Methode memoriseren van Quran

Shishani

moderator
Staff member
De juiste methode voor het memoriseren
en onthouden van de Qoer-aan

Shaykh 'Abdul-Aziez ibn Baaz (rahiemehoellaah)
- voormalige mufti van Saudi-Arabië
- hoofd van het Permanente Comité voor fatwa's
- hoofd van het Comité van grote geleerden


Vraag: Wat is de juiste methode voor het memoriseren van de Edele Qoer’aan, opdat de moslim het niet vergeet. En in het specifiek voor de moslima wanneer zij het achterwege laat vanwege haar natuurlijke reden (m.a.w. haar periode)?

Antwoord: De methode waarmee je het Boek van Allaah memoriseert/behoudt is door belang te hechten aan het reciteren ervan, en door niet nalatig te zijn, en dat de man of de vrouw geschikte tijd vrijmaakt voor het lezen van het Boek van Allaah.

En dat men hetgeen wat gememoriseerd is herhaalt, opdat men het zo niet vergeet, in de nacht of in de dag, op een geschikte tijd. Dat is het middel waarmee Allaah je helpt in het behouden ervan. Maar wanneer men zich afkeert en men nalatig is, dan behoort dat tot de redenen tot het vergeten ervan.

Maar het is verplicht voor een persoon dat hij toegewijd is aan de middelen die leiden tot gelukzaligheid welke Allaah heeft voorgeschreven en aan hem verplicht heeft gesteld. En dit behoort tot de redenen die ervoor zorgen dat Allaah je succes geeft in het bereiken van het memoriseren van de Qoer’aan en anderen zaken dan dat.

Als hij toegewijd is in het verrichtten van de verplichtingen die Allaah hem heeft opgelegd, en toegewijd is in het laten van de verboden zaken en hij vervolgens hierna zich verdiept in hetgeen hem ondersteunt in het memoriseren van de Qoer’aan en in hetgeen hem helpt in het vermeerderen van de vrijwillige gebeden en in hetgeen hem helpt in het bewerkstelligen van Zijn rechten en de rechten van zijn familie, dan zal Allaah hem helpen hierin. Want hij heeft dan Zijn rechten voorop gesteld en heeft Zijn – Verheven is Hij – rechten uitgevoerd en hij heeft de verplichtingen uitgevoerd en de verboden zaken gelaten.

Wanneer hij een gedeelte van zijn tijd beschikbaar stelt voor het memoriseren van het Boek van Allaah, en om het veelvuldig te bestuderen, dan zal Allaah hem hierin helpen, in het memoriseren van Zijn Boek – Gezegend en Verheven is Hij.

Want Hij – de Verhevene en Allerhoogste – heeft de gevolgen geordend op haar redenen en Hij geeft de dienaar conform zijn nalatigheid, en afkerigheid en gemakzuchtigheid. Dus wanneer hij zich inzet voor het zoeken naar kennis en inspanning verricht in hetgeen wat leidt tot succes in het herhaaldelijk studeren en het beschermen van zijn tijd, en door zich niet af te keren en nalatig te zijn, dan zal Allaah hem hierin helpen door (hem in staat te stellen) nederigheid tegenover Allaah (te tonen) en door (hem in staat te stellen) te vragen aan Hem om hem te helpen en om hem succes te geven in het memoriseren van Zijn Boek. En ervoor te zorgen dat Hij voldoende is voor hem in slechte tijden, m.a.w. dat hij veel smeekbeden verricht, hij vraagt zijn Heer om hem succes te geven en hem te helpen en dat Allaah hem beschermd tegen de slechte oorzaken van het niet memoriseren.

Vraag: Wat zijn de geschikte tijden voor het memoriseren van een gedeelte van de Qoer’aan, moge Allaah u zegenen?

Antwoord: Dat is iets wat verschilt per situatie van een persoon, een persoon dient te onderzoeken welke tijden het beste zijn voor hem. De tijd waarin zijn hart ruimte heeft voor studie en memorisatie, en (de tijd) met de minste bezigheden, deze (tijd) dient hij te pakken of dit nou na het Fadjr gebed is, of na het ‘Ishaa gebed of tussen de twee avond gebeden, of na ad-Doehr, of in het midden van de nacht. Hij moet (zelf) kijken wanneer zijn hart zich het meeste kan inzetten en wanneer zijn hart het meeste aandachtig is en de minste bezigheden heeft.

En de mensen verschillen hierin en zij zijn niet gelijk hierin. Elk mens dient voor zichzelf de juiste tijd uit te kiezen.

Bron: Shaykh Bin Baaz – de juiste methode voor het memoriseren van de Qoer’aan.
 
Top