De Verhevenheid (‘Oeloeww) van Allah

Discussion in 'De geloofsleer ('aqiedah).' started by Shishani, Jun 12, 2009.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  De Verhevenheid ('Oeloeww) van Allah

  Twijfels en misvattingen weerlegd


  Bewijs uit:

  De Qor-aan, Authentieke Soennah,
  De geloofsovertuiging van de Metgezellen en hun volgelingen
  De verklaring van de natuurlijke aanleg (fitrah) en het Intellect.

  Door de nobele Shaykh

  Dr. Saleh as-Saleh

  - moge Allah hem behouden -
  (inmiddels gestorven, moge Allaah hem genadig zijn)

  In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

  Alle lof behoort aan Allah, we prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en vergeving. We zoeken toevlucht bij Allah, de Allerhoogste, tegen het kwaad van onze zielen en tegen onze verdorven daden. Wie door Allah wordt geleid, kan niet misleid worden en wie Hij doet dwalen, kan niet geleid worden. Ik getuig dat er geen ware god is die het waard is aanbeden te worden, behalve Allah, alleen, zonder deelgenoot of partner. Verder getuig ik dat Mohammad Zijn dienaar en Boodschapper is - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - moge Allah's salaah en salaam ook met zijn zuivere familie zijn en al zijn nobele Metgezellen.

  يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ
  O jullie die geloven, vreest Allah door alles te doen wat Hij bevolen heeft en te alles dat Hij verboden heeft te laten vol ware godsvrees voor Hem gehoorzaam Hem, wees Hem dankbaar en gedenk Hem altijd, en sterft niet anders dan als Moslims (Soerah Aal 'Imraan 3:102)

  يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ من نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً
  O Mens, vreest jullie Rabb(1) Allah Die jullie schiep uit één enkele ziel Adam, ‘alayhis-salaam en Die daaruit zijn echtgenote Eva, ‘alayhas-salaam schiep en uit hen vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar om hulp en jullie rechten vragen en onderhoudt de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie (Soerah an-Nisaa- 4:1)

  يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً
  O jullie die geloven, vreest Allah en weest Hem plichtsgetrouw en spreekt altijd het ware woord. Hij zal jullie goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven * En wie Allah en zijn Boodschapper gehoorzaamt, waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald (Soerah al-Ahzaab 33:70-71)

  Vervolgens: de meest oprechte rede is die van Allah's Boek (de Qor-aan), en de beste leiding is de leiding van Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam. De slechtste zaken zijn de moehdathaat (nieuwe, verzonnen zaken in de religie), en iedere verzonnen zaak (in de religie) is een bid'ah (innovatie), iedere bid'ah is een dalaalah (misleiding) en iedere dalaalah is in het Hellevuur.
 2. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  De Introductie

  1.1 De Nobelste en Meest Profijtelijke Kennis

  De nobelste, voortreffelijke, en meest eerzame kennis, is die van Allah, de Allerhoogste, Zijn Namen, Eigenschappen en Handelingen; de kennis van Zijn religie en van Zijn Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - met liefde en grootsheid, blij zijnde met alles ervan.

  De rangen van de mensen ten opzichte van deze kennis variëren van grote omgang. Sommige mensen kennen Allah door de verdienste van Zijn Vrijgevigheid, Gulheid en gunsten; anderen kennen Hem door Zijn Vergeving, Genade en Amnestie; anderen door Zijn Kennis en Zijn Wijsheid; anderen erkennen Hem met Zijn Macht en Zijn Verhevenheid; anderen door Zijn Barmhartigheid, Goedheid, Vriendelijkheid en Welgemanierdheid; anderen door Zijn Onderwerping (van Zijn dienaars aan Hem) en Soevereiniteit; en anderen door het feit dat Hij hun smeekbeden beantwoordt en in hun benodigdheden voorziet en hun leed verzacht.

  Degene die het meest veelomvattend is in zijn kennis van Allah, kent Hem bij de betekenissen van Zijn eigen Woorden. Hij kent een Rabb aan wie de Meest Verheven en Perfecte Eigenschappen toebehoren. Hij is ver verwijderd van het hebben van een parabel of een gelijke; vrij van alle soorten gebreken en imperfecties; Verrichter van wat Hij wil; Boven alles (boven Zijn 'Arsh (Troon) verheven, boven de zeven hemelen.) en met alles (Hij omvat alles, daar hij de Allerhoogste is, boven alles); de Ene Die in staat is om alles te doen; de Ene die alle zaken beheert. Hij gebiedt en verbiedt. Hij spreekt de wetgevende (dieniyyah) en universele (kawniyyah) woorden. Hij is Groter dan alles en Hij is de Schoonste. De Meest Barmhartige, de Alleskunner, de Alwijze.

