De categorieën van Shirk (afgoderij)

Discussion in 'De geloofsleer ('aqiedah).' started by Shishani, Oct 21, 2009.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Bron: http://sincerehearts.nl/lessen/categorieenvanShirk.pdf
  (beter lay-out daar)


  أقسام الشرك
  De categorieën van Shirk (afgoderij)

  Bron: الدروس المهمة لعامة الأمة
  Belangrijke lessen voor iedere Moslim

  Shaykh Abdulaziz bin Abdullaah bin Baaz


  Shirk bestaat uit drie categorieën:

  1. Shirk Akbar : grote Shirk
  2. Shirk Asghar : kleine Shirk
  3. Shirk Khafiyy : verborgen Shirk


  De grote Shirk zorgt ervoor, dat de goede handelingen van degenen die dit begaan, vergeefs en vruchteloos (nutteloos) zijn. Het zorgt er ook voor, dat degenen die het begaan, voor altijd in het Hellevuur zullen verblijven, zoals de Qur'aan zegt:

  ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
  "Maar als zij deelgenoten (aan Allaah) toegekend hadden, was wat zij plachten te doen voor hen vruchteloos geworden." [al-An'aam (6):88]

  ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك ح بطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون
  "En het past de veelgodenaanbidders niet dat zij de moskeeën van Allaah verzorgen, terwijl zij over zichzelf getuigen dat zij ongelovig zijn. Zij zijn degenen wiens daden vruchteloos zijn en die in de Hel eeuwig levenden zijn."
  [at-Taubah (9):17]

  Degenen die sterven in een staat van Shirk, zullen niet worden vergeven. En hen zal de toegang tot het Paradijs worden verboden, zoals de Qur'aan zegt:

  إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء
  "Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie Hij wil." [an-Nisaa' (4):48]

  إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأواه النار و ما للظالمين من أنصار
  "Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allaah toekent: Allaah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers". [al-Maa'idah (5):72]

  Dit type Shirk (i.e. grote Shirk) is een onvergeeflijke zonde en omvat onder andere daden als; het aanroepen (doe'aa) van de doden en afgodsbeelden, het zoeken van hulp (isti'aanah) bij hen, het afleggen van eden (Nadhr) in hun naam, en het offeren (dhabh) aan hen.

  De kleine Shirk omvat zaken als; uiterlijk vertoon betreffende bepaalde religieuze daden van aanbidding (Riyaa-e), zweren bij anderen dan Allaah, en het zeggen van "Als Allaah wil en die-en-die wil".

  At-Tabaraani en al-Baihaqi hebben overgeleverd van Mahmoed bin Labid al-Ansari, met een goede keten van overleveraars, dat de Profeet (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) heeft gezegd:

  أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه ، فقال : الرياء
  "Hetgeen ik het meest voor jullie vrees is de kleine Shirk"

  Toen hem werd gevraagd over wat hij bedoelde met de kleine Shirk, antwoordde hij,
  "ar Riyaa-e".

  De Profeet (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) heeft ook gezegd:

  من حلف بشيء دون الله فقد أشرك
  "Wie zweert bij iets (of iemand) anders dan Allaah, heeft Shirk gepleegd".

  Imaam Ahmed heeft deze overlevering authentiek overgeleverd op gezag van 'Umar.

  Abu Dawoed en at-Tirmidhi hebben ook authentiek overgeleverd op gezag van Ibn 'Umar, dat de Profeet (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) heeft gezegd:

  من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
  "Wie zweert bij iets (of iemand) anders dan Allaah, heeft zich schuldig gemaakt aan Kufr (ongeloof) of Shirk."

  Abu Dawoed heeft ook authentiek overgeleverd op gezag van Hudhaifah bin al-Yamaan dat de Profeet (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) heeft gezegd:

  لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان
  "Zeg niet, 'Wat Allaah wil en wat die-en-die wil', je zou echter moeten zeggen, 'Wat Allaah wil, dan wat die-en-die wil.'"

  Het plegen van dit type Shirk doet iemand niet buiten de Islaam treden, noch zorgt het ervoor dat degenen die het begaan voor altijd in het Hellevuur zullen verblijven. Het gaat echter in tegen de idealen (de vervolmaking) van at-Tawheed.

  Het bewijs voor de derde categorie Shirk, Shirk al-Khafiyy, ofwel de verborgen Shirk, komt van de Profetische overlevering, waarin de Profeet (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) heeft gezegd:

  ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الشرك الخفي ، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه
  "Zal ik jullie niet informeren over wat ik voor jullie meer vrees dan al-Masih ad-Dajjaal (de Anti-Christ)?" De Metgezellen antwoordden, "Ja, O Boodschapper van Allaah." Toen zei hij, "Het is de verborgen Shirk. Een persoon staat in gebed en probeert het te perfectioneren wanneer hij beseft dat anderen naar hem kijken." [Imaam Ahmad heeft deze Hadith overgleverd op gezag van Abu Sa'id al-Khudri]

  Shirk kan ook worden onderverdeeld in twee categorieën, namelijk, grote Shirk en kleine Shirk. De verborgen Shirk kan in beide categorieën voorkomen. Het kan worden gevonden bij grote Shirk, zoals het type Shirk wat wordt gepleegd door de hypocrieten, die geloof tonen (aan de buitenwereld), terwijl ze hun valse geloof uit angst verbergen. Het kan ook worden gevonden bij kleine Shirk in de vorm van Riyaa-e, zoals bewezen is in de Hadith die is overgeleverd op gezag van Mahmoed ibn Labid.


  ~~~

Share This Page