contact tussen niet mahram man en vrouw!!!

Discussion in 'Algemene discussies' started by moslimmm, Feb 21, 2009.

 1. moslimmm
  Offline

  moslimmm 'Abdel'aziz

  Joined:
  Aug 29, 2008
  Messages:
  118
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Contact tussen niet-mahram mannen en vrouwen.  Mogen ze samen zijn? Mogen ze met elkaar praten? Mogen ze praten via de telefoon? Of via msn of sms?  Allaah Subhana wa Ta'Ala zegt:

  "En nader niet de zina; het is een fahishah en een slechte weg" (Sura 17:32) Fahishah betekent een grote zonde. Zina betekent seksuele gemeenschap tussen een man en vrouw die niet getrouwd zijn.

  Er staat dus niet alleen dat je geen overspel moet plegen, er staat dat je er ver van af moet blijven. Je mag niet eens in de buurt komen van zina. Alles wat kan leiden tot zina is daarom verboden.

  Het is niet toegestaan voor een man om alleen te zijn met een vrouw.

  De boodschapper van Allaah (salallahu aleihi wasalam) heeft gezegd: "Iedereen die in Allaah en de Laatste Dag gelooft mag nooit alleen met een vrouw zijn zonder haar mahram te zijn, want anders zal shaytaan de derde persoon (blijken te) zijn." (Ahmed en er is een soortgelijke hadith van Tirmidhi).

  En Allaah Subhana wa Ta'Ala zegt: “En bega geen zondes, openbaar of verborgen." (Sura al An'aam: 151)

  “Zeg (O Mohammed) tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is goed op de hoogte van wat zij doen. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij hun schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar is, (…)” (sura an Nur: 30) ‘Behalve wat ervan zichtbaar is’ betekent volgens ibn Kathir en andere geleerden de delen die ‘onmogelijk’ zijn te bedekken, bijv. een stuk van je mooie jurk die je onder je abaya / jilbab draagt.  Sa’d bin ‘Ubada zei: “Als ik een man met mijn vrouw zou zien (zina doen), zou ik hem vermoorden met mijn zwaard.” Toen dit verhaal bij de Profeet (salallahu aleihi wasalam) kwam zei hij: “Zijn jullie verbaasd over de gheerah van Sa’d?) Bij Allaah, ik ben meer jaloers dan Sa’d, en Allaah is meer jaloers dan ik (jaloezie die bij Zijn verhevenheid past, geen menselijke jaloezie). Dit is waarom Hij de slechte zaken verboden heeft, de openlijke en de geheime.”

  Gheerah is beschermende jaloezie, jaloezie omwille van Allaah.

  Deze hadith is overgeleverd in de Twee Sahihs en opgenomen in Tafsir ibn Kathir.  Goed, je mag dus niet alleen zijn met een niet-mahram. Maar hoe zit het dan met dingen zoals msn of smsen?

  Dit is niet toegestaan. Zoals hierboven genoemd staat er in de overleveringen van Tirmidhi (3/474; zie ook Mishkaat al-Masaabeeh, 3118):

  ‘Maa gala rajulun bimra’tin illa kana elshaytanu ulisahumma’,

  wat betekent ‘geen man is met een (niet-mahram) vrouw, of shaytaan zal de derde zijn tussen hen.’ Het gaat hierbij om het woordje ‘gala’, dat komt van ‘galwah’, en dat houdt in: contact in het geheim of zonder mahram, op wat voor manier dan ook. Hieruit kunnen wij de conclusie trekken dat telefoon, msn, sms, enz. niet zijn toegestaan.

  Bij msn kan je het ook nog bekijken op de manier dat het niet toegestaan is om met een niet mahram in één ruimte te zijn, dus ook niet in een ‘virituele kamer’.

  Tip: Voer een msn gesprek met meerdere personen, waarvan één jouw mahram is (bijv. je broer).

  Tip2: Voer een telefoongesprek op de luidspreker, met je mahram er ook bij.  Nee joh, dat is niet nodig zeg jij. We spreken netjes, het is onschuldig, en we gaan insha'Allaah trouwen... ooit...

  Denk eens even na bij jezelf, zou jij het erg vinden als het telefoongesprek tussen jou en die jongen zou zijn opgenomen? En als je familieleden het zouden horen? Zou jij het erg vinden als jouw msn gesprekken uit zouden worden geprint en je familieleden dat zouden lezen?

