Mijn Hijaab

um_nuh

New Member
Bismillah,

Assalaam alaikoem wa rahmatulaahi wa barakatuhu,

Ik heb een vraag over het dragen van een hoofddoek. Ik draag het nu ruim 6jaar en heb zo mijn periodes dat ik twijfel over of ik mijn hoofddoek zal afzetten of niet. Deze gedachtes komen bij mij op doordat ik veel moeite heb het vinden van normaal werk. Gewoon werk op niveau. Ik studeer marketing en voor mij stage heb ik 8maanden naar werk gezocht!
Nu ligt het niet alleen aan mijn hoofddoek maar is de markt voor mijn vakgebied niet zo gunstig ivm afgelopen recessie. Maar toch..ik krijg van die rare afwijzingen..jij bent te slim voor deze functie, je zult je vervelen binnen 6maanden.
Ik heb mijn hoofddoek aangepast om normaal stage te kunnen doen. Ik ging bijvoorbeeld broeken dragen. Ik weet ook wel dat dit niet de juiste manier van een het dragen van een hoofddoek is maar op die manier kwam ik wel aan een stage plek.
Toen ik eenmaal stage liep werden er op de werkvloer rare opmerkingen gemaakt..ook zei een collega tegen mij van ja; "ik dacht toen ik jouw weg zag gaan bij de sollicitatie... ow we krijgen een nieuwe schoonmaakster. "

Ik vind de moeite die ik moet doen om iets van mijn leven te maken soms ontzettend vermoeiend en daarom denk ik dat het leven velen malen gemakkelijker zou zijn zonder mijn hoofddoek.
Ik snap wel dat het paradijs niet gemakkelijk is en dat we constant worden beproeft maar die gedachtes helpen nu even niet.

Kan ik niet voor een jaar mijn hoofddoek af zetten met de intentie om te sparen voor Hijra. Dat is namelijk wel iets dat ik heel graag wil, alleen kom ik nergens als ik alleen maar aan lullige baantjes kom en geen echte baan. Ik bedoel ..ik ga niet schoonmaken omdat ik dat vernederend vind. Ik heb toch niet voor niets gestudeerd?

Ik heb vaak last van stress, gewetenswroegingen, hartkloppingen omdat ik echt geen raad weet met mijzelf. Ik kan gewoon geen normale baan vinden met een lange rok en een hoofddoek.
Als ik mijn kleding aanpas dan behoor ik tot de vrouwen waarover de Hadieth van onze profeet, salla laahu Alaihi wa sallam, zegt; dat ze niet eens de djannah zullen ruiken! Aan de andere kant moet ik wel weer mijn rekeningen kunnen betalen...
Als ik mijn hoofddoek afzet ben ik nog verder van huis..dus dat kan ik eigenlijk ook niet maken. Wat ik ook doe, ik kan het niet goed doen.

Hebben jullie advies voor mij?
Djazaak Allahu Ghair.

Salaam alaikoem
 

Deen_Al_Islaam

Junior Member
walaykoum salaam wa rahmatu Llaahi wa barakaatouh zuster

inshaa Allaah stel je het goed..
eerst en vooral moge Allaah ons allen blijven leiden op Zijn rechte pad en ons daardoor al djanatul firdauws laten bereiken. ameen.

Jouw situatie is een situatie waar heel veel zusters zich in bevinden (spijitg genoeg). We moeten dan ook altijd opnieuw hulp vragen aan Allaah oms ons te helpen.

We leven nu eenmaal in bilaadul kufr en hier in belgie is t soms echt erg.
Allaah heeft elke moslim beproevingen gegeven, en ook ik heb gelijkaardige situatie's als jou meegemaakt. Ik vond geen werkm ik mocht nergens weken met mijn abaaya en hijaab, mensen zagen me niet graag komen... Bovendien (mijn familie zijn geen moslims) werd het me van thuis uit zelf ook nog eens moeilijk gemaakt omdat ik van hen da ni eens mocht dragen.
deze dingen hebben er bij mij net voor gezorgd dat ik wilde doorzetten, hoe meer mensen mij tegenwerkten, hoe harder ik dit wilde.
Die 'kracht' zrg maar, die kwam van Allaah. Want hetgeen wij voor ogen moeten hebben is al djannah. NIEMAND maar dan ook NIEMAND heeft het recht omn voor ons de kans op al djannah te verminderen.

