GAZA NA UDARU CIONISTA I NA SAVJESTI UMMETA

Lejlla

muslima
Staff member
GAZA NA UDARU CIONISTA I NA SAVJESTI UMMETADanas 05. muharrema 1430. godine po Hidžri, hutbu sam naslovio sa «Gaza na udaru Cionista i na savjesti ummeta i čovječanstva“. Za pomenutu temu sam se opredijelio u vrijeme kada je na sceni najžešća cionistička ofanziva, na slobodnu Gazu, gdje Palestinci desetljećima u okruženju žive u teškim uslovima i ispod svakog civilizacijskog nivoa, a posljednjih godina su izloženi i teškim oružanim napadima Cionista, potomaka ubica Allahovih poslanika.


Braćo i sestre, podsjećam i sebe i vas na 139. ajet Sure Ali Imran:

''I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici!''


Opsjednuta Gaza na početku XXI stoljeća, na očigled cijeloga svijeta, izložena je strašnoj vazdušnoj ofanzivi.

U Gazi je sve što se kreće meta Cionista, u Gazi umire cijeli jedan narod i u Gazi milion i šest stotina hiljada muslimana čeka na pomoć milijardu i po muslimana i ostatka civiliziranog svijeta, ali te pomoći nema.
Palestinci u Gazi čekaju smrt i čekaju Dan polaganja računa, kada će optužiti cijeli ummet da je nijemo posmatrao njihovo ponižavanje i smrt.Gdje je ummet, gdje su vladari ummeta, gdje je ulema, gdje su muslimanski milijarderi i milioneri, gdje su prihodi od nafte i drugih resursa, gdje su intelektualci, gdje su muslimanski mediji i gdje je glas muslimana?!?


U Gazi Cionisti osobe gađaju raketama, a ne metcima, tamo se ubijaju cijele porodice, uništavaju kvartovi, tamo se koristi najsavremenije oružje i oruđe u cilju etničkog čišćenja tog dobrog i plemenitog palestinskog naroda, koji je Jevrejima u vrijeme njihova progona iz Evrope pružao utočište...


Dok u Gazi muslimani umiru, dotle Bošnjaci proslavljaju Najluđu noć uz alkohol, blud i druge grijehe, dok muslimani u Gazi umiru, Bošnjaci prate razvratne serije i biraju zvijezde večeri, dok muslimani Palestine umiru,
Bošnjakinje prate svjetsku modu, dok muslimani u Palestini umiru, muslimani kupuju i puše skupocjene jevrejske cigarete, piju jevrejsku kahvu i konzumiraju jevrejsku hranu, a u svakom jevrejskom proizvodu ima procenat kojim se finansira ubijanje Palestinaca...


Jevreji prijete da će potpuno uništiti infra-strukturu u Gazi, prijete atentatima na palestinsko rukovodstvo i nagovještavaju potpuno uništenje Hamasa.
Bez obzira na cijenu slobode, muslimani nemaju pravo da se predaju i budu robovi ubicama Allahovih, dž.š., poslanika.
Muslimani Gaze se moraju strpiti i moraju biti spremni na žrtvu, jer je to put pobjede i izlaza nakon teškoće, a sve drugo je prevara i poniženje.


Muslimani u Palestini se moraju ujediniti i formirati opći front u borbi protiv Cionista!

Svaki musliman na različite načine može pomoći braći i sestrama u Palestini i općenito ugroženim i obespravljenim muslimanima i to je naša islamska obaveza.


Kada bi svi muslimani u skladu sa svojim mogućnostima, pomogli jedni drugima, onda bi mi bili ummet u pravom smislu riječi i neprijatelji islama bi se sustezali od iskazivanja otvorenog neprijateljstva prema nama.


Musliman muslimanu može pomoći sa:


1)Dovom, jer ona otklanja nevolje i mijenja kader, kao što nas o tome obavještava naš Poslanik, s.a.v.s.!
Subhanallah (Slava Allahu), iskrena dova mu'mina, Allahovom, dž.š., voljom mijenja Njegovu odredbu.
Dova je bila jednim od uzroka pobjeda na: Bedru, Hittinu, Ajn Džalutu, Desetog ramazana na Sinaju, u Bosni i Hercegovini i na mnogim drugim mjestima.
Spominjimo našu obespravljenu i napaćenu braću u svakoj situaciji: u namazima i poslije namaza, u slobodno vrijeme, kada smo negdje na sijelu, kada smo na radnom mjestu, u prijevoznom sredstvu i slično!
Dova je snažno oružje u rukama mu'mina, oružje za koje nisu potrebne dozvole za nošenje i za koje ne treba podnositi zahtjeve za kupovinu municije, već je samo potreban čvrst iman i samilost prema obespravljenim muslimanima i drugim ljudima.


Šejh Abdu-l-Aziz Alu Šejh, muftija Kraljevine Saudijske Arabije, je izdao fetvu za "kunut", na sabah namazu i jaciji namazu, poslije rukua na posljednjim rekatima farza pomenutih namaza, za traženje pomoći za ugrožene muslimane Gaze i prokletstva na Cioniste.


Kunut u teškim situacijama je sunnet Poslanika, s.a.v.s., pa oživimo ovaj sunnet u ovo teško vrijeme za muslimane Palestine!


2)Bojkotom proizvoda onih koji otvoreno ratuju protiv muslimana, jer bojkot izaziva teške finansijske posljedice, a država bez ekonomije je kao zemlja bez vode.


Poziv na bojkot određenih prizvoda prije četiri godine je kod nekih firmi izazvao pravi kolaps, a šta mislite braćo i sestre, da milijardu i pet stotina miliona muslimana to učini odjednom, kakve bi tek bile posljedice tog bojkota? Kada želimo nešto kupiti, dobro vodimo računa od koga kupujemo i šta kupujemo!


Ne dozvolimo da na nama profitiraju neprijatelji islama!


3)Oživljavanjem određenog problema, na način što ćemo razgovarati o tome sa prijateljima, sa članovima porodice, na poslu, na sastancima, u džamijama i slično!
U konkretnom slučaju, govorimo o Palestini i Gazi i prenosimo istinu o događanjima u njima! Govorimo o Cionistima i njihovim pomagačima, kao pravim neprijateljima islama!


4)Praćenjem vijesti o stanju drugih muslimana i njihovim prenošenjem. Danas hvala Allahu, s.w.t., imamo mogućnost da vrlo lahko dođemo do provjerenih informacija o najnovijim događajima, pa to koristimo!


5)Kupovinom i praćenjem raznih materijala o stradanju muslimana, koje nakon toga trebamo ponuditi drugima, kako bi i drugi stekli jasnu sliku o onome šta se dešava muslimanima u svijetu. Oni koji su imućni, neka kupe više primjeraka i podijele onima koji to sebi ne mogu priuštiti!


6)Pružanjem materijalne pomoći. Ovaj vid pomoći je veoma važan i svaki musliman je dužan da se u skladu sa svojim mogućnostima uključi u ove aktivnosti.


Pozivom sa fiksnog telefona ili mobitela 061 ili 062, na telefon 090-292-005, putem Islamic reliefa BiH doniramo 3,00 KM za Gazu. Ko će drugi nahraniti gladnu djecu, ko će obezbijediti lijekove za ranjenike i bolesnike, ko će obezbijediti odjeću za muslimane i muslimanke, a posebno borce, ako ne muslimani?


7)Formiranjem internih fondova (kasa) u krugovima porodica, za pomoć muslimanima. Kada braćo i sestre možemo imati kase za našu djecu, što isto to ne bi mogli imati za našu ugroženu braću? Allah, dž.š., će takve porodice sigurno sačuvati.


8)Razmjenom i slanjem informacija, video-zapisa i fotografija, putem interneta, o stradanjima muslimana, te sugestijama za vidove pomoći.


9)Formiranjem posebnih stranica na internetu o određenom problemu ummeta.

10)Plasiranjem istine o određenom problemu ummeta, te animiranje organiziranja demonstracija, pokretanjem kampanja protiv agresora i zločinaca i organiziranjem tribina i izložbi.


11)Borbom potiv nefsa i izgrađivanjem svijesti da naši grijesi mogu biti uzrokom patnje drugih muslimana.
Svaki musliman bez razlike mora da se obračuna sa samim sobom, da odluči da će se popraviti i da će loša djela zamijeniti dobrim djelima.
Kada bi tako postupili i kada bi bili svjesni da smo dužni da na Zemlji uspostavljamo red, postali bi najčasniji pojedinci i ummet i svi bi nas poštovali i pazili.


12)Ličnim učešćem u borbi, kada za to postoji potreba i mogućnost, a to je najveći stupanj imana...


Iz kabineta Reisu-l-uleme je svim imamima u BiH-e i dijaspori proslijeđen dopis u kome se traži da današnja hutba bude posvećena Palestini, da se nakon džuma namaza prouči dova za mir u Palestini, te da se ovoga i narednog petka u svim džamijama organiziraju sergije za pomoć braći u Palestini.


