Dat wat Tawhied ongeldig maakt

Discussion in 'De geloofsleer ('aqiedah).' started by Shishani, Jan 31, 2009.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Wat Tawheed ongeldig maakt

  Je zou moeten weten, mijn moslimbroeder en mijn moslimzuster, dat Allaah het voor Zijn dienaren verplicht heeft gesteld om de Islaam te binnen te gaan en hieraan vast te houden, en Hij heeft hen gewaarschuwd voor het navolgen van iets anders dan Islaam. Ook heeft Hij Zijn profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, gestuurd om de mensheid hiertoe op te roepen. Allaah heeft ons in de Qor-aan geïnformeerd dat wie rechtgeleid is, diegenen zijn die de leerstellingen van de Islaam opvolgen, en dat de dwalende, diegenen zijn die deze verwerpen. Hij heeft ons in vele Verzen gewaarschuwd tegen de oorzaken voor afvalligheid en alle vormen van Shirk en ongeloof. Godsdienstige geleerden hebben gezegd dat er een aantal verzakingen zijn waardoor iemand buiten de grenzen van de Islaam treed. Ter wille van het verkrijgen van bescherming in het Hiernamaals, heb ik er een aantal kort aangehaald in de volgende pagina's, met enige uitleg; de tien meest kritieke van deze verzakingen zodat je ze zult vermijden en anderen ervan op de hoogte stelt.

  1.) Het vereenzelvigen van anderen in de aanbidding tot Allaah. De Qor-aan zegt:

  Allaah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt, maar buiten dat vergeeft Hij aan wie Hij wil... [4:116]

  Voor hem die iets met Allaah vereenzelvigt, heeft Allaah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardige geen helper. [5:72]

  Vormen van aanbidding omvatten ook het aanroepen van de doden, hun hulp zoekend, het offeren aan hen, en het zweren van eden in hun namen.

  2.) Het nemen van intermedianten tussen jezelf en Allaah, zoekend naar hun bemiddeling in vol vertrouwen. Zij die dit doen zijn unaniem bekend als ongelovigen.

  3.) Het niet beschuldigen van de polytheïsten en zij die Shirk of ongeloof begaan, het in twijfel trekken van hun ongelovig zijn, of het goedkeuren van hun overtuigingen.

  4.) Geloven dat de leiding van de profeet incompleet is of imperfect of dat andermans regels en oordeel beter is dan de zijne. Zij die de regels van valse goden prefereren zijn schaamteloos.

  5.) Zij die iets haten waar de profeet mee gekomen is zijn ook ongelovigen, ook al handelen zij ernaar. De Qor-aan zegt:

  Dat is omdat zij hetgeen Allaah heeft neergezonden, haten, daarom maakte Hij hun daden vruchteloos. [47:9]

  6.) Zij die iets van waar de Islaam mee gekomen is belachelijk maken, zoals met de bestraffing en de beloning in het Hiernamaals, zijn ongelovigen. De Qor-aan zegt:

  Zeg: "Was het over Allaah en Zijn Verzen en Zijn boodschapper dat gij spotte?" Biedt maar geen verontschuldiging aan. Gij bent ongelovig geworden na te hebben geloofd. [9:65-66]

  7.) Tovenarij in al zijn vormen, daarbij inbegrepen het doen afwenden van een persoon van zijn of haar geliefde, en het aanwakkeren van liefde bij een persoon voor iets of iemand waar hij of zij normaal gesproken niet op gesteld zou zijn. Eenieder die tovenarij praktiseert of het goed keurt is een ongelovige, zoals bewezen wordt door de Vers uit de Qor-aan:

  Maar deze (twee engelen) leerden niemand (zulke dingen) zonder dat zij zeiden: "Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig". [2:102]

  8.) Het nemen van de ongelovigen tot vrienden, door hen ondersteuning en hulp te bieden tegen de Moslims, is een daad van ongeloof. De Qor-aan zegt:

  O jullie die geloven! Neemt de Joden en de Christenen niet als beschermers. Zij zijn onderling beschermers. Wie van jullie hen als beschermers neemt, die behoort bij hen. Allaah wijst de onderdrukkers de goede richting niet. [5:51]

  9.) Zij die geloven dat het binnen hun macht of autoriteit ligt om de wet van de Islaam te verzaken, zijn ongelovigen. De Qor-aan zegt:

  En wie er een andere godsdienst dan de Islaam zoekt; het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de gaasirien (verliezers). [3:85]

  10.) Door zich af te keren van de Islaam en door halsstarig te weigeren haar leerstellingen te bestuderen en daarnaar te handelen. De Qor-aan zegt:

  En wie is onrechtvaardiger dan hij die door de Verzen van zijn Heer wordt vermaand en zich er toch van afwendt? Wij zullen de schuldigen beslist straffen. [32:22]

  In al deze ongeldigheidverklaringen is er geen verschil tussen degene die het voor de grap, gemeend, of uit angst doet, behalve bij degene die tegen zijn wil in wordt gedwongen. Al deze zaken zijn uiterst gevaarlijk en de meeste daarvan doen zich voor (onder de Moslims). Daarom is het noodzakelijk voor de Moslim zich daarvoor te hoeden en ervoor vrezen.

  Het vierde hierboven genoemde punt omvat ook hen die geloven dat door mensen gemaakte wetten beter zijn dan de Islamitische Wet, dat de Islamitische Wet niet toepasselijk is om in te voeren in het huidige tijdperk, dat de Islaam de reden is voor de achtergesteldheid van Moslims uit bepaalde gebieden, of dat het niet toepasbaar is in andere levensgebieden afzonderlijk van het schikken van iemands leven met iemands Heer. Dit punt behelst ook diegenen die geloven dat het afhakken van de hand van de dief een achterlijke wet is die niet ingevoerd zou moeten worden in de heden daagse samenleving. Tevens omvat het diegenen die geloven dat het toegestaan is om vrijgesteld te zijn van Islamitische Wetgeving in zaken die betrekking hebben op het sociale leven en de vastgestelde grenzen voor het toegestane en het verbodene zelfs als zij geloven dat andere wetten niet beter zijn dan het Islamitische Wet. Want dit betekent dat zij iets toegestaan verklaren wat Allaah al verboden heeft verklaard. Wie er ook iets toegestaan verklaard, wat Allaah verboden heeft verklaard, dingen die noodzakelijkerwijs bekend zijn in de godsdienst zoals overspel, alcohol drinken, rente en het regeren met iets anders dan de Wet van Allaah, is een ongelovige naar het unanieme overeengekomen oordeel van alle Moslim-geleerden.

  Wij zoeken bij Allaah onze toevlucht voor Zijn pijnlijke tuchtiging, evenals voor die zaken die Zijn woede doen opwekken. Moge de vrede en zegeningen van Allaah met Zijn boodschapper, zijn familie en nobele metgezellen zijn.


  Shaykh 'Abdul-'Azeez bin 'Abdillaah bin Baaz [Ra7imahu Allah]
 2. BintShishaan
  Offline

  BintShishaan AmatuLlaah

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  113
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Dar-ul-Kufr - Bildjik
  Ratings Received:
  +2 / 0
  As salaamu 'alaykum wa rahmatu llaahi wa barakaatuh ahi,
  barakAllaahu feek.
 3. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Wa 'aleykoem as-salaam wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh.

  Wa fieki oegt.

Share This Page