POKRET MUHAMMEDA IBN ABDU-L-WEHHABA

Discussion in 'Generalne Diskusije' started by GAZIJA, Feb 6, 2008.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Primijetno je, pogotovo u svjetlu posljednjih događaja: Zaljevskog rata, pada Sovjetskog saveza, 11. septembra u SAD i svega što je nakon toga uslijedilo – znakovito i zastrašujuće pojavljivanje mnoštva izmišljotina, iluzija i legendi o onome što nazivaju vehabije
  Nadaleko su postale čuvene izmišljotine i laži vezane za ovaj pokret (da'vu), njegove pristalice, njegovu ulemu i državu (Saudijsku Arabiju). Svoj doprinos u njihovom plasiranju dali su zavidnici, smutljivci i spletkaroši, kojima su, može biti, povjerovale osobe neupućene u suštinu stvari.
  Osoba koja bude istraživala suštinu ovog Pokreta, podvale njegovih protivnika, suzdržanost pojedinih kritičara i ogroman sadržaj svega što je rečeno i napisano o tome – u prvom momentu bit će zatečena i izgubljena u svemu tome.

  Ali, onog momenta kad objektivna osoba uđe u svu dubinu problema, naći će da je on mnogo jednostavniji i jasniji od onoga što se na prvi pogled čini. Onog trenutka kad se jedna osoba oslobodi predrasuda i fanatizma, otkrit će istinu koja glasi: Ovaj veliki reformatorski pokret predstavlja istinski islam, koncept poslanstva, i općenito gledano, put istinskih vjernika (mu'mina), prvih muslimana (selefu salih).
  Postat će mu, također, kristalno jasno da sve sumnje izrečene o ovom Pokretu ili protiv njega jesu uobičajene glasine, izmišljotine, iluzije, fantazije i potvora. Zapravo se radi o pjeni koja se topi kada joj se suprotstavi Kur'an, Sunnet, relevantni naučni standardi i zdravo racionalno poimanje.
  Mislim da ne postoji nijedan reformatorski pokret koji je bio izložen takvim izazovima, nepravdi i potvori kao što je slučaj sa ovim Pokretom (da'vom). Usprkos svemu tome, ostao je tako visoko, pobijedio je i daje divne plodove (i to neprestano čini, Allahu hvala) na svakom mjestu.
  To je samo zato što čvrsto stoji na čvrstim postulatima istinske vjere (islama). Ta činjenica, međutim, sakrivena je od mnogih ljudi, te se zbog toga ona mora pokazati jasnom.
  Zbog toga je bilo neophodno učestvovati – i ovom knjigom – u razotkrivanju te istine, otklanjanju nepravde, davanju odgovora na izmišljotine i neosnovane tvrdnje putem neoborivih dokaza i iznošenjem istine kroz prikaz stvarnog stanja i svjedočenja nepristrasnih osoba.
  Očita činjenica je da je ovaj reformatorski Pokret (da'va) nastavak kontinuiteta onoga na čemu su bili prvi muslimani (selefu salih), ehlisunnetskog pravca kroz cijelu historiju islama. To je put istinskog islama na kome je bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, plemeniti ashabi, tabi'ini i imami ove vjere – četverica imama i drugi učenjaci hadisa, fikha i drugih islamskih nauka.
  Dakle, ovaj blagoslovljeni Pokret samo je interpretator islama i želi popraviti propust u prakticiranju islama od strane mnogih muslimana izbezumljenih raznim zastorima, neznanjem, nijekanjem i izmišljotinama u vjeri.
  S obzirom da su pojam vehabije izmislili oni koji mu ne pripadaju i koji ne poznaju njegovu suštinu, on je prvo krenuo od protivničke strane. Korišten je za izazivanje odvratnosti spram njega, podrugivanje i omalovažavanje. Tvrdili su da je riječ o izmišljenom, ili o petom mezhebu u islamu. A to je golema nepravda (zulum).
  Nije riječ ni o čemu drugom osim o islamu i praksi sa kojom je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a koju su slijedili prvi muslimani.
  Sa upotrebom ovog termina nikad nisu bili zadovoljni niti su ga prihvatili sljedbenici ovog Pokreta. Pa opet, naziv vehabije najčešće je korišten termin za savremeni selefijski reformatorski pokret od strane velikog broja njegovih protivnika. Popuštajući pred ustaljenim nazivom, ovaj naziv koriste i pojedini pripadnici ovog pokreta, kao i oni koji ga podržavaju ili su neutralni po tom pitanju.
  I ne samo to, otišlo se mnogo šire u upotrebi naziva vehabije. Tako se on koristi za pojedince i pokrete koji su skrenuli sa Pravog puta, koji postupaju suprotno praksi prvih muslimana i onome na čemu je sazdan ovaj blagoslovljeni Pokret (da'va). Razlog tome su naslage laži i bajki isprepletenih pomoću intriga i potvora oko ovog Pokreta i njegovih sljedbenika.
  Što se tiče sljedbenika ovog pokreta, oni termin vehabije smatraju neispravnim, kao i sve opsjene i obmane koje taj naziv u sebi sadrži. To obrazlažu brojnim i sasvim zadovoljavajućim šeri'atskim, naučnim, metodološkim, sadržinskim i realnim pokazateljima. Oni se mogu sažeti u tome da taj Pokret u potpunosti odgovara istinskom islamu sa kojim je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i praksi prvih muslimana, ashaba, tabi'ina i onih koji su slijedili Uputu. Dakle, nazivati ga bilo kojim imenom osim islamom i sunnetom bila bi sramna grješka, neprihvatljiva izmišljotina i novotarija.
