"De Weg naar de Overwinning" (brief van Umar ibn al-Khattaab)

Discussion in 'Algemene discussies' started by Shishani, Feb 4, 2012.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  De Weg naar de Overwinning
  (brief van Umar ibn al-Khattaab
  )
  http://sincerehearts.nl/lessen/69.html

  Van Umar ibn al-Khattab aan Sa'd ibn abi Waqqas (bevelhebber van de islamitische krijgsmacht naar de overwinning op Perzië)

  "...Ik beveel jou en alle troepen met jou, om gehoorzaam te zijn aan Allaah onder alle omstandigheden, aangezien dit [1], beter is tegen de vijand dan de wapens, en (het) een sterke strategie (middel) is binnen de oorlog. Ik beveel jou en de soldaten die met jou zijn, om nog voorzichter en banger te zijn voor jullie eigen wandaden en zonden (en deze niet te begaan) dan voor jullie vijand, aangezien de wandaden en zonden van de soldaten, nog gevaarlijker zijn voor hen, dan hun vijand. De Moslims zegevieren alléén, omdat hun vijanden ongehoorzaam zijn aan Allaah, en als dat niet zo was geweest, dan zouden we geen macht over hen hebben gehad, want noch is ons aantal (manschappen) gelijk aan dat van hen, noch zijn onze wapens zoals die van hen. Indien wij misdaden en zonden begaan, zoals zij dat doen, dan zullen zij [2] in macht superieur zijn aan ons. En als wij de overwinning niet behalen vanwege onze deugden, dan zullen we hen niet overmeesteren met onze kracht. En je zou ook moeten weten, dat gedurende jullie marcheren (omwille van Allaah), er bewakers (engelen) van Allaah zijn (om over jullie te waken), en zij weten alles over wat jullie doen. Schaam je dus voor hen en wees niet ongehoorzaam aan Allaah [3] terwijl jullie op weg zijn omwille van Allaah, en zeg niet: 'Onze vijand is erger dan ons, dus zullen zij ons niet overmeesteren.' Wellicht zullen sommige mensen, die erger zijn dan de anderen, de anderen overmeesteren, zoals de (ongelovige) Magiërs de Kinderen van Israel overmeesterden, toen zij [4] zichzelf inlieten met ongehoorzaamheid [5] aan Allaah. Dus drongen zij [6] de binnenste delen van hun huizen binnen en was het een belofte wat (volledig) was waargemaakt. En vraag Allaah (subhanahu wa ta'aala) om jullie bij te staan tegen julliezelf, (om jullie te redden van (de) wandaden en zonden) zoals jullie Allaah vragen om de overwinning op jullie vijanden... Ik vraag Allaah dat, voor zowel jullie als voor ons."

  __________________
  [1] Het gehoorzaam zijn aan Allaah (subhanahu wa ta'aala).
  [2] Onze vijanden.
  [3] Door middel van wandaden en zonden.
  [4] De Kinderen van Israel.
  [5] Wandaden en zonden.
  [6] De ongelovigen, Magiërs.

Share This Page