Regels omtrent menstruatie

Shishani

moderator
Staff member
http://www.ahloelhadieth.com/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=1

Allah تعالى zegt:

En zij vragen jou betreffende menstruatie, zeg; dat het schadelijk is (om seksuele gemeenschap te hebben met de vrouw tijdens haar menstruatie). Blijf dus weg van de vrouwen tijdens hun menstruatie. En benader hen niet tot dat zij zich gereinigd hebben. En als zij zich gereinigd hebben, benader hen zoals Allah jullie opgedragen heeft. Voorwaar Allah houdt van degenen die berouw tonen en van degenen die zichzelf reinigen. [al-Baqarah (2): 222]

Voor de menstruerende vrouw gelden tijdens haar menstruatie en aan het einde, een aantal regels die zijn gespecificeerd in het Boek van Allah en de Soennah:

- van deze regels, is dat de menstruerende vrouw niet bidt noch vast tijdens haar menstruatie. Hij (صلى الله عليه و سلم) heeft tegen Fatima bint abie hoebaysh gezegd:
“als de menstruatie komt, laat dan het gebed”.

En als een vrouw tijden haar menstruatie vast of bidt, dan is haar vasten en haar gebed niet correct, want de profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft dit verboden. Het is zelfs zo dat zij daarmee Allah ongehoorzaam is.

- Als zij gereinigd is van haar menstruatie, dan haalt zij de dagen in die zij moest vasten[1], in tegenstelling tot het gebed die zij niet hoeft in te halen. En dit is met overeenstemming van de geleerden. En `Aaisha (رضي الله عنها) heeft gezegd:
“Wij menstrueerde ten tijde van de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) en werden dan opgedragen om de dagen in te halen die we moesten vasten, maar we werden niet opgedragen om het gebed in te halen.”[2]

- En van de regels van menstruatie, is dat zij geen tawaaf mag maken rondom het Huis van Allah (al-Ka`bah), geen qor`aan mag lezen, niet in de moskee mag zitten en geen geslachtsgemeenschap mag hebben met haar man totdat haar menstruatie ophoudt.

Allah تعالى zegt:
En zij vragen Jou betreffende menstruatie, zeg; dat het schadelijk is (om seksuele gemeenschap te hebben met de vrouw tijdens haar menstruatie). Blijf dus weg van de vrouwen tijdens hun menstruatie. En benader hen niet tot dat zij zich gereinigd hebben. En als zij zich gereinigd hebben, benader hen zoals Allah jullie opgedragen heeft. Voorwaar Allah houdt van degenen die berouw tonen en van degenen die zichzelf reinigen. [al-Baqarah (2): 222]

En de Profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:
“Verricht alles wat je wil, behalve het huwelijk (geslachtgemeenschap)”[3]

En in een andere overlevering:
“Behalve geslachtsgemeenschap”

- En het is voor de echtgenote van de menstruerende vrouw toegestaan om van haar te genieten (zoals zoenen, het aanraken etc.) behalve het verrichten van geslachtsgemeenschap.

- En het is niet toegestaan om zijn vrouw te scheiden tijdens haar menstruatie. Allah تعالى zegt: O Profeet! Wanneer jullie, jullie vrouwen scheiden, scheidt hen dan tijdens hun vastgestelde periode (`iddah). [at-Talaaq: (65): 1]

m.a.w. men scheidt haar meteen na de menstruatie zonder geslachtsgemeenschap te hebben gehad. En de Boodschapper (صلى الله عليه و سلم) heeft opgedragen dat degene die zijn vrouw gescheiden heeft tijdens haar menstruatie om haar terug te nemen en haar vervolgens (als hij wil) te scheiden als ze gereinigd is.

En reinheid is het stoppen van de bloedingen. Dus als het bloeden stopt, dan is ze rein geworden en is haar menstruatie gestopt, en is het verplicht voor haar om de grote wassing te verrichten. Vervolgens vervalt hetgeen wat niet toegestaan was voor haar. vanwege de menstruatie. En als zij nadat ze rein is geworden iets ziet van drab (viezigheid) of geligheid dan moet zij hier niet naar omkijken, volgens de uitspraak van Oem `Atiyyah (رضي الله عنها):

“Het was voor ons de gewoonte nadat we rein waren geworden, om de drab (viezigheid) en geligheid niet mee te tellen”.[4]

Belangrijke opmerking:

Als de menstruerende vrouw (of na postonale bloedingen) voor zonsondergang (maghreb) is gereinigd, dan is het verplicht voor haar het dohr en `asr gebed te bidden van deze dag. En wanneer men voor al-fajr (ochtenglorie) rein wordt, dan is het verplicht voor haar om het maghreb en `ieshaa gebed van (deze) nacht te bidden. Dit omdat het tweede gebed de tijdspan heeft van het eerste gebed, wanneer men een geldige reden heeft.

Shaych al-Islaam ibn Taymiyyah (رحمه الله) heeft gezegd:[5]

En vanwege dit zeggen de meerderheid van de geleerden zoals Maalik, al-Shaafi`ie en Ahmed ibn Hanbal dat als een menstruerende vrouw rein wordt aan het einde van de dag, dat zij dan het dohr en `asr gebed gezamenlijk bidt. En als zij rein wordt aan het einde van de nacht, dan bidt zij het maghreb en `ieshaa gebed gezamenlijk. Zoals dit overgeleverd is door `Abdelrahmaan bin `Auwf en abie Hoerayrah en ibn `Abbas. Dit omdat de tijd als één (periode) wordt gezien, wanneer men een geldige reden heeft. Dus als zij rein wordt aan het einde van de dag (voor maghreb), dan is er nog tijd over voor het dohr gebed dus bidt zij deze voor asr. En als zij rein wordt aan het einde van de nacht (voor fajr), dan is er nog tijd over voor het maghreb gebed dus bidt zij deze voor `ieshaa. -einde citaat-.

Maar als de menstruatie aanbreekt (of postonale bloedingen) op het moment dat de tijd van een gebed is ingegaan, en ze heeft dit gebed nog niet gebeden, dan is de juiste opinie dat zij niet verplicht is om dat gebed in te halen.

Shaych al-Islaam ibn Taymiyyah (رحمه الله) heeft omtrent deze kwestie gezegd:[6]

En het meest duidelijke met betrekking tot de bewijzen is de madhab van abie Haniefah en Maalik. En dat is dat zij tot niets verplicht wordt. Want het inhalen wordt alleen verplicht gesteld bij een nieuwe aanleiding, en er is hier geen aanleiding om haar te verplichten het gebed in te halen. En ook omdat het uistellen (van het gebed) toegestaan is voor haar. Dus zij is niet nalatig. Maar wat betreft degene die slaapt of vergeet (en dit is ook zonder nalatigheid), hetgeen hij bidt wordt niet inhalen genoemd, maar dit wordt de tijd van het gebed genoemd omdat hij dan pas opstaat of zich het dan pas herinnert. -einde citaat-.

Bron: al-moelagas al-fiqhie. Hoofdstuk: Regels omtrent menstruatie en postonale bloedingen, blz. 53.
[1] Voetnoot vertaler: Het gaat hier om de dagen die verplicht zijn om te vasten tijdens de Ramadan.
[2] Overgeleverd door Boecharie en Moslim.
[3] Overgeleverd door een groep behalve Boecharie.
[4] Overgeleverd door Aboe Dawoed en anderen (marfoe3).
[5] Madjmoe` al-Fataawa 22/434
[6] Madjmoe` al-Fataawa 23/335
 
Top