  Ovaj Pokret, njegovi sljedbenici i država (Saudijska Arabija u svoja tri perioda) bili su, i još uvijek su, izloženi golemim izazovima, a svi ti izazovi naslonjeni su na podmetanja, optužbe, glasine, laži i bajke koje su neodržive pred nepristrasnom i autentičnom šeri'atsko-naučnom analizom.
  Čak i onda kada kritičari u određenim prijestupima pojedinih pripadnika ovog Pokreta pronađu izgovor za kritiku, prilikom sučeljavanja nestane tih optužbi.
  Osoba koja posmatra detalje svakog poziva ili načela, zapazit će u njima mnogo grješaka, prekoračenja, nastranih postupaka, neuobičajenih izjava, pogrješnih sudova, ili s*!*!*!*!ih i sumnjivih momenata koje treba dodatno provjeriti, pojasniti, analizirati i istražiti da bi se došlo do naučnog suda o tome, a putem kojeg će se umiriti duša.
  Ali, učeni i mudri ljudi poznaju naučno-racionalna mjerila i šeri'atska pravila pomoću kojih vagaju takve stvari.
  Pokret imama Muhammeda bin Abdu-l-Vehaba podliježe tim pravilima jer je riječ o čistom islamskom pozivu i nepatvorenom selefizmu, odnosno putu prvih muslimana. Arbitar u neslaganjima tog Pokreta sa njegovim protivnicima je: Kur'an, Sunnet i praksa prvih muslimana. Pojasnio sam da se optužbe uperene protiv tog Pokreta mogu podijeliti u tri kategorije:
  a) očita laž, potvora i kleveta (u ovoj studiji je spomenuto mnogo toga);
  b) ono što nije nužno neophodno, ili je obmana, ili je pogrješan komentar nečega što miješa istinu sa neistinom i što treba podvrguti šeri'atskim principima, prihvaćenim i mjerodavnim pravilima među učenim ljudima i metodologiji na kojoj počiva ovaj Pokret;
  c) grješke, prijestupi i posrtanja na kojima nije zasnovana metodologija Pokreta (da've), ili pogrješna i nepreferirajuća idžtihadska mišljenja koja mogu proisteći od bilo kojeg alima, vladara, običnog čovjeka ili onih koji se ubrajaju u ovaj Pokret. Mnoge sumnje i optužbe za koje se hvataju protivnici i putem kojih napadaju imama, njegove sljedbenike i Pokret upravo pripadaju ovoj kategoriji.
  Ovaj jasni metod (menhedž) detaljno sam izložio u ovoj studiji kako bi poslužio kao pravilo ili mjerilo ocjene ovog Pokreta, i kao jasan pokazatelj dokle se otišlo u nanošenju nepravde i uvrjede putem izrečenih i rasprostranjenih optužbi mnogih ljudi prema tom Pokretu i onima koji ga slijede. I ne samo to, nego da se obznane granice potvore i bestidne laži iznesene od strane pojedinih protivnika koji su nepravdu učinili ovom Pokretu. Ili od strane onih koji su im povjerovali bez provjeravanja ili proučavanja ovog jasnog puta (menhedž) i korištenja metoda i pravila na kojima se temelji kritika i procjena, ne uvažavajući okolnosti i stvarnost u kojoj se nalazio ovaj Pokret i njegovi sljedbenici.
  Pokret imama Muhammeda bin Abdu-l-Vehaba, kao i mnogi drugi reformatorski pokreti, bio je od strane neprijatelja izložen brojnim oblicima iskušenja, sučeljavanja i svim vrstama nepravednog rata. Ovaj sukob nije ništa drugo do još jedna u nizu epizoda borbe istine sa neistinom, koja će potrajati sve do Sudnjeg dana.
  Sukob koji se vodi između Pokreta i njegovih neprijatelja primarno je doktrinarne (akaidske) prirode, a elementi političkog i druge vrste sukoba samo su prateće forme. To je zato što Pokret proklamira vjerovanje u Allahovu jednoću (tevhid) i Poslanikovu, a.s., praksu (Sunnet), te borbu protiv višeboštva (širka) i izmišljotina (bid'ata) koje su se ustalile u raznim sferama života. On proklamira naređivanje dobra, a odvraćanje od zla, uspostavljanje sankcija, sprovođenje pravde, otklanjanje nepravde i prakticiranje Allahovog Zakona (Šeri'ata) u svim sferama života. Ovaj Pokret afirmira znanje, a bori se protiv neznanja, obmane i magije (sihra).
  Naravno da se to sudara sa interesima onih koji slijede svoje hirove i imaju ličnu korist od daljeg porasta obima izmišljotina (bid'ata), neprosvijećenosti i zaostalosti.
  To je istina u koju ne treba ni najmanje sumnjati.
  Svi pisani tekstovi ovog Pokreta, njegove knjige, djela i aktivnosti bazirani su na temeljnoj postavci: povratak islamu i Sunnetu, onako kako piše u Kur'anu, Sunnetu i praksi prvih muslimana (selefa), islamu kristalno čistom od svake primjese mnogoboštva, izmišljotina (novotarija), hirova, neukosti, sektaštva, podjele i obmane.
  Tu leži izvor razilaženja i nastanak sukoba.
  Naravno, ovaj blagoslovljeni reformatorski Pokret, njegov utemeljitelj (imam), ulema, vođe, sljedbenici, pomagači i simpatizeri bili su, i još uvijek jesu, izloženi raznim vrstama neprijatelja, kao i različitim oblicima izazova, potvora i antipropagande i neutemeljenog polemiziranja.
