Rol van vrouwen in Da’wah (uitnodiging naar Islaam)

Shishani

moderator
Staff member
De rol van Vrouwen in het maken van Da’wah

Auteur: Shaych ‘Abdul-Aziez ibn ‘Abdullaah ibn Baaz

http://web.archive.org/web/20050317091028/www.selefiepublikaties.com/manhadj.dawah.art10.htm

Bron: het boek ‘Words of Advice Regarding Da’wah van Sheikh ‘Abdul-Aziez ibn ‘Abdullaah ibn Baaz’
Oorspronkelijke tekst: Hoofdstuk 30, The role of Women in giving Da’wah
Vertaald door: Amin Abu Abdur-Rahmaan Tap al-Hollandie


Net zoals bij mannen is het een noodzaak dat vrouwen Da’wah maken, het goede gebieden en het slechte verbieden. Dit omdat de teksten van de Nobele Qor’an en de pure Soennah van de Profeet Mohammed (salaallaahoe `alayhie was sallem) hier op wijzen, en dit is tevens verduidelijkt door de mensen van kennis.

Vandaar dat vrouwen, net zoals mannen, moeten uitnodigen naar Allaah en het goede gebieden en het slechte verbieden door middel van manieren en gedragsregels die staan voorgeschreven in de Sharie'ah. Ze moet het niet toelaten dat de beledigingen en bespottingen van mensen een reden zullen zijn dat ze onrustig en ongeduldig wordt en dat ze zich hierdoor afkeert van het maken van Da’wah. Liever nog, ze moet (proberen) tolerant en geduldig te zijn.

Zelfs als ze het slachtoffer wordt van bespottingen en beledigingen, of als ze door mensen uitgescholden wordt, dan moet ze zorgdragen dat ze kuis blijft en een goed voorbeeld is. Ze moet haar Hiejaab in stand houden voor vreemde mannen en wegblijven van het vrijelijk omgaan (met niet-mahrams).

Ze moet voorzichtig zijn tijdens het maken van da’wah, zodat ze wegblijft van hetgeen verboden voor haar is. Als ze da’wah maakt bij mannen, dan moet ze dat in volle Hiejaab doen, en niet met iemand afgezonderd zitten. Wanneer ze da’wah maakt bij vrouwen, dan moet ze dat doen met wijsheid. Ze moet rechtvaardig, oprecht en puur in haar karakter en in haar gedrag zijn. Dit is omdat (op deze manier) niemand bezwaren tegen haar kan hebben door (middel van) te zeggen: “Waarom begin je niet eerst bij jezelf!”

Een vrouw moet geen kleren dragen die haar schoonheid en haar bekoorlijkheden laten zien, noch moet ze verleidend zijn in haar spreken. Dit is verboden en het veroorzaakt fitnah onder de mensen. Ze moet zich liever concentreren op het maken van da’wah op een manier die haar religie en haar reputatie geen schade berokkend.

De moslim vrouw heeft een hoge status in de Islaam en ze heeft een grote invloed op het leven van elke moslim. Zij heeft de primaire rol in de opvoeding voor het bouwen van een rechtvaardige en pure samenleving, mits zij de leiding van de Qor`aan en de Soennah van de Profeet Mohammed (salaallaahoe `alayhie was sallem) volgt. Dit vanwege (het feit) dat wanneer men standvastig op deze bronnen blijft, het elke moslim (mannelijk of vrouwelijk) weghoudt van misleiding of dwaling op welke manier dan ook. De misleiding en dwaling van naties komt alleen voor wanneer de Oemmah ver verwijderd is van het pad van Allaah en van wat Zijn Profeten en Boodschappers brachten. De Profeet Mohammed (salaallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Ik heb jullie twee dingen achtergelaten, en als je je aan beide vasthoudt, dan zul je nooit gaan dwalen; het Boek van Allaah en mijn Soennah.”[1]

Het belang van vrouwen als zijnde een moeder, een echtgenote, een zus en als een dochter staat vermeld in de Nobele Qor`aan, zowel als haar rechten, haar verantwoordelijkheden en haar taken. De pure Soennah van Profeet Mohammed (salaallaahoe `alayhie was sallem) geeft dit nauwgezet weer. Het unieke standpunt van Chadiedjah had een enorme invloed op het kalmeren van de Profeet Mohammed’s (salaallaahoe `alayhie was sallem) angsten, na zijn eerste ervaring met de Engel Djibriel (`alayhie-Salaam), toen hij voor de eerste keer naar hem toe kwam met de Openbaring in de grot van Hiraa. De Profeet Mohammed (salaallaahoe `alayhie was sallem) kwam bij haar en trilde van angst en zei:

“Bedek mij, bedek mij, ik vrees voor mijzelf.”

Zij stelde hem gerust, zeggende:

“Wees blij, Allaah zal jou nooit kwaad doen. Jij bent degene die familieleden bezoekt. Je spreekt altijd de waarheid en helpt altijd iedereen. Je geeft aan de armen en bent zeer vrijgevig bij je gasten, en je helpt ze wanneer hen iets ellendigs overkomt.”[2]

[1] Moewatta van Imaam Maalik.
[2] Sahieh al-Boecharie (Engelse vertaling: 1/2-5/nummer 3) en Moeslim (Engelse vertaling: 1/96/nummer 301)
 

Shishani

moderator
Staff member
Wa 'aleykoem as-salaam wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh.

Wa djazaakillaahu chayran.
 
Top