De Islaam, de Complete en Definitieve Boodschap aan de Mensheid

Discussion in 'Algemene discussies' started by Mabsoot, Apr 7, 2009.

 1. Mabsoot
  sunnah
  Offline

  Mabsoot Amir Staff Member

  Joined:
  Jun 2, 2006
  Messages:
  6,503
  Likes Received:
  283
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Male
  Location:
  England / Jordan
  Home page:
  Ratings Received:
  +748 / 6
  De Islaam, de Complete en Definitieve Boodschap aan de Mensheid

  Dr. Saleh as-Saleh, moge ALLAAH genadig over hem zijn.

  Allah (de ware God) verklaart het volgende:

  وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

  En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen d.w.z. Allah's religie, Islamitisch monotheïsme. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners

  [ Soerah al-'Ankaboet 29:69 ].

  Gedurende haddjatoel-wadaa'(1), en op de dag van 'Arafah(2) - welke op een vrijdag was, werd het Nobele Vers geopenbaard:

  ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلأِسْلاَمَ دِيناً

  Vandaag heb Ik jullie Dien(3) voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islaam als jullie Dien gekozen

  [ Soerah al-Maa-idah 5:3 ].


  Allah verklaart duidelijk dat de Dien is vervolmaakt en dat deze geen toevoeging of weglating behoeft. Dat is waarom Allah (de Allerhoogste) de functie van Boodschappers verzegelde met de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijnde de definitieve en laatste Boodschapper. Het feit dat Allah de Islaam heeft gekozen als de Dien voor de mensheid, betekent dat Hij niets anders dan de Islaam accepteert van wie dan ook:

  وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ

  En wie een andere godsdienst dan de Islaam zoekt: het zal nooit van hem worden aanvaard en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers

  [ Soerah Aal 'Imraan 3:85 ].

  En Allah, de Meest Verhevene, zegt ook:

  إِنَّ الدينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلاَمُ

  Voorwaar, de enige godsdienst bij Allah is de Islaam

  [ Soerah Aal 'Imraan 3:19 ].


  Als een Complete Boodschap van Allah, definieert de Islaam:

  Het Doel van ons Bestaan: Het leven van de mens is niet zinloos. De grote wijsheid achter de schepping van de mens is de onderwerping aan zijn Schepper, Allah, Zijn geboden volgend en zich onthoudend van Zijn verboden. Gedurende het leven zal men onderworpen worden aan kwellingen en beproevingen. Dit zal de ware onderwerpers en aanbidders van Allah onderscheiden van zij die anders kozen. De weg naar succes in dit leven en het Hiernamaals is dientengevolge om Allah te aanbidden alsof de onderworpene Hem ziet, en wanneer hij Hem niet ziet, te beseffen dat waarlijk, Hij hem wel ziet.

  De rechten van Allah over Zijn onderdanen: Om Allah alleen te aanbidden en niets met Hem te vereenzelvigen in aanbidding.

  De rechten van de mensen over hun Schepper: Om te worden toegelaten tot het Paradijs (door Allah) wanneer zij Hem correct aanbidden.

  De Eenheid en Uniciteit (Tawhied) van Allah en de invloed ervan op de schepping: Men zou de Namen, Eigenschappen en Handelingen van Allah moeten kennen, zodat men Hem correct kan aanbidden. Weten dat Hij de enige ware God is die het verdient aanbeden te worden, Hem geen deelgenoten toeschrijvend in aanbidding. Weten dat Hij, Allah, Degene is Die steunt, voorziet, gunsten verleent, leven geeft en dood veroorzaakt; de Ene Die Meest Genadevol is, streng in Toorn, Vergevensgezind, Rechtvaardigst, Alwetend en al van dat waarmee Hij duidelijk is omschreven. Niets is als Allah. Al Zijn Eigenschappen zijn waar en echt. De hoedanigheid, de manier waarop, van Zijn Eigenschappen, is alleen bij Hem bekend.

  Kennis: De Boodschap roept degene die het accepteert op tot het opdoen van kennis over alle aspecten van de Islaam, en Allah heeft speciale graden in het Paradijs voor de mensen van kennis. Als we over enig onderwerp van de Islaam spreken, moeten we er eerst kennis over hebben. En als we die niet hebben, moeten we de betrouwbare en goed geïnformeerde geleerden raadplegen.