  Ovaj Pokret je, poput svakog drugog ozbiljnog reformatorskog poziva i pokreta, sudario se sa silama, izazovima, poteškoćama, ogromnim spletkama, snažnim protivnicima i žestokim neprijateljima koji pripadaju različitim religijama, sektama, pravcima, državama, pokretima, učenjacima (ulemi), vladarima, emirima, pa čak i neukoj svjetini.
  I pored svega toga, ovaj Pokret je, obzirom da je nastao na principima istine i pravde, pobjeđivao i omasovljavao se. Njegov utemeljitelj, ulema, sljedbenici i vladari su snagom vjerovanja (imana), ubijeđenja, znanja, blagosti, strpljivosti i nepopuštanja odolijevali svim tim izazovima.
  Realnost je svjedok, usprkos ogromnim izazovima, da se ovaj Pokret pojavio, razvio i polučio dobre rezultate u periodu kada je moć vladara bila slaba, pa čak i u državama u kojima taj Pokret nije imao vlast koja bi stala iza njega, niti je imala bilo kakve snage, osim sile argumenata. To je isključivo tako zato što on predstavlja istinski islam kome je Allah odredio sudbinu ostanka i dominantnosti sve do Sudnjeg dana. To je i zato što ovaj Pokret posjeduje sve elemente opstojnosti i stabilnosti, kao i sve faktore moći i pobjede. Kao i zbog činjenice da ovaj Pokret crpi svoju snagu iz Allahovog pomaganja vjere, istine i pravde; iz Allahovog obećanja da će pomoći svakoga ko pomaže ovu vjeru. Tako Uzvišeni kaže:
  وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
  „A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan.” (El-Hadždž, 40.)
  To je i zbog toga što se ovaj Pokret obraća zdravom razumu, neiskrivljenoj ljudskoj prirodi i budnim srcima koja su sačuvana od raznih oblika poriva i prohtjeva.
  Jedan od najdjelotvornijih metoda za uklanjanje sukoba među suprotstavljenim stranama, koja po snazi dolazi odmah iza arbitraže temeljnih šeri'atskih normi i nedvojbenih racionalnih istina, jeste svjedočenje drugih ljudi. U korist ovog blagoslovljenog Pokreta, njegovog imama, uleme, države i njegovih sljedbenika svjedočili su brojni naučnici, mislioci, značajne i objektivne ličnosti iz oblasti nauke, književnosti, misli, politike, misionarstva i drugih oblasti. Među njima, od samog nastanka ovog pokreta pa sve do dana današnjeg, ima onih koji podržavaju taj pokret, onih koji mu se suprotstavljaju i onih koji su neutralni; muslimana i nemuslimana, iz svih država svijeta.
  Svi koji su svjedočili u korist ovog Pokreta, njegovog imama, uleme, države i pristalica temeljili su svoje svjedočenje na nepobitnim činjenicama i dokazima preko kojih objektivna osoba ne može prijeći, a da ih ne prihvati, a zanijekati ih može jedino ohola osoba.
  Sve ono što su rekli, napisali i učinili sljedbenici ovog Pokreta; njegovi ovosvjetski i vjerski naučni i praktični tragovi u doktrini (akidi), sistemu, politici i svim drugim sferama života i djelovanja, sve to svjedoči istinu, a ruši sumnje, insinuacije, podmetanja i optužbe.
  Treba znati da Pokret i njegova država u svojim počecima nisu raspolagali propagandnim sredstvima, niti materijalnim mogućnostima koja su stajala na raspolaganju njihovim protivnicima Turcima, emirima El-Ahsaa, prvacima (ešrafima) Mekke, susjednih i drugih država.
  Kada bi se u odbrani ovog Pokreta i njegove države ograničili samo na riječi neutralnih osoba ili na riječi neistomišljenika izrečenih u trenucima objektivnosti i branjenja Pokreta, to bi bilo dovoljno da se pojasni istina, otklone sumnje i uvjere oni koje zanima istina, a ne porivi i prohtjevi.
  A oni koje pokreće hir, kapric, zavidnost, pristrasnost, sektaštvo, ili sličan motiv koji odvraća od istine – za takve nema izlaza. O takvima i njima sličnim Uzvišeni je rekao:
  وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ
  „A nevjernicima ne dođe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu.“ (El-En'am, 4.)
  Pa, postoji li bolja argumentacija u korist ovog Pokreta (da've) od stanja tog Pokreta, riječi, pisanih djela, primjera i svjedočanstava umnih ljudi.
  Brojna svjedočanstva u korist ovog blagoslovljenog Pokreta (da've) iskrena su i dobrovoljni iskaz savjesti. Ona nisu rezultat medijskog primamljivanja i zavođenja, političkog pritiska, prijetnje i pridobijanja. Ona to nisu prosto zato što pristalice ovog Pokreta i njegove vođe nisu imali ništa od toga. Posjedovali su jedino neupitan i jasan dokaz (šeri'atski i racionalni dokaz) koji su predočavali svakome ko sluša i ko je srcem prisutan. Upravo zbog toga je svjedočanstvo objektivnih osoba odisalo iskrenošću, transparentnošću i istinskim entuzijazmom, bez imalo primijesa kurtoazije, bez bilo kojeg oblika izvještačenosti, bez ikakvog motiva podsticanja ili zastrašivanja.
 2. Lejlla
  Offline