Braćo i sestre! Trudimo se da na svaki mogući način pomognemo obespravljenim muslimanima i ljudima, nadajući se samo Allahovoj, dž.š., nagradi i milosti!


Na kraju vas podsjećam da je u narednu srijedu inša-Allaha, 10. muharrem, Dan Ašure, pa je sunnet postiti Ašuru i dan prije ili dan poslije i na taj način ćemo oživiti još jedan od sunneta Poslanika, s.a.v.s.!Molim Allaha, dž.š., da pomogne našoj ugroženoj i obespravljenoj braći u Gazi i na svakom drugom mjestu, da nas učini svojim iskrenim robovima, koji čine dobra djela radi Njegovog, s.w.t., zadovoljstva, da naša srca učvrsti u slijeđenju Njegove Knjige i sunneta Njegovog časnog Poslanika, s.a.v.s., da od nas primi post i ostale ibadete u ovim mubarek danima mjeseca muharrema, da uputi našu djecu i potomke, da ih se ne zastidimo ida se oni nas ne zastide, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidimai dobrim ljudima!Hatib: Nezim Halilović Muderris

Hutba: Džamija "Kralj Fahd"

Sarajevo: 05. muharrem 1430.h. - 02. januar 2009.god
 

Lejlla

muslima
Staff member
Bismillah


DOVA ZA PALESTINU
Gospodaru, mi Te molimo, svjedočeći da nema drugog boga mimo Tebe, Ti si Jedini i Moćni, Ti nisi rodio niti si rođen i Tebi niko nije ravan! Allahu, nema drugog boga osim Tebe, Ti obilno daruješ, Ti si Stvoritelj nebesa i Zemlje i Tebi pripada sva Uzvišenost i Počast!


Allahu, neka je salavat i selam na našeg prvaka, Muhammeda, s.a.v.s., na njegove časne supruge, majke mu'mina i na njegovu porodicu, kao što si Ti donio salavat na porodicu Ibrahimovu; Tebi pripada zahvala i slava!


Naš Gospodaru, Tebi pripada zahvala, kao što priliči Tvojoj Uzvišenosti i nenadmašnoj Moći!


Allahu, Ti čuješ naše riječi, Ti vidiš naše mjesto i Tebi ništa naše nije skriveno. Upućujemo ti molbu onoga čija pleća su se Tebi ponizila i koji je prepustio sve Tebi. Obraćamo Ti se dovom poniznog i skrušenog roba. Molimo te naš Gospodaru da pomogneš našu braću i sestre u Palestini, od Tvojih i naših neprijatelja!


Allahu, otkloni od njih i od nas nevolje i strah, pokri njihove i naše sramote, uništi njihove i naše neprijatelje i osveti se onima koji njima i nama čine nasilje i koji njih i nas ponižavaju!


Allahu, ko bude želio islamu i muslimanima učiniti dobro, Ti to od njega primi i nagradi ga, a ko bude želio islamu i muslimanima zlo, učini da se njegovo zlo njemu vrati, neka njegove zle slutnje budu uzrokom njegove propasti i uništi ga kao što si uništio Ad i Semud!


O Ti Koji si objavio Knjigu i Koji pokrećeš oblake, uništi skupine neprijatelja, uništi Cioniste i pomozi nam protiv njih!


O Allahu, izliječi i očisti srca mu'mina!


Allahu, pokaži nam na neprijateljima islama veličinu Tvoje Moći, o Ti Kojeg ništa na nebesima i Zemlji ne može spriječiti!


Allahu, Ti si Gospodar potlačenih i naš Gospodar; kome nas prepuštaš, strancu koji nas muči i neprijatelju kojem si dopustio da vlada sa nama!


Ako Ti na nas nisi srdit, mi se ne brinemo i nadamo se samo Tvojoj Milosti!


Allahu, naša braća u Gazi, od Tebe traže pomoć, pa im pomozi i oni se na Tebe oslanjaju, pa ih ne prepuštaj nikome mimo Tebe!


Allahu, zaštiti ih kako Ti hoćeš i sa čime hoćeš, jer Ti možeš sve što hoćeš.


Allahu, oni su napadnuti, pa im pomozi, oni su gladni, pa ih nahrani, oni su bez odjeće, pa ih ogrni, oni su bosi, pa ih obuj, oni su bolesni, pa ih ozdravi, oni su preplašeni, pa ih učini sigurnim, oni su protjerani, pa ih zaštiti i oni su siromašni, pa im podari iz Svoje hazne!


Allahu, Tebi pripadaju riznice nebesa i Zemlje, pa im iz njih podari i otvori im bereket nebesa i Zemlje i zaštiti ih Svojom zaštitom!


Allahu, smiluj se bolesnicima i ranjenicima koji se nemaju čime liječiti, smiluj se gladnima i žednima, koji čak ni vode nemaju i smiluj se onima koji nemaju odjeće, u ovim zimski danima!


Allahu! Ti si nama i njima dovoljan i na Tebe se najbolje osloniti.


Allahu, molimo te da nam pomogneš da oslobodimo Mesdžidu-l-Aksa, iz ruku okupatora, uništi okove oko Mesdžida, vrati ga muslimanima i propiši nam da u njemu upotpunimo svoj namaz!


Allahu, uljepšaj nam naše vjerovanje, uljepšaj nam dunjaluk i ahiret i učini nam dunjalučki život ispunjen svakim dobrom, a smrt nam učini rasterećenjem od svih nedaća!


Allahu, učini nas od onih koji čine dobro, podari nam iz svake nedaće izlaz, iz svake brige, rasterećenje i iz svake teškoće olakšanje!


Allahu, povećaj nam, a nemoj nam umanjivati, podari nam, a ne uskrati nam, povećaj naš ugled, a nemoj nas poniziti, budi uz nas, a ne protiv nas i pomozi nas, a nemoj nam odmagati!


Allahu! Naredio si nam dovu i obećao si da ćeš je primiti!


Mi Te molimo, kao što si nam naredio, pa primi naše dove, kao što si obećao!


Uzvišen je naš Gospodar i daleko od onoga kako ga oni predstavljaju. Neka je selam na poslanike i neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova!
Nezim Halilović
 

Lejlla

muslima
Staff member
JEVREJI – NAJLJUĆI NEPRIJATELJI ISLAMA I MUSLIMANA!


Danas se navršavaju odprilike dvije nedjelja od kako su naša braća – muslimani, arapi iz Palestinske Gaze, pod teškim vazdušnim i kopnenim bombardovanjem. Na stotine je mrtvih i ubijenih, a preko hiljadu je ranjenih. Ali, Allah dž.š., sve što čini i radi, to u sebi ima prevelikih mudrosti, za neke možda pojmljive a za neke i ne.