  Waarschuwing: De gelovige voelt en erkent dat Allah Alwetend is over hem en zijn verborgen en zichtbare daden. Niets ontsnapt aan de kennis van Allah. Hij is de Allerhoogste, boven de schepping, en Zijn Kennis omvat alles.

  Rechtmatigheid: Daden zijn slechts rechtmatig als ze

  1. puur zijn verricht omwille van Allah en zijn genoegen

  2. de weg (authentieke Soennah) van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - volgen, en

  3. gebouwd zijn op de de correcte 'Aqiedah (geloofsleer), volgens de leerstellingen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en het begrip van zijn Metgezellen (Sahaabah) moge Allah's Tevredenheid met hen zijn.

  Interacties:

  De Boodschap behandelt de inrichting van de maatschappij uitgebreid. Het omvat de leiders en hun onderdanen. De leiders moeten rechtvaardig zijn met hun onderdanen en de Moslims gehoorzamen hun leiders zolang deze hen niet oproepen tot het verrichten van (aan Allah) ongehoorzame daden. Rebellie jegens hen daarentegen(4) is niet toegestaan, aangezien dit leidt tot meer kwellingen en beproevingen.

  Leiders en onderdanen zijn allen verantwoordelijk in het toepassen van de Islamitische wetten. De onderdaan tolereert de onrechtvaardige heerser en geeft de heerser zijn rechten, en in gevallen van onrecht vraagt hij (de onderdaan) Allah om zijn recht. Geduld en het zich oprecht wenden tot Allah minimaliseert, of voorkomt volledig de ernstige kwellingen die met meningsverschillen gepaard gaan.

  De Moslims zijn broeders van elkaar. Ze genieten rechten en verbieden onrecht naar (al) hun mogelijkheden en op manieren die niet leiden tot meer onheil. Ze werken samen op wat juist is en steunen elkaar niet in het onjuiste. Ze blijven op afstand van het invoeren van bida' (toevoegingen in de Dien)(5). Op de schaal van de minisamenleving van het gezin, zou de gelovige zijn uiterste best moeten doen de gezinsleden weg te leiden van het Hellevuur. De man is een leider voor zijn gezin, en de vrouw heeft de leiding over haar huis. Beiden zouden met standvastigheid en vergevensgezindheid moeten handelen. Allah gebiedt rechtvaardigheid en Hij houdt ervan. Hij heeft een afkeer van achterdocht, verraad, spot, roddel, bespieden, verdorvenheid en alle vormen van kwade zaken.

  Incorrecte overtuigingen en dwalingen. De Boodschap roept op tot het distantiëren van welke vorm van opsplitsen dan ook, zoals de mystieke wegen van het Soefisme. Dit is geen onderdeel van de Islaam. Wegen die sommige mensen en/of dingen goddelijk maken zijn niet Islamitisch, wat de naam ervan ook moge zijn.

  Wettig en onwettig. De inkomsten van de Moslim moeten wettig zijn. Uitgeven moet gebeuren op een gematigde wijze. De Islaam verwerpt ellende en onbeheerst uitgeven. De Moslim moet voorgeschreven hoeveelheden aan liefdadigheid geven wanneer men bepaalde voorwaarden daarvoor tegenkomt.

  Migratie. De Moslim die niet in staat is zijn Dien te praktiseren moet migreren van het niet-Moslimland naar het Moslimland(6). Het is aanbevolen voor hen die wel in staat zijn de Islaam te praktiseren. Als migratie niet toegestaan is, dan zouden zij Moslimgemeenschappen (geen partijen!) moeten vestigen binnen hun verblijfplaatsen. Ze zouden moeten verhuizen naar dezelfde buurt als dat mogelijk is. Ze zouden het als volgt kunnen bekijken: laten we Moslimbuurten hebben! Gemeenschappen zouden een raadgevende "voorzitter van de gemeenschap" of iets dergelijks kunnen hebben, die zijn best doet om de 'Aqiedah van de Moslims te versterken en die hun zaken coördineert inzake hun Islamitisch welzijn. Het meest belangrijke waar ze aan moeten werken is het vestigen van de correcte 'Aqiedah, de 'Aqiedah van Tawhied, en zichzelf en hun familieleden doen afkeren van het imiteren van de ongelovigen, als ze werkelijk het impact van ongeloof in Allah in alle uitingen willen minimaliseren.