  Lejlla muslima Staff Member

  Joined:
  Feb 3, 2008
  Messages:
  435
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  NL
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Meni se ovaj naslov bas ne svidja ''POKRET''???
 3. Lejlla
  Offline

  Lejlla muslima Staff Member

  Joined:
  Feb 3, 2008
  Messages:
  435
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  NL
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  PITANJE:

  Gledalac iz Rijada: Primjetne su optuzbe mnogih muslimana iz drugih arapskih zemalja da smo mi u Saudijskoj Arabiji vehabije, pa vas molim da objasnite da smo mi muslimani sunnije.


  ODGOVOR:

  Pro?le sedmice sam rekao da vehabije tako nazivaju zato ?to ih pripisuju Muhammedu ibn Abdulwehhabu, koje je pozivao borbi protiv raznih oblika ?irka i pridr?avanju Kur'ana i sunneta, te je do?ao u sukob sa nekim neistomi?ljenicima, koji su ga optu?ivali da djeluje protiv Vjerovjesnika s.a.v.s., da ne voli ni njega ni njegovu porodicu. Odmah nakon ?to se pojavio njegov pokret je krivo predstavljan u mnogim islamskim zemljama i neki padaju pod utjecaj toga krivog predstavljanja sve do danas. Me?utim, kao ?to sam i pro?li put rekao, Muhammed ibn Abdulwehhab je bio hanbelijskoga mezheba, tj. slijedio je Ahmeda ibn Hanbela, a poznato je da je Ahmed ibn Hanbel voljen i cijenjen od strane svih muslimana i svih grupacija i pravaca, na svim prostorima.