  Allah, de Allerhoogste, zond de Qor-aan neer om Zijn 'ibaad (mensheid en djinn) over Zichzelf te berichten, zodat zij over Hem zouden weten, en over de weg die naar Hem leidt, en de status van de reizigers naar Hem na hun aankomst.

  De meest profijtelijke kennis is de kennis die gaat over de Eenheid van Allah (Tawhied), die de enige ware God is Die aanbidding waard is. De kennis van Allah's Namen, Eigenschappen en Handelingen is onderdeel van deze Tawhied, want het vereist ontzag, eerbied en liefde en het maakt de onderwerping aan Hem noodzakelijk, innerlijk en uiterlijk, niets dan Hem aanbiddend. Vanuit dit oogpunt beschouwen we Allah's gebod:

  فَٱعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلأ ٱللَّهُ
  Weet O Mohammad dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah (Soerah Mohammad 47:19)

  In ons streven naar het verkrijgen van deze kennis, herinneren we onszelf aan de invocatie van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - waarin hij zei:
  "Vraag Allah de profijtvolle kennis en zoek toevlucht tot Hem tegen kennis die van geen nut is."


  1.2 De Profijtvolle Kennis en & Scholastieke Theologie

  Alle lof behoort aan Allah, Die Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - stuurde met de leiding en de religie van de waarheid om de mensheid uit donkerte (ongeloof en Shirk) te leiden naar het licht (van geloof in Tawhied) - met het verlof van hun Rabb - naar het pad van de Almachtige, de Eigenaar van alle Glorie. Allah, de Machtigste Majesteit, getuigt dat Hij Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - stuurde als iemand die tot Hem uitnodigt, en als een lamp die licht verspreidt (vanuit de instructie in de Qor-aan en de authentieke Soennah). Hij droeg hem op te zeggen:

  قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِيۤ أَدْعُو إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي
  Zeg O Mohammad: "Dit is mijn weg, ik en degenen die mij volgen, roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs..." (Soerah Yoesoef 12:108)

  Wetende dat:

  1. Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - de lamp is die het licht verspreidt, waardoor Allah de mensheid van duisternis naar het licht leidt;

  2. Hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - degene is aan wie Allah het Boek (de Qor-aan) heeft gezonden in waarheid om te oordelen tussen mensen in zaken waarover zij het oneens waren;

  3. Allah de gelovigen heeft opgeroepen om alle zaken over de religie waarover zij het oneens waren terug te voeren tot het Boek (de Qor-aan) en de Wijsheid (de Soennah van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam);

  4. Hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - mensen uitnodigt naar Allah en naar Zijn weg - met Allah's verlof - met onbetwistbare kennis;

  5. Allah de religie heeft vervolmaakt voor de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en voor zijn Oemmah (gemeenschap).


  Dan:

  Kent niemand Allah beter dan de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam. De Metgezellen die deze kennis over Allah namen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - berichtten het aan de gehele Oemmah. Daarom heerst de kennis over Allah volgens de weg van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en de Vrome Voorgangers (as-Selef as-Saalih) over de geïnnoveerde Scholastieke theologie, die veelal in essentie filosofisch is, tegenover de leerstellingen van het geloof in het algemeen en de Eigenschappen van Allah, de Meest Verhevene in het specifiek. De Moslim zou zich daarom bewust moeten zijn van de bronnen van kennis betreffende zijn religie.

  Allah heeft Zichzelf bekendgemaakt en omschreven in de Qor-aan en via Zijn Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, zodat men Hem zou kennen zoals Hij is, omschreven met de meest perfecte Eigenschappen. Deze waarborgen tegen het toekennen van enige valse omschrijving aan Allah, vooral omdat het intellect van de mens beperkt in omvang en kennis is.