  De ongelovigen willen dat we zoals hen zijn! We moeten ons niet laten bedriegen. Willen we zijn zoals de mensen van ongeloof? Het antwoord kan beter begrepen worden als we denken aan de Hel!

  Djihaad. Allah verordende de djihaad (strijden voor de zaak van Allah) zodat de Tawhied heerst (en niet omwille van politiek en politieke doelstellingen), en opdat de aarde gereinigd zal zijn van de kwelling die leidt tot de vernietiging van de mens, d.w.z. van Shirk (afgoderij): aanbidding van mensen of wat dan ook naast Allah of buiten Hem.

  De Tawhied is de grootste rechtvaardigheid op aarde. De Islaam is niet passief als het aankomt op de waarheid. Allah gebiedt de verspreiding van de waarheid op iedere vreedzame wijze. Als de valsheid tegenover de verspreiding van de Tawhied staat, zegt Allah, de Heilige en de Allerhoogste:

  En bestrijdt hen tot er geen fitnah (hier: ongeloof en afgoderij) meer is en iedere vorm van de aanbidding aan Allah alleen behoort. Maar als zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap, behalve tegen de onrechtplegers

  [ Soerah al-Baqarah 2:193 ].

  Ibn Djarier(7) zei in de tafsier van het bovenstaande vers: "En bevecht de Moeshrikien (mensen van Shirk) totdat er geen kwelling d.w.z. totdat er geen Shirk meer is en totdat de aanbidding van afgodsbeelden en valse goden is verdwenen, en totdat gehoorzaamheid tot Allah alleen is." Qataadah(8) zei: "Totdat er geen Shirk is."


  De djihaad is geen militaire, territoriale, nationale, of strategische uitbreiding. Het wordt niet verricht voor enig werelds doel. De dihaad verwijdert minachting en arrogante gebreken die tussen de mensen en de waarheid van de Islaam instaan, hen zodoende de mogelijkheid gevend zichzelf te bevrijden van alle soorten van afgesplitste en onderdrukkende aanbidding.

  Een Advies

  De Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - werd de boodschap van de Qor-aan toevertrouwd. Hij wist en begreep wat het betekende, want hij bevond zich onder Allah's inspiratie. Ieder aspect dat leed tot het begrip van de Boodschap is uitgelegd door de Profeet -sallallahoe ‘alayhi wa sallam, zo ook hoe anderen op te roepen tot het aannemen van deze nobele Boodschap van Allah. De fundamenten van de da'wah (anderen uitnodigen tot de Islaam) zijn gegrondvest in de Qor-aan en in de leerstellingen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam. Niemand kan een nieuw fundament uitvinden. Ja, iemand kan de methode van een boek, cassettebandje, lezing, etc. gebruiken om da'wah te verrichten, op voorwaarde dat deze materialen of lezingen het begrip van de Vrome Voorgangers, as-Selef as-Saalih, onderschrijven. Vanwege hun vasthouden aan de Qor-aan en de Soennah, waren zij geschikt voor het ontvangen van de hulp, steun en overwinning van Allah. Hun weg gaat voort tot op de Dag des Oordeels, zoals de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - uitlegde:

  "Er zal één groep van mijn gemeenschap niet ophouden met het blijven op de Waarheid, overwinnend, onaangetast door degenen die hen verlaten of tegen hen in gaan. Zij zullen in zulk een staat blijven totdat het Bevel van Allah(9) hen inhaalt terwijl zij nog steeds overwinnend en op de Waarheid zijn." (18)

  De Volgelingen van de Geredde en Overwinnende Groep


  - Volgen de Qor-aan

  - Blijven bij de Soennah (leerstellingen, aanbevelingen, adviezen, bevelen en goedkeuringen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - inzake Islamitische fundamenten en juridische aangelegenheden).