  Na pitanje odgovorio;dr. Jusuf Qaradawi.

  Izvor: Novi Horizonti
 4. Lejlla
  Offline

  Lejlla muslima Staff Member

  Joined:
  Feb 3, 2008
  Messages:
  435
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  NL
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  PITANJE:

  Zelijo bih da znam nesto o braci ehli sunnet(vehabije), jer ih ima puno kod nas ja mislim da su super braca da li je ispravno to sto rade? I da li valja da se klanja u dzamijama gdje ima kabur ispred.Puno Sellama iz Sandzaka


  ODGOVOR:

  Bitno je znati da ti nazivi «vehabije» i sli?no su do?le s ciljem razdvajanja i grupisanja muslimana ?to je veliko zlo bez sumnje. Muslimani su du?ni slijediti Kur'an i sunnet i ukoliko se u ne?emu razi?u da se vrate na ta dva izvora i na?u rje?enje. A ?to se ti?e onih koje nazivaju «vehabije» a koji se naj?e??e raspoznaju po dugim bradama i kratkim nogavicama ono ?to ja znam je da oni nadstoje da slijede Kur'an i sunnet onako kako su to radile prve generacije i da je u osnovi u njima veliki hajr. Ali ne treba zaboraviti da i oni, kao i svi, ljudi grije?e pa njihove gre?ke nisu gre?ke vjere nego njih pojedinaca a islam je ?ist od gre?aka. A ?to se ti?e klanjanja u d?amijama ispred kojih se nalaze kaburovi a izme?u njih o d?amije nema ni?ta ?to ih fizi?ki razdvaja poput ograde nije dozvoljeno.


  Muhamed Ikanovic prof. Adnan Maglic prof. i daije sa Islamskog Univerziteta iz Medine.

  A ALLAH NAJBOLJE ZNA !
 5. Lejlla
  Offline

  Lejlla muslima Staff Member

  Joined:
  Feb 3, 2008
  Messages:
  435
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  NL
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Fetve i savjeti  Zelio bih nesto vise saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu.  ODGOVOR :
  Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasicni pokret. On je imao ideju o vracanju muslimana izvornom ucenju islama i uklanjanju svih vidova sirka koje su muslimani prakticirali. Tu njegovu ideju podrzala je vlast u Der‘iji u Nedzdu, tako da je, imaju?i politicku i druge vrste, potpore ona zazivjela prvo u Nedzdu, a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. Dakle, ideja Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba je selefisticka ideja koja poziva vracanju izvornom islamskom ucenju sadrzanom u Kur‘anu i sunnetu. Moze se reci da je ta ideja bila preteca svih reformistickih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina proslog milenija, a koji su pokusali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence. Svi ti reformisticki pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba, koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa cistih nepomuceih izvora, da se to vjerovanje ocisti od svih vidova sirka. Nije naucno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nazivati vehabijjama, jer ta da‘va nije neki novi mezheb, niti neki novi put, nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana, ashaba i tabiina.
  Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. Tako u nasim sredinama gdje muslimani ne klanjaju, vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja, u sredinama gdje muslimani malo vise klanjaju, vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze, ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u dzematu i nosi bradu itd. Dakle, oni koji koriste taj izraz, nemaju za to naucno opravdanje, a mnogi, kako se cini, nemaju ni lijepe namjere.

  Oni koji imaju loše namjere, taj izraz koriste, uglavnom, kao što se nekad koristio izraz fundamentalista. Dovoljno je, u komunističkom vremenu, bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati, degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima, izmišljena je riječ vehabija, da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali, a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama, upravo zbog gore spomenutog razloga.
  S druge strane, treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima, a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije, a krše praksu Poslanikovu, s.a.v.s, i njegovih ashaba, kada je u pitanju porodični život, odnos prema komšijama, rodbini, muslimanima, nemuslimanima, radu itd. Dakle, i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda.
  Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba su, ustvari, sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik, s.a.v.s, i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik, s.a.v.s, radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima, niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše.
  Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima, partijama i sektama koji je ovaj omladinski časopis bio počeo objavljivati.

