Is het één Sunnah (Weg) of twee?

bilal 5

Junior Member
Het is één Sunnah, want de Profeet zei, "Houdt het (i.e. daaraan) [1] vast met jullie kiezen." [2] Hetgeen waar "het" naar verwijst, dient dus in de enkelvoudsvorm te zijn. Hij heeft niet gezegd: bijt op dezen, waarbij de tweevoudsvorm of de meervoudsvorm wordt gebruikt; hij zei echter, "het", wat duidt op de enkelvoudsvorm, wat bevestigt dat het één Sunnah is. Het volgen van de Sunnah van de rechtgeleide Khaliefen, houdt het volgen van de Sunnah van de Profeet in, aangezien hun Sunnah niets anders was dan de Sunnah van de Profeet.Natuurlijk is "Houdt het vast met jullie kiezen" figuurlijk bedoeld. Het refereert zowel naar de strikte toewijding aan de Sunnah als het feit dat het een weg is, wat het waard is om te volgen. De enige weg naar succes, ligt dus in het volgen van de weg van de Profeet en de weg van de rechtgeleide Khaliefen, vooral met in acht name van het groot aantal wegen die er zijn, welke worden gevolgd door mensen die worden geleidt door hun lusten en begeerten.

Men dient harder zijn best te doen in het vasthouden aan de Sunnah - uit angst dat men het verliest - dan een Woestijnarabier doet, om zijn voedsel en drinken te vinden, omdat de laatste twee het lichaam in leven houden, terwijl de eerste het hart in leven houdt.

“En pas op voor nieuw-uitgevonden zaken, want iedere nieuw-uitgevonden zaak is een innovatie (bid'ah)”: De Profeet stopte niet bij het bevel, om zijn Sunnah te volgen en de Sunnah van de rechtgeleide Khaliefen; in plaats daarvan, verbood hij ons ook om te innoveren (in de godsdienst). Het kan zijn, dat mensen zich niet realiseren, dat wanneer ze innovaties tot leven brengen, ze in feite de Sunnah verwijderen: iedere innovatie zorgt ervoor dat er een Sunnah sterft (En wij zoeken onze toevlucht bij Allaah!).

Het woord “innovatie” duidt op iets wat nieuw is, en mensen vinden alles wat nieuw is aantrekkelijk (plezierig). Wat plezier in de Religie betreft, wordt dit bereikt door datgene te volgen wat oud is, iets wat is uitgesproken door Ibn Mas’ud, met de volgende bewoordingen: “Volg en innoveer niet, want aan jullie is gegeven wat voldoende is: jullie dienen de traditie (dat wat is gevestigd) te volgen.”

Het is authentiek overgeleverd van Ibn Mas’ud – in een overlevering die correct kan worden toegeschreven aan de Profeet :

"Hoe zal het zijn wanneer jullie worden getroffen door een beproeving (fitnah), [gedurende welke] de ouderen seniel worden en de jongeren zullen opgroeien. Mensen zullen het beschouwen alszijnde een Sunnah, en als een deel ervan wordt gelaten, dan zal er worden gezegd, 'Is er een Sunnah verlaten?' ". Zij vroegen, "En wanneer is dat?" Hij zei, "Wanneer jullie geleerden weg zijn; wanneer jullie reciteerders in aantal zullen toenemen; wanneer jullie Fuqahaa weinig in aantal zijn; wanneer het aantal heersers toeneemt; wanneer het aantal te vertrouwen mensen weinig zullen zijn; wanneer de wereld wordt nagestreefd door middel van de daden van het Hiernamaals; en wanneer naar kennis van de Religie wordt gezocht, maar niet omwille van de Religie." [3]

Moge Allaah tevreden zijn met Hudhayfah, degene die het geheim van de Boodschapper van Allaah bewaarde. Hij zei, "Verricht geen enkele daad van aanbidding, die niet was verricht door de Metgezellen van de Boodschapper van Allaah ."

'En moge Allaah de vooraanstaande Taabi'i, Hassaan ibn 'Attiyyah Al-Muhaaribi, genadig zijn, hij zei, "Telkens wanneer een volk een innovatie in hun Religie hadden toegevoegd, verwijderde Allaah van hun Sunnah datgene, wat daaraan gelijk was. En (Hij) zal deze (Sunnah) dan niet teruggeven aan hen, tot de Dag der Opstanding." [4]
 
Top