KIjk ik vond ook geen werk. maar toch ik ben gaan kuisen. en weet je waarom? Owv Allaah. Ik heb dit werk gedaan omdat er geen mannen waren, ik kon bidden en ik kon lange hijaab dragen met abaya.
Ik hoef helemaal geen hoge functie te hebben, ik hoef helemaal geen groot loon te krijgen als ik weet dat ik daardoor Allaah ongehoorzaam ben en Hem niet tevrden stel. in het begin dachtik ook van neeeee geen sprake van, ik ben naar school geweest voor iets. ni om gewoon te gaan kuisen. Maar Allaah geeft de rizq vanwaar je hetni verwcht geloof mij. alhamdoulillaah.

Dit zijn allemaal beproevingen voor ons die we moeten ondergaan. lees volgende hadoth maar inshaa Allaah
“De grootste beloning komt van de grootste beproeving. Wanneer Allah van mensen houdt, test Hij hen en eenieder die het accepteert, verwerft de tevredenheid van Allah en eenieder die klaagt, verdient Zijn Woede.”
Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Tirmidhi en door Ibn Maadjah en is sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie rahimahu Llaah.

en wat hijrah betreft, ik denk dat iedereen hier we graag zou wegwillen.
ik weet niet of je getrouwd bent zuster, maar trouwen met een oprechte vrome broeder kan voor jou de zaken ook vergemakkelijken. hij is dan degene die moet voorzien voor zijn gezin want hij is de hoeder. en samen is inshaa Allaah toch gemakkelijker dan alleen.

ik ga het hier bij moeten laten, inshaa Allaah kom ik hier nog op terug. inshaa Allaah heb je hier al wat aan.

en weet voor elke stap naar het goeie da je doet met een oprechte intentie owv Allaah, zal Allaah jouw belonen inshaa Allaah

moge Allaah ons standvastighouden

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ

Rabbana afrigh ‘alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ‘alal-qawmil-kafirin [2:250]

(Onze Heer, schenk ons geduld en maak onze voeten standvastig en sta ons bij tegen het ongelovige volk)​
 

Deen_Al_Islaam

Junior Member
Geduld in de Qur'aan

Ibn al Qayyim al-Jawziyyah
(Geduld en Dankbaarheid. Door Ibn Qayyim al-Jawziyyah.
Een verkorte versie van zijn originele werk getiteld, “Uddat as-Sâbireen wa Dhâkirat”)

Vertaalde stuk: Patience in the Qur'aan


--------------------------------------------------------------------------------Imaam Ahmad zei: “Allaah heeft geduld op negentig plaatsen in de Qur’aan genoemd.” Hier zullen we de verschillende contexten opgesommen waarin geduld voorkomt.

1. Instructie. Geduld bevolen aan gelovigen:

“En wees geduldig (O Muhammad) en jij bent slechts geduldig door Allaah…” (an-Nahl 16:127).

“ Wees geduldig met de beschiking van jouw Heer…” (at-tûr 52:48).


2. Dat wat tegenover geduld staat is verboden:

“… En vraag niet om (de bestraffing) voor hen te bespoedigen…” (al-Ahqâf 46:35).

“Voelt jullie niet vernederd en treurt niet (wanhoop niet)…” (Al ‘Imrân 3:139).

“… En wees niet als de Profeet Yunus, toen hij (tot Allaah) riep terwijl hij verbolgen was" (al-Qalâm 68:48).


3. Geduld is een voorwaarde voor success en voorspoed:

“O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allaah. Hopelijk zullen jullie welslagen.” (Al ‘Imrân 3:200).


4. De beloning van degenen die geduld uitoefenen zal worden verdubbeld:

“Diegenen zal twee maal hun beloning gegeven worden: omdat zij geduldig waren…” (al-Qasas 28:54).

“Voorwaar, het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening zal worden gegeven.” (az-Zumar 39:10).