Samo mjesto napada, koje je trn u oku Izraela, zove se Gaza – što nas odprilike može podsjećati i na nužnost vraćanja islamskog ummeta i muslimana onome po čemu je nekada bio najspecifičniji i najprepoznatljiviji u svijetu a to je iskrena i prava borba na Allahovom dž.š., a protivu Allahovih neprijatelja – gdje svaki musliman mora biti jedno od dvoje: il' šehid il' gazija!Gaza je oblast u Palestini koja je okružena jevrejima sa svih strana, i sa jedne strane morem, koje također kontrolišu jevreji. Gazza predstavlja pravi zatvor na otvorenom, tako da je tamo inače veoma teško živjeti u mirnodopskim okolnostima, a kamo li u ratnim! Stanovnici Gaze su danas i šehidi ali Boga mi i gazije jer su se uhvatili u koštac sa najljućim neprijateljem islama, sa Jevrejima, i moramo priznati da im nije lako.Da bi shvatili jačinu i težinu njihovog problema, kao i ljude kojima su oni iskušani, navešćemo jedan kur'anski ajet, kojeg ćemo danas i pobliže pojasniti, a koji na pravi način opisuje palestinske ali i direktne naše neprijatelje. Allah dž.š., kaže: "Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji Jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: »Mi smo kršćani«, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole." (el-Ma'ida, 82.)Hafiz Ibnu Kesir rhm., kaže: "Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji Jevreji i mnogobošci" – a to je zbog toga što je nevjerstvo jevreja bilo oličeno u nevjerstvu inata i poricanja (kufru inad ve džuhud), uzdizanju i oholjenju nad istinom, ponižavanju ostalih ljudi kao i u ponižavanju uleme i učenih. Zbog svega navedenog, jevreji su, između ostalog, bili specifični i po ubijanju Allahovih poslanika (kao što Allah dž.š., kaže: "...I poniženje i bijeda na njih padoše i Allahovu srdžbu na sebe navukoše zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, zato što su neposlušni bili i što su sve granice zla prelazili." (el-Bekara, 61.); "...Kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedne u laž utjerivali, a druge ubijali." (el-Bekara, 87.); op.prev.) – što su isto pokušavali i sa našim Poslanikom – Muhammedom s.a.w.s., i to nekoliko puta. Pokušavali su ga ubiti i otrovati, pokušavali su ga opsihriti i bacati mu čini i magije (pokušavali su stijenu na njega strovaliti, op.prev.), pokušavali su mušrike na njega izazivati – neka je na sve njih Allahovo dž.š., prokletstvo, do Sudnjega Dana!" (Pogledaj: Tefsir Ibnu Kesir, 2/117.)Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Neće se osamiti jevrej sa muslimanom – a da neće poželjeti da ga ubije!" (Ibnu Merdivejh, Sa'alebi, Ibnu Hiban)Imam Abdurre'uf el-Menavi rhm., u šerhu ovog hadisa, kaže: "Ovaj hadis nas upućuje na to da jevreji uvjek nastoje biti u odnosu na ostale gornji kako bi mogli upravljati njima. Uobičajavali su se baviti i medicinom kako bi mogli lako dolaziti do glavešina i vođa ostalih naroda koji bi se s vremena na vrijeme razboljevali – a koje bi kasnije, namjerno ili nenamjerno, krijući ubijali. Sa muslimanskim ummetom nastoje raditi isto ono što su uobičajavali raditi i sa božijim poslanicima (tj. ubijati ih, op.prev.)." (Fejdul-Kadir, br.7903.)S obzirom na to da je Allah dž.š., rekao: "Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji Jevreji i mnogobošci" – primjećujemo da su jevreji na prvom mjestu što se neprijateljstva prema islamu i muslimanima tiče. Jevreji, kao i Srbi, smatraju da su oni odabrani i nebeski narod, za razliku od ostalih naroda, i ubjeđenja su da je Džennet pripremljen samo za njih!? Jevreji mrze sve nejevreje, a pogotovo muslimane, i kod njih postoji jedno pravilo, koje glasi: "Obaveza je, na bilo koji način, nanositi zlo, svakom onom ko nije jevrejske vjere!" – pa je ovo vodilja svakog jevreja na zemaljskoj kugli, i na ovom principu počivaju sva njihova udruženja i njihove lože - "Jevreju je halal i dozvoljeno da radi šta god hoće prema nejevrejinu!"Poslanik s.a.w.s., je sklapao mirovne ugovore sa Jevrejima iz svog okruženja – ali, i pored toga, Jevreji nikako nisu mirovali, već su uvjek djelovali u pravcu nestanka Muhammeda s.a.w.s., i muslimana. Na tom putu su se često pomagali mušricima i arapskim idolopoklonicima – što je bio generalni povod da se Poslanik s.a.w.s., generalno obračuna sa jevrejima na arabijskom poluotoku, istrijebivši ih sve do jednog (plemena Benu Kajnuka, Benu Nudajr, Benu Kurejza)!Prevrtljivost, kršenje ugovora i dogovora kao i varanje je glavno obilježje jevreja, i to je bolest od koje se oni nikako ne mogu izliječiti osim onih međ' njima kojima se Allah dž.š., naročito smilovao, i olakšao im put istine – a kojih je stvarno malo!Allah dž.š., u pogledu jevreja, kaže sljedeće: "Najgora stvorenja kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju, 56. oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj. 57. Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih. 58. Čim primjetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor – Allah uistinu ne voli vjerolomnike. 59. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti; oni doista neće moći umaći. 60. I protiv njh pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti. 61. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i sve zna." (el-Enfal)Allah dž.š., sljedećim ajetima, definiše kakav treba biti odnos muslimana spram jevreja i kršćana, pa kaže: "Ni Jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: »Allahov put je jedini pravi put!« A ako bi se ti poveo sa željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti." (el-Bekara, 120.); "51. O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. 52. Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: »Bojimo se da nas kakva nevolje ne zadesi.« A Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati, 53. a oni koji vjeruju reći će: »Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama?« Djela njihova biće poništena, i oni će nastradati." (el-Ma'ida)Ovi ajeti nas upućuju na to da nikako ne smijemo biti u ljubavi sa jevrejima i kršćanima i ostalim idolopoklonicima sve dok ne povjeruju u Allaha dž.š., Stvoritelja nebesa i zemlje! Obaveza nam je čuvati se od njih i od njihovih spletki zbog toga što oni ne miruju kada je neprijateljstvo prema Allahu i prema Njegovim robovima u pitanju!Allah dž.š., kaže: "O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. 119. Vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve Knjige. Kad vas sretnu, govore: »Vjerujemo!« – a čim se nađu nasamo, od srdžbe prema vama grizu vrhove prsta svojih. Reci: »Umrite od muke!« Allahu su, zaista, dobro poznate misli svačije. 120. Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesili vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje – izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna ono što oni rade." (Alu Imran, 118-120.)Jevreji, na sve načine, koriste kršćane kao i ostale idolopoklonike, u svojoj borbi protivu Božijih poslanika kao i njihovih sljedbenika – muslimana. Kršćani su jedan obični jahaći konj kojeg jevreji zajašu kad god im se ukaže potreba da udare na islam i muslimane pa zbog toga Jevreji vode ratove po islamskom svijetu ali ratove u kojima nikada ne ginu Jevreji – već kršćani poput britanaca, španaca, srba, bugara itd.. Jevreji nisu budale, znaju oni šta rade, za razliku od kršćana koji se stavljaju na volju i raspolaganje Jevrejima!Protekla historija kao i današnja stvarnost – su najbolji dokazi istinitosti navedenih kur'anskih ajeta. Zla koja su počinili i koja i dan danas čine, spram muslimana – kako jevreji tako i kršćani, su dovoljan dokaz svima nama da je Kur'an Plemeniti istina, i da je on od Allaha dž.š., pa ga se čvrsto držimo i u našim životima ga sprovodimo, kako bi se na obadva svijeta spasili!Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Neće se desiti Sudnji Dan, sve dok muslimani ne savladaju Jevreje, kada će se jevrejin skrivati iza kamena ili drveta – a isti taj kamen i to drvo će uzvikivati: O muslimanu, evo ga jevrejin iza mene, dođi i ubij ga – izuzev drveta po imenu Garkad; to je jevrejsko drvo!" (Muttefekun 'alejh)

Sead ef. Jasavić
minber.ba
 

Lejlla

muslima
Staff member
GAZA JE ISPIT NA KOJEM SMO SVI PALI


Početak tzv. kršćansko-paganske Nove godine mogao se u BiH dobrano osjetiti. Medijsko pokroviteljstvo i briga novinara o tome da li će Djeda Mraz ostati u dječijim vrtićima u Sarajevu te dijeliti djeci paketiće sa artiklima isteklog roka trajanja, potenciranje nekakvih bezvrijednih bajki u koje više niko ne vjeruje, zaokupljalo je pažnju većine u našoj zemlji, a i šire.


Naime, reportaža o zabrani ulaska nekakvog ''sveca'', kod nas poznatog kao Djeda Mraz, dospjela je do evropskih zemalja kao što su Austrija i Slovenija.
Istovremeno, na drugoj strani, jedan narod se bori za pravo na život i ništa više od toga. Naša braća i sestre u Palestini upravo su izdani pred cijelim svijetom. Naime, Bushov posljednji pohod na arapskom istoku već je nakon dvije hefte dao svoje rezultate: stotine ubijenih, a preko hiljadu osakaćenih muslimana u Gazi, i ovaj njegov pohod je posljednja poruka šejtanovim i Dedžalovim vojskama: ''Poubijajte što više muslimana dok sam ja na vlasti do januara. Nakon toga ne znam šta će više biti kad dođe onaj Obama. Možda će biti bolji od mene za vas, a možda za njih.''

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Onaj u čijem srcu nema milosti za stvorenja, neka se ne nada milosti kod Gospodara.'' (šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim)

Svijet, Zapad i Istok, pali su na još jednom ispitu moralne snage i dokazivanja nesposobnosti da spriječe genocid modernog doba. Svima je jasno da je okupirani dio Palestine, koji većina naziva Izrael, rak arapskog svijeta.

Šejh Ived el-Karni kaže: ''Neće se objelodaniti značenje hadisa o jednom tijelu i čvrstoj građevini sve dok se muslimani ne pokrenu. Izraelci tamo moraju biti cilj. Njihova krv mora biti prolivena isto onako kao što su se usudili da prolijevaju nedužnu krv naše braće Palestinaca. Njih mora bol pogoditi više nego što su je osjetila naša braća. Ovu fetvu i odgovornost za nju snosim u potpunosti pred Allahom, s.v.t.''

Allah, s.v.t., u Kur'anu je opisao jevreje kao kukavice: ''Oni se više boje vas nego Allaha, zato što su oni ljudi nerazumni. Oni se protiv vas smiju skupno boriti samo u utvrđenim gradovima ili iza zidina, oni su junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su oni složni, međutim, srca su njihova razjedinjena, zato što su oni ljudi koji nemaju pameti.'' (El Hašr, 13 – 14)

Također, veliki je problem što je odnos u snagama nerealan. Dok je na strani okupatora cijeli svijet, pa čak i arapski, na strani Palestinaca nije niko osim Allaha i Njegove vojske.

