Poglavlje o stvaranju meleka i njihovim svojstvima I dio

Discussion in 'Ispravno Vjerovanje' started by GAZIJA, Feb 26, 2008.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Piše: Harmin Suljić  Allah subhanehu ve te'ala kaže: Oni govore: Svemilosni je uzeo dijete! Uzvišen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi. On zna šta su radili i šta će raditi, i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati, a oni i sami, iz straha prema Njemu, strepe.A onoga od njih koji bi rekao: Ja sam, doista, pored Njega, bog!, kaznili bismo Džehennemom, jer Mi tako kažnjavamo zulumćare. (El Enbija, 26 – 29) U drugom ajetu kaže: Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih! A meleki veličaju i hvale Gospodara svoga i mole oprost za one koji su na Zemlji. Allah je, zaista, Taj Koji prašta i Koji je milostiv. (Eš Šura, 5)
  Također o melekima Allah subhanehu ve te'ala kaže: Oni koji nose Arš i oni koji su oko njega, slave i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj, i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: 'Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u Vatri!’ Gospodaru naš, uvedi ih u vrtove Adna koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, Silan i Mudar. (Gafir, 7 – 8)

  Mnogo je ajeta koji govore o melekima i njihovim svojstvima i tome kako ih Gospodar opisuje sa snagom u ibadetu i njihovoj kakvoći stvaranja, ljepoti, ogromnosti, oblicima i sličnom. U tefsiru je spomenuto da kada se meleki pojave pred ljudima to biva u lijepom izgledu mladića kao ispit i kušnja čime bi se upotpunio dokaz protiv tog naroda kao što je bio slučaj sa Lutovim a.s. narodom. Džibril a.s. je dolazio Allahovom Poslaniku salallahu te'ala alejhi ve selem u različitim likovima. Nekada mu se pojavljivao u liku Dihje El Kelbija, nekada u liku beduina a nekada u svom liku u kojem je stvoren. Džibril ima šeststotina pari krila, između svakog je razdaljina koliko je između istoka i zapada. U hadisima o isra'u i miaradžu[1]je spomenuto da se Sidretul munteha nalazi iznad sedmog neba kao što Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem kaže: Zatim sam uzdignut do Sidretul munteha gdje su hurme bile veličine jabuka a listovi veličine slonovog uha. Ispod njega su tekle dvije rijeke skrivene i dvije očite... o čemu smo već govorili. Zatim Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem opisuje stanje pa kaže: Zatim mi je pokazan Bejtul meamur gdje ude svaki dan sedamdeeset hiljada meleka i nikada se više ne vrate nakon što ga posjete.
  U tefsiru je navedeno da je Bejtul meamur ono što odgovara Bejtullahu Kabi na Zemlji.

  Ebu Zerr r.a. prenosi od Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem da je rekao: Ja vidim ono što vi ne vidite, čujem ono što vi ne čujete, nebesa su zaškripala i pravo im je da škripe. Nema ni jednog mjesta ni koliko je četiri prsta a da na njemu nema meleka na sedždi. Kada bi ste znali ono što ja znam, malo bi ste se smijali a mnogo plakali, niti bi ste u posteljama uživali sa svojim ženama. Nego bi ste se popeli na uzvišice i priklanjali bi ste se Allahu azze ve džell. Ebu Zerr reče: Poželio sam da sam drvo izglodano. Tirmizi kaže da je ovaj hadis čudan i dobar.

  Meleki su u stalnom ibadetu, i to svaka skupina posebno za sebe. Tako da su jedni stalno na bdijenju (kijamu), jedni su stalno na ruku'u, jedni su stalno na sedždi. Dakle uvijek su u nekom vidu ibadeta, veličanja, spominjanja i djelovanja onako kako im je naredio njihov Gospodar. Allah subhanehu ve te'ala kaže: Svakome od nas mjesto je određeno,mi smo u redove poredani,i samo Njega slavimo i veličamo! (Es Saffat, 164 – 166) Meleki će na Sudnjem danu stajati u safovima poredani ispred Gospodara dželle ve ala, kao što Allah subhanehu ve te'ala kaže:...na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Svemilosni dozvoli govoriti, a istinu će reći. (En Nebe', 38)

  Svijet meleka

  O svojstvima Allahovih meleka je moguće govoriti veoma mnogo ali sve ono što se želi pokazati mora biti na osnovu relevantnih vjerskih dokaza. Neprihvatljivo je to što su pojedine konfesione skupine pokušale prikazati meleke u liku djevojaka ili djece sa krilima. Međutim islamska teorija se temelji na kur'anskim tekstovima ili na osnovu vjerodostojnih predaja od Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem.


