En Ayyoeb (Job), toen hij zijn Heer aanriep

Shishani

moderator
Staff member
En Ayyoeb (Job), toen hij zijn Heer aanriep

Ibn al Qayyim al Jawziyyah
(al-Fawa'id)


Allaah, de Almachtige zegt:

En (gedenkt) Ayyoeb toen hij zijn Heer aanriep (en zei:) "Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste der barmhartigen." [Soerah Al-Anbiya (21):83]

Ayyoeb combineerde vele elementen in zijn smeekbede. Hij concludeerde de realiteit van het monotheïsme, terwijl hij zijn behoefte aan Allaah kenbaar maakt, zijn liefde voor Hem toont en naar Hem verlangt, de eigenschap van Zijn genade erkent en dat Hij de Meest Genadevolle is van degenen die genade tonen, en (hij) nederig is tegenover Allaah vanwege Zijn eigenschappen en door te laten zien dat hij Hem nodig heeft.
Wanneer iemand problemen heeft en dit gevoel in zichzelf terugvindt, dan zal hij worden verlost van zijn probleem.


http://sincerehearts.nl/lessen/55.html
 
Top