  - Begrijpen de Qor-aan en de Soennah in overeenkomst met de leerstellingen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, zoals verduidelijkt door zijn Metgezellen, moge Allah's Tevredenheid met hen zijn. De daw'ah naar Allah mag niet afwijken van het pad gevolgd door as-Selef as-Saalih. Deze uitnodiging vindt basis in de volgende principiële zaken:

  1. Uitleggen dat Allah de Ware God is Die het alleenrecht heeft om aanbeden te worden. Het benadrukt de Eenheid en Uniciteit van Allah en Zijn Eigenschappen en de invloed hiervan op de mensen. Mensen worden opgeroepen na te denken over Allah's Eigenschappen en Zijn invloed in het universum.

  2. De teksten gebruiken uit de authentieke bronnen, de Qor-aan en de Profetische Soennah, zonder enige twijfel en het vermijden van blindelings volgen van partijen, geleerden en persoonlijkheden. Dit onderschat geenszins de grote rol van de geleerden. Het is eerder iets dat de ware geleerden verwerpen en zij nodigen uit tot het volgen van wat wettig toegestaan is met gegrond bewijs.

  3. Benadrukken dat alle afgoden (dat wat wordt aanbeden anders dan of naast Allah) geschapen dingen/wezens zijn en zodoende behoevend, bewijzend dat ze niet Goddelijk zijn.

  4. Alle vraagstukken relateren aan de basis. De meest belangrijke ervan is de Tawhied (Eenheid en Uniciteit van Allah) en de betekenis hiervan. Als ze het gebed, de hidjaab (wettige kleding voor Moslimvrouwen) of enig aspect van de Islaam in twijfel trekken, relateer dit dan aan de Tawhied van Allah: alle kwesties moeten overeenkomen met Allah's bevel, daar Hij de Enige Ware God is Die aanbidding waard is.

  5. Zaken betreffende het leven en de dood relateren aan de Laatste Dag. Geef verheugende tijdingen die de gelovigen tegemoet zien, en de waarschuwingen die Allah verklaard heeft in de Qor-aan en op de tong van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - voor degenen die het verwerpen.

  6. Een voorbeeld zijn. Zelfs als je zondigt, vraag Allah om vergeving, toon berouw en ga dan verder. Houd vast aan de Waarheid, zelfs al ben je alleen. Vraag Allah constant om leiding, moed, volharding en geduld.  7. Vertrouwen op Allah, en de resultaten aan Hem overlaten, de Allerhoogste. Herinner de Boodschapper Noeh (Noah) - ‘alayhis-salaam: 950 jaar van da'wah en slechts een handjevol beantwoordde zijn oproep.

  8. De feiten aantonen: anderen uitnodigen naar de acceptatie van de Islaam. Neem geen neutrale positie in en wees niet puur "academisch". Da'wah is levendig en actief. Het staat tussen twee extremen: mystiek (d.w.z. Soefisme) en 'Ilm al-Kalaam (Scholastieke en filosofische wegen die puur logische en rationalistische benadering gebruiken om de Islaam uit te leggen).

  9. De rol van de Boodschappers en Profeten - ‘alayhimoes-salaam - begrijpen vanuit hun verhalen in de Qor-aan en de Soennah.

  10. Een geleidelijke en consequente manhadj (Pad) voor da'wah praktiseren. Het belang van 'Aqiedah en de authentieke Soennah eerst benadrukken. De mensen onderwijzen over Allah, de Qor-aanische betekenissen, ahaadieth, moraal, etc., en altijd de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en dan zijn metgezellen, moge Allah's tevredenheid met hen zijn, nemen als voorbeeld om te volgen.

  11. Toestaan wat goed is en verbieden wat slecht is volgens iemands eigen vermogen, zich realiserend dat als het toestaan van het goede of het verbod van het slechte leidt tot grotere wantoestanden en kwaden, het dan de voorkeur geniet geduldig te zijn volhardend, afhankelijk van Allah's steun en Zijn Laatste Woord afwachtend. De Moslim is gedurende dit proces gehoorzaam aan Allah Die niet eist wat Zijn dienaars overbelast. Dit is een grote uitdaging voor hen die uitnodigen naar Allah. Het is wellicht makkelijk om de emoties van mensen te voeden, maar het is moeilijk om de consequenties te beheersen. De verandering van het kwade zou het pad moeten volgen dat werd genomen door de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en de wijsheid gebruiken die hij gebruikte, vooral wanneer de Moslims in een staat van zwakheid zijn.

