Korte kleding in bijzijn van andere vrouwen [fatwa's]

Shishani

moderator
Staff member
Vrouwen met korte kleding in het bijzijn van andere vrouwen
Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan
http://an-nasieha.nl/forums/showthread.php?t=267


Vraag: Deze vraag is afkomstig van de vrouwen: Is het toegestaan om in het bijzijn van [andere] vrouwen korte kleding te dragen of kleding dat deels bloot of geopend is zoals [de kleding] waarmee vele [vrouwen] beproeft zijn?

Antwoord: Nee! De vrouw behoort schaamtevolle kleding te dragen en zij moet niets tonen in het bijzijn van vrouwen of haar mahaarim [1] behalve wat gewoonlijk is om te ontbloten, zolang hier geen fitna in zit. Zoals haar gezicht, handen, hoofd en voeten, maar [lichaamsdelen] waar fitna in zit, zoals haar benen en bovenarmen, deze zijn niet toegestaan om te ontbloten in het bijzijn van vrouwen. Zij mag in het bijzijn van vrouwen datgene ontbloten wat zij ook mag ontbloten in het bijzijn van mannen die mahaarim van haar zijn, want Allaah heeft de vrouwen en de mannen die mahaariem zijn in één vers genoemd [2] . Dus het ontbloten in bijzijn van mahaariem en vrouwen heeft betrekking tot de gewoontes zolang hier geen fitna in zit.

Bron: http://www.alfawzan.ws/node/3655


[1] Iemand met wie een vrouw wegens verwantschap niet mag trouwen
[2] Soerah an-Noer: 31
 

Shishani

moderator
Staff member
Salamu aleykum.

Ik vermeld hier een aantal zaken van verduidelijking omtrent dit onderwerp van 2 artikels waarin fatwa's vermeld worden. De relevante zaken vertaal ik.


Eerste artikel
Bron: http://islamqa.com/en/ref/82994/

Ten eerste:

1- 'Awrah van een vrouw voor haar mahrams zoals haar vader, broeder, enz. is heel haar lichaam behalve datgene wat gewoonlijk gezien wordt zoals het gezicht, haar, nek, voorarmen en voeten.

En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen,... [an-Noer 24: 31]

Allaah heeft voor de vrouw toegestaan om haar schoonheid (versieringen) te tonen aan haar man & mahrams. Met versieringen worden de plaatsen waar die versieringen gedragen worden bedoeld:
- plaats voor een ring is de hand
- voor een halsketting is het de nek & borstkas
- voor een enkelring is het de been.

Al-Baghawie (rahimahullâh) zei:
"De woorden van Allaah Ta'ala, "en dat zij haar schoonheid niet tonen", het betekent dat zij hun schoonheid(/versieringen) niet tonen aan een niet-mahram. Hiermee worden de verborgen versieringen bedoeld aangezien er 2 soorten versieringen zijn, nl. zichtbare en verborgen. Onder verborgen versieringen horen (1) de enkels, (2) henna op de voet, (3) armbanden op pols, (4) oorringen & (5) halsketingen. Het is niet toegestaan voor een vrouw om die te tonen (aan niet-mahram) of voor een vreemde (niet-mahram) om ernaar te kijken. Wat bedoeld wordt onder versiering is de plaats waar dat gedragen wordt."

Ten tweede:

Het staat vast bij de Fuqahaa (geleerden van fiqh) dat de 'awrah van een vrouw voor een andere vrouw de plaats is tussen de navel en de knie, of de vrouw haar moeder of zuster of niet-mahram is. Het is niet toegestaan voor een vrouw om te kijken naar de plaats tussen de navel en de knie van een andere vrouw, behalve in noodzakelijke gevallen zoals bij medische behandeling en dergelijke.

