Deel 1: Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad

Discussion in 'De geloofsleer ('aqiedah).' started by Imad, Oct 8, 2008.

 1. Imad
  Offline

  Imad Junior Member

  Joined:
  Aug 9, 2006
  Messages:
  671
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Deel 1: Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad

  Door de nobele Shaykh Mohammad ibn Djamiel Zienoe

  - moge Allah hem behouden -​

  Voorwoord

  Voorwaar, alle lof is aan Allah. Wij prijzen Hem, wij vragen Hem om hulp en wij vragen Hem om vergeving. En wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen de kwaadheden van onze zielen en de slechtheden van onze daden. Wie Allah leidt, niemand kan hem doen dwalen, en wie Hij doet dwalen, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen ware god is die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, alleen en zonder deelgenoten, en ik getuig dat Mohammad - sallallahoe 'alayhi wa sallam - Zijn dienaar en Boodschapper is.

  Vervolgens: ik ontving een brief van een Turkse student uit de stad Konya, en daarin stond het volgende:


  "Aan Mohammad ibn Djamiel Zienoe, docent aan Daar al-Hadieth al-Khayriyyah in het geëerde Mekkah. De vrede, Barmhartigheid en zegeningen van Allah zijn met u.

  Edele leraar. Ik ben een student aan de Faculteit van Sharie'ah(1) in Konya, en ik heb uw boek "De Islamitische Geloofsleer (Scriptie)" genomen en dit vertaald naar de Turkse taal. Maar om het boek te drukken heb ik uw biografie nodig, en ik wil graag dat u deze informatie opstuurt naar het volgende adres. Bij voorbaat dank en de vrede zij met degene die de Leiding volgt.

  Bilal Barumci"

  En een aantal broeders van onder de studenten van de kennis verzochten mij om het verhaal van mijn leven op te schrijven, de verschillende stadia die ik heb doorlopen vanaf mijn jeugd tot aan mijn huidige leeftijd van over de 70 jaar(2), en hoe ik geleid werd naar de correcte Islamitische geloofsleer, de geloofsleer van as-Selef as-Saalih (de Vrome Voorgangers), die gefundeerd is op het bewijs uit de Edele Qor-aan en de authentieke overleveringen. En dit is een grote gunst, die enkel gekend wordt door degenen die deze geproefd hebben.

  De Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft de waarheid gesproken toen hij zei:

  ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً

  "Hij heeft de smaak van al-Iemaan (Geloof) geproefd: degene die tevreden is met Allah als Heer, met de Islaam als religie en met Mohammad als Boodschapper." Overgeleverd door Moeslim.​

  Wellicht zal de lezer in dit verhaal een lering en profijtelijke lessen vinden die voor hem de Waarheid van de valsheid onderscheiden. Ik vraag Allah om er de Moslims profijt mee te schenken en het zuiver voor Zijn Edele Aangezicht te laten zijn.

  Mohammad ibn Djamiel Zienoe

  1/1/1415 H.




  --------------------------------------------------------------------------------



  De Geboorte en Opvoeding

  Ik werd geboren in de stad Halab (Aleppo) in Syrië in het jaar 1925 na Chr. volgens het paspoort, wat overeenkomt met 1344 H. en ik ben nu 73 jaar oud. Toen ik ongeveer tien jaar oud was, ging ik naar een speciale school en leerde lezen en schrijven.

  Daarna ging ik naar Madrasah "Daar al-Hoeffaadh" waar ik vijf jaar bleef en de Qor-aan van buiten leerde, samen met tadjwied (intonatie van de Qor-aan).

  Vervolgens ging ik naar een school in Halab genaamd "al-Koelliyyah ash-Shar'iyyah at-Tadjhieziyyah", die inmiddels at-Thaanawiyyah ash-Shar'iyyah heet en onder de Islamitische Fondsen valt. Deze school onderwees de religieuze en moderne wetenschappen: ik studeerde er tafsier (interpretatie van de Qor-aan), Hanafie fiqh (wetleer van de Hanafie wetschool), nahw (grammatica), sarf (morfologie), geschiedenis, de hadieth en zijn wetenschappen, en andere religieuze wetenschappen.