  In het licht van het voorgaande, en gezien de bewuste en onbewuste verdraaiing door vele dwalende sekten en/of sommige Moslims betreffende de Nobele Eigenschap van al-'Oeloeww (de Verhevenheid), heb ik besloten om de ware opvatting en begrip van deze kritieke Eigenschap te verduidelijken, gebaseerd op de bewijzen uit:

  1. De Qor-aan;
  2. De Authentieke Soennah;
  3. De geloofsovertuiging van de Sahaabah (Metgezellen) en hun volgelingen;
  4. De verklaring van de natuurlijke aanleg (fitrah);
  5. Het Intellect

  Ik vraag Allah, de Meest Verhevene, dit werk als een oprechte daad te accepteren en dat Hij het een profijt voor me maakt in dit leven en in het Hiernamaals, en voor alle Moslims.


  De dienaar van Allah, Saleh as-Saleh, moge Allah hem vergeven en zijn ouders en alle Moslims.

  Maandag, de 21ste Radjab, 1425, overeenkomend met 6 september 2004. Moge Allah zuster Oemm Ahmad al-Kanadiyyah belonen voor haar uitstekende bewerken.
 3. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  De Verhevenheid van Allah Boven Zijn Schepping

  Weet, moge Allah's Genade op jou en mij rusten, dat de Eigenschap van de Verhevenheid ('Oeloeww) van Allah, de Verhevene, van twee soorten is. Onze Shaykh Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien, moge Allah hem genadig zijn, zei betreffende deze twee soorten: al-'Oeloeww van adh-Dhaat, de Verhevenheid van Allah in Zijn Wezen, en al-'Oeloeww van as-Sifaat, de Verhevenheid van Allah's Eigenschappen.

  Al-'Oeloeww van adh-Dhaat betekent dat Allah, de Machtigste Majesteit, in Zijn Wezen boven alles is en alles is onder Hem, Meest Majestueus en Machtig is Hij.

  Betreffende al-'Oeloeww van as-Sifaat, dat betekent dat Allah omschreven is met de voortreffelijkste kwaliteiten, zoals Hij, de Allerhoogste, zei:

  وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ
  En aan Allah behoort de meest verheven beschrijving... (Soerah an-Nahl 16:60)

  Iedere Eigenschap waarmee Allah de Heilige en de Allerhoogste Zichzelf heeft omschreven is een Eigenschap van Perfectie en is in ieder opzicht vrij van iedere vorm van imperfectie.

  Als je vraagt: "Wat is de reden van deze soort van omschrijving? Heb je een bewijs ervan uit de Qor-aan of de Soennah? Vond je dit in de uitspraken van de Sahaabah (Metgezellen)?"

  Is het antwoord: Nee! Maar ik vind het noodzakelijk, omdat het bepaald is dat de mensen van ontkenning (an-noefaat), die zelf ahl at-ta'tiel (degenen die Eigenschappen ontkennen) zijn, al-'Oeloeww slechts beperken tot as-Sifaat (de Eigenschappen) en niet in Zijn Wezen. De mensen van ta'tiel raakten zelf verdeeld over al-'Oeloeww van adh-Dhaat (het Wezen), zoals hieronder omschreven.

  Wat belangrijk is, is dat de Imaams van as-Selef as-Saalih, moge Allah hen genadig zijn, en de geleerden die na hen kwamen, hun toevlucht namen tot deze classificatie uit noodzaak, omdat ze werden beproefd door de mensen van ta'tiel (die al-'Oeloeww van adh-Dhaat ontkenden), en zodoende verplicht waren om de Verhevenheid op deze manier te bevestigen. In feite, als we zeggen, "Allah is de Allerhoogste," en als iemand van de mensen van ta'tiel zegt dat "al-'Oeloeww hier is gekoppeld aan de Eigenschappen," wat zou de gemiddelde Moslim dan begrijpen? Het enige wat hij zou begrijpen is dat Allah slechts beschreven is met al-'Oeloeww van as-Sifaat. Maar als we zeggen, "Allah is de Allerhoogste in Zijn Sifaat én in zijn Wezen," dan zou de gemiddelde Moslim deze betekenis begrijpen. In feite is de eerste zaak die duidelijk is voor de gemiddelde Moslim dat Allah's 'Oeloeww zijn Wezen betreft. Het is ongetwijfeld zo dat al-'Oeloeww van as-Sifaat onderdeel is van de betekenis van al-'Oeloeww.