  Dr.Sukri Ramic

  Novi horizonti
 6. Lejlla
  Offline

  Lejlla muslima Staff Member

  Joined:
  Feb 3, 2008
  Messages:
  435
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  NL
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Muhammed ibn Abdulvehab je napisao nekoliko djela, a cuveni bosnjacki alim Husejn ef. Djozo kaze o njemu da je jedan od najznacajnijih islamskih reformatora. ( Djozin rad se moze naci u Takvimu iz 1978. godine )


  Slicno o sejhu Ibn Abdulvehabu pise i dr. Smajlovi? u Glasniku iz 1976 br.6. )

 7. Lejlla
  Offline

  Lejlla muslima Staff Member

  Joined:
  Feb 3, 2008
  Messages:
  435
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  NL
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA - SARAJEVO

  DIPLOMSKI RAD

  DOPRINOS DOKTORA AHMEDA SMAJLOVIĆA ZNANOSTI AKAIDA

  SAUDIN SUBAŠIĆ
  Muhammed Ibn Abdulvehhab

  Dr. Smajlović Muhammeda Ibn Abdulvehhaba stavlja u grupu novostoljetnih tvoraca islamskog buđenja ili reformatorstva u islamu.
  Kako ističe dr. Smajlović Abdulvehhab je sve svoje snage usmjerio ka prvom principu vjere islama, prema šehadetu «la ilahe illallah», kojem su pozivali svi božji poslanici, a zadatak Muhammeda, a.s., je bio da do kraja objasni i to prenese ljudima. Po Abdullvehhabu ono što je dovelo da islamski svijet skrene s «pravog puta» a ujedno u ruci ima knjigu kao što je Kur'an je mnogoboštvo ili politeizam. Po njemu muslimani su se sve više okretali evijama, tražeći od njih pomoć i potporu, sve je više bilo turbeta koje su ljudi obilazili. Drugi razlog je bio zatvaranje vrata idžtihada, carevala je imitacija, oponašanje ili taklid je zagospodarilo a slobodoumnost je gušena svugdje gdje god je to bilo moguće.
  Muhammed Ibn Abdulvehhab je za ove probleme imao rješenje, a to je potpuno i bezpogovorno vraćanje kur'ansko-sunetskim načelima, otvaranje i oživljavanje idžtihada. Po Abdulvehhabu, treba naučiti i usvojiti nekoliko osnovnih pitanja, a to su: upoznati Boga, dž.š., Muhammeda, a.s., i vjeru islam; raditi po islamu; pozivati u islam; biti strpljiv u teškoćama na ovom putu. To su bili principi koje je zastupao i čvrsto propagirao veliki islamski učenjak i reformator Muhammd Ibn Abdulvehhab.

  http://www.islamska-zajednica.hr/nas...lni_radovi.php
 8. Lejlla
  Offline

  Lejlla muslima Staff Member

  Joined:
  Feb 3, 2008
  Messages:
  435
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  NL
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  3. PITANJE:

  Poštovani brate po Islamu .
  Pošto sam od prije 3 mjeseca počela da se učim, kako da postanem prava muslimanka, dolazim do nekih nejasnih pitanja, pošto sam odprije mislila da su svi muslimani čjelog svjeta isti, sad saznajem da ima 4 mezheba ali sad čujem imaju i neki koji se zovu Vehabije, mada neko kaže nije to njihovo pravo ime, oni se drukčije zovu ,ali niko mi nezna objasniti .
  1. Kako se zovu? Kosu oni?
  2. Ko su ili štaje Selefa ?
  Halali te mi ako možda postavljam pogrešna pitanja.
  Ali Allah zna da je to iz mog neznanja i radoznalosti. Volila bi da mi odgovoritena moja pitanja, Allah nek vas nagradi za vaš trud.

  ODGOVOR:


  Ve alejkumus-Selam!