  En van de moderne wetenschappen studeerde ik natuurkunde, scheikunde, wiskunde, de Franse taal, en andere wetenschappen waar de Moslims lange tijd geleden bedreven in waren, zoals algebra.

  * Ik herinner me dat ik de wetenschap van Tawhied studeerde uit een boek genaamd "al-Hoesoen al-Hamiediyyah", dat vooral de nadruk legt op Tawhied ar-Roeboebiyyah (Eenheid van de Heerschappij) en het bevestigen dat deze wereld een Schepper en een Heer heeft. Later werd het mij duidelijk dat dit een fout is die begaan wordt door vele Moslims, schrijvers, universiteiten en scholen die de religieuze wetenschappen onderwijzen, want de afgodendienaren die door de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - werden bestreden, erkenden dat Allah hun Schepper is. Allah - Verheven is Hij - zegt:

  وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ
  En als jij hun vraagt wie hen geschapen heeft, dan zullen zij waarlijk zeggen: "Allah." Hoe keren zij zich dan af?
  [ Soerah az-Zoekhroef 43:87 ].​

  Zelfs de Shaytaan (Satan) die door Allah vervloekt werd, erkende dat Allah zijn Heer is. Allah - Verheven is Hij - zegt over hem:

  قَالَ رَب بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَينَنَّ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ
  Hij zei: "Mijn Heer, omdat U mij misleid heeft, zal ik voor hen (de weg van de dwaling) versieren op aarde
  [ Soerah al-Hidjr 15:39 ].​

  * Wat Tawhied al-Oeloehiyyah (Eenheid van de Aanbidding) betreft, die het fundament is waar de Moslim door gered wordt, die studeerde ik niet en ik wist er niets van af, net zoals de rest van de scholen en universiteiten die deze niet onderwezen en wiens studenten er niets van af weten.

  Dit terwijl Allah - Verheven is Hij - alle Boodschappers gebood om hier naar uit te nodigen, en het Zegel der Boodschappers Mohammad - sallallahoe 'alayhi wa sallam - nodigde zijn volk hier naar uit, maar zij weigerden en waren hooghartig, zoals Allah over hen zegt:

  إِنَّهُمْ كَانُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
  Voorwaar, wanneer er tegen gezegd werd: "Laa ilaaha illallah (er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah)", waren zij hooghartig
  [ Soerah as-Saaffaat 37:35 ].​

  Want de Arabische afgodendienaren kenden de betekenis ervan en wisten dat degene die dit zegt geen ander dan Allah mag aanroepen. De Moslims vandaag daarentegen zeggen het met hun tong, maar roepen anderen dan Allah aan, waardoor zij strijdig handelen met dit woord (laa ilaaha illallah).

  * Wat Tawhied as-Sifaat (Eenheid van de Eigenschappen) betreft, de school gaf valse interpretaties aan de Eigenschappen van Allah, net zoals de rest van de scholen in de meeste Moslimlanden - ongelukkig genoeg.

  En ik herinner me dat de leraar de Woorden van Allah:

  ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ
  De Meest Barmhartige Die boven de Troon verheven is (istawaa)
  [ Soerah Ta Ha 20:5 ].​

  Istawaa interpreteerde als istawlaa (overweldigen/bezetten), en als bewijs gebruikte hij de woorden van de dichter:

  قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق
  Bishr heeft istawaa over Irak
  Zonder zwaard en zonder bloed te vergieten

  Ibn al-Djawzie heeft gezegd: "Het is niet bekend van wie deze poëzie afkomstig is." Anderen hebben gezegd dat deze van een Christen komt. En de uitleg van het woord istawaa is gekomen in al-Boekhaarie bij de Woorden van Allah - Verheven is Hij:

  ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ
  Daarna istawaa Hij naar de hemel
  [ Soerah al-Baqarah 2:29 ].
  Moedjaahid en Aboel-'Aaliyah hebben gezegd: "Istawaa betekent zich verheffen en rijzen." (3)

  Is het dan toegestaan voor de Moslim om de woorden van de Taabi'oen(4) in Sahieh al-Boekhaarie te laten en de woorden van een onbekende dichter aan te nemen? En deze verdorven interpretatie die de Verhevenheid van Allah boven Zijn Troon ontkent, is strijdig met de geloofsleer van al-Imaam Aboe Haniefah, Maalik en anderen, want al-Imaam Aboe Haniefah, wiens wetschool zij bestuderen, heeft gezegd:

  "Degene die zegt: "Ik weet niet of mijn Heer boven de hemel of op aarde is," is ongelovig, want Allah zegt:

  ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ
  De Meest Barmhartige Die boven de Troon verheven is
  [ Soerah Ta Ha 20:5 ]. ​

  En Zijn Troon bevindt zich boven de zeven hemelen."(5)

  Ik behaalde het diploma van deze school in het jaar 1948 na Chr., behaalde het diploma van de algemene middelbare school en ik slaagde in de competitie van de delegatie van al-Azhar Universiteit, maar wegens gezondheidsredenen ging ik niet. Dus ging ik naar "Daar al-Moe'allimien" in Halab en werkte als leraar voor ongeveer 29 jaar, vervolgens verliet ik het leraarschap.

  Nadat ik het leraarschap verlaten had, ging ik in het jaar 1399 H. naar Mekkah om de 'oemrah(6) te verrichten en maakte kennis met de eminente Shaykh 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz. Toen hij erachter kwam dat ik een Selefie(7) geloofsleer heb, stelde hij mij aan als leraar in de Gewijde Moskee in Mekkah ten tijde van de haddj(8), en toen het seizoen van de haddj voorbij was, stuurde hij me naar Jordanië voor da'wah(9) naar Allah. Dus ging ik en verbleef in de stad ar-Ramthaa in moskee "Salaahoed-Dien", waar ik imaam, preker en onderwijzer van de Qor-aan was. Ook bezocht ik de scholen van het voortgezet onderwijs en geleidde de studenten naar de geloofsleer van Tawhied, waarop zij deze op een goede wijze aanvaardden.

  En door de Gunst van Allah begon ik beknopte en eenvoudige boekjes uit te brengen, waarop deze gunstig werden ontvangen in alle landen van de wereld, en sommige ervan zijn vertaald in het Engels, Frans, Bengaals, Indonesisch, Turks, Urdu en andere talen. En ik heb deze als volgt genoemd:
  "Reeks van Islamitische Richtlijnen"

  Ze hebben een aantal van meer dan twintig boekjes bereikt, waarvan er honderdduizenden zijn gedrukt, en de meeste ervan zijn gratis. De lezer kan de titels en de nummers ervan vinden op de kaft van dit boekje.

  Ik vraag Allah om er de Moslims profijt mee te schenken, en deze zuiver voor Zijn Aangezicht te laten zijn.

  Het volgende deel - in shaa Allah: Deel 2: Ik was een Naqshabandie

  Bron: Kayfahtadayt ilat-Tawhied was-Siraatil-Moestaqiem
  Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

  --------------------------------------------------------------------------

  (1) Voetnoot van de vertaler: Sharie'ah: de Islamitische wetgeving.

  (2) Voetnoot van de vertaler: Deze woorden werden geschreven in het jaar 1415 H., wat dus betekent dat de Shaykh - moge Allah hem behouden - nu (1427 H.) een leeftijd heeft bereikt van over de 82 jaar.

  (3) Zie Sahieh al-Boekhaarie Kitaab at-Tawhied deel 8/175.

  (4) Voetnoot van de vertaler: Taabi'oen: De opvolgers van de Metgezellen van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam.

  (5) Zie Sharh al-'Aqiedah at-Tahaawiyyah, blz. 322.

  (6) Voetnoot van de vertaler: 'Oemrah: Een bezoek aan Mekkah, waarin men de tawaaf (de ommegang rond de Ka'bah) en de sa'y (het zeven keer op en neerlopen tussen de heuvels as-Safaa en al-Marwah) verricht. Het wordt ook wel de kleine haddj genoemd.

  (7) Voetnoot van de vertaler: Selefie: Volgens de methode van as-Selef as-Saalih (de Vrome Voorgangers: de eerste drie generaties van deze Moslimgemeenschap).

  (8) Voetnoot van de vertaler: Haddj: Bedevaart naar Mekkah.

  (9) Voetnoot van de vertaler: Da'wah: Uitnodiging/oproep naar de Islaam.


  http://www.soennah.com/content/view/208/40/

Share This Page