  Prenosilac objave od Allaha subhanehu ve te'ala Njegovim poslanicima je bio Džibril a.s. Allah subhanehu ve te'ala za njega kaže: Kur'an mi je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog moćnog, od Gospodara Arša cijenjenog. Kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog! (Et Tekvir, 19 – 21) Što znači da ga Allah subhanehu ve te'ala opisuje snagom, povjerljivošću i plemenitošću. Od njegove snage je bilo to što je sela u kojima je živio Lutov a.s. narod podigao do nebeskih svodova krajem jednog od svojih krila. Tako da su meleki čuli lavež njihovih pasa i kukurikanje pijetlova. Zatim ih je izokrenuo naopačke i spustio ponovo na Zemlji, radi čega se i opisuje kao snažni.  Džibril a.s. je bio kao izaslanik između Gospodara i Njegovih poslanika na Zemlji. Donosio im je objave i povjerljive vijesti što je svakako jedan od najvećih emaneta. Allahovom Poslaniku salallahu te'ala alejhi ve selem se pokazivao u različitim oblicima kao što smo već spomenuli pa i u ibliku u kojem je stvore. Abdullah b. Mesud r.a. kaže: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem je vidio Džibrila sa šeststotina pari krila.

  Imam Ahmed bilježi predaju od Ebu Vaila a on od Ebu Abdullaha da je rekao: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem je vidio Džibrila sa šestotina krila a na njegovim krilima su se nizali smaragdi i biseri i ono što samo Allah zna.  Što se tiče Israfila a.s. on je jedan od nosilaca Arša i on je melek koji je zadužen da puhne u rog tri puta. Prvi put je zvuk straha, drugi je zvuk smrti i treći zvuk proživljenja. Kada Israfil puhne treći put u rog Allah subhanehu ve te'ala će reći: Tako Mi Moje Sile i Moći svaka duša će se vratiti u tijelo koje je nastanjivala na dunjaluku. Duše će ulaziti u tijela i širit će se njima kao što se otrov širi kroz tijelo kada čovjeka ujede zmija. Kaburovi će se otvoriti a oni će žureći izaći i krenuti prema mahšeru[1] i o čemu ćemo inšaAllahu teala govoriti nešto kasnije.
  Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem kaže: Kako ću uživati kad je melek zadužen za rog nageo se nad njim i čega da mu se dopusti da puhne. Ashabi rekoše: Allahov Poslaniče, šta ćemo reći. On reče: Recite: Allah nam je dovoljan, dobar li je On zaštitnik i oslonac, na Allaha se oslanjamo.  Muslim u svom Sahihu bilježi od Aiše r.a. da je rekla: Kada bi Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem ustao da klanja noćni namaz rekao bih: Allahu, Gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila, Tvorče nebesa i Zemlje, Ti Koji znaš nevidljivo i vidljivo, Ti ćeš presuditi među Svojim robovima u onome oko čega su se razilazili. Uputi me na ono u čemu se razilaze u istini sa Tvojim dopuštenjem, Ti upućuješ koga hoćeš na Pravi put.  Svi ovi meleki, kao i drugi su spomenuti u vjerodostojnim predajama, Džibril je zadužen za objavu, Mikail je zadužen za usjeve i kiše od kojih se stvara život i opstanak za ljude. Također se prenosi da njegovi pomagači se spuštaju sa svakom kapljicom i smještaju je na njeno određeno mjesto na Zemlji. Israfil je zadužen za puhanje u rog.
  Što se pak tiče meleka smrti njegovo ime nije spomenuto u Kur'anu ili sunnetu. U nekim predajama za koje se smatra da su od israilijata se spominje ime Azrail, ali ne i u islamskoj teoriji, a Allah najbolje zna.  Allah subhanehu ve te'ala kaže: Reci: 'Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete Gospodaru svome vraćeni biti.’ (Es Sedžda, 11)  Allah subhanehu ve te'ala kaže: Reci: 'Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete Gospodaru svome vraćeni biti.’ (Es Sedžda, 11) Melek smrti ima svoje pomagače koji oduzimaju duše robovima iz njihovih tijela sve dok ne dođe do grla a onda je preuzme melek smrti. Nakon toga je ne ispušta ni za treptaj oka sve dok je ne smjesti u ćefin onakav kakav joj dolikuje.