Dit betekent niet dat de vrouw bij andere vrouwen mag zitten met heel haar lichaam ontbloot behalve de plaats tussen de navel en de knie. Niemand doet dat behalve onachtzame vrouwen, of een immorele en zondaar. De woorden van de geleerden "De 'awrah is de plaats tussen de navel en de knie" mogen niet verkeerd begrepen worden, aangezien dit niet betekent dat vrouwen zich altijd zo moeten kleden en zich tonen onder hun zussen en vrienden. Geen enkele wijze persoon accepteert dat en het behoort niet tot datgene waartoe de fitrah (zuivere natuurlijke toestand v/d mens) oproept.

De manier waarop een vrouw zich moet kleden bij andere vrouwen houdt in dat ze kleren draagt die behoorlijk bedekken en dat ze haar bescheidenheid en waardigheid toont. Ze moet niets tonen behalve datgene wat gezien wordt wanneer ze werkt en opdient, zoals haar (1) hoofd, (2) nek, (3) voorarmen en (4) voeten, zoals we al hebben vermeld bij de bespreking van de mahrams.


Tweede artikel
Bron: http://islamqa.com/en/ref/43480/

Wat betreft de manier waarop ze zich moet kleden voor hen (de vrouwen), het is toegestaan voor een moslima om zich te tonen aan haar mahrams en vrouwen op de manier die gewoonlijk is onder de religieuze mensen en degenen met goede manieren, zoals het ontbloten van haar (1) hoofd, (2) nek, (3) voorarmen en (4) gedeelte van de kuit. Er is geen verschil in de regelgeving of die vrouwen en mahrams moslims of ongelovigen zijn. Het is echter niet toegestaan voor een moslima om voor hen korte of dunne (doorzichtige) of strakke kledij te dragen die de vorm van de 'awrah tonen.

De geleerden van het Permanente Comité hebben gezegd:
"Een vrouw moet bescheiden zijn; zelfs al niemand haar ziet behalve andere vrouwen dient ze niets te ontbloten dan datgene wat gebruikelijk is of ontbloot moet worden, zoals zich kleden met de kledij dat ze draagt wanneer ze huishoudelijk werk doet, het tonen van haar (1) gezicht, (2) handen en (3) voeten en dergelijke. Dat is meer verbergend & verder verwijderd van enige twijfel of achterdocht."
(Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 17/288, 289)

Shaykh Muhamamd ibn Saalih al-‘Uthaymeen zei:
"Wat haar mahrams betreft, zij mag datgene ontbloten wat ze ontbloot voor andere vrouwen. Ze mag dus haar (1) hoofd, (2) nek, (3) voeten, (4) handen, (5) voorarmen en (6) kuiten, enz. Ze dient echter haar kleren niet kort te maken."
(Majmoo’ al-Fataawa, 12/276, 277)
 

Shishani

moderator
Staff member
Er zijn nog andere fatwa's, maar dat zal insha-Allah genoeg zijn.
Voor zover ik het heb begrepen, is het als volgt:

1) wat gebruikelijk getoond wordt zoals onderarmen, benen (onder de knie), haar, nek enz.
2) 'awrah tussen de navel en de knie mag in geen enkel geval getoond worden [behalve bij noodzakelijke gevallen zoals medische behandeling]
3) doorzichtige of strakke kledij mag niet gedragen worden
-> er mag geen fitnah zijn door meer te tonen dan wat gebruikelijk is.


Tonen van 'awrah (behalve plaatsen die vermeld zijn hierboven) is alleen toegestaan voor haar man.

En misschien is hier wat meningsverschil over, hoe dan ook, dit is wat ik sneel heb kunnen vinden.
Wallahu a'lam.
 

BintShishaan

AmatuLlaah
Wa 'alaykum as salaam. DjazakAllahu hayran, wat ik in het bijzijn van een andere vrouw mag dragen heb ik duidelijk begrepen. Maar, mag een vrouw geen rokken dragen die tot boven haar knieën komen in het bijzijn van haar man?
 

Shishani

moderator
Staff member
Wa iyyaak.
Als ze alleen is met haar man mag ze doen wat ze wil, hij is immers haar man.
De enige persoon die heel haar 'awrah mag zien.
 
Top