Gospodaru naš, pomozi našu slabu braću u Palestini! Gospodaru naš, uništi njihovog i našeg neprijatelja! Uništi njih i njihove saveznike i ponizi ih, Gospodaru naš! Mi snage niti moći nemamo osim ako nas Ti ne pomogneš! Gospodaru naš, protresi zemlju ispod nogu okupatora i nepravednika! Gospodaru naš, pošalji na njih Svoje vojske koje niko savladati ne može i ispred kojih njihovo željezo nema snage! Gospodaru naš, otkloni od nas slabost i nemoć, pomozi nam da se podigne zastava borbe na Tvom putu! Ti si, Gospodaru, uistinu onaj koji pomaže slabe i nemoćne, pa pomozi našu braću i sestre u Palestini!

Harmin Suljic, prof.
minber.ba
 

Al Bosni

New Member
Mu'minska Obaveza

Bismillah-i-Rahman-i-Rahim, Elhamdulillah-i-Rabbi-l-Alemin, We Salatu, We Salamu Ala Sejidina Muhammedin, We Ala Alihi We Sahbi Adzmain. Esselamu Alejkum We Rahmetullahi We Barekatuhu

Drage mu'minke, dragi mu'mini elhamdulillah svi smo obavjesteni trenutnim desavanjima u palestini, to jeste o'kiafirsko-katilskim napadima na muslimane u tome podrucju, koji nikada nisu prestajali, ali u zadnje vrijeme su nesto zesci. Kao sto sam rekao radi se o'ubijanju muslimana. Allah s.w.t. i njegov rasul s.a.w.s. nas uce Mu'minune Ikhvani (=Vjernici su Braca). Imam Muslim je u svome sahîhu zapisao da je Rasul'Allah rekao:"onaj koji nezeli svome bratu(=muslimanu) isto sto i sebi, taj nema imana/odnosno nevjeruje". Elhamdulillah Allah s.w.t. nas je obdario razumom, i elhmadulillah insh'Allah upuceni smo na pravi put, pa znamo kako je neugodna situacija nase brace i sestara.

OBAVEZA
Allaha radi duzni smo pomoci nasoj braci, a jedan nacin je i nas vjerski stub ili sart kako ga neki zovu Zekat. Svako po svojoj mogucnosti, ali prije svega po licnoj pokornosti prema Allahu s.w.t. U koliko nismo imucni da finansijski pomognemo, barem imamo obavezu da nefinansiramo kiafira, da nepomazemo Allahova s.w.t. neprijatelja! Hvala Allahu s.w.t. pa taj kiafir nosi ime, pa ga mozemo lahko identifikovati, zove se Israël... Nefinansirajmo ga, kupujuci njegove proizvode (ili proizvode onih koji ga podrzavaju), a medzu poznatima Coca Cola, Kit Kat, Marks&Spencer, L'Oréal, Intel (=procesor pc racunara), Timberland, Estée Lauder, McDonald, Sara Lee (informacije pokupljene sa stranice koja podrzava palestinu. Ko od nas pozna druge proizvode neka ih obavezno doda)
 

Lejlla

muslima
Staff member
Ve alejkumu Selam brate!

Za svaki ovaj njihov prozvod sigurno posoji zamjena .Pogledaj suprmakete od svakog proizvoda imas bar pet razlicitih proizvodjaca a nisu sve u rukama cionista . Zahvaljujuci i nasem novcu njihov kapital se stalno umnozava .Stalno dolaze nove robne marke pa ako svaki od nas a ummet u cjelini nista ne preduzmmo tek cemo doci u situaciju da bas nista vise necemo moci uraditi kako bi izbjegli da svojim novcem ne pomazamo cioniste koji ubijeju nasu bracu i sestre u Palestini.

Pokusajmo bar. Ne dozvolimo sejtanu da nas u stratu obeshrabri i prestavi nem ovaj bojkot kao nesto nemoguce,jer moguce je sigurno .

:wasalam:
 

Lejlla

muslima
Staff member
Bojkot Izraela: Najčešća pitanja i odgovoriZašto bojkotujemo izraelske proizvode i kakve efekte bojkot ima?Šta je bojkot?

Bojkot izraelskih proizvoda i kompanija koje podržavaju cionizam je pravo ljudi širom svijeta da biraju šta će kupiti, kako bi se kroz međunarodni pritisak na državu Izrael, okončala polustoljetna patnja i nasilje nad palestinskim narodom i uspostavio trajni mir.


Ekonomski bojkot je nenasilan čin koji omogućava svim građanima da izražavaju svoje mišljenje kroz dostupna sredstva, bez nametanja tog mišljenja drugima i bez potrebe za organizacionom ili političkom identifikacijom. Bilo koji muškarac ili žena mogu koristiti vlastiti novac kako žele, da preferiraju neke proizvode nad drugim.


Pred nama je mogućnost da sami nešto poduzmemo i nemamo opravdanje da nismo znali i da ništa nismo mogli učiniti. Na nama samima je da odlučimo da li ćemo svojim novcem finansirati tu aparthejdsku državu ili ćemo uskratiti svoj novac onima koji je podržavaju!


Da li ja zaista mogu utjecati na situaciju u svijetu svojim bojkotom proizvoda?


Ponekad se čini da ništa ne možemo učiniti što bi zaista pomoglo, da ništa ne možemo promijeniti - problemi se čine prevelikim i nerješivim. Historija je dokazala suprotno. Kada pojedinci odluče da rade zajedno i da se bore protiv nepravde i tlačenja, nevjerovatne stvari se mogu desiti. Kolaps aparthejdskog režima u Južnoj Africi je rezultat borbe crnačke populacije protiv bijele dominacije. Ali je pokret za oslobođenje u Južnoj Africi zavisio i od stotine hiljada ljudi koji su ih podržavali u Aziji, Americi i Evropi. Značajan dio ove podrške bio je bojkot Južne Afrike kao protest protiv aparthejdskog režima. Taj bojkot počeo je kao lokalna, mala kampanja.Značajno je spomenuti i efekte bojkota danskih proizvoda, kada su objavljene karikature Poslanika, a.s., 2005.godine. BBC je prenio da je zbog bojkota izvoz danskih proizvoda u Saudijsku Arabiju opao za 40%, a u Iran za 47%. Također, izvoz u Libiju, Siriju, Sudan i Jemen je uveliko opao. Najviše su pogođene kompanije iz prehrambenog sektora, naročito mliječna industrija. Peter Thagesen, savjetnik danske industrijske federacije, Dansk Industri, tada je izjavio da je "ovo bez sumnje rezultat krize sa karikaturama. To je veoma ozbiljno za pogođene kompanije".


Ima još mnogo primjera ovakvih bojkota, npr:


- Protivnici naučnih eksperimenata nad životinjama bojkotuju proizvode kompanija koja vrše ovakve nehumane eksperimente.

- Dugo godina su određene grupacije u SAD održavale bojkot protiv proizvođača voća u Kaliforniji, zbog njihovog sramotnog ponašanja prema radnicima iz Meksika. Ovaj bojkot pokazao se uspješnim.

- Demokratska udruženja u SAD pozivaju na bojkot proizvoda velikih korporacija koje iskorištavaju azijsku djecu kao radnu snagu pod očajnim radnim uvjetima.


Nemamo iluzije da ćemo dovesti do kolapsa izraelske ekonomije. Ali jedan vid solidarnosti sa Palestincima može biti i bojkot izraelskih proizvoda.


Također, kroz bojkot podižemo svijest o stanju u Palestini – u sebi i oko sebe!


Šta bojkot obuhvata?


Bojkot obuhvata kako izraelske proizvode i usluge, tako i izraelske akademske, kulturne, sportske i ekonomske institucije. Osim izraelskih proizvoda, bojkot se odnosi i na proizvode i usluge ostalih proizvođača koji podržavaju i ulažu u Izrael.


Šta mogu učiniti?


- Ne kupujte niti jedan proizvod proizveden u Izraelu (obratite pažnju na zemlju porijekla, posebno za maslinovo ulje, naranče i odjeću).
- Bojkotujte sve sportske manifestacije u kojima sudjeluju izraelski timovi i pokušajte pridobiti organizatore da isključe Izrael iz sportskih takmičenja.
- Ne sudjelujte i ne posjećujte izraelska kulturna događanja – filmove, drame, koncerte, umjetničke izložbe.
- Ne sarađujte s izraelskim profesionalnim kolegama, osim u projektima antirasističkog aktivizma.
- Ne pozivajte izraelske akademske djelatnike ili pisce da sudjeluju na konferencijama ili u istraživanjima, ne posjećujte njihova predavanja i ne kupujte njihove knjige osim u slučaju da je njihov rad izravno uključen u antirasistički aktivizam.
- Ne posjećujte Izrael osim radi antirasističkog aktivizma.


Kako prepoznati izraelske proizvode?


Osim kompanija koje ćete naći na listi kompanija za bojkot, obratite pažnju i na barkodove.
Barkod izraelskih proizvoda počinje brojevima 729:Jeste li sigurni da ove kompanije podržavaju Izrael?


