Fikh: GUSUL - KUPANJE

Discussion in 'Pravac, Metodologija' started by GAZIJA, Jul 24, 2009.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  [​IMG]Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, salavat i selam na Njegovog odabranika i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu i njegove vrle ashabe, a zatim...

  Poštovani čitatelji stigli smo do jednog novog poglavlja i veoma bitnog u životu svakog muslimana a to je gusulili kupanje. Osim što se njime otklanja vidljiva nečistoća i tako čuva zdravlje, također taj čin omogućava nam da izvršavamo ibadete koje nam je Uzvišeni propisao kako bi smo postigli Njegovu milost i zadovoljstvo. Također, treba napomenuti da je islam sa ovim propisom došao u vrijeme kada drugi narodi nisu imali pojma kakav utjecaj ima čistoća na spriječavanju pojedinih bolesti a samim tim i čuvanjem zdravlja. U ovom tekstu krenut ćemo od osnovnih pojmova.

  Definicija gusula
  Jezički znači: tečenje vode preko nečega uopće, dok terminološki znači: "Pranje i sapiranje cijelog tijela sa nijetom približavanja Allahu, dž.š.."

  Kada je kupanje obavezno?
  1. Prilikom izlaska sperme na javi ili u snu, kod muškarca i kod žene, prilikom nadražaja, dakle ako se desi da se sperma pojavi al ne iz uobičajenog razloga već npr. zbog bolest ili prilikom podizanja nečega teškog, dakle nije bilo nadržaja prethodno onda u tom slučaju gusul nije obavezan, već će samo abdestit. Shodno riječima Uzvišenog: "...a ako ste džunubi onda se okupajte (očistite)." (El-Maide, 6.) Također, kupanje nije obavezno u slučaju izlaska vedijje i mezijje, shodno hadisu Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, kojeg prenosi Ali, radijallahu anhu, gdje kaže: "Bio sam od onih kojima je često tekla mezijja, pa sam pitao Poslanika alejhis-selam, o tome, pa mi je odgovorio: 'U slučaju mezijje dovoljan je abdest, a prilikom izlaska sperme obavezan je gusul.'" (Ahmed, Ibn Madže, Tirmizi)
  Vedijja je bijela čvrsta tekućina koja ponekad izlazi nakon na*!*!*!*!og obavljanj nužde.
  Mezijja je bijela (bistra) sluzava tekućina koja izlazi prilikom razmišljanja o polnom općenju ili nadražaja.

  2. Dodirivanje spolnh organa (muškarca i žene) sa strašću bez obzira desilo se izbacivanje sperme ili ne, kao i spolno općenje sa ejakulacjom ili bez nje. Shodno riječima Uzvišenog: "...a ako ste džunubi onda se okupajte (očistite)." (El-Maide, 6.), ili kako stoji u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, od Aiše, radijallahu anha: "Ako dođe do spajanja vrhova, kupanje je obavezno pa makar i ne bilo ejakulacije." (Muslim)

  3. Hajz i nifas. Allah, dž.š., kaže: "...i ne prilazite ženama kada su u hajzu... a kada se očiste (okupaju) onda im prilazite." (El-Bekare, 222.) A u hadisu u kom se Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, obraća Fatimi b. Ebi Hubejš kaže: "Kada ti nastupi hajz prekini sa namazom, a kada završi okupaj se i nakon toga klanjaj." (Mutefekun alejhi)

  4. Smrt muslimana, dakle onog nuslimana koji nije preselio kao šehid, obavezno ga je okupati jer je Poslanik, alejhis-selam, naredio da okupaju čovjeka koji je pao sa svoje jahalice pri čemu je umro. Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi pa kaže: "Okupajte ga vodom i sidrom, i umotajte ga u dva kefina." (Mutefekun alejhi)

  5. Primanje islama, shodno hadisu Kajs b. Azima: "Primio je islam pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, naredio da se opere vodom i sidrom." (Buhari, Muslim, Nesai)