  Zou je je schamen? Worden er dan misschien toch dingen gezegd die minder netjes zijn, minder onschuldig?  Waarom schaam je je dan niet tegenover Allaah??? Waar is jouw taqwa, waar is jouw imaan wanneer je met die jongen praat en msn’t? Denk je soms dat Allaah jou niet ziet?  Trap niet in de praatjes van shaytaan, dat het niks voorstelt en dat al je vriendinnen het ook doen… jij staat alleen op Yawm al Qiyama! Jij moet je alleen verantwoorden, niemand gaat jou helpen.  Hoe zit het dan met gewoon praten?

  In het kort, wat de fuqaha’ (rechtsgeleerden) hebben gezegd over de stem van de vrouw, is dat het op zichzelf geen ‘awrah is, en er is niks mis mee om ernaar te luisteren als het nodig is.

  Maar er zijn voorwaarden; de vrouw mag niet op een speciale manier gaan praten, met een zachte stem of juist harder. (Sommige meiden praten opeens schattiger en hoger wanneer er mannen in de buurt zijn, of doen hun 'speciale lachje'.)

  Let op de volgende aya: “Oh vrouwen van de Profeet! Jullie zijn als geen van de vrouwen. Als jullie godvrezend zijn, wees dan niet bedeesd bij het spreken, opdat niet iemand in wiens hart een ziekte is (of een slecht verlangen, enz.) een verlangen zal krijgen, maar spreek op een behoorlijke manier.” (al-Azhaab 33:32)

  Een vrouw moet zich dus houden aan de aya, alleen spreken als het nodig is, en alleen over toegestane en nette zaken, niet over slechte of vieze dingen. Een vrouw en een niet-mahram mogen niet praten met dubbele betekenis, toespelingen, kletsen, grapjes maken, flirten of op een speelse manier praten, zodat er geen plek is voor uitingen van verlangens en twijfels. Het is niet verboden voor vrouwen om met niet-mahrams te spreken als het nodig is, zoals wanneer je iets koopt of een andere financiële transactie doet, omdat het in dit geval nodig is om te praten. Maar er is natuurlijk verschil tussen “Hoeveel kost het? Oke, dank je” en “Hoeveel kost het? En hoe gaat het verder? Nog wat leuks van het weekend gedaan?”.

  Een vrouw mag een geleerde vragen over een Islamitische zaak, en een man mag een geleerde vrouw zulke dingen vragen, zoals staat in verschillende teksten in de Qur’an en Sunnah. Bron: al-Mufassal fi Ahkaam al-Mar’ah door ‘Abd al-Kareem Zaydaan, vol. 3/276)

  Dit dus in tegenstelling van veel van de vrouwen tegenwoordig, die bijvoorbeeld op de markt een heel gesprek beginnen met de verkoper, grapjes maken met hem, een schattig stemmetje gebruiken en overdreven lachen.  Maar waarom al die strenge regels?

  Die zijn er om ons te beschermen tegen de grote, grote zonde die zina heet. Of het nu gaat om overspel waarbij de man en de vrouw getrouwd zijn of niet getrouwd zijn, de Islaam beschouwt zina hoe dan ook als een grote zonde.

  De Profeet (salallahu aleihi wasalam) zei dat zina de grootste zonde is na shirk (iemand anders aanbidden naast Allaah). Hij zei: "Er is na shirk geen grotere zonde in de ogen van Allaah dan een druppel zaad, die een man in de schoot uitstort die niet wettig is voor hem." (Bukhari).