Obimna istraživanja su vršena kako bi se identificirale kompanije koje podržavaju Izrael. Za sve navedene kompanije postoje javne reference, tako da i sami možete provjeriti činjenice i razumjeti kako ove kompanije podržavaju Izrael.


Ko podržava bojkot?


Svjesni i savjesni ljudi širom svijeta podržavaju bojkot.

Primjeri:

- Najveći britanski sindikat UNISON i njegovih 1,4 miliona članova podržava bojkot.

- Kršćanske grupacije, kao što je Christian Aid, pridružili su se bojkotu zahtijevajući prekid trgovinskih sporazuma između EU i Izraela.

- Jevrejske grupacije kao što su B'Tselem i Gush Shalom pokrenule su svoje kampanje bojkota izraelskih proizvoda.

- Prezbiterijanska crkva (SAD) je pokrenula bojkot izraelskih kompanija u julu 2004. godine.

- Palestinske nevladine organizacije su pozvale na međunarodnu ekonomsku kampanju protiv Izraela “sve dok Izrael ne prestane kršiti međunarodno pravo i univerzalna ljudska prava“, u julu 2005. godine.

- Kanadski sindikat državnih službenika je u maju 2006. godine odobrio rezoluciju kojom se „podržava međunarodna kampanja bojkota Izraela, sve dok Izrael ne prepozna pravo palestinskog naroda na samoopredjeljenje“.
- Kongres južnoafričkih sindikata je napisalo pismo podrške bojkotu Izraela.
- Ujedinjenja crkva Kanade je skupštinskim glasanjem 2003. godine podržala bojkot.

- Sabor Crkve Engleske podržava bojkot.

- Britanska Nacionalna unija novinara je pozvala na bojkot u aprilu 2007. godine.

- U maju 2008. godine, irski sindikat javnog sektora i usluga je donio dvije rezolucije kojima kritikuje izraelsko nasilje nad Palestincima i poziva na bojkot izraelskih dobara i usluga.

- Zelena partija SAD podržava međunarodni bojkot i sankcije protiv Izraela sve dok Izrael ne odustane od okupacije i pokori se međunarodnom pravu (uključujući Ženevske konvencije i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima UN).Neke od ovih kompanija posluju i u muslimanskim zemljama i zapošljavaju muslimane – ako ih bojkotujemo, zar nećemo oštetiti i muslimane?


Moramo na to gledati kao priliku, a ne gubitak. Uzmimo primjer Coca-Cole na Bliskom istoku: bojkot ih je pogodio toliko da im je prodaja opala za 60%. To je stvorilo priliku za muslimansku alternativu – ZemZem Cola iz Irana, koja je dobila dio tržišta koju je Coca Cola izgubila. ZemZem Cola je u svojoj prvoj sedmici prodala 4 miliona proizvoda! Ta kompanija sada planira izgraditi fabrike u zaljevskim zemljama, a time i zaposliti lokalnu radnu snagu. Prvi put čak i evropske zemlje kao što je Danska uvoze ZemZem Cola.IslamBosna.ba


http://www.islambosna.ba/index.php/.../1624-bojkot-izraela-najea-pitanja-i-odgovori
 

Lejlla

muslima
Staff member
Šetnja za Palestinu - subota Sarajevo

Udruženje Svitanje (Sarajevo) Vas poziva da se pridružite mirnoj šetnji s ciljem solidarisanja s napaćenim palestinskim narodom!

Već dvadeset dana nemilosrdni izraelski napad na Gazu ne jenjava. Bilans je preko 1000 mrtvih, od čega preko 300 djece i blizu 5000 ranjenih. Trenutna kriza u Gazi još jednom podvlači užas i beznađe s kojim se Palestinci suočavaju već 60 godina. Kao i toliko puta u tragičnoj historiji Palestine, žrtve su okrivljene za svoju nesreću. Konstantno se širi ideja da su Palestinci teroristi, da odbijaju suživot unutar jevrejske države, da je njihov nacionalizam zapravo antisemitizam. Istina je da oni nisu ni bolji ni gori od bilo koje druge nacionalne grupe. Ono što oni žele, iznad svega, jeste okončanje dugogodišnje okupacije i dio zemlje na kome će moći živjeti slobodno i dostojanstveno. Zvuči poznato, zar ne?

Međunarodna zajednica vrlo mlako reagira na strašne zločine u Gazi i javnosti predstavlja priču o dvije zaraćene strane, ali totalna asimetrija u odnosu snaga između dvije strane, dugogodišnja izolacija jedne strane i embargo svih vrsta ostavlja vrlo malo prostora za sumnju u to ko je stvarna žrtva.

U ovoj priči se ne može biti neutralan i svjetska javnost je to prepoznala, stoga se širom svijeta svakodnevno održavaju skupovi podrške palestinskom narodu. Zašto mi šutimo? Pred našim očima ponavlja se masakr iz Sabre i Šatile, ponavlja se Sarajevo...

Mi ne želimo biti dio onih koji pasivno posmatraju ubijanje nevinih ljudi!

Pozivamo građane Sarajeva da nam se pridruže u šetnji za mir u Palestini i tako na dostojanstven način pokažu svoj otpor nasilničkoj, ekstremističkoj politici države Izrael. Naše opredjeljenje bazirano je na bezuvjetnom i potpunom odbacivanju rasizma bilo koje vrste, bilo da se radi o antijevrejskom, antiarapskom, antikršćanskom ili antimuslimanskom rasizmu. Apelujemo na sve koji dođu na okupljanje da se pridržavaju javnog reda te da na miran i dostojanstven način podrže narod Palestine!

Unaprijed vam toplo zahvaljujemo i očekujemo vaš odziv!

Vrijeme i mjesto okupljanja: subota, 17.1.2009. u 13:00 h, u Velikom parku, a potom grupa nastavlja mirnu šetnju ulicama Titova i Ferhadija sve do Sebilja gdje će se održati prezentacija kratkog filma o Palestini i kratko obraćanje ispred organizatora skupa!
Mirno okupljanje i šetnju, do sada su podržale sljedeće organizacije i udruženja:

Udruženje Ženski edukacioni centar „Nahla", Sarajevo

Asocijacija bošnjačkih gimnazijalaca, Sarajevo

Udruženje boraca „Gazi Husrev-beg", Sarajevo

Udruženje Mladi Muslimani, Sarajevo

Udruženje studenata FIN-a, Sarajevo

Centar za napredne studije, Sarajevo

Muslim Aid, Sarajevo

Ženska edukativna organizacija „Kewser"


U toku je uspostavljanje kontakata i sa drugim udruženjima, organizacijama, ustanovama
 

Lejlla

muslima
Staff member
STAVIMO NA NAŠE PROFIL SLIKE OVU SLIKU O BOJKOTU IZRAELA!
STAVIMO NA NAŠE PROFIL SLIKE OVU SLIKU O BOJKOTU IZRAELA!


Kada je počela agresija na Gazu, pokrenuta je akcija postavljanja palestinskih simbola na FB profil slike. Mi iz bosanskog networka smo uglavnom koristili sliku onog palestinskog dječaka sa zastavom, ostali su koristili neke druge, ali sve u svemu, akcija je bila vrlo uspješna, jer je stvarno odaziv bio veliki.

Najkonkretniji način na koji možemo pomoći Palestini, a Boga mi i odmoći Izraelu je sveopći bojkot svega št dolazi iz Izraela. Mislim da smo svi koji smo članovi ove grupe svjesni toga, čim smo tu

Jedan ovakav bojkot je bio jezičac na vagi koji je srušio apartheidsku Južnoafričku republiku. Ali u tome se uspjelo jer je to bio jedan ogromni, međunarodni, međureligijski pokret. Da bi nešto postalo tako veliko da može utjecati na politička zbivanja u svijetu, makar malo, onda mu se mora pristupiti ozbiljno i planski kako bi se kod ljudi probudila svijest potrebe bojkotovanja ovakvih zločinačkih režima, i kako bi se kod ljudi probudila svijest da je potrebno da se aktivno uključe u popularizaciju i promoviranje samog bojkota.

Bojkot Izraela se u određenoj količini provodi već godinama, međutim, nikad nije uspio prerasti u nešto veliko i dobro organizirano. Uglavnom se ljudi pojedinačno ili u nekim manjim grupama odlučuju za to, ali bojkot nikad nije dostigao onaj level koji zaslužuje i koji je potreban u ovom slučaju.

Na nekim vrlo popularnim stranicama ( Guradian.co.uk npr. ) se puno priča o bojkotu, i mnogo ljudi je već izjavilo da će nakon svega viđenog ovih dana i sami bojkotovati izraelske proizvode. I ovdje na Facebooku pričamo o tome, i na nekim drugim stranicama itd..

Najbolje bi bilo da je sve to nekako uvezano, pa da se mogu raditi zajedničke akcije promoviranja bojkota, ali nije to lako napraviti u samom startu, zato sad na početku trebamo raditi na tome bar na pojedinačnim mjestima gdje se okupljaju ljudi koji su spremni za bojkot, i koji su spremni za aktivizam oko njegovog predstavljanja masama, i njegovog omasovljivanja.