  Zatim se meleki sa ovom dušom uzdižu prema nebesima, pa ako je dobra otvaraju joj se nebeske kapije, a u suprotnom se zatvore pa bude bačena na Zemlju. U tom smislu Allah subhanehu ve te'ala kaže: On je Vladar nad robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu. Oni će, poslije, Allahu biti vraćeni, svome istinskom Gospodaru. Samo će se On pitati i On će najbrže obračun svidjeti. (El En'am, 61 – 62)

  Od Ibn Abbasa r.a., Mudžahida i drugih se prenosi da su rekli kako je Zemlja za meleka smrti poput jedne postavljene posude ispred njega sa koje uzima kako hoće. Meleci smrti dolaze vjernicima bijelih lica, bijele odjeće i lijepog mirisa.
  Također, od meleka čija su imena spomenuta u Kur'anu su Harut i Marut. Većina priča koje se prenose o ova dva meleka su israilijati. Od toga je priča o zvijezdi Danici te ženi od koje su tražili da počine blud sa njima. Međutim ova priča je izmšljena i nema nikakve utemeljenosti u istini.  Od meleka čija su ima spomenuta u hadisima su Munkir i Nekir koji se spominju u kontekstu kaburskog ispita. Njih dvojica predstavljaju veliku smutnju u kaburu svojim pitanjima umrlom o Gospodaru, vjeri i poslaniku. Oni ispituju pokorne i griješnike. Inače su plave i crne boje sa velikim očnjacima. Pojavljuju se sa čudnim likovima i strašnim zvukovima. Molimo Allah subhanehu ve te'ala da nas sačuva od kaburskog iskušenja.

  Prethodno smo rekli da su meleki raspoređeni po onome što je svakoj skupini od njih naređeno. Od njih su nosioci Arša, kao što smo već spomenuli, zatim među njima su Krubijun, meleki koji su oko Arša i oni su meleki o kojima Allah subhanehu ve te'ala govoriu sljedećem ajetu: Mesihu neće biti zazorno da bude Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. (En Nisa, 172)
  Među melekima su stalni stanovnici sedam nebesa, gdje bdiju u neprekidnom ibadetu, danju i noću. Kao što Allah subhanehu ve te'ala kaže: Veličaju Ga danju i noću i nikada se ne umaraju.


  Neki od njih su zaduženi da se brinu o džennetu i pripremi počasti za njegove stanovnike.
  Čuvar dženneta se zove Ridvan kao što je došlo u nekim hadisima. Od meleka ima i onih koji su zaduženi za džehennemsku Vatru. Oni se nazivaju zebanije. Prednjače im devetnaest meleka i njihov nadređeni po imenu Malik. Allah subhanehu ve te'ala o njima govori u sljedećem ajetima: Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’ – a on će reći: 'Doista vi tu ostajete!’ Mi smo vam slali Istinu, ali većina vas istinu prezire. (Ez Zuhruf, 77 – 78) Na drugom mjestu Allah subhanehu ve te'ala kaže: ...nad njima su devetnaesterica. Mi smo čuvarima Vatre samo meleke postavili i odredili njihov broj kao iskušenje onima koji ne vjeruju – da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje poveća, i da oni kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu: 'Šta je Allah htio ovim primjerom?’ Tako Allah skreće u zabludu onoga koga hoće, i na Pravi put upućuje koga hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I ona – Vatra je ljudima samo opomena. (El Muddessir, 30 – 31)


  Među melekima su i oni koji su zaduženi da paze na čovjeka, kao što Allah subhanehu ve te'ala kaže: Za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. Uz svakog od vas su meleki, koji se smjenjuju ispred njega i iza njega – po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti, osim Njega nema mu zaštitnika. (Er R'ad, 10 – 11)


  Mudžahid kaže: Nema ni jednog roba a da se o njemu ne brine melek koji je zadužen da pazi na njega u toku njegovog spavanja, dok je budan, od džina, ljudi i životinja. Ništa mu neće prići da ga melek neće odvratiti osim onoga što Allah odredi pa mu se desi.

  Među njima su i oni koji su zaduženi da pišu ljudska djela kao što Uzvišeni Allah kaže: ...a nad vama bdiju čuvari plemeniti pisari koji znaju ono što radite. ( El Infitar, 10 – 12)

  Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem kaže: Nema niko od vas a da sa njim ne bdije njegov stalni pratilac od džina i meleka. Pa su ashabi rekli: Zar ni ti Allahov Poslaniče? Kaže: Ni ja, osim što me je Allah pomogao pa mi ne naređuje osim dobro.
  Čovjek je pod stalnom pratnjom i uvijek mora biti svjestan i trezven da ništa neće reći, učiniti, pogledati i tome slično a da neće biti propraćeno pisanjem. Nakon toga kada umre i kada se pred njega predoče njegova djela, neće moći zanijekati. Također čovjek se mora stidjeti svojih postupaka. Činjenica je da Allah subhanehu ve te'ala motri na svaku osobu ali se mora biti svjesno da su sa nama uvijek u prisustvu meleki koji nas gledaju i slušaju. Zbog toga čovjek mora biti trezven da i kada se osami kako bi počinio grijeh, dakle da zna, da nije ni tada sam.

Share This Page