  De Islaam verafschuwt zina en probeert ons weg te houden van alle dingen die ons dichter er naar toe kunnen leiden. Een hartstochtelijke blik naar een vrouw kan de eerste stap zijn naar zina, en daarom zei de Profeet (salallahu aleihi wasalam):

  "De zina van de benen is het lopen (met een slechte intentie naar een vrouw die niet wettig is voor een man) en de zina met de handen is het aanraken en strelen (van zo’n vrouw) en de zina van de ogen is haar hartstochtelijke blikken toewerpen."
  Wat is de straf op zina? In de Qur’an staat duidelijk wat de bestraffingen zijn: "En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier van jullie als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in huis op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allaah haar een weg opent" (Sura 4:16)
  "En als twee mannen onder u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allaah is Berouwaanvaardend, Genadevol" (Sura 4:16)
  "Straf iedere man en vrouw die ontucht hebben gepleegd met honderd zweepslagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allaah niet afhouden indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing" (Sura 24:2) De Profeet (salallahu aleihi wasalam) heeft ook gezegd: "Neem dit van mij aan, aanvaard dit van mij. Allah heeft nu ongetwijfeld de weg voor hen duidelijk gemaakt. Voor ongetrouwde personen is de bestraffing honderd zweepslagen en een jaar verbanning. Voor getrouwde personen is de bestraffing honderd zweepslagen en steniging tot de dood erop volgt." (Bukhari) Verder, als een persoon een moslim beschuldigt van overspel en dit niet kan bewijzen door 4 ooggetuigen dan zal deze aanklager met 80 zweepslagen bestraft worden.  *** Voor als je het nog niet wist *** Je mahrams zijn je vader, je opa, je oom, je schoonvader, je stiefvader (niet in alle gevallen) en je broers door borstvoeding. De broers van je man en je neven zijn dus geen mahrams! ***  Maar als jullie echt willen trouwen? Gelden dan dezelfde regels?

  Voordat je met een vrouw trouwt, mag je naar haar kijken. Dit om te voorkomen dat je spijt zou krijgen wanneer je met haar getrouwd bent. De Profeet (salallahu aleihi wasalam) zei: "Wanneer één van jullie een huwelijksaanzoek doet bij een vrouw, en als hij naar datgene kijkt wat hem aan zal moedigen om verder te gaan met de zaak en met haar te trouwen, laat hem dat dan doen." Abu Dawood 1783

  De geleerden zeggen ook dat als een man een huwelijksaanzoek doet bij een vrouw die niqaab draagt, zij haar gezicht zou moeten tonen zodat hij weet of haar uiterlijk hem tevreden stelt. Ook is het toegestaan om met je verloofde te spreken over het huwelijk, waar jullie zullen wonen, wat jullie verwachten van het huwelijk, enz. Maar het is nooit toegestaan alleen te zijn met een vrouw zonder haar mahram, wanneer je nog niet getrouwd bent.  Kan je je voorstellen wat een grote zonde zina is in de ogen van Allaah Subhana wa Ta’Ala? Allaah, de Meest Barmhartige. En Hij gebiedt dat een persoon die zina pleegt zo zwaar gestraft moet worden!

  Moge Allaah Subhana wa Ta’Ala ons beschermen tegen zina, ons beschermen tegen de zaken die leiden tot zina en tegen de shaytaan. Moge Allaah Subhana wa Ta’Ala ons leiden op het rechte pad en ons laten behoren tot de oprechte Moslims van wie Hij houdt, ameen.  Luister naar het advies van onze Profeet (salallahu aleihi wasalam) mijn lieve zuster, luister naar zijn advies!

  "O jonge mannen, degenen onder jullie die het kunnen betalen, laat hen trouwen, en degenen die het niet kunnen betalen zouden moeten vasten, want het zal een schild voor hen zijn." (al Bukhari 5065, Muslim 1400) Jong trouwen is van de Sunnah, en wie trouwt vervult de helft van zijn geloof. Wa'lhamdulillaah.  Selaam aleikum wa Rahmatullaahi wa Barakatuhu  Bron van dit artikel: meerdere fatawa van IslamQA.com
 2. MashaAllah
  Offline

  MashaAllah Islam is mijn macht

  Joined:
  Sep 22, 2008
  Messages:
  183
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Belgium
  Ratings Received:
  +0 / 0
  salaam oealaikum wa rahmatoelahoe wa barakatoeh

  Djazak allahu Khairan broeder om dit met ons te delen.

  w.salaam
 3. Nadiine_
  Offline

  Nadiine_ New Member

  Joined:
  Dec 11, 2008
  Messages:
  27
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Nederlandse
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Dit hadden we gister in de moskee ook mashallah maar toen stelde ik een vraag..ik als enigste moslim in de familie heb dus geen mahram wat als k wil gaan trouwen heb ik dus geen mahram haha maar de juf moest het navragen

Share This Page