Povetele profetului Mohammad sallallahu alehi wa sallam

Discussion in 'Manhaj' started by Um Abdur Rahman, Feb 4, 2008.

 1. Um Abdur Rahman
  Offline

  Um Abdur Rahman Sclava lui Allaah

  Joined:
  May 19, 2007
  Messages:
  692
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  26
  Gender:
  Female
  Ratings Received:
  +1 / 0
  POVEŢELE PROFETULUI MOHAMED :saw:

  În limba arabă cuvântul povaţă înseamnă un cadou.
  Din punct de vedere religios cuvântul povaţă înseamnă o legătură.
  Povaţa vine de la o persoană la cineva drag. Se transmite de la tată la fiu, de la mamă la fiică, etc.
  Profetul Mohamed s.a.a.u.s. e din cei mai miloşi oameni pe care i-a creat Allah vreodată.
  (9) SURAT AT-TAWBA, versetele 128,129:
  "128. A venit la voi un Trimis chiar dintre voi, căruia îi sunt grele necazurile ce vă lovesc, care este plin de grijă pentru voi, iar cu dreptcredincioşii este el milostiv şi îndurător [Ra`uwf, Rahim].
  129. Iar dacă ei se leapădă, [atunci] spune :< Allah îmi este mie de ajuns! Nu există altă divinitate în afară de El! În El mă încred, căci El este Stăpânul Tronului cel mare!>"
  Metodele lui în poveţe sunt cele mai bune. Erau diferite în funcţie de personalitatea fiecărei persoane în parte:
  -pentru unele persoane era suficient un singur cuvânt;
  -pentru altele câteva propoziţii;
  -si cu alte persoane era necesar să vorbească îndelung.
  Tipuri de poveţe:
  corecte: hadisuri autentice SAHIH BUHARI, SAHIH MUSLIM, SAHIH IBN HUZEIM;
  slabe: hadisuri neautentice structurate pe capitole cum ar fi abluţiunea, rugăciunea, etc;
  sunnen: tradiţii. DAWD, TIRMIZI, IBN MISAI, IBN MAGI, etc, au fost tradiţionalişti. Aceştia au scris toate hadisurile profetului s.a.a.u.s..
  Riada Salihin conţine 31 de hadisuri slabe şi restul sunt autentice.

  POVAŢA DIN CARTEA MUSNT IMAM AHMED (MASANIT)


  Pomeneşte companionul şi tot ce a pomenit companionul despre profet.
  Metoda prin care faci acea persoană să fie mai atentă, de aceea un părinte , predicator va da o povaţă făcându-i mai întâi atenţi pe oameni.
  Companionul ABU ZAR a spus:
  "Mi-a spus mie profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  <- Şase zile ia, Abu Zar fi atent la ce-ţi voi spune!> şi în a şaptea zi m-a povăţuit cu cinci lucruri.
  <- 1. Te povăţuiesc cu frica lui Allah în lucruri văzute şi nevăzute.
  2. Dacă ai greşit fă un lucru bun.
  3. Nu cere de la nimeni nimic şi chiar dacă îţi cade biciul nu cere de la nimeni să ţi-l dea.
  4. Nu accepta ca lucrul să ţi se dea în grijă.
  5. Să nu fi judecător între două persoane.
  Cea mai mare povaţă a lui Allah: Surat Al-Nisa...versetul 30.
  Frica de Allah: în ea se adună tot binele. E drumul spre fericire.
  (20) SURAT TA-HA, versetele 2,3,4:
  "2. Noi nu ţi-am pogorât Coranul pentru ca tu să fii nefericit,
  3. Ci ca o vestire pentru acela care se teme [de Allah],
  4. [Şi ca] o revelaţie de la Acela care a creat pământul şi cerurile cele înalte."
  (3) SURAT AL`IMRAN, versetul 120:
  " Dacă voi aveţi parte de ceva bun, ei sunt mâhniţi, iar dacă vi se întâmplă ceva rău, ei se bucură de aceasta. Însă dacă veţi fi cu răbdare şi vă veţi teme [de Allah], viclenia lor nu vă va pricinui nimic rău. Allah cunoaşte prea bine ceea ce fac ei."
  Orice bine din această lume are ca şi cauză frica de Allah s.w.t..
  Takua înseamnă să te găsească Allah unde a poruncit şi să nu te găsească unde a poruncit că e interzis.
  Cel ce are teamă de Allah nu se va îndepărta de supunerea lui Allah.
  Un om cu teamă şi pioşenie se îndepărtează de locurile rele şi nu va avea prieteni din nelegiuiţi.
  TAKUA= frica de Allah;
  = supravegherea lui Allah faţă de noi.
  Cu cât omul îl cunoaşte mai bine pe Allah, cu atât pioşenia va fi mai mare.
  Hadis. " A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  Eu îl cunosc cel mai bine pe Allah dintre voi şi sunt cu cea mai mare pioşenie faţă de El."
  Dacă ştia cel ce păcătuieşte că Allah îl distruge într-o secundă nu făcea păcat.