E tu dolazimo opet do avatara tamo negdje sa početka ovog teksta. Kako rekoh, ti avatari su bili odlična ideja, ali ti avatari trenutno samo iskazuju našu podršku narodu Palestine, ali nude malo konkretnoga oko pomaganja narodu Palestine.

I zato ću ovdje iznijeti prijedlog oko kojeg su se složili svi sa kojima sam pričao oko toga :

STAVIMO NA NAŠE PROFIL SLIKE OVU SLIKU O BOJKOTU IZRAELA!http://www.facebook.com/topic.php?uid=47545495058&topic=7889

 

Lejlla

muslima
Staff member

Intervju s Hamasovim službenikom – 'Dali smo 1500 šehida, rodilo se 3500 djece'
Zijad Ebu Zejd, član Hamasovog političkog biroa, u intervjuu datom turskim novinama Vakit, donosi vijesti i nadu iz Gaze.

AKO JE KUDS SLOBODAN, I UMMET JE SLOBODAN


- Šta je pravi razlog ovih problema u Palestini?
- Palestina znači ummet. Kadgod je u Kudsu neki problem, znači da i Ummet ima problem. Naprimjer, Mongoli su bili ovdje i mi znamo da su to bili teški dani za Ummet. Krstaši su okupirali Kuds i mi znamo da su to bili teški dani za Ummet. Sada je Kuds ponovo pod okupacijom i mi znamo da je Ummet ponovo u teškoj situaciji. Ako je Kuds zarobljen, i Ummet je zarobljen. To je, ustvari, cijela priča.

- Jedan turski pjesnik kaže "Palestina je ispit pred svakim vjernikom". Kako vi gledate na situaciju u tom pogledu?

- Pjesnik je rekao istinu. Kuds je emanet u rukama svih muslimana. Zato ovo nije problem samo Palestinaca, nego cijelog Ummeta. Ako je Ummet slobodan, i Palestina je slobodna. Tokom cijele historije, Palestina je bila slobodna samo s islamom, isto tako sada Palestinu samo islam može spasiti.

CIONISTI I KRSTAŠI SU ZDRUŽENI

- Šta radi Izrael?

- Zapad samo koristi Izrael kao svoje oružje. Cionisti i krstaši su u Palestini združeni. Zapad se na ovaj način bori protiv islama. Cionizam je naš veliki neprijatelj, ali definitivno ne smijemo zanemariti Zapad. Zapad je kolonijalist i svojim krvavim napadima želi kolonizirati cijeli islamski svijet…

- A Palestina?

- Palestina je centralna tačka Ummeta. Slučaj Palestine je slučaj islama i borba islama. U Palestini se vide Božija upozorenja, uputstva i radosne vijesti. Hamas, u tom smislu, izvršava svoju dužnost.

- Koliko će trajati ta borba?

- Sve dok svete zemlje ne budu slobodne.. sve dok cionizam ne nestane s ove zemlje...

- U ovoj nedavnoj agresiji, šta je Izrael htio postići i šta je učinio u ova 22 dana?

- Izrael je htio ušutkati Hamas zauvijek. Htio je da nestanemo. Htio je da Palestina nestane. Htio je da Gazu preda Egiptu, a Zapadnu obalu Jordanu i da malo odahne. Nemaju namjeru stati ali su došli u tešku poziciju. Gaza im se suprotstavila. Tako mali grad nisu mogli zauzeti. Nisu je se mogli riješiti. Htjeli su okrenuti narod protiv Hamasa, a onda ih prepustiti Egiptu. Jer Egipat želi Gazu bez Hamasa.

KUDS NIJE MOJ, NEĆU GA PRODATI!

- Očito je da Svemilosni pomaže Gazu. Ali, u kakvom je psihičkom stanju narod?


- Ispričat ću vam jedan događaj. To će vam, čini mi se, jasno pokazati situaciju. U Kudsu su htjeli da od jednog starog Palestinca kupe jedan podrumski stan za 100 hiljada dolara. Kad nije prodao, ponudili su mu 2 miliona dolara. Palestinac je rekao: “Ako mi donesete jedan dokument, tada ću vam prodati”. Pitali su ga: “Koji dokument?” On je odgovorio: “Dokument u kojem stoji ‘Da, prodajemo’ s potpisom 1,5 milijardi muslimana. Bez tog dokumenta, ja ovu kuću neću prodati. Jer Kuds nije moj nego Ummetov”.

- A nama vrše propagandu da “Palestinci prodaju zemlju cionistima”.

- Nikada. Tako nešto se ne dešava. To je igra. İ nama su vas predstavili pogrešno. Ne žele da se međusobno pomažemo. Cionisti su nas ubili, tlačili i protjerali da bi okupirali našu zemlju. Okupiranu zemlju predstavljaju vama drukčije. Velike su igre to bile. Ali niko im više neće vjerovati, inšAllah.

- Mislim da se cionisti boje upravo ovakvog duha.

- Da. Mnogo se boje ovakvog duha. Netenyahov otac, jevrejski profesor, napisao je upravo ovako: “Na svim demonstracijama po svijetu najviše me plaši slogan: ‘Sjetite se Hajbera, o Jevreji, stiže vojska Muhammedova.'” Jer znaju da kada dođe Muhammedova vojska, neće doći samo iz Gaze, nego i s mora, kopna, vazduha i da će cionisti nestati.

DALI SMO 1500 ŠEHIDA, RODILO SE 3500 DJECE

- Kakva je Hamasova vojna snaga nakon napada?


- I dalje imamo istu vojnu snagu. Naše raketne rampe stoje netaknute. Naši tuneli nisu oštećeni. Ništa nisu mogli protiv naše ratne snage. Nisu uspjeli u svojim ciljevima. Bombardovali su nas s vazduha i pobili našu djecu. Da vam dam i radosnu vijest – mi smo u ovom periodu u Gazu unijeli strateško, vrlo važno oružje. Toga su se prepali. Nisu mogli ući i raditi šta su htjeli. Njihov cilj je bio ušutkati Gazu, rasturiti Hamas i predati grad Egiptu. Nisu mogli i neće! Hamas je čvrsto ostao uspravan.

- Šta se desilo u Gazi tokom agresije?

- Svijet je vidio šta se desilo. Ulice su nam bile krvave. Naša braća i sestre u Gazi vjeruju u Allahovu pomoć, vjerujte i vi. To što se desilo u Gazi je bez sumnje Allahova pomoć.

- Šta se, naprimjer, desilo?

- Doživjeli smo stvari koje su nam pojačale iman u srcu. Naprimjer, Hamasovi službenici otišli su u posjetu jednoj majci koja je izgubila petero djece u dobi od 5, 10, 15, 22 i 23. Ta ista majka im je rekla upravo ovo: “Hvala mom Gospodaru što mi je poslao strpljenje jače od raketa koje su na nas poslali cionisti. Vi nastavite s otporom, mi smo zahvalni Allahu."

- A djeca?

- Naša djeca u sebi nose veću ljubav nego mi odrasli. Upravo njih se i boje cionisti. Boje se ruku koja bacaju kamenje, boje se njihovog imana, boje se njihove hrabrosti. Mi smo u 22 dana agresije dali oko 1500 šehida, ali u tom periodu se rodilo preko 3500 djece! Mnoge naše žene su rodile blizance ili trojke. To je bila blagodat od Allaha. To nam je povećalo nadu u pobjedu. To nam je dalo snagu i moral.Izvor: Vakit

Prijevod s turskog: IslamBosna.ba
 

Belajbeg

New Member
Selam alejk!

