Rechten in de islam

Discussion in 'De geloofsleer ('aqiedah).' started by MashaAllah, May 12, 2009.

 1. MashaAllah
  Offline

  MashaAllah Islam is mijn macht

  Joined:
  Sep 22, 2008
  Messages:
  183
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Belgium
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Wat zijn de meest belangrijke rechten in de Islam?

  Sheikh Moehammad ibn Ibrahiem at-Toewayrie antwoordde hierop, met het volgende:

  Er zijn veel belangrijke rechten in de Islam. Tussen de meest belangrijke rechten, zitten de volgende:

  De rechten van Allah

  De zegeningen die Allah, de Verhevene, aan zijn dienaren heeft geschonken zijn ontelbaar. Elke zegening komt dankbetuiging aan Allah toe. Allah, de Verhevene, heeft veel rechten op zijn dienaren, de meest belangrijke zijn onder meer:

  1) Tawhied. De betekenis hiervan, is dat men gelooft dat Allah EEN is in Zijn Bestaan, Zijn namen, Zijn attributen en Zijn daden. We dienen dus te geloven, dat alleen Allah de Heer is, de Vorst, de Heerser, de Schepper, de Voorziener in Wiens Hand de Heerschappij ligt en dat Hij in staat is om alles te doen:

  "Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken" [al-Mulk 67:1]

  2) 'Ibaadah (aanbidding). 'Ibaadah betekent dat alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden, omdat Hij onze Heer is, onze Schepper en onze Voorziener. Dit betekent dus, dat alle vormen van aanbidding alleen tot Hem gericht moeten zijn. Enkele voorbeelden zijn: doe'aa (smeekbede), dhikr (gedenken van Allah), het zoeken van hulp, jezelf nederig maken, jezelf toegeven, hopen en vrezen, zweren, offeren etc etc.

  Allah zegt namelijk in de Qor-aan:

  "En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe"

  [an-Nisaa' 4:36]

  3) Shoekr (dankbaarheid). Omdat Allah de Enige is, Die gunsten en zegeningen schenkt aan Zijn schepselen, dienen schepselen hun dankbaarheid voortdurend te tonen aan Allah de Verhevene. Deze dankbaarheid moet met de lippen, de harten en lichamelijke handelingen tot uitdrukking komen, door Allah te prijzen en Hem te gehoorzamen, zoals dat is voorgeschreven:

  "Gedenkt Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en wees Mij dankbaar en wees Mij niet ondankbaar"

  [al-Baqarah 2:152]  De rechten van de boodschapper

  Het sturen de boodschapper Mohammad (vzmh) is een grote zegening voor de algehele mensheid. Allah heeft hem (vzmh) gestuurd om de mensheid vanuit de duisternis, naar het licht te leiden en om hen datgene te tonen dat blijdschap in deze wereld en de volgende zal brengen.

  De rechten, die de boodschapper (vzmh) onder meer over ons heeft includeert: hem liefhebben, hem gehoorzamen en zegeningen over hem uitspreken. Het liefhebben van de profeet (vzmh) wordt bereikt door zijn geboden te gehoorzamen en door te geloven wat hij ons verteld heeft. Verder dienen we datgene te vermijden dat hij heeft verboden en Allah alleen op de voorgeschreven manieren te aanbidden.  De rechten van de ouders

  De islam geeft speciale aandacht aan de familie en moedigt liefde en respect binnen de familie erg aan. De ouders vormen de basis en het fundament van het gezin en vandaar dat het eren van de ouders gezien wordt als een van de beste en meest geliefde daden bij Allah.

  Het eren van de ouders wordt bereikt door hen te gehoorzamen, te respecteren, zich nederig te gedragen, hen zachtaardig te behandelen en door geld uit te geven aan hen. Verder dienen wij te bidden voor onze ouders, de familiebanden goed te onderhouden met verwanten van de ouders en hun vrienden te eren:

  "En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders"

  [al-Israa' 17:23]

  De rechten van de moeder, zijn in dit geval groter dan die van de vader, aangezien de moeder het kind baart en borstvoeding geeft.

  Het is overgeleverd dat een man kwam naar de boodschapper van Allah (vzmh) en vroeg: "O boodschapper van Allah, wie verdient het meeste van mijn vriendschap?" De profeet antwoordde: "je moeder." De man vroeg: "en daarna?" De profeet zei: "je moeder." De man vroeg: "en daarna?" De profeet zei wederom: "je moeder". Tenslotte vroeg de man: "en daarna?" De profeet antwoordde: "je vader".