  I.
  Profetul Mohamed s.a.a.u.s. i-a spus lui Abu Zar:
  "-1. Te povăţuiesc cu frica lui Allah în lucruri văzute şi nevăzute."
  Dacă omul se îndepărtează de privirile oamenilor se poate, dar de Allah nu se poate ascunde.
  Paradisul este pentru cei ce se tem de Allah.
  (67) SURAT AL-MULK, versetul 2:
  "Acela care a făcut moartea şi viaţa, ca să vă încerce pe voi, [pentru a vedea] care dintre voi este mai bun întru faptă. Şi El este Puternic [şi] Iertător [Al-`Aziz, Al-Ghafur]."
  (18) SURAT AL-KAHF, versetul 107:
  "Însă aceia care cred şă plinesc fapte bune vor avea ca sălaş grădinile Firdawsului."
  (19) SURAT MARYAM, versetul 85, 86
  "85. În Ziua în care îi vom aduna pe cei cu frică la Cel Milostiv, venind grupuri,
  86. Şi-i vom mâna pe cei nelegiuiţi către Gheena ca [ pe o turmă] la adăpătoare,"
  (52) SURAT AT-TUR, versetul 13:
  " În Ziua aceea vor fi ei împinşi în Gheena, cu neândurare:"
  Hadis. "A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -A venit în Coran că mii din cei din Ghena vor merge în Ziua de Apoi pe feţele lor!
  Companionii l-au întrebat:
  -Cum?
  -Cel ce i-a făcut în stare să meargă pe picioarele lor îi va putea face să meargă pe feţele lor!"
  (17) SURAT AL-`ISRA`, versetul 97:
  "Acela pe care-l călăuzeşte Allah este [ cu adevărat] cel bine călăuzit, iar acelora pe care El îi duce în rătăcire nu le vei găsi ocrotitori afară de El. Şi Noi îi vom aduna în Ziua Învierii târâţi pe feţele lor-orbi, muţi, surzi. Adăpostul lor va fi Gheena şi ori de câte ori va da să se stingă [focul], Noi îl vom aprinde de flacără."
  Cei care sunt pioşi o să vină călare, sau Paradisul se va apropia de ei.

  II.
  Profetul Mohamed s.a.a.u.s. i-a spus lui Abu Zar a doua povaţă:
  " 2. Dacă ai greşit fă un lucru bun."
  Hadis. "A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Fiecare fiu al lui Adam e supus greşelii şi cel mai bun dintre ei e cel ce se întoarce la Allah."
  Este ruşine şi foarte urât să continue în acel păcat sau să se încăpăţâneze să continue acel păcat.
  A spus Allah: " Cei pioşi dacă au făcut o greşeală şi-au amintit."
  (8) SURAT AL-`A`RAF, versetul 201:
  " Aceia care au frică [de Allah], când îi atinge ceva rău din partea lui Şeitan, îşi aduc aminte şi iată cum ei văd [primejdia]."
  Cel ce continuă să facă fărădelegile în continuare e mai rău decât cel ce a păcătuit.
  Profetul a spus că dacă faci o greşeală apoi trebuie să faci un bine, deoarelce acel bine va şterge greşeala.

  III.
  Profetul Mohamed s.a.a.u.s. i-a spus lui Abu Zar a treia povaţă:
  "3. Nu cere de la nimeni nimic şi chiar dacă îţi cade biciul nu cere de la nimeni să ţi-l dea."
  Hadis autentic, Muslim. "Hazim Ibn Uzam i-a cerut profetului bani şi i-a dat acesta. A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  - Cerşitul nu e permis decât în trei ipostaze:
  1. Un om care îşi ia cearta dintre două persoane.
  2. Un om care a fost încercat cu un cutremur, foc, etc., şi şi-a pierdut casa, etc., până va avea un nivel de trai acceptabil.
  3.Un om care a fost bogat dar a ajuns sărac până la nivel acceptabil."
  (93) SURAT AD-DUHA, versetul 10
  " Cât despre cel care cere, pe el nu-l alunga!"
  Hadis. " A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Nu este sărac acela care se plimbă printre oameni şi căruia im se dau una, două bucăţele. Sărac e acela care nu cere de la oameni."
  NU RÂVNI (POFTI) LA CEEA CE AU OAMENII ÎN MÂINILE LOR.
  (9) SURAT AT-TAWBA, versetele 91, 92, 93:
  "91. Şi nu este nici un păcat pentru cei slabi, nici pentru bolnavi şi nici pentru aceia care nu au din ce să cheltuiască [ pe calea lui Allah], dacă ei sunt cu credinţă faţă de Allah şi de Trimisul Său, împotriva celor care fac bine nu este [cale de învinuire], căci Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].
  92. Şi nici împotriva acelora care au venit la tine, cerând să-i porţi [pe animale de călărie], iar tu le-ai zis: < Nu găsesc pe ce să vă port!> Şi care s-au întors cu ochii plini de lacrimi, de mâhnire că ei nu găsesc ce să dea.
  93. Ci cale [de învinuire] este numai împotriva acelora care îţi cer îngăduinţa, cu toate că sunt înstăriţi. Lor le-a plăcut şă fie împeună cu cle rămase. Şi a pecetluit Allah inimile lor, însă ei nu ştiu."