Sulaymân ibn Qâsim zei dat de beloning voor elke daad bekend is, behalve de beloning voor geduld, welke als hevige regen zal zijn.


5. Geduld en Imaan zijn twee vereisten voor leiderschap in religie:

“En Wij stelden onder hen leiders aan die leiding gaven volgens Ons bevel toen zij geduldig waren. En zij waren van Onze Tekenen overtuigd (geloofden in Onze Tekenen)” (as-Sajdah 32:24).


6. Geduld is de manier om de kameraadschap (vriendschap) van Allaah te verdienen:

“… En weest geduldig: voorwaar, Allaah is met de geduldigen.” (al-Anfâl 8:46).

Abû Alî ad-Daqqaq zei: “mensen die geduld hebben zijn de echte winnaars in deze wereld en de volgende, omdat zij de kameraadschap (vriendschap) van Allaah hebben.”


7. Allaah zal diegenen die geduld hebben belonen met een drievoudige beloning: zegeningen, barmhartigheid (genade) en leiding:

“… Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: ‘Voorwaar, aan Allaah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen Wij terugkeren’ (innâ lillâhi wa innâ ilaihi râdji’ôen). Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen” (al-Baqarah 2:155-157).

Toen mensen bij één van de salaf kwamen om hem te condoleren, vanwege een rampspoed wat hem had getroffen, zei hij: “Waarom zou ik geen geduld hebben, terwijl Allaah diegenen die geduld hebben drie beloningen heeft beloofd, waarvan elk beter is dan deze wereld en al hetgeen het bevat?”


8. Geduld is een manier om Allaah om hulp te vragen:

“…vraagt (Allaah) om hulp door middel van geduld en de shalât…” (al-Baqarah 2:45).

Dus een ieder die geen geduld heeft, heeft geen hulp.


9. Geduld en taqwâ [1] zijn voorwaarden voor de hulp en ondersteuning van Allaah:

“Jawel, als jullie geduldig zijn en taqwâ hebben en zij komen op jullie afgestormd, dan zal jullie Heer jullie meteen helpen met vijfduizend welonderscheiden Engelen” (Al ‘Imrân 3:125).

[1] taqwâ = het weren van. Dat je je weert van de toorn (woede) van Allaah. Taqwâ is islamitisch gezien dus: aanbidding, liefhebben, vrezen, goede daden verrichten, voorbereiden op het Hiernamaals. Het betekent dus meer dan alleen vrezen.


10. Geduld en taqwâ zijn een grote bescherming tegen de listigheid van de vijanden:

“… Maar als jullie geduldig zijn en taqwâ hebben, dan zal hun listigheid jullie geen schade berokkenen…” (Al ‘Imrân 3:120).


11. De engelen zullen de geduldigen groeten in Jannah:

“… En de Engelen treden bij hen binnen door iedere poort. Zeggend: ‘Vrede zij met jullie wegens jullie geduldig zijn’ (salâmoen alaikoem bima shabartoem) Het is de beste eindbestemming.” (ar-Ra‘d 13:23-24).


12. Allaah heeft het toegestaan om onze vijanden te behandelen in overeenstemming met wat ons is aangedaan, maar Hij heeft duidelijk gemaakt dat het beter is om geduldig te zijn:

“En wanneer jullie bestraffen, bestraft dan in overeenstemming met wat jullie aangedaan is. Maar als jullie geduldig zijn is dat zeker beter voor de geduldigen” (an-Nahl 16:126).


13. Allaah heeft geduld en goede daden als een voorwaarde gesteld voor vergiffenis en (een) grote beloning:

“Behalve degenen die geduldig zijn en goede werken verrichten. Zij zijn degenen voor wie er vergeving en een grote beloning is” (Hûd 11:11).