  12. Realiseren dat de da'wah geen politieke partij is. Moderne politiek is een spelletje van belangen, leugens en een uitvinding van de ongelovigen om hun belangen te voorzien. Helaas behoren vele Moslims tot politieke partijen die politiek benadrukken en niet de nadruk leggen op tarbiyah (Islamitische educatie). Daarom zien we deze partijen of groeperingen vaak opsplitsen in andere groeperingen. De nieuwe zijtak beschuldigt de "originele" groep ervan "te gematigd", of "te radicaal" te zijn en vice versa. Partijen in deze tijd bestaan voor het merendeel ter wille van de welvaart van de partij.

  Er zijn groeperingen die wegen in de da'wah innoveren die niet de Tawhied benadrukken en de manifestaties ervan als de meest belangrijke zaak om te beklemtonen in lijn met het pad van de Profeten, - ‘alayhimoes-salaam. Binnen hun ranken zijn mystieke leiders en "persoonlijkheden" die niet de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn weg van aanbidding onderwijzen en blindelings hun zogenaamde ouderen volgen, die in hun thuissteden allerlei vormen van Shirk zien, maar niets ondernemen om het te corrigeren.

  13. De ware gelovigen zijn één groep, met één referentie: Allah's Boek en de authentieke Soennah van Zijn Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - overeenkomstig met het pad van de Vrome Voorgangers. In hun geschillen moeten ze deze referentie raadplegen en niets anders. Ze geven loyaliteit aan Allah en de gelovigen en distantiëren zich van ongeloof en ongelovigen, echter, rechtvaardig omgaand met de niet-strijdenden en overtredenden onder hen.

  14. Het pad van verandering waar de ware volgelingen van de Islaam zich aan houden, is de gematigde koers: de manier om kwaad te veranderen, is de weg van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en niet de wegen van "moderne" politieke partijen of dat wat zal leiden tot meer onheil, bloedvergieten en meer kwaad. Ze staan toe wat goed is en verbieden wat slecht is naar het beste van hun mogelijkheden. Ze beantwoorden het ene onrecht niet met een ander onrecht. Ze zijn enthousiast over het vestigen van de Grotere Moslimstaat (Kalifaat), maar zij realiseren zich dat deze slechts kan worden bereikt middels het volgen van de manier van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - van het vestigen van de Moslimgemeenschap die sterk is in haar geloofsleer van Tawhied. Ze zijn klaar om de onderdrukking en het onrecht te ondergaan totdat Allah bevrijding verordent. De consequenties van het haasten in de da'wah naar vroege confrontaties, zijn rampzalig. Het verscheurt de gemeenschap en doet de mensen slecht, zonder dat er enige concrete resultaten worden geboekt. De da'wah is gebaseerd op 'Aqiedah, kennis, vasthouden aan de waarheid, advies en volharding. Dit is het pas van as-Selef as-Saalih.

  Vervolgens het Advies

  Hier is een advies aan alle Moslims om hun standpunt richting het geloof opnieuw na te gaan en om te weten waartegen de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - waarschuwde:

  "En deze Oemmah zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen die allemaal de Hel zullen betreden behalve één en zij de Geredde Groep zijn zij die op datgene zijn waarop ik en mijn Metgezellen vandaag zijn of: zij die mijn weg volgen en de weg van mijn Metgezellen." (11)

  Dus we worden opgeroepen om altijd stevig vast te houden aan het Pad dat niet misleidt, het pad van de vroege generaties, waarvan de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei:

  "De beste der mensen zijn mijn generatie, dan de generatie die erop volgt, dan zij die na hen komen d.w.z. de eerste drie generaties." (12)

