Cine ştie dacă va fi iertat sau nu, dacă îi e sortit Paradisul?”
  Înainte să fie condus la mormânt răposatul e acoperit de un cearşaf în afară de faţă. Răposata este acoperită complet deoarece ea este aura bărbatului şi ea nu poate fi atinsă de cât de cine îi este permis de la Allah s.w.t.
  Femeia nu e pusă în TABUC decât de soţ, copii sau persoane ce au dreptul, islamul nu dă voie să fie atinsă de alţi bărbaţi decât de cei care-i sunt permişi prin religie. Dacă nu sunt dintre aceştia se caută mai mulţi musulmani care împreună pot să o pună pe tabuc.
  Se ridică răposatul în maşină doar dacă cimitirul este departe sau plouă şi e noroi, dacă nu e sunna să fie transportat pe umeri.
  Cortegiul funerar nu trebuie să fie urmat de fum sau foc.


  a)Comportament pentru înmormântare:
  -să ne grăbim cu înmormântarea:
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -O, Ali, trei lucruri nu poţi să le întârzi: rugăciunea când i-a venit timpul, genaza dacă e existent răposatul, femeia fără soţ când vine cineva s-o peţească (cel care are soră, o fată, nu trebuie să amâne ce trebuie să grăbească-căsătoria)!”
  De ce trebuie să grăbim genaza?
  Trebuie să grăbim genaza deoarece cu fiecare clipă trecută de la deces, răposatul îşi schimbă mirosul, culoarea, etc. şi oamenii ar putea să-l lase şi să fugă de el, deasemenea durerea în rândul familiei creşte mai mult (bocete, plânsete).
  “Abu Bakr r.a.a. când i se apropia ceasul morţii a intrat în cameră fiica sa Aisha, a plâns şi i-a zis:
  -Jur pe Allah că nu-l ajută pe cineva banii lui când îi iese sufletul din trup!
  -O, fetiţa mea, nu spune aşa ceva ci spune:<A venit moartea într-adevăr> (Surat Al-Kahf-50, versetul 19)! i-a spus Abu Bakr.
  Şi a mai întrebat-o pe Aisha:
  -O, Aisha ce zi este astăzi?
  -E luni! i-a răspuns Aisha.
  -Dacă mor astăzi nu amânaţi pentru mâine, îngroparea să fie azi că cele mai frumoase zile erau cele când eram aproape de profetul Mohamed s.a.a.u.s.! a spus Abu Bakr.”

  b)Să nu jelim cu voce tare.
  Este interzis de a plânge morţii cu voce tare sau cei din jurul răposatului să spună:
  “-O, acesta era şmecher, etc.”
  Este interzis să se tragă de haine, să se jelească, să se tragă de păr, să se lovească cu palmele peste faţă.
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Nu e dintre noi acela care-şi dă palme peste obraji îşi rupe hainele şi cheamă cu nişte cuvinte din Jahilia (perioada preislamică)! Patru din neamul meu sunt din Jahilia, care vor exista :
  1. să se mândrească cu neamul lui;
  2. să aducă injurii originii;
  3. să creadă în planete şi stele, zodii şi astrologi;
  4. cei ce bocesc morţii cu voce tare.
  Cel ce a fost jelit în Ziua de Apoi o să fie îmbrăcat într-o haină din material inflamabil!”
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Mortul este chinuit în mormântul său după cum a fost jelit !”
  Cum explică oamenii de ştiinţă acest lucru:
  -cel care a decedat ştia că va muri şi va fi jelit de familie şi nu le-a interzis acest lucru;
  -poate că el a cerut familiei în timpul vieţii să fie jelit.
  “Abdullah ibn Rauaha a leşinat. Sora lui a început să plângă şi să-l jelească:
  -O, frate, o sprijinul meu!
  Când s-a trezit din leşin Abdullah ibn Rauaha i-a spus:
  -Nu rosti nici un cuvânt fără să mă întrebi!
  Când a murit sora sa nu a mai scos nici un cuvânt.”