Onaj ko pomno prati događaje u Palestini primijetiće zajedničku zavjeru protiv islamskih svetinja u Kudsu i izvan njega. Naime, izraelska vlada i vjerske skupine poznate među doseljenim jevrejima igraju posebnu ulogu u planskoj realizaciji tih projekata. Danas na otetoj zemlji u Palestini egzistira više od 120 vjerskih grupacija jevreja, među kojima je najmanje 25 specijaliziranih za planiranje i pripremanje terena za rušenje islamskih objekata u Palestini i izgradnju Hrama. Doskora su te organizacije djelovale zasebno, ali su sada već objedinjene u nekoliko asocijacija, od kojih je najznačajnije „Udruženje Kudsa“ koje okuplja 10 najvećih organizacija. Te organizacije su od okupacije Kudsa 1967. do 1998. g. počinile više od 45 neprijateljskih djela protiv džamije El-Aksa i džamije Stijena. U tri prethodna desetljeća ataci nisu prestajali, nego su se povećavali, i po obimu i po žestini, što ukazuje na planske i dobro programirane aktivnosti. Najznačajni događaj šesdesetih godina bio je upad vrhovnog rabina Izraelske vojske u dvorište Aksa džamije, u vojnoj uniformi sa automatom, kada je odredio lokaciju najsvetijeg mjesta za jevreje koje ima posebnu važnost i u njihovim molitvama. Nakon njegove smrti otkriveno je da je on tada pozvao izraelsku vojsku da iskoristi nastali metež i odmah zapali džamiju Aksa, ali to nisu uradili jer su se bojali reakcije islamskog svijeta. Šesdesetih godina desio se i sramni cin paljevine el-Aksa džamije, koju je pocinio australijski kršcanin Majkl Denis. Zatim dolaze sedamdesete godine u kojima se nastavlja proces napada na džamiju El-Aksa, među kojima posebno mjesto pripada odluci Izraelskog suda, nakon nemira između muslimana i jevreja, da jevreji imaju pravo da za mjesto svojih vjerskih obreda uzmu bilo koji dio dvorišta Aksa džamije. To se desilo 1976. g. što je bilo zeleno svjetlo ekstremnim jevrejskim organizacijama da mogu nasilno upadati u dvorište Aksa džamije, kad god to hoće, pod izgovorom obavljanja molitve. To se uistinu i dešava osamdesetih godina. Odmah na samom početku, u januaru 1981., zatim avgustu iste godine, martu, aprilu i maju 1982., avgustu 1983. i januaru i julu 1984. g. Narednih godina upadi su učestali i prilikom gotovo svakog od njih bilo je po nekoliko žrtava i više ranjenih. Na samom kraju osamdesetih desio se događaj koji je krunisao sve te napade, kada je predsjednik udruženja „Povjerenici Hrama“ 15.10.1989 g., sa nekolicinom svojih sljedbenika, na samom ulazu u džamiju El-Aksa postavio kamen-temeljac za Hram. Tom prilikom izjavio je: „Postavljanje kamen-temeljca Hrama počinje nova faza u historiji izbavljenja jevrejskog naroda.“ Jevrejska vlada je u proteklom periodu uradila ono što sve jevrejske ekstremne organizacije nisu mogle učiniti zajedno. Izvršila je iskopavanje ispod same džamije El-Aksa, pod različitim izgovorima, kao što su npr: traganje za jevrejskim svetim predmetima, probijanje tunela ispod Harema radi bržih komunikacija i sl. Medutim, najopasnije u svemu tome je ugrožavanje temelja Džamije i uklanjanje zemlje ispod njih, kako bi postali osjetljivi na bilo kakav prirodni ili vještački potres iole jače snage. Izraelski poznati stručnjak za arheologiju je 18.8.1990. g. izjavio: „Mi ćemo izgraditi Treći hram na mjestu Aksa džamije koju Izrael može jednostavno srušiti, koresteci se savremenim metodama.“ Devedesete godine donose nastavak pokušaja realizacije jevrejskih planova, koji su prevazišli dotadašnje nasrtaje manjih razmjera. Tako je izraelska vlada 1995 g. dozvolila ponovno kopanje ispod džamije El-Aksa, što ukazuje na činjenicu da se jevreji ponašaju kao da su stvarno započeli gradnju „Treeg Hrama.“ U septembru 1996 g. zvanično je otvoren podvožnjak „Hošmonajim“, koji prolazi tačno ispod El-Aksa džamije, što omogućuje jevrejima da u svako doba i bez ikakvih prepreka dođu u bilo koji dio dvorišta harema. Taj potez je, svojevremeno, bio razlog duže obustave mirovnog procesa. U oktobru 1996 g. zvanično je obznanjeno rađanje „Carven krave“, koja potpuno odgovara opisima iz Tevrata i obznanjeno je da će biti zaklana pred „Hramom“, a zatim spaljena, kako bi se njome očistili jevreji pred konačan povratkom svih Sarajevo na prijašnje mjesto obavljanja njihove molitve. U istoj godini je počelo podizanje ogromnog zida čija dužina iznosi 360 km. A visina 3 m, kako bi se razdvojio jevrejski teritorij od palestinskog. Izgradnja zida će mnogo koštati, a Klinton je lično uručio početna sredstva za taj projekat u iznosu od milion dolara. To je učinio prilikom zvanične posjete Izraelu 1996. g. Taj zid će palestinski teritorij pretvoriti u veliki logor i spriječiti Palestince koji žive van Kudsa da dođu na sveta mjesta u njemu. U februaru 1997 g. jevrejski magazin « El-Meariv » objavljuje vijest da je pronađen Tabut svjedodžbe koji u sebi sadrži svete predmete po Tevratu, a kojim su jevreji uobičajili tražiti pomoć u borbi protiv svojih neprijatelja, naročito u značajnijim bitkama. Spomenuti magazin tvrdi da je taj tabut pronađen u Etiopiji, i da ga je, prema tvrdnjama njihovih arheloga, u Etiopiju prenio sin Sulejmana, a.s, preuzevši ga od kraljice Belkise, nakon smrti svog oca. Po jevrejima, Hram ne bi značio ništa bez tog tabuta. U martu 1997 g., kako navodi egipatska štampa, prilikom posjete Natanjahua Kairu, predsjednik Husni Mubarak mu je predočio skice projekta i makete « Trećeg hrama ». Tom prilikom Natanjahu nije zanijekao projekat ponovne izgradnje Hrama. U maju iste godine Jaser Arafat je na konferenciji za štampu javno obznanio jevrejske planove za rušenje džamije El-Aksa i izgradnju Hrama. Tom prilikom je Arafat izjavio novinarima da su jevrejski bogataši iz cijelog svijeta svojim donacijama za realizaciju tog projekta osigurali milijardu dolara. U junu 1997. g. izraelska općina Kuds je, u saradnji sa Ministarstvom za turizam, donijela odluku o početku vađenja kamenja sa trotoara velikih i poznatih ulica Kudsa, kako bi ga iskoristili u gradnji Hrama, pošto jevreji to kamenje smatraju tevratskim kamenjem. U augustu 1997. g. Baruh b. Jusuf, vodja organizacije zvane Graditelji Hrama izjavio je jednoj francuskoj novinskoj agenciji da je njegova organizacija završila sa izradom ogromnog zlatnog svijećnjaka koji je napravljen u Americi a zatim prenesen u Izrael. U septembru 1997. g. izraelski ministar za vjere, Šimon Sirit sastao se sa Papom u Vatikanu i od njega zatražio pomoć u potrazi za starim velikim svijećnjakom koji teži 60 kg zlata. Jevreji smatraju da je taj svijećnjak donesen u Rim za vrijeme imperatora Titisa koji je srušio Drugi Hram sedamdesete godine nakon rođenja Isa a.s. Poznata jevrejska bogata porodica Levi, koja posjeduje savremene drobilice kamena, izjavila je 6.11.1997.g. da je pripremila veliki broj svetog kamenja za izgradnju Trećeg hrama po tevratskim opisima po kojima se uslovljava da to kamenje ne smije dotaći ljudska ruka. Takođe, u novembru iste godine je Organizacija za ponovnu izgradnju Hrama izjavila da je završila radove na pravljenju podesta za klanje "Crvene krave", koji će biti postavljen u Hramu. Spomenuta organizacija tvrdi da je podest napravljen na poseban način i da je moguće da se veoma jednostavno prenese sa njegovog sadašnjeg mjesta, u blizini Mrtvog mora do Hrama. U decembru 1997. g. Natanjahu je poklonio maketu Trećeg hrama patrijarhu Pravoslavne nadbiskupije Maksimusu Šalomu. Maketa je postavljena na karti na kojoj se uopće ne nalazi Aksa džamija niti Džamija stijene. U augustu 1998 g. gradonačelnik Kudsa Ihud Olmart izjavio je da je poznati jevrejski milioner iz Egipta Musa Feredž završio izradu drugog zlatnog svijećnjaka čija je izrada koštala 15 miliona dolara. Zatim, da je Feredž završio i izradu šatora za sastanke, za koji jevreji smatraju da se mora postaviti unutar Hrama, kada se izgradi. Sve to Musa Feredž je poklonio svom starom prijatelju Natanjahuu da izraelska vlada sačuva dok se ne završi spomenuti projekat. U junu 1999. g. uprava općine Kudsa dala je odobrenje jednoj vjerskoj britanskoj organizaciji, u dogovoru sa komisijom nadležnom za proslave u Bejt Lahmu 2000 godine, za postavljanje videokamere na istočnim vratima starog Kudsa, radi snimanja momenta silaska očekivanog Mesiha. Na Internetu je otvorena posebna stranica za tu kameru pod imenom « Mesihova kamera“. Stupanjem kršćana na scenu u natjecanju za Kuds i njegove svetosti, još više se ukazuju naznake « vjerskog rata », jer se povećavaju jevrejsko-kršcanskokrižarska nastojanja u borbi protiv islamskog ummeta i najvrednijem što on posjeduje. U isto vrijeme, muslimane pozivaju da se se suzdrže od bilo kakvog antijevrejskog djelovanja, kako bi ozvaničili poniženje i jad u koji su dospjeli.

Međutim, « Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna ».(Jusuf, 21)
Iz arapskog časopisa Al-Mudžtemeť broj 1374.
 