  Uvažena sestro, tvoje prvobitno ubjeđenje da su svi muslimani isti je potpuno ispravno i znaj da si već na početku zauzela ispravan stav. Što se tiče mezheba to su pravni (fikhski) pravci koji su rezultat različitog razumjevanja šerijatskih izvora.
  Potpuno je objektivno i realno da dva učenjaka na različite načine shvate određeni argument, budući da se njihova moć razumjevanja i shavatanja tih dokaza razlikuje od situacije do situacije.
  Dakle, svaki od spomenitih mezheba nastoji na što precizniji način razumjeti Kur'an i Sunnet i na osnovu tog razumjevanja donosi pravno rješenje po određenom pitanju.
  Međutim, pored ovih razilaženja svi muslimani ehlussunnetskih pravnih provicijencija su složni na jednom akaidu (vjerovanju), što je najbitnija stvar u islamu.
  Islamski učenjaci od prvih od posljednjih su tolerisali fikhska razilaženja koja su svakako neizbježna. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je ukazao na postojanje ovih razilaženja, kazavši: "Kada jedan učenjak bude činio idžtihad (nastojanje da se dođe do najispravnijeg stava) pa pogodi u tom svom idžtihadu ima dvije nagrade a ako pogreši ima jednu nagradu." Buhari i Muslim.
  Ko pogodi u idžtihadu ima nagradu za idžtihad i za pogodak, a ko pogreši ima nagradu samo za idžtihad. Pa neka je neizmjerna hvala našem Uzvišenom gospodaru koji nas je učinio muslimanima, a najbolji muslimani kod Allaha su najbogobojazniji bez obzira na njihovo meshepsko opredjeljenje.
  Što se tiče onih koji zovu "vehabije" to su ustvari muslimani koji nastoje dosljedno slijediti Kur'an i Sunnet. Svaka muslimanka koja se propisno pokrije, ne mješa se sa muškarcima, ne sluša muziku itd., i svaki musliman koji pusti dužu bradu, skrati svoju odjecu, koristi misvak i sl., nazivaju ih imenom "vehabije" želeći time kazati da slijede Muhammeda b. Abdul-Vehhaba. Ispravno bi bilo, ako već žele da ih okarekterišu nekim imenom, da kažu "Muhammedije", budući da se njegov otac zvao Abdul-Vehhab, ne on. Većina ljudi koje nazivaju vehabijama uopće i ne zna ko je Muhammed b. Abdul-Vehhab. Oni koji slijede Kur'an i Sunnet (svakako da pripadnici svih pravnih škola slijede Kur'an i Sunnet) ne pripisuju se određenoj pravnoj školi, pa zbog čega bi se pripisivali Muhammedu b. Abdul-Vehhabu, koji sigurno nije na stepenu ni jednog od imama ovih pravnih škola, iako je bio poznati i priznati učenjak.
  Ovaj pseudonim "vehabije" su isforsirali laički umovi prvenstveno šije (rafidije) koji svoju vjeru svode na mlataranja sa lancima, obozavanja mezarja i naricanja kod kaburova. Muhammed b. Abdul-Vehhab se svakako borio protiv ovoga širka i nastojao je raširiti ispravan tevhid (vjerovanje).
  Dakle, svako onaj ko se prihvati izvorne vjere dobija epitet "vehabije". Šta je to loše da se slijedi Sunnet u pravom smislu te riječi?! Loše je to što neki muslimani nisu u stanju vladati svojim prohtjevima pa kada vide nekoga da je čvršći od njih u vjeri, kažu: "Plaćenik, vehabija, musliman 92, i sl." Molim Allaha da nas sačuva neznanja, da očisti naše grudi od zavisti i naše jezike od potvore. Amin!
  Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

  odgovorio Mr. Safet Kuduzović www.kewser.net
 9. muharram23
  Offline

  muharram23 New Member Staff Member

  Joined:
  Jan 22, 2007
  Messages:
  1,285
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Occupation:
  nuclear medicine
  Location:
  usa
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Salamu aleljkum

  Da vas ALlah nagradi za postove. Ali bih zamolio, ako je moguce da postavite fetve od alima. Sto znaci ucenjaka islama koji su svoj zivot sproveli ucenju islama. Kao Binbaz r.a, on je sproveo 70-80 godina ucenju vjere i poducavanju drugih. Nemam nista protive ove brace sto odgovaraju na pitanja, ali trebamo znati da oni nisu ucenjaci. Mozda su Talibul ilm (ucenici znanja) a mnogi nisi ni to cak. Ja bih volio kad bi daije iz bosne malo vise koristili iza svoga odgovora podrsku i odgovor od Uleme kao Bin baza, uthaimeena, ibn jibreena, shaykh al shaykha, shaykh al albanija, shaykh muqbila hadija ibn waadi, shaykh rabi' al madkhalija, shayha Al fawzan idr.. Sto se mene tece, mislim da kuduzovic je brat koji najvise ima znanja iz hadiske nauke. Brat dosta puta kada predaje, napominje sta ucenjaci kazu i napominje da on nije ucenjak, sto mi se svida. To je sto svaki daija bih trebao da napominje obicne ljude kao nas, sa malo znanja, ko su to ucenjaci islama. Zato da bih znali ko su oni i da ih inshAllah idemo traziti. Takoder, da citamo njihove knjige. Kad postavis pitanje daiji od jednoj temi, on ce ti reci "ma ima to dosta razilazenja", "ovaj kaze vako, ovaj imam kaze onako". Ali, Alim zna tacno koji je pravac najbolji i zbog cega je najbolje, tako da covjek vise nije u sumnji. Razlika je velika izmedu covjeka koji je ucijo vjeru 80 godina i neko ko je ucijo 10-20 godina. A takoder je velika razlika izmedu muhadisa (koji zna prijeko 100,000 hadisa napamet sa lancem) od onoga koji zna mozda 100 i to ne sa lancem prenosilaca a niti ih zna napamet. Ona dva brata, shaykh muqbil ra (preselio) i shaykh rabi' (ucenik al albanija) su dva muhadisa.