  De geloofsleer van deze generaties was correct, hun manhadj (methodologie van het praktiseren van de Dien) was correct en hun karakters werden geëerd met moraliteit. Zij zijn de Oemmah en de Djamaa'ah (groep van Moslims), want zij verenigden niet op onjuistheid en waren op de waarheid, getuigend aan de uitspraak van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

  "Mijn Oemmah verenigt zich niet op onjuistheid." (13)

  In onze tijden kan de motivatie ten opzichte van de Islaam alleen slagen als die direct gericht is aan het Pad van as-Selef as- Saalih. Al-Imaam Maalik zei:

  "De laatsten van deze Oemmah zullen niet correct zijn, behalve op dat wat het eerste deel ervan correct maakte." (14)

  Alle Moslims zouden de transformatie die deze Oemmah verenigt onder het vaandel van as-Selef moeten steunen. Ze worden opgeroepen te herinneren wat ‘Abdoellah ibn Mas'oed, moge Allah's tevredenheid met hem zijn, zei:

  "Wie van onder jullie een weg wil aannemen, laat hem de weg aannemen van hen die overleden zijn(15) want de levenden zijn niet veilig voor Fitnah(16). Zij waren de Metgezellen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, die de beste harten hebben van deze Oemmah, het meest wijs in kennis, het minst in vormelijkheden, Allah koos hen om Zijn Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - te vergezellen, en om Zijn Dien te vestigen. Allah keek in de harten van Zijn dienaars en zag dat Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn hart het beste was. Aldus koos Hij hem voor Zichzelf en zond hem met Zijn Boodschap. Toen keek Hij in de harten van Zijn dienaars na Zijn kijk in Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn hart, en zag dat de harten van Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn Metgezellen de beste harten waren. Aldus koos Hij hen als handlangers van Zijn Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam; vechtend in de zaak van Zijn Dien. Wat de Moslims dan ook als goed beschouwen, dan is het goed bij Allah, en wat zij dan ook als slecht beschouwen, dan, bij Allah, is het eveneens slecht; {En alle metgezellen waren het erover eens Aboe Bakr als kalief de leider om de Moslims te leiden na de dood van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - te hebben. }"(17)

  Zo een transformatie verblijdt Allah en doet Zijn steun aan de Moslims toenemen; dus we zouden eerbiedig de rol van as-Selef as-Saalih moeten erkennen en aan hun leiding moeten vasthouden, omdat zij op de Rechte Weg waren.

  De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - tekende met zijn hand een rechte lijn en zei:

  "Dit is de Rechte weg van Allah."

  Vervolgens tekende hij verschillende lijnen links en rechts ervan en zei:

  "Deze zijn as-soeboel (de andere wegen), en aan elk van deze staat een duivel(mensen) ernaar uitnodigend."

  Vervolgens reciteerde hij:

  وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَٱتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

  En dat dit Mijn Pad is, een Recht Pad, volgt het dan, en volgt geen andere paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad
  [ Soerah al-An'aam 6:153 ].(18)

  Ik adviseer mezelf en alle Moslims om te werken om het ware Pad van Allah te volgen en ik vraag Hem om ons te redden van alle paden van dwaling.

  De dienaar van Allah, Saleh as-Saleh.

  Sha'baan 1425 H.

  18 september 2004

  Bron understandislam.net
  --------------------------------------------------------
  (1) Voetnoot van de vertaler: Haddjatoel-wadaa': De Afscheidsbedevaart van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam: de salaah en de salaam van Allah zijn met hem.

  (2) Voetnoot van de vertaler: ‘Arafah: De 9e dag van Dhoel-Hiddjah, de laatste Islamitische kalendermaand.

  (3) Het Arabische woord Dien is meer alomvattend in de betekenis dan het Westerse concept van 'godsdienst' (of: 'religie'). Elk aspect van het leven onderschrijft de openbaring van Allah. Daarom omvat de Dien het leven in al haar verschillende stadia en moeilijkheden. Het is eenvoudigweg een richtlijn voor het leven.

  (4) Voetnoot van de vertaler: D.w.z. wanneer de leider oproept tot ongehoorzaamheid aan Allah.