  c)Să vină câţi mai mulţi oameni la genaza (înmormântare).
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  --Orice musulman ce a murit şi la înmormântarea lui participă 40 de oameni care nu i-au asociat nimic lui Allah i se vor ierta toate păcatele acestui mort.”

  d)Morţii sunt duşi numai de bărbaţi:
  -deoarece femeile sunt slabe;
  -bărbaţi nu trebuie să se amestece cu femeile;
  -ca femeile să nu-şi descopere părţile interzise în faţa lor.
  Când se merge cu răposatul la cimitir se merge moderat ca să nu fie deranjat mortul (nu în sensul că ar simţi ceva ci în sensul de a fi respectat) şi nici cei ce îl urmează cortegiul funerar.
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Grăbiţi-vă cu genaza dacă e (răposatul) dintre cei dreptcredincioşi, voi îl veţi împinge spre bine, dacă nu e aşa şi este unul dintre cei răi, daţi-l jos de pe umerii voştri!”
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Dacă e transportat defunctul pe umeri şi dacă e bun el spune: < Grăbiţi-vă, duceţi-mă repede!>, dacă nu el spune: < O, voi, unde mă duceţi?! >, vocea lui e auzită de toate fiinţele în afară de om, dacă auzeau oamenii erau ca trăzniţi!”
  Cei din cortegiul funerar trebuie să meargă împreună cu răposatul. Se poate în faţă, în spate, stânga şi dreapta lui să fie oameni ce-l urmează pe ultimul drum, iar dacă cineva din cauze medicale îl poate urma cu un mijloc de transport.
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Cel ce foloseşte un mijloc de transport merge în spatele mortului, iar cei ce merg pe jos în faţă, stânga şi dreapta., aproape de el, iar fătul ce a fost născut mort i se face rugăciune şi trebuie să se roage şi pentru părinţii lui să fie iertaţi.”

  e)Nu se însoţeşte răposatul cu bocete, jelit, fum, foc.
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Cortegiile funerare nu sunt urmate cu voci sau foc (jelit, bocit, plâns cu voce, etc. şi nici expresia LA ILLAHA IL ALLAH), cortegiul va fi urmat în tăcere.”
  “Abu ibn As a spus:
  -Dacă eu mor, să nu fie urmat cortegiul meu de cineva ce jeleşte şi nici cu foc!”
  “Abu Hureira a spus:
  -Să nu mă urmeze cineva cu miros frumos şi nici bohur!”
  Cel care se duce la Allah este un om moderat iar dacă este înmormântarea noaptea, luminarea se face cu torţe.
  “Hasăn El Măsri:
  -O, fiu al lui Adam, mori singur şi eşti îngropat singur şi eşti trimis singur şi eşti judecat singur şi vei fi singur întrebat!”
  MOARTEA este ca un pahar ce va bea toată lumea din ea.
  MORMÂNTUL este ca o casă în care intră toată lumea.
  La mormânt ne rugăm pentru mort în gând.
  Hadis. “A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Cereţi iertare pentru fratele nostrum şi cereţi lui Allah să-l facă statornic şi Allah să-l facă să nu se sperie când vin îngerii, pentru că el acum e întrebat!”
  Cel ce-l poartă pe mort trebuie să spună: “ BISMILLAH ILA MILATI WA ALA SUNNATI RASU ALLAH!”
  “A spus Um Atia:
  -Ni s-a interzis să urmăm cortegiile funerare dar n-am fost forţate să nu urmăm aceste cortegii!”- acesta fiind ultimul lucru permis pentru femei, acela de a face rugăciunea pentru decedat, acasă la acesta sau la moschee.
  Părerile oamenilor de ştiinţă sunt împărţite în două categorii:
  1)Oamenii de ştiinţă au interzis femeilor să urmeze răposatul la cimitir după rugăciunea de genaza.
  2)Oamenii de ştiinţă spun că e un lucru nedorit dar se poate, cu batic şi să nu se amestece cu bărbaţii şi să nu scoată vreun sunet tare (bocit, plâns, jelit, etc.), dar e neplăcut acest lucru.
  waleikom salam w arahmatulah w barakatuhu
  Maryam ALah sa fie multumit de tine ptr articol

Share This Page