14. Allaah heeft geduld als norm gesteld voor moed en vastberadenheid in het uitvoeren van zaken:

“Maar wie geduldig was en vergaf: voorwaar, dat behoort zeker tot de aanbevolen daden” (Maar wie geduldig is en vergeeft, dat zou voorzeker een uitoefening van moedige wilskracht en vastberadenheid zijn in het uitvoeren (leiden) van zaken (daden) ) (ash-Shûra 42:43)

“(Luqmân zei: ) O mijn zoon, onderhoud de shalât en roep op tot het goede en weerhoud van (verbied) het verwerpelijke. En wees geduldig met wat jou treft. Voorwaar, dat behoort tot de aanbevolen daden” (dit is vastberadenheid (van voornemen) in (het uitvoeren van) daden) (Luqmân 31:17).


15. Allaah heeft de gelovigen Zijn ondersteuning en overwinning beloofd, en heeft gezegd dat zij dit verdienen vanwege hun geduld:

“…En het mooie Woord van jouw Heer werd bewaarheid voor de Kinderen van Israël omdat zij geduldig waren geweest…” (al-A‘raf 7:137).


16. Allaah heeft geduld als (een) voorwaarde gesteld voor Zijn liefde:

“En hoeveel van de Profeten vochten er niet, vergezeld van vele mensen en zij verloren de moed niet, wanneer zij op de Weg van Allaah door rampspoed getroffen werden. En zij verzwakten niet en zij gaven zich niet over en Allaah houdt van de geduldigen (as-sâbirîn)” (Al ‘Imrân 3:146).


17. Allaah heeft geduld als een voorwaarde gesteld voor het ontvangen van vele zegeningen:

“En degenen aan wie de kennis gegeven was, zeiden: ‘Wee jullie, de beloning van Allaah is beter voor wie gelooft en goede daden verricht. En zij wordt niet bereikt, behalve door de geduldigen’.” (al-Qasas 28:80).

“Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die geduldig zijn en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig geluk” (Fussilât 41:35).


18. Allaah heeft gezegd, dat alleen diegenen die geduldig en dankbaar zijn zullen profiteren van de Tekenen van Allaah:

“Zie jij niet dat de schepen op de zee varen door de gunst van Allaah, opdat Hij jullie van Zijn Tekenen laat zien? Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor iedere geduldige en dankbare” (Luqmân 31:31).

“En tot zijn Tekenen behoren de schepen zo groot als bergen die op de zee varen. En als Hij wil, dan doet Hij de wind liggen, zodat zij (de schepen) stil komen te liggen op haar oppervlak. Voorwaar daarin zijn zeker tekenen voor iedere geduldige dankbare” (ash-Shûra 42:32-33).


19. Allaah prees Ayyûb (‘Alayhie s-Salaam) voor zijn geduld:

“Voorwaar, Wij troffen hem aan als een geduldige, de beste dienaar. Voorwaar, hij is de meest berouwtonende” (Sâd 38:44).

Allaah Beschreef Ayyûb (‘Alayhie s-Salaam) als uitmuntend vanwege zijn geduld, dus degene die faalt in het uitoefenen van geduld wanneer dat nodig is, zal worden gezien als een mislukking en een zondaar.


20. Allaah heeft een algemene regel gesteld, dat wie niet gelooft en niet behoort tot de mensen van waarheid en geduld, in een staat van verlies verkeert. Dit betekent dat de enige echte winnaars, mensen van geduld zijn:

“Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld” (al-‘Asr 103:1-3)

Als commentaar op deze vers, zei Imâm ash-Shâfi’î het volgende: ‘Als mensen diep nadachten over deze sûrah, dan zou het van genoeg leiding voorzien, aangezien de mens geen perfectie kan verkrijgen zonder deze twee dingen te perfectioneren, zijn kennis en zijn daden, dus zijn geloof en goede daden. Zoals hij zichzelf dient te perfectioneren, zo dient hij ook anderen te perfectioneren, door elkaar aan te sporen tot de waarheid. Het fundament van dit alles is geduld.’


21. Allaah heeft gezegd, dat de hoofdkenmerken van degenen die zullen worden gered, geduld en barmhartigheid zijn:

“En dat hij behoort tot degenen die geloven en elkaar aansporen tot geduld en elkaar aansporen tot barmhartigheid. Zij zijn degenen die de mensen van de rechterzijde zijn ( de bewoners van het Paradijs)” (al-Balad 90:17-18).


