En jij beweerd van de Profeet te houden?!

Discussion in 'Methodologie (manhadj).' started by MashaAllah, Feb 20, 2009.

 1. MashaAllah
  Offline

  MashaAllah Islam is mijn macht

  Joined:
  Sep 22, 2008
  Messages:
  183
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Belgium
  Ratings Received:
  +0 / 0
  :salam2:

  En jij beweerd van de Profeet te houden?!

  Imam Malik (Moge Allaah Barmhartig met hem zijn) zei:

  1 - "Ik heb Muhamad ibn al-Munkadir gezien en hij was een van de top reciteurs van de Quran. Hij zou niet gevraagd worden over een Hadeeth, behalve dat hij zou huilen en huilen totdat wij hem moesten kalmeren. "

  2 - "En ik heb Ja'far ibn Muhamad gezien die vaak zou glimlachen, maar wanneer de Profeet vrede zij met hem werd aangehaald, werd hij bleek. Ik heb hem nog nooit een Hadeeth zien overleveren, behalve in een staat van Wudhu (uit respect). En toen de tijden minder werden, heb ik hem nooit gezien of hij was in een van deze drie situatie's: biddend, of hij was stil, of reciteerde de Quran. Hij zei nooit een woord die geen betekenis had (praatte nooit onzin), en hij was een van de geleerden en aanbidders die een grote angst voor Allah hadden."

  3 - "Wanneer Abdur-Rahman ibn al-Qaasim de Profeet vrede zij met hem zou aanhalen, zou zijn gezicht bleek worden alsof al het bloed in zijn gezicht weggezogen was. En zijn tong zou opdrogen uit respect voor de Boodschapper van Allah."

  4 - "Ik ging naar 'Aamir ibn Abdullaah ibn az-Zubayr, wanneer hem over de Profeet vrede zij met hem verteld werd, zou hij zoveel huilen totdat hij niet meer huilen kon."

  5 - "Ik zag az-Zuhree en hij was een van de aardigste mensen. Maar wanneer hem over de Profeet vrede zij met hem verteld werd, zou hij jou niet meer herkennen en jij hem niet(door zijn intense huilen). "

  6 - "Ik ging naar Safwaan ibn Sulaym, hij was een van de Mujtahid geleerden en aanbidders. Wanneer hem verteld werd over de Profeet vrede zij met hem, zou hij huilen, en niet stoppen met huilen totdat de mensen geen andere keus hadden dan opstaan en weggaan."

  :wasalam:
 2. BintShishaan
  Offline

  BintShishaan AmatuLlaah

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  113
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Dar-ul-Kufr - Bildjik
  Ratings Received:
  +2 / 0
  As salaamu 'alaykum wa rahmatu llaahi wa barakaatuh,
  BarakAllaahu fiekie.
  Moge Allaahu Ta'ala onze harten zachter maken.
  :girl3:

Share This Page