  (Moetafaqqoen 'alaih. Deze versie is overgeleverd door Al Boekhaarie, Al-Adab, 78)  De rechten van een moslim, over een medemoslim

  Gelovigen zijn broeders en vormen een geïntegreerde natie; zoals een gedeelte van een gebouw andere delen ondersteunt. Zij behandelen elkaar met genade, zijn barmhartig en houden van elkaar. Om dit gebouw van broederschap in stand te houden, heeft Allah precies voorgeschreven welke rechten elke moslim heeft over zijn medemoslim. Deze rechten zijn onder meer: elkaar liefhebben, oprechtheid tonen (nasiehah), het wegnemen van verdriet, het verbergen van fouten, het steunen wanneer een moslim in het gelijk staat, de buren respecteren en de gasten eren.

  Deze rechten includeren tevens het beantwoorden van de salaam, het bezoeken van de zieke, het aannemen van uitnodigingen, het zeggen van 'Yarhamoek Allah' (moge Allah genade met u hebben) na het niezen en het bijwonen van de begrafenis.

  Het is namelijk overgeleverd dat de profeet heeft gezegd: "een moslim heeft vijf rechten over zijn medemoslim: "het beantwoorden van de salaam, het zeggen van 'yarhamoek Allah' wanneer men niest, het aannemen van uitnodigingen, het bezoeken van de zieke en het bijwonen van de begrafenis".

  (Overgeleverd door Moesliem, 2625)  De rechten van de buren

  Islam besteedt aandacht aan het goed behandelen van de buren, ongeacht of het moslims zijn of niet. Het goed behandelen van de buren is namelijk in het belang van de gemeenschap, doordat op deze manier de gemeenschap tot één lichaam gevormd wordt.

  De profeet heeft gezegd: "Jibriel bleef het goed behandelen van de buren net zo lang bevelen, tot ik dacht dat hij ze tot erfgenamen zou benoemen."

  (Moetafaqqoen 'aleih. Overgeleverd door Moesliem, 2625)

  De rechten van de buren zijn onder meer: het beginnen met het groeten, op ziektebezoek gaan, condoleances aanbieden wanneer hen rampspoed overkomt, felicitaties uitdelen ten tijde van blijdschap, een oogje dichtdoen met betrekking tot de gemaakte fouten, het verbergen van de gemaakte fouten en hun verdriet met geduld dragen. Tevens dient men geschenken aan de buren te geven, geld te lenen wanneer dat benodigd is, de blik neer te werpen naar een van zijn vrouwen én hem te leiden naar datgene dat hem zal baten in zijn religie en wereldlijke zaken.

  De profeet heeft gezegd: "de beste van de metgezellen, bij Allah, is degene die het beste is tegenover zijn metgezel en de beste van de buren, bij Allah, is degene die het beste is tegenover zijn buren."

  (overgeleverd door Al Boekhaarie in al-Adab al-Moefrad, 115)

  Met betrekking tot de rechten van de buren, zegt Allah:

  "En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en weest goed voor de ouders en de verwanten en de wezen en de behoeftigden en de verwante buren en de niet-verwante buren en de goede vrienden ."

  [an-Nisaa' 4:36]

  Islam waarschuwt tegen het irriteren of het slecht behandelen van de buren. De boodschapper van Allah (vzmh) heeft uitgelegd dat dit een belemmering zal zijn voor het betreden van het paradijs: "Degene wiens kwaad niet veilig is voor zijn buren, zal het paradijs niet binnentreden."

  (Moetafaqqoen 'aleih. Overgeleverd door Moesliem, 64)

  Om het algemeen belang te dienen, geeft de Islam rechten aan de heerser over zijn onderdanen en rechten aan de onderdanen over hun heerser. Ook geeft de Islam de man rechten over zijn vrouw en de vrouw rechten over haar de man, en zo zijn er meerdere rechtvaardige rechten die de islam heeft opgelegd.

  Uit: 'Oesoel ad-Dien al-Islamie, door Sheikh Moehammad ibn Ibrahiem at-Toewayrie
 2. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Djazaak Allaahoe chayr!
 3. BintShishaan
  Offline

  BintShishaan AmatuLlaah

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  113
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Dar-ul-Kufr - Bildjik
  Ratings Received:
  +2 / 0
  As salaamu 'alaykum wa rahmatu llaahi wa barakaatuh,
  barakAllaah.

Share This Page