  In hun ontkenning van al-'Oeloeww van Allah in Zijn Wezen, waren de mensen van ta'tiel in twee groepen verdeeld:

  De eerste groep: Zij zeiden dat Allah, in Zijn Wezen, overal is.

  De tweede groep: Zij zeiden, "Allah, de Allerhoogste, is noch in 'Oeloeww (Verhevenheid), noch in Sufl (tegenovergestelde van 'Oeloeww, laagheid); Hij is noch in de wereld, noch erbuiten; noch rechts ervan, noch links ervan; noch verenigd, noch gescheiden."

  Deze positie is absolute ta'tiel (ontkenning), want het is een omschrijving van al-'adam (non-existentie). Sommige geleerden zeiden, "als ons gevraagd zou worden al-'adam te omschrijven, zouden we geen uitvoerigere omschrijving kunnen vinden dan deze omschrijving (van hen)."

  Dus het nadenken over hoe hun ontkenning van wat bevestigd is middels de weg van naql (teksten) en 'aql (verstand) leidde hen ertoe dat te zeggen wat niet geaccepteerd kan worden, noch door zintuiglijke waarneming (hiss) noch door naql of 'aql.
 4. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  De bewijzen voor al-'Oeloeww (de Verhevenheid) van Allah

  We hebben eerder uitgelegd dat al-'Oeloeww van Allah bewezen is via de weg van al-Kitaab (het Boek, d.w.z. de Qor-aan), de Soennah, idjmaa' (algemene overeenstemming van de Selef), 'aql en fitrah. De bewijzen in het Boek en de Soennah zijn er velen. Soms duidend op de absolute 'Oeloeww. Soms duidend op al-Fawqiyyah (boven): de afkomst van dingen van Hem, en hun opstijging naar Hem; en soms door te zeggen dat Hij boven de hemelen is.

  In het geval van absolute 'Oeloeww, zoals in de Uitspraak van Allah, de Allerhoogste Majesteit:

  وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ
  Hij Allah is de Allerhoogste, de Geweldige (Soerah al-Baqarah 2:255)

  سَبحِ ٱسْمَ رَبكَ ٱلأَعْلَىٰ
  Maak tasbieh verklaren dat Allah ver verwijderd is boven alle imperfecties voor jouw Heer, de Allerhoogste (Soerah al-A'laa 87:1)

  Anderen verklaren al-Fawqiyyah (Allah is boven Zijn schepping), zoals in Allah's Uitspraak:

  وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
  En Hij (Allah) is de Meest Machtige al-Qaahir boven Zijn dienaars... (Soerah al-An'aam 6:18)

  En Zijn Uitspraak:

  يَخَافُونَ رَبَّهُمْ من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
  Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat hen bevolen is (Soerah an-Nahl 16:50)

  إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يٰعِيسَىٰ إِني مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ
  En gedenk toen Allah zei: O ‘Iesa (Jezus vrede zij met hem)! Voorwaar, Ik zal jou tot Mij nemen en Ik zal jou tot Mij opheffen en jou reinigen van de valse bewering (dat ‘Iesa Allah's zoon) is van degenen die ongelovig zijn en ik zal degenen die jou volgen (monotheïsten die niets aanbidden dan Allah) plaatsen boven degenen die ongelovig zijn (in de Eenheid van Allah, of ongeloof in sommige van Zijn Boodschappers bijv. Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - 'Iesa, Moesa etc. - ‘alayhimoes-salaam; of Zijn Heilige geschriften, bijv. de Tawraah (Thora), de Indjiel (Evangelie), de Qor-aan) tot de Dag der Opstanding... (Soerah Aal ‘Imraan 3:55)

  Allah's Uitspraak wijst erop dat Degene tot Wie 'Iesa - ‘alayhis-salaam - opgeheven is, uitgerust is met de Eigenschap van 'Oeloeww (Verhevenheid). Ash-Shaykh Ibn al-‘Oethaymien, moge Allah hem genadig zijn, merkte op dat als iemand zegt dat er hier bedoeld wordt dat Allah hem opheft in rang, onze reactie is dat het incorrect is, omdat het opheffen hier wordt gevolgd door de letter ك (kaaf) die specifiek is voor het proces van opheffen, het lichaam (van 'Iesa - ‘alayhis-salaam) opheffen, niet het opheffen van zijn rang. Dus is dit een bewijs van Allah's Verhevenheid van al-Fawqiyyah (boven Zijn schepping).