  Farzovi gusula
  Prije nego što spomenemo farzove gusula, navest ćemo svojstva kupanja Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a koja se navode u hadisu kojeg prenosi Aiša, radijallahu anha, gdje kaže: "Kada bi se Poslanik, alejhis-selam, kupao od džunupluka prvo bi oprao ruke, zatim bi iz desne ruke polio po lijevoj i oprao svoj polni organ, a zatim bi abdestio, a nakon toga bi prstima vodu utrljao u korijen kose, a zatim bi na glavu posuo tri pregršta vode, a nakon toga bi oprao cijelo tijelo i na kraju noge." (Mutefekun alejhi)

  Dakle farzovi abdesta su:

  1. Oprati cijelo tijelo tako da nigdje suho ne ostane, dakle jedanput i to je minimum. Svaki vanjski dio tijela i svaka dlačica moraju biti pokvašeni shodno hadisu Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, a kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: "Ispod svake dlačice nalazi se dženabet, zato operite dlačice i protrljajte kožu." (Ebu Davud, Tirmizi) Treba napomenuti ovdje kada je upitanju kosa tj. kod žena koje nose kosu u pletenicama, da njima nije obaveza da raspliću pletenicu zbog poteškoće, ali pod uslovom da voda stigne do korijena kose i do tjemena, shodno hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kojeg prenosi Umu Seleme, radijallahu anha, gdje kaže: "Pitala sam Allahovog poslanika, ja sam žena koja ima gustu i jaku kosu, hoću li je rasplesti prilikom kupanja od dženabeta i hajza? Ne, reče Poslanik, alejhi selam, već ti je dovoljno da na glavu pospeš tri pregršta vode i to utrljaš." (Muslim)

  2. Izaprati nos i usta, jer ajet u kom Allah, dž.š., kaže: "...a ako ste džunupi okupajte se." (El-Maide, 6.) kod hanefijskih i hanbelijskih pravnika je općeg je karaktera jer obuhvata čitavo tijelo da se opere sa vodom. A kod malikijskih i šafijskih pravnika ovo spada u sunnete gusula, jer u hadisu koji govori o urođenim normama islamskog ponašanja, kog bilježe svi osim Buharije stoji da i ispiranje usta i nosa spada u te norme.

  3. Nijet kod početka kupanja. Naravno ovo je mišljenje većine, shodno hadisu Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme: "Djela se mjere prema namjerama." Dok hanefijski pravnici nijet smatraju sunetom.

  Suneti gusula
  Već smo naveli na početku hadis koji opisuje svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve selleme, kupanja, te iz toga učenjaci su izvukli i farzove i sunnete, stoga ćemo ovdje poredati i sunnete.

  1. Proučiti bismillu i zanijetit,
  2. Oprati ruke do članaka tri puta,
  3. Oprati nečistoću ako bude kakve vidljive nečistoće,
  4. Oprati polni organ,
  5. Abdestiti se kao za namaz,
  6. Saprati tri puta tijelo,
  7. Početi sa pranjem glave,
  8. Prvo oprati desnu stranu a zatim lijevu,
  9. Trljati tijelo prilikom pranja,
  10. Saprati noge u slučaju da se stojalo na jednom mjestu.

  Pokuđene radnje prilikom gusula
  1. Pretjerano rasipanje vode, jer je Poslanik, alejhis-selam, zabranio rasipanje vode i prilikom abdesta, pa makar i kada bi se abdestio iz rijeke. Naime, u hadisu kojeg prenosi Ibn Omer, radijallahu anhu: "Prošao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, pored S'ada a ovaj je abdestio, pa ga je upitao: 'Kakvo je to rasipništvo?' 'Zar i kada je u pitanju abdest ima rasipništva i pretjerivanja?' Upita S'ad. 'Da', reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, 'pa čak i kada bi bio pored rijeke.'" (Ibn Madže)
  2. Govor prilikom kupanja,
  3. Traženje pomoći od drugog ako nije neophodno,
  4. Učenje dova,
  5. Otpočinjanje sa lijevom stranom prilikom pranja,
  6. Ponovo nakon kupanja abdestiti, osim ako se nije desilo nešto što kvari abdest a time i gusul, shodno hadisu kojeg prenosi Aiša, radijallahu anha, da Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nije abdestio nakon kupanja.

  Pripremio:
  Bahrudin ef. Čolo, prof.fikha

  medina-bosna.net

Share This Page