  Allah zna najbolje
  wasalam
 10. Lejlla
  Offline

  Lejlla muslima Staff Member

  Joined:
  Feb 3, 2008
  Messages:
  435
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  NL
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Ve alejkumu selam brate.

  Nazalost ovo je postalo vise politicko pitanje nego li vjersko tako da je bitno sto vise razlicitih misljenja. Tako da prosjecnom Bosnjaku kojeg svake noci plase putem tv ekrana muslimanima takozvanim ''vehabijama'' takvom prosjecnom Bosnjaku misljenje Bin Baza nece znaciti nista,jer ionako nazalost nikad nije ni cuo za njega kao ni za ostale alime koje si ti naveo .Njihovo misljenje znaci meni i tebi ,ali prosjecnom Bosnjaku ne znaci nista cak sto je najgore moze izazvati jos kontra efekat da se jos vise udalje od islama misleci da im se nesto sa strane pokusava naturiti .

  Na ovakva pitanja ipak mora odgovore dati neko ko poznaje nas narod, mentalitet,obicaje,razmisljanja ,situaciju na terenu. Recimo tu ima fetva od dr u fikhu Surija Ramica inace profesora na pedagoskoj akadeiji u Zenici danas su on i Semir Imamovic dva najucenija Bosnjaka na nasim prostorima .Safet Kuduzovic je takodje jako ucen magistar je u hadisu a svi poznaju stanje kod nas i svu medijsku hajku na islam i dawu na ovim prostorima. Sto se tice pak fetve od Kardavija pa bar za njega niko ne moze reci da je takozvna ''vehabija'' a eto i njegov stav vezan za sejha Muhammeda Abdul Wehaba.Ovdje je takodje jako bitno misljenje dr Ahmeda Smailovica i Huseina ef Djoze a oboica su bili jako cijenje i postovane licnosti medju Bosnjacima a ovo oni su o sejhu Muhamedu Abdul Wehabu pisali jos sedamdesetih godina proslog vijeka .

  Sto je tice pak fetvi i misljenja uleme koju ti navodis nazaost slabi smo sa prevodima na bosanski jezik .Nema puno toga na netu na nasem jeziku izgleda svi mi puno vise volimo pricati nego raditi i prevoditi ali valjda cemo se popraviti na bolje i poceti vise raditi za islam a manje pricati i trositi vrijeme na nepotrebne stvari inshAllah.

  Esselamu alejkum!
 11. muharram23
  Offline

  muharram23 New Member Staff Member

  Joined:
  Jan 22, 2007
  Messages:
  1,285
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Occupation:
  nuclear medicine
  Location:
  usa
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  selam alejkum

  Da te Allah nagradi. Hvala sto si me napomenila da puno pricam a malo radim :). Imas pravo.

  veselam

  www.selefi.com
 12. Lejlla
  Offline

  Lejlla muslima Staff Member

  Joined:
  Feb 3, 2008
  Messages:
  435
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  NL
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Eto ti sad njega ,ja to stalno govorim prvo za sebe pa onda za sve ostale ,jer da se ne uspavamo i prestanemo raditi i pozivati narod u islam cekajuci i oslanjajuci se na druge . Zato ja stalno opominjem prvo sebe pa onda ostale ,jer nam melek smrti moze stici svakoga trena pa nam valja zaraditi za ahiret dok nam ne bude kasno.

  Nego cini mi se da vas ovdje ima sa tog engleskog govornog podrucja pa ima li ko da je dobar sa tim prevodima da se bar prevodi sa engleskog na bosanski ,za tu stranicu selefi.com vec znam .

Share This Page