  Sommige aayaat (meervoud van aayah) noemen de soe'oed (opstijgen) van dingen tot Hem, Meest Verheven:

  إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ
  Tot Hem stijgt ieder goed woord op, en de goede daad verheft dit woord; d.w.z. de goede woorden worden niet geaccepteerd door Allah, tenzij ze worden gevolgd door goede daden (Soerah Faatir 35:10)

  تَعْرُجُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ
  De Engelen en de Roeh (de Geest, Djibriel (Gabriël), - ‘alayhis-salaam) stijgen tot Hem op... (Soerah al-Ma'aaridj 70:4)

  Soms noemt de Qor-aan de afdaling van dingen van Hem, de Heiligste Majesteit:

  يُدَبرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ
  Hij Allah regelt het bestuur vanuit de hemel naar de aarde... (Soerah as-Sadjdah 32:5)


  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذكْرَ
  Voorwaar, Wij(2) zijn het die de Dhikr de Vermaning, d.w.z. de Qor-aan hebben neergezonden... (Soerah al-Hidjr 15:9)

  In de Qor-aan is er ook de bevestiging dat Allah, de Allerhoogste, boven de hemelen is:

  أَأَمِنتُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ
  Voelen jullie je er veilig voor dat Hij (Allah) Die boven de hemel is, jullie niet zal doen wegzinken... (Soerah al-Moelk 67:16)

  Er zijn naast de bovenstaande aayaat nog vele andere referenties in de Qor-aan die al-'Oeloeww van Allah bevestigen.

  Op dezelfde manier bevestigt de Soennah Allah's 'Oeloeww in Zijn Wezen via de weg van uitspraak, daad en goedkeuring. De bevestiging middels de uitspraak is zoals in de verklaring van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:
  "Onze Heer is Allah, Die boven de hemel is..." [Overgeleverd door Aboe Daawoed]

  En in zijn daad, zoals toen hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - wees naar de hemelen, toen hij zei:
  "O Allah! Wees getuige (drie keer)."

  En dat was voor de grootste verzameling Moslims toentertijd.

  Betreffende zijn goedkeuring, de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vroeg een slavenmeisje: "Waar is Allah?"

  Zij antwoordde: "Boven de hemelen." Toen beval hij - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - haar meester: "Geef haar vrijheid, want zij is een gelovige."

  Dus, dit slavenmeisje weet dat haar Rabb (Allah) boven de hemelen is, terwijl de misleiden van de kinderen van Adam - ‘alayhis-salaam - ontkennen dat Allah boven de hemelen is en zeggen dat Hij noch boven de wereld is, noch eronder, noch links ervan, noch rechts! Of dat ze zeggen dat Hij overal is! De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - accepteerde niet alleen haar antwoord, maar hij bevestigde ook dat zij een gelovige is op basis van haar correcte antwoord.

  Betreffende de idjmaa' (consensus of overeenstemming), het is erkend dat de Selef in overeenstemming zijn dat Allah boven Zijn Arsh is. Niemand onder hen heeft ooit gezegd dat Hij overal is, of dat Hij noch erboven, noch eronder, of dat hij noch links ervan noch rechts, of dat Hij noch gescheiden is van de wereld, noch ermee verbonden, of dat het niet is toegestaan om fysiek te wijzen naar Allah (d.w.z. richting naar boven).

  Het bewijs van 'aql (intellect) daarentegen heeft twee perspectieven erin:

  * Al-'Oeloeww is een Eigenschap van perfectie en daarom is het genoodzaakt dat het een bevestigde Eigenschap van Allah is, want Allah is omschreven met de Eigenschappen van perfectie in ieder opzicht.

  * In het belang van het argument, als we zeggen dat Allah ofwel boven de wereld of eronder of links of rechts ervan is, welke van deze omschrijvingen duidt dan op perfectie? Het antwoord is dat Allah boven de wereld is, want als Hij eronder is, dan zou Hij minder perfect dan het geschapene zijn. En als Hij op dezelfde plek (links of rechts ervan) is, dan zou Hij op dezelfde plek als het geschapene zijn, dan zou Allah de Allerhoogste gelijk zijn aan het geschapene in perfectie. Zodoende is het genoodzaakt dat Allah de Machtigste Majesteit boven alles is.