  IV.
  Profetul Mohamed s.a.a.u.s. i-a spus lui Abu Zar a treia povaţă:
  " 4. Nu accepta ca lucrul să ţi se dea în grijă."(GIR).
  Cercurile religiei:
  a).cercul mare (kubra) – islamul;
  b).cercul mijlociu - imanul(credinţa);
  c).cercul mic - vârful credinţei, care înseamnă să te rogi la Allah ca şi cum te-ar vedea.
  GIR =AMAN:
  AMAN-în limba arabă înseamnă securitate, garanţie;
  AMANA-linişte sufletească, încredere.
  Dacă eu am încredere în cineva, las un gir (garanţie).
  Hadis. "Profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Nu are iman acea persoană care nu poate ţine în grijă un lucru lăsat în gir."
  Allah s.w.t. a pomenit cuvântul amana în Coran la plural.
  În Surat An-Nisa, Allah porunceşte să se înapoieze lucrurile lăsate cu încredere către stăpânii lor.
  (23) SURAT AL-MU`MINUN, versetul 7:
  " În vreme ce aceia ce caută mai mult de atât, aceia sunt nelegiuiţi,"
  Tipuri de încredinţare:
  1).abluţiunea (wudu);
  2).rugăciunea (salah);
  3).dania (zakat);
  4).postul (siamul);
  5).baia generală (ghusulul);
  6).banul, cel mai valoros.
  Toate acestea sunt AMANA.
  1).Abluţiunea (wudu), acest lucru nu-l ştie decât Allah, dacă o persoană l-a făcut sau nu.
  2).Rugăciunea (salah).
  Hadis."A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s.:
  -Dacă un om face rugăciunile cum s-a cerut, cu pioşenie, vor fi acoperite rugăciunile cu ceva alb şi ele se vor ruga pentru el:
  <Aşa cum ai avut tu grijă de noi, aşa să aibă şi Allah grijă de tine!>
  şi invers, dacă un om pierde rugăciunile, acestea se vor ruga la Allah:
  <Să te piardă Allah aşa cum ne-ai pierdut tu pe noi.>"
  Să nu iei un lucru în grija ta dacă nu ai încredere că o să-l păstrezi. Să-ţi fie frică de a cădea în păcate. Nu e voie să se folosească acel lucru decât cu voia stăpânului.
  Tipuri de lucruri încredinţate.
  Hadis ."A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s. :
  -Adunările sunt amana!"
  Oamenii de ştiinţă au spus că dacă un om stă cu o altă persoană şi povesteşte şi se întoarce să se asigure că nu-i ascultă nimeni, acest lucru este amana (subiect secret).
  Cea mai mare amana este între un bărbat şi soţia sa. Cel ce pomeneşte acest lucru e ca un om ce a găsit o femeie pe drum în mijlocul munţilor. Multe legături între soţ şi soţie s-au stricat doar din această cauză, că nu s-a păstrat secretul între soţi.
  Dacă i s-a cerut unui om să i se încredinţeze ceva şi nu e nimeni în afară de el care să aibă grijă de el, trebuie să accepte.

  V.
  Profetul Mohamed s.a.a.u.s. i-a spus lui Abu Zar a cincea povaţă:
  "5. Să nu fi judecător între două persoane."
  Hadis ."A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s. :
  -Judecătorii sunt de trei feluri:
  1. în Paradis cel ce a ştiut adevărul va fi judecat cu adevăr;
  2. în Foc a ştiut şi nu a judecat drept;
  3. în Foc a căzut în neştiinţă şi nu a judecat drept."
  Totuşi e necesar să existe judecători. Un judecător dacă a judecat corect are două răsplăţi. Dacă pentru o decizie s-a gândit foarte mult şi a decis, are o faptă bună.
  Abu Hanifa a fost biciuit că nu dorea să fie judecător şi a refuzat, ca şi Imamul Malik.
  Judecata corectă e măreaţă, ridică judecata nedreaptă, împacă doi certăreţi şi îi pedepseşte pe cei c e nu respectă legile şi pe cei ce fac păcate.
  Hadis ."A spus profetul Mohamed s.a.a.u.s. :
  -O pedeapsă dreaptă şi corectă aplicată e mai bună pentru oamenii de pe pământ decât 40 de zile ploioase dimineaţa."


  waleikom salam wa rahmatulahi wa barakatuhu

  multumim maryam Allah sa fie multumit de tine

Share This Page