  (5) Bida': meervoud van bid'ah, wat betekent "een nieuw geïnnoveerde weg in de Dien, waarbij (een) middel van toenadering tot Allah wordt nagestreefd dat niet wordt ondersteund door enig authentiek bewijs, noch de daad op zich, noch de manier waarop deze is uitgevoerd."

  (6) Zelfs in het land van de Islaam zou de Moslim moeten migreren van ongehoorzame omgevingen naar meer gehoorzamende. Binnen de eigen buurt, zou de Moslim moeten zoeken naar de goede en praktiserende Moslims en hen als buren moeten nemen.

  (7) At-Tabarie, Aboe Dja'far ibn Djarier (224(225)-310 H./839-923 CE.). Een grote geleerde van tafsier (voetnoot van de vertaler: uitleg van de Qor-aan), 'Aqiedah, geschiedenis en literatuur. Hij werd geboren in Tabaristan in noordelijk Iran.

  ( As-Sadoesie, Aboel-Khattaab al-Basrie, Qataadah ibn D'aamah (60-117(118 Hj/680-736 CE.). De geleerde van tafsier en ahaadieth (profetische overleveringen) die overleveringen verhaalde van sommige van de Sahaabah (Metgezellen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, moge Allah tevreden zijn met hen allen) en at-Taabi'ien, de generatie die volgde op die van de Sahabah, moge Allah's Tevredenheid met hen zijn.

  (9) Het Bevel van Allah wijst op de wind die Allah verordent te waaien, die iedere gelovige ziel meeneemt. Dit vindt plaats als het Laatste Uur (de Laatste Dag) op het punt staat te vallen.

  (10) Verzameld door al-Imaam Moeslim in zijn Sahieh Moeslim.

  (11) Een authentieke vertelling overgeleverd door at-Tirmidhie.

  (12) Al-Boekhaarie en Moeslim.

  (13) As-Sakhaawie zei: "Dit is een bekende hadieth tekst, verteld door vele overleveraars en heeft meerdere ondersteunende vertellingen..." Genoemd in zijn boek al-Maqaasid Al-Hasanah. Ash-Shaykh al-Albaanie citeerde deze hadieth in zijn boek ‘Aadaab az-Zifaaf'.

  (14) Zie al-'Aqiedah as-Salafiyyah, vijfde deel, van Mohammad al-Maghraawie.

  (15) Van de Metgezellen voor hem, zoals hij later uitlegt in de tekst.

  (16) Fitnah: kwellingen, beproevingen, etc.

  (17) Verhaald door Ahmad, al-Bazzaar, at-Tabaraanie, at-Tayaalisie en al-Khatieb. Al-Haakim zei dat het authentiek is en adh-Dhahabie was het ermee eens. Velen denken dat deze verwijzing een Profetische hadieth is, en dat is het niet. Het is authentiek gerelateerd aan ‘Abdoellah ibn Mas'oed, moge Allah met hem tevreden zijn. Een groot profijt wordt behaald uit Ibn Mas'oed zijn uitleg over wat idjmaa' (consensus, overeenstemming, tussen de Moslims) vormt. In het laatste deel van deze verklaring, gemarkeerd met { }, zoals vermeld door al-Haakim, legt hij duidelijk uit dat tussen de Sahaabah, moge Allah's tevredenheid met hen zijn, een duidelijke vorm van idjmaa' was. Dientengevolge, in iedere generatie, de consensus in de opinie van de onderlegde, vrome en rechtschapen geleerden die het pad van de Metgezellen volgen inzake welke kwestie dan ook die niet direct is aangegeven in de Qor-aan of de Soennah, vormt een staat van idjmaa'. Blindelings volgen en innovaties zijn geen onderdeel van idjmaa'.

  (18 Verhaald door Ahmad, an-Nasaa-ie, ad-Daarimie en authentiek verklaard door al-Haakim en anderen. Zie Mishkaatoel-Masaabieh, besproken door al-Albaanie.
 2. BintShishaan
  Offline

  BintShishaan AmatuLlaah

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  113
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Dar-ul-Kufr - Bildjik
  Ratings Received:
  +2 / 0
  As salaamu 'alaykum wa rahmatu llaahi wa barakaatuh ahi,
  barakAllaahu feek.
  :muslim_child:

Share This Page