  Daarbij, er is geen twijfel dat Allah, de Prachtigste en Machtigste, niet in het "lagere" is of met ons, want dat zou betekenen dat iets van Zijn schepping boven Hem of met Hem zou moeten zijn. Dus als dit onmogelijk is, dan behoren in ieder opzicht de perfecte Verhevenheid boven de schepping en de perfecte Positie en complete autoriteit tot Allah.

  Tot slot, met betrekking tot de fitrah (natuurlijke aanleg), iedere persoon erkent natuurlijkerwijs het feit dat Allah boven de hemelen is. Dat is de reden dat wanneer eenieder smeekt tot zijn Rabb (Allah), hij toevlucht zoekt in de richting van de lucht (d.w.z. omhoog).

  Op dit punt is het vermeldenswaardig te noemen dat omdat Aboel-Ma'aalie al-Djoewaynie, moge Allah's genade met hem zijn en moge Hij hem vergeven, het Verheven zijn van Allah boven de 'Arsh (al-Istiwaa 'alal-'Arsh) en al-'Oeloeww van Allah in Zijn Wezen ontkende, hij besloten had dat "Allah was en er niets was en Hij nu is zoals Hij altijd geweest is," de Istiwaa 'alal-'Arsh ontkennend. Aboel-'Alaa al-Hamadaanie, moge Allah's genade met hem zijn, zei: "Leraar! Het is niet nodig om de 'Arsh te noemen. Vertel ons gewoon over deze drang die we vinden in onszelf: wanneer een 'aarif (iemand die van Allah weet) zegt: 'O Allah,' dan vindt hij in zijn hart een onweerstaanbare vastberadenheid omhoog streven." Al-Djoewaynie sloeg zijn handen tegen zijn hoofd en schreeuwde: "Al-Hamadaanie heeft me van mijn stuk gebracht, al-Hamadaanie heeft me van mijn stuk gebracht!" Hij was niet in staat te reageren, omdat de zaak natuurlijk is en niet ontkend kan worden.

  Het rare is dat degenen die de Verhevenheid van Allah ontkennen zelf hun handen opheffen in de richting van de hemelen wanneer ze Allah aanroepen. Ik weet niet van de situatie van de persoon die gelooft dat Allah overal in Zijn Wezen is, of dat Hij noch in de wereld noch erbuiten is, of Hij is noch erboven noch eronder, noch links noch rechts ervan, hoe hij zijn Rabb op de Dag der Opstanding gaat aanzien.
  Last edited: Nov 21, 2014
 5. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Verduidelijking van Enkele Verzen

  أَأَمِنتُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُمْ من فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ
  Voelen jullie je er veilig voor dat Hij (Allah) Die boven de Hemel is, jullie niet zal doen wegzinken in de aarde? Zij begint al te schudden! Of voelen jullie je er veilig voor dat Hij (Allah) Die boven de hemel is, niet een vulkanische regen over jullie zal zenden? Jullie zullen dan weten hoe terecht Mijn waarschuwing was. (Soerah al-Moelk 67:16-17)

  Degene Die Fie as-samaa (lees: fies-samaa: boven de hemelen) is, is Allah. Dit is een bewijs dat Allah, Zelf, boven de hemelen is. Het moet nog verduidelijkt worden dat het voorzetsel fie, taalkundig een term is die duidt op tharfiyyah: de eigenschap van plaatsaanduiding, of tijd, bijwoordelijk, door een naamwoord samen met dat voorzetsel. Dus fies-samaa (fie de hemelen): als fie een term is die op tharfiyyah duidt, dan zou dit impliceren dat Allah is omgeven door de hemelen. Zo een implicatie is duidelijk vals, omdat we er zeker van zijn dat het niet de bedoelde betekenis is (d.w.z. Allah is in de hemelen), want het is onmogelijk dat duidelijk begrepen betekenissen van de Qor-aan en of de Soennah doelloos zijn. Dus wat is het antwoord in deze kwestie? De geleerden beantwoordden met één van de volgende meningen:

  De eerste mening is dat as-samaa hier al-‘oeloeww (het boven zijn) betekent, iets dat niet alleen taalkundig correct is, maar het is ook in de Qor-aan met die betekenis genoemd. Allah, de Allerhoogste, zegt over het zenden van de regen:

  أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
  Hij (Allah) deed water uit as-samaa neerdalen dat daarna in beddingen naar hun omvang stroomt... (Soerah ar-Ra'd 13:17)

  Dat is van boven, want regen komt omlaag vanuit de wolken, niet van de lucht, die een beschermende kap is.

  وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفاً مَّحْفُوظاً
  En Wij (Allah) maakten de hemel als een beschermende kap... (Soerah al-Anbiyaa 21:32)

  Daarom is de betekenis van fies-samaa Degene Die boven is, niets is boven Hem of op gelijke hoogte met Hem, alles is onder Hem.

  De andere mening is dat fie over betekent. In dit geval zijn as-samaa de verheven, en goed beschermde hemellichamen (al-adjraam as-samaawiyyah). Vanuit het taalkundige perspectief als zowel de Qor-anische tekst betekent de term fie gewoonlijk 'op'. In de Qor'aan zei Fir'awn (de Farao) tegen zijn magiërs die hem verwierpen en in Allah geloofden:

  وَلأُصَلبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ
  ...en ik zal jullie zeker kruisigen op de stammen van palmbomen... (Soerah Ta ha 20:71)

  Eveneens in de Uitspraak van Allah:

  قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذبِينَ
  Zeg O Mohammad: "Reist op de aarde rond en zie dan hoe het einde was van de loochenaars." (Soerah al-An'aam 6:11)

  Uiteraard betekent de term fie (in het land) er 'op'.

  Dus, de betekenis van fies-samaa is Degene Die boven de hemelen is. En daarom, na deze verduidelijkingen, zou er geen probleem moeten zijn, wal-hamdoelillah (en alle lof behoort aan Allah).


  Tot slot

  Uit de bovenstaande bewijzen wordt geconcludeerd dat:

  1. De kennis dat Allah boven de schepping is, is een in onze fitrah ingewortelde zaak.

  2. Omdat Allah, Zijn Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en de Vrome Voorgangers al-'Oeloeww van Allah bevestigd hebben, wordt het van niemand aanvaard om te zeggen dat het voor Allah onmogelijk is, in Zijn Wezen, boven de schepping te zijn, want als het zo zou zijn, zou het zo en zo impliceren. Want als er enige valse implicatie in het tekstuele bewijs was, dan hadden Allah en/of Zijn Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - deze verduidelijkt. Maar omdat ze zulke argumenten niet suggereren, zijn ze waar en bevestigen ze de correcte betekenis van 'Oeloeww. Daarom weerleggen de bewijzen zowel de hoeloeliyyah als de moe'attilah die deze Eigenschap van Allah, de Allerhoogste, ontkennen. De hoeloeliyyah zeggen dat Allah niet boven alles is, maar dat Hij overal is. En de moe'attilah, degenen die Allah's Eigenschappen ontkennen, zeggen dat Hij niet omschreven kan worden als hoog of laag, aan de linkerkant of aan de rechterkant, of als zijnde gescheiden of verenigd met Zijn schepping.

  3. De 'Oeloeww van Allah is Eeuwig bevestigd aan Hem, de Allerhoogste. Hij is altijd boven alles vóór de schepping van de Troon. Het is niet noodzakelijk dat het niet bestijgen van de Troon een bewijs is voor het niet-Verheven zijn. Hij is altijd omschreven met de absolute 'Oeloeww en na het scheppen van de hemelen en de aarde steeg Hij boven de Troon. De laatste is een speciale 'Oeloeww. En Allah, de Meest Perfecte in Zijn Daden, doet wat Hij wil. Dit duidt niet op enige imperfectie, aangezien al Zijn Daden perfect zijn.


  Bron: www.understand-islam.net


  --------------------------------------------------
  (1) Voetnoot van de vertaler: ash-Shaykh Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien - moge Allah hem genadig zijn - zegt op een bandje met de naam 'Aqiedah al-Qadaa wal-Qadar (de 'aqiedah van de voorbestemming en de lotsbeschikking) over de betekenis van het woord Rabb, dat het al-Khaaliq (de Schepper), al-Maalik (de Bezitter) en al-Moedabbir (de Bestuurder) inhoudt.

  (2) Voetnoot van de vertaler: Wanneer Allah in de Wij-vorm spreekt, duidt dit niet op meer dan één Allah, maar het is de majesteitelijke vorm, die ook heersers vandaag de dag nog plegen te bezigen.

Share This Page