22. Allaah heeft geduld genoemd in combinatie met de pilaren van Islaam en Imaan, zoals Hij het heeft genoemd in combinatie met de salaah:

“En vraagt (Allah) om hulp door middel van geduld en de salaat…” (al-Baqarah 2:45);


in combinatie met goede daden:

“Behalve degenen die geduldig zijn en goede werken verrichten. Zij zijn degenen voor wie er vergeving en een grote beloning is” (Hûd 11:11);

in combinatie met dankbaarheid (shukr):

“… Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor iedere geduldige dankbare” (ash-Shûra 42:32-33);

in combinatie met de waarheid:

“… en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld” (al-‘Asr 103:1-3);

in combinatie met barmhartigheid:

“…degenen die geloven en elkaar aansporen tot geduld en elkaar aansporen tot barmhartigheid” (al-Balad 90:17);

in combinatie met geloof:

“… toen zij geduldig waren. En zij waren van Onze Tekenen overtuigd” (geloofden in Onze Tekenen) (as-Sajdah 32:24);

en in combinatie met de waarheid:

“… en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen…” (al-Ahzâb 33:35).

Allaah heeft geduld tot een middel gemaakt om Zijn liefde te verkrijgen, Zijn kameraadschap (vriendschap), Zijn hulp en ondersteuning, en Zijn goede beloningen. Dit is voldoende eer en zegeningen.


Genomen van: www.sincerehearts.nl
 

Deen_Al_Islaam

Junior Member
رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa’fu anna waghfir lana wairhamna anta mawlana fansurna ‘alal-qawmil kafireen [2:286]

(Onze Heer belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Meester en help ons tegen het ongelovige volk)رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Rabbana la tuzigh quloobana ba’da idh hadaytana wa hab lana milladunka rahmah innaka antal Wahhab [3:8]

(Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar. U bent de Schenker)رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ

Rabbana faghfir lana dhunoobana wa kaffir ‘ana sayyi’aatina wa tawaffana ma’al Abrar [3:193]

(Onze Heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen)
 

um_nuh

New Member
Assalaam alaikoem wa rahmatulaahi wa barakatuhu,

Beste zuster,

Bedankt voor je tijd en energie voor het plaatsen van al deze mooie teksten. Veel van wat je plaats kende ik al maar toch weer mooie herinneren. Voor mij werkt het ook averechts hoor, als ik wordt tegengewerkt dan krijg ik juist meer moed om het tegendeel te bewijzen. Maar hoe lang moet je vechten alleen?
Vandaar dat ik dus mijn hopeloze post plaatste 2weken geleden in een moment van zwakke imaan en radeloosheid.
Dat er mensen zijn die nog de tijd voorelkaar nemen om dawa bij elkaar te doen is top! Moge Allah je rijkelijk belonen oeghty en djanatul firdows voor je gemakkelijken.

djazaakAllahu Ghair.
Salaam alaikoem
 

Deen_Al_Islaam

Junior Member
Assalaam alaikoem wa rahmatulaahi wa barakatuhu,

Beste zuster,

Bedankt voor je tijd en energie voor het plaatsen van al deze mooie teksten. Veel van wat je plaats kende ik al maar toch weer mooie herinneren. Voor mij werkt het ook averechts hoor, als ik wordt tegengewerkt dan krijg ik juist meer moed om het tegendeel te bewijzen. Maar hoe lang moet je vechten alleen?
Vandaar dat ik dus mijn hopeloze post plaatste 2weken geleden in een moment van zwakke imaan en radeloosheid.
Dat er mensen zijn die nog de tijd voorelkaar nemen om dawa bij elkaar te doen is top! Moge Allah je rijkelijk belonen oeghty en djanatul firdows voor je gemakkelijken.

djazaakAllahu Ghair.
Salaam alaikoem

walaykoum salaam wa rahmatu Llaahi wa barakaatouh

wa antoum fa djazaakoumo Llaahu khayra

geen dank, we zijn zusters voor iets wal hamdoulillaah.
ameen, baarak Allaahu feek oughty

o7ibboki fi Llaah :hijabi:
 
Top