Belajbeg

New Member
Demografije:
Jevreji:
Populacija u svijetu: 14 miliona
Podjela populacije:
+ Amerika: 7 miliona
+ Azija: 5 miliona
+ Evropa: 2 miliona
+ Afrika: 100 hiljada

Muslimani:
Populacija u svijetu: 1.5 milijardi
Podjela populacije:
+ Azija/Bliski istok: 1 milijarda
+ Afrika: 400 miliona
+ Evropa: 44 miliona
+ Amerika: 6 miliona
> Svaki 5. čovjek na svijetu je Musliman
> Na svakog Jevreja spada 107 Muslimana
> Danas, 14 miliona Jevreja su moćniji/sposobniji od svih 1.5 milijardi Muslimana
> Zašto?


Neki od razloga:
Pokretači razvoja sadašnjice:
+ Albert Einstein Jevrej
+ Sigmund Freud Jevrej
+ Karl Marx Jevrej
+ Paul Samuelson Jevrej
+ Milton Friedman Jevrej
Medicinska dostignuća:
+ Vaccinating Needle: Benjamin Ruben Jevrej
+ Polio Vaccine: Jonas Salk Jevrej
+ Leukaemia Drug: Gertrude Elion Jevrej
+ Hepatitis B: Baruch Blumberg Jevrej
+ Syphilis Drug: Paul Ehrlich Jevrej
+ Neuro muscular: Elie Metchnikoff Jevrej
+ Endocrinology: Andrew Schally Jevrej
+ Contraceptive Pill: Gregory Pincus Jevrej
+ Understanding of Human Eye: G. Wald Jevrej
+ Embryology: Stanley Cohen Jevrej
+ Kidney Dialysis: Willem Kloffcame Jevrej
Nobelovci u zadnjih 105 godina:
+ 14 miliona Jevreja osvojilo je 180 nobelovih nagrada
+ 1.5 milijarda Muslimana osvojila 3 nobelove nagrade
Otkrića koja su promjenila historiju:
+ MicroProcessing Chip: Stanley Mezor Jevrej
+ Nuclear Chain Reactor: Leo Sziland Jevrej
+ Optical Fibre Cable: Peter Schultz Jevrej
+ Traffic Lights: Charles Adler Jevrej
+ Stainless Steel: Benno Strauss Jevrej
+ Sound Movies: Isador Kisee Jevrej
+ Telephone Microphone: Emile Berliner Jevrej
+ Video Tape Recorder: Charles Ginsburg Jevrej
Uticajan svjetski biznis:
+ Polo: Ralph Lauren Jevrej
+ Coca Cola: Jevrej
+ Levi's Jeans: Levi Strauss Jevrej
+ Sawbuck's: Howard Schultz Jevrej
+ Google: Sergey Brin Jevrej
+ Dell Computers: Michael Dell Jevrej
+ Oracle: Larry Ellison Jevrej
+ DKNY: Donna Karan Jevrej
+ Baskin & Robbins: Irv Robbins Jevrej
+ Dunkin Donuts: Bill Rosenberg Jevrej
Utjecajni intelektualci/političari:
+ Henry Kissinger , US Sec of State Jevrej
+ Richard Levin, PresidentYaleUniversity Jevrej
+ Alan Greenspan , US Federal Reserve Jevrej
+ Joseph Lieberman Jevrej
+ Madeleine Albright , US Sec of State Jevrej
+ CasperWeinberger , US Sec of Defence Jevrej
+ Maxim Litvinov , USSR Foreign Minister Jevrej
+ DavidMarshal , Singapore Chief Minister Jevrej
+ Isaacs Isaacs, Gov¬GenAustralia Jevrej
+ Benjamin Disraeli, British Statesman Jevrej
+ Yevgeny Primakov, Russian PM Jevrej
+ Barry Goldwater , US Politician Jevrej
+ Jorge Sampaio, President Portugal Jevrej
+ Herb Gray, Canadian Deputy ¬ PM Jevrej
+ Pierre Mendes, French PM Jevrej
+ Michael Howard, British Home Sec. Jevrej
+ Bruno Kriesky, Austrian Chancellor Jevrej
+ Robert Rubin , US Sec of Treasury Jevrej

Zašto su oni moćni? Zašto su Muslimani nemoćni? Evo još jedan razlog:
> Izgubili smo kapacitet produciranja znanja!

> U muslimanskom svijetu (57 muslimanskih zemalja) postoji samo 500 univerziteta.
> Samo u SAD¬u ima 5758 univerziteta
> Samo u Indiji ima 8407 univerziteta
> Ni jedan od univerziteta iz islamskog svijeta nije među prvih 500 univerziteta u svijetu
> Pismenost u kršćanskom svijetu: 90%
> Pismenost u muslimanskom svijetu: 40%
> 15 pretežno kršćanskih zemalja: pismenost 100%
> 15 pretežno muslimanski zemalja: ni u jednoj pismenost nije dostigla 100%
> 98% u kršćanskim zemljama završilo je osnovnu školu
> samo 50% u muslimanskim zemljama završilo je osnovnu školu
> 40% u kršćanskim zemljama posjećivalo je univerzitet
> žalosnih 2% u mislimanskom zemljama posjećivalo je univerzitet
> pretežno muslimanske zemlje imaju 230 naučnika na jedan milion Muslimana
> SAD ima 5000 naučnika na jedan milion ljudi
> kršćanski svijet ima 1000 tehničkih stručnjaka na jedan milion ljudi
> Unutar arapskog svijeta ima samo 50 tehničkih stručnjaka na jedan milion ljudi
> Muslimanski svijet izdaje 0,2% svog BDP¬a za istraživanje/razvijanje
> Kršćanski svijet izdaje 5% svog BDP¬a za istraživanje/razvijanje

> Zaključak: Muslimanskom svijetu fali kapacitet za produciranje znanja! Bez znanja si barem danas niko i ništa!!!!
 

Lejlla

muslima
Staff member
JEDINA DEMOKRATIJA NA BLISKOM ISTOKU": JEVREJI SU OTELI 7.600 DJECE

Palestinski istraživač, specijalizovana za slučajeve zatočenika, Awni Farawna, izjavila je da je cionistička banda otela ukupno 7.600 palestinske djece, djevojčica i dječaka od 2000. godine.

Palestinski istraživač, specijalizovana za slučajeve zatočenika, Awni Farawna, izjavila je da je cionistička banda otela ukupno 7.600 palestinske djece, djevojčica i dječaka od 2000. godine; 246 djece je i dalje iza rešetaka, izjavio je Međunarodni media centar za Srednji istok (International Middle East Media Center).

Najmanje 200 djece je zatvoreno shodno administrativnim zadržavanjem, bez optužbe ili suđenja. Neka od djece su bila 12 godina starosti.

Jedan pritvoreni je sad 13 mjeseci star pošto je rođen iza rešetaka. Njegova majka, Fatima Al Zoq, je oteta dok je bila trudna, i porodila se u zatvoru dok je bila pod lisicima, a noge su joj bile vezane za bolnički krevet.

Farawna je izjavila da je izraelsko ciljanje djece politika ciljanja djetinjstva i zdravog rasta, i izrazila je zabrinutost za sudbinu pritvorene djece pošto su bili podvrgnuti raznim vrstama nasilja, uključujuči mučenja i nasilje, koje utiču na njihov rast, psihičko i fizičko stanje, i dodatno utiču na njihovo obrazovanje.

Stotine djece je bilo odvojeno od škola dok su bila zatvorena; stotine djece je bilo uhapšeno dok su bila djeca i odrasli su iza rešetaka. Mnogi od njih su proveli više vremena iza rešetaka nego sa svojim porodicama.

Nekoliko pritvorene djece je seksualno zlostavljano i vršeno je nasilje nad njima od strane istražitelja i vojnika, dok ih je određen broj izraelskih zatvorenika, držanih zbog kriminalnih aktivnosti, takođe napadao.

Farawna je izjavila da međunarodni zakon i ugovori koji se odnose na djecu zabranjuju lišavanje djece njihove slobode, zabranjuje mučenje i nasilje nad njima.

Mnoga djeca su uhapšena više od jednog puta prije nego što su napunila 18 godina, druga su oteta kao djeca, i izrasli su u mlade žene i muškarce dok su bili u zatvoru.

Nekoliko djece koja su odrasla u zatvoru i koja su kasnije puštena imaju probleme da se uklope u spoljašnji svijet; neki postaju naslini i teže ka traženju osvete.

Farawna zahtjeva od međunarodnih organizacija za ljudska prava da intervenišu i da izvrše pritisak na izrael sa ciljem da obavežu izrael da se povinuje medđnarodnom zakonu i četvrtoj ženevskoj konvenciji.

(ps.: izrael namjerno pišem malim slovima pošto to faktički nije država a imena država se pišu velikim slovima i ni na taj način mu ne treba priznati državnost, nap. pr.)

Odeljenje za monitoring.

(KavkazCentar)

Za minber.ba preveo: S.A.
 
Top