De Fontein (al-Hawd) van de Profeet

Discussion in 'De geloofsleer ('aqiedah).' started by Shishani, Jun 1, 2009.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  De Fontein (al-Hawd)

  Door de nobele Shaykh
  al-Imaam Aboe ‘Abdillaah Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien
  - moge Allah hem genadig zijn -

  www.soennah.com

  De taalkundige betekenis van al-hawd: het verzamelen. Men zegt: "haadal-maa" als men het water verzamelt en bijeenbrengt. Al-Hawd wordt gebruikt voor de plaats waar het water bijeenkomt.
  En de religieuze betekenis: de Fontein van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - met water dat neerdaalt uit al-Kawthar tijdens de Dag der Opstanding.

  Hier wordt naar verwezen door de Soennah moetawaatirah(1), en Ahloes-Soennah(2) hebben hier consensus over.

  De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

  إني فرطكم على الحوض
  "Voorwaar, ik zal voor jullie klaarstaan bij de Fontein."

  Moettafaqoen ‘alayh(3).

  De Selef Ahloes-Soennah hebben idjmaa' (consensus) over de bevestiging hiervan, maar al-Moe'tazilah hebben de bevestiging van de Fontein verworpen.

  En we weerleggen hen met twee zaken:

  1- De ahaadieth moetawaatirah(4) op het gezag van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam.
  2- De idjmaa' van Ahloes-Soennah hierover.

  De beschrijving van de Fontein

  De lengte ervan is een maand (lang reizen), de breedte ervan is een maand (lang reizen) en zijn hoeken zijn gelijk. Zijn drinkbekers zijn gelijk aan het aantal sterren in de hemel. Het water ervan is witter dan melk, zoeter dan honing en de geur is lekkerder dan muskus. Hij bevat twee buizen die hem vanuit het Paradijs aanvoeren, de ene is van goud en de andere is van zilver. De gelovigen van de gemeenschap van Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zullen er van drinken, en wie er een slok van neemt, zal hierna nooit meer dorst hebben. Dit alles is ofwel bevestigd in zowel Sahieh al-Boekhaarie als Sahieh Moeslim of in één daarvan.

  De Fontein bestaat op dit moment, volgens de woorden van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

  وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن
  "Bij Allah, ik kijk nu waarlijk naar mijn Fontein."

  Overgeleverd door al-Boekhaarie.

  De Fontein wordt aangevoerd vanuit al-Kawthar; volgens de woorden van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

  وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض
  "En Hij gaf mij al-Kawthar, en dat is een rivier in het Paradijs die in een Fontein stroomt."

  Overgeleverd door Ahmad, en Ibn Kathier zei: "Zijn keten en tekst zijn hasan (goed)."

  Elke Profeet heeft een Fontein, maar de Fontein van de Profeet (Mohammad) - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is de grootste, de geweldigste en met de meeste drinkers; volgens de woorden van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

  إن لكل نبي حوضاً، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة
  "Voorwaar, elke Profeet heeft een Fontein, en voorwaar, zij zullen waarlijk opscheppen over wie de meeste drinkers heeft. Voorwaar, ik hoop waarlijk dat ik degene ben met de meeste drinkers."

  Overgeleverd door at-Tirmidhie die zei: "Gharieb (zwak)." Ook overgeleverd door Ibn Abied-Doenyaa en Ibn Maadjah van de hadieth van Aboe Sa'ied, en hij bevat een zwakheid, maar sommigen van hen hebben hem authentiek verklaard, vanwege de grote hoeveelheid wegen.(5)


  Bron: Sharh Loem'atil-I'tiqaad
  Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki


  -------------------------------------------------------------------
  (1) Voetnoot van de vertaler: Soennah moetawaatirah: Overgeleverd door een zodanig groot aantal overleveraars, dat het niet aannemelijk is dat ze het allemaal eens waren over een leugen.

  (2) Voetnoot van de vertaler: Ahloes-Soennah wal-Djamaa'ah: Degenen die zich vasthouden aan de weg van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en zijn Metgezellen. Een aantal andere benamingen voor hen zijn: Ahloel-Hadieth, Ashaaboel-Hadieth, Ahloel-Athar, as-Selefiyyoen, al-Firqatoen-Naadjiyah (de Geredde Groep), at-Taa-ifatoel-Mansoerah (de Groep die de overwinning zal krijgen), as-Sawaadoel-A'dham, al-Ghoerabaa (de Vreemdelingen).

  (3) Voetnoot van de vertaler: Moettafaqoen ‘alayh: Overeenstemming over; al-Imaam al-Boekhaarie en al-Imaam Moeslim zijn het met elkaar eens over de authenticiteit ervan.

  (4) Voetnoot van de vertaler: Ahaadieth moetawaatirah: Ahaadieth die door een zodanig groot aantal overleveraars zijn overgeleverd, dat het niet aannemelijk is dat ze het allemaal eens waren over een leugen.

  (5) Voetnoot van de vertaler: Al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in Sahieh Soenan at-Tirmidhie.
 2. BintShishaan
  Offline

  BintShishaan AmatuLlaah

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  113
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Dar-ul-Kufr - Bildjik
  Ratings Received:
  +2 / 0
  As salaamu 'alaykum wa rahmatu llaahi wa barakaatuh ahi,
  barakAllaahu feek.
 3. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Wa 'aleykoem as-salaam wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh.

  Wa fieki oegt.

Share This Page