Sa malo zahmeta do-Allahovog- rahmeta

Discussion in 'Generalne Diskusije' started by GAZIJA, Feb 3, 2008.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Pripremio Elvedin Pezić prof.


  Sa malo zahmeta do-Allahovog- rahmeta

  1. Donošenje salavata na Poslanika s.a.v.s.[/B]

  Od djela koja su veoma lahka, a za koja su obećane velike nagrade, a ujedno su i zapostavljena jeste donošenje salavata na Poslanika s.a.v.s. Enes r.a. prenosi riječi od Poslanika s.a.v.s.: «Ko donese jedan salavat na mene, Allah na njega donese deset salavata, oprosti mu deset grešaka i poveća mu deredže za deset stepeni.» (En-Nesai, sahih po Albaniju)

  2. Dobročinstvo prema roditeljima

  Aiša r.a. prenosi od Poslanika s.a.v.s.: «Zaspao sam i vidio sebe u Džennetu. Čuo sam gals koji uči Kur´an, pa sam upitao: «Ko je ovo?» Rekli su: «Harise ibn Nu´man» Zatim je rekao Poslanik s.a.v.s.: «Tako je sa dobročinstvom roditeljima. Tako je sa dobročinstvom roditeljima, a bio je veliki dobročinitelj majci.» (Ahmed-sahih) U hadisu od Ebu Derda´a stoji da mu je došao jedan čovjek i rekao: «Ja imam ženu, mati mi naređuje da je pustim.» Pa mu je Eba Derda rekao: «Ja sam čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: «Roditelji su srednja vrata Dženneta, pa ako hoćeš, zapostavi ta vrata, ili ih čuvaj.» (Tirmizi-sahih)


  Dobročinstvo roditeljima biva razlogom zadovoljstva Uzvišenoga....  Od Abdullaha b. Amra r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: «Zadovoljstvo Gospodara je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u drdžbi roditelja.» (Tirmizi- sahih po šejhu Albaniju)


  Dobročinstvo roditeljima je i razlog ozdravljenja i primanja dove.


  To nam potvrđuje događaj sa Uvejs b. Amrom El-Karnijem.Omer r.a. kada bi se susrećao sa grupom putnika iz Jemena, pitao bi ih za Uvejsa. Kada ga je sreo, upitao ga je: «Jesi li ti Uvejs?» Uvejs je potvrdno odgovorio. «Da li si bio bolestan, pa si ozdravio?» Uvejs je opet potvrdno odgovorio. Na to mu je Omer r.a. rekao da je čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: «Doći će vam Uvejs, koji je bio bolestan pa je ozdravio. Ima majku kojoj čini dobročinstvo. Da nešto zatraži od Allaha, On bi mu dao. Ako budete mogli, tražite da čini dovu za vas.» «Pa traži oprosta za mene», reče mu Omer. Pa je Uvejs proučio dovu za Omera. (Muslim)

  3. Obilazak rodbine i pažnja prema njima


  Od djela koja su veoma lahka za učini, a za koja se obećava velika nagrada, kako ovodunjalučka tako i ahiretska, jeste i obilazak rodbine.


  Ebu Ejjub r.a. nam je prenio kako je jedne prilike Poslanika s.a.v.s. zaustavio jedan beduin,dok je Poslanik s.a.v.s. bio na putovanju. Beduin je uzeo za ular Poslanikove jahalice i rekao: «O, Allahov Poslaniče, uputi me na djelo koje će me približiti Džennetu, a udaljiti od vatre!» Pa je Poslanik s.a.v.s. pogledao u ashabe i rekao: «Zaista je ovaj upućen (jer je postavio dobro pitanje)!» Zatim je čovjeka upitao: «Kako reče?» Pa beduin ponovi pitanje. Zatim mu Poslanik s.a.v.s. odgovori: «Obožavaj Allaha, ne pripisuj Mu sudruga, obavljaj namaz, daji zekat, obilazi rodbinu, i pusti moju devu.» Kada je čovjek otišao, Poslanik s.a.v.s. se obrati ashabima: «Ako ustraje u onome što sam mu naredio ući će u Džennet.» (Mutefekun alejhi)


  Pošto mi volimo i ovodunjalučke užitke i koristi, spomenut ćemo još jedan hadis na ovu temu.


  Enes r.a. je prenio da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: «Ko voli da mu se otvori nafaka, da mu se produži edžel neka obilazi rodbinu.» (Buhari)


  Islam na uči i podstiče da, kada nas rodbinu napusti, ostavi i zapostavi, da mi njih tada obilazimo i pazimo.


  U tom smislu je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Nije obilazak rodbine da obiđeš onoga koji tebi dođe, već je obilazak rodbine da posjetiš one koji su tebe ostavili.» (Buhari)

  4. Pažnja prema hudovicama i siromasima-iznemoglima


  Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Onaj ko pazi na hudovicu i na siromaha, on je kao borac na Allahovom putu, ili kao onaj koji posti danju a klanja noću.» (Buhari)


  Pogledajte samo uzvišenost i potpunost ove vjere, kako ljude podstiče na najljepša djela, na ono što će društvo urediti. Kroz ta djela naš i ovosvjetski život postaje skladan, uređen i sretan.


  Od osoba koje imaju veliko pravo kod nas jeste i naš komšija. Komšija ima veliko pravo u islamu. Mnogo je hadisa o tome, a jedan od njih je slijedeći:


  Od Abdullaha b. Amra r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Najbolji prijatelj kod Allaha je onaj koji je najbolji prema svojim prijateljima, a najbolji komšija kod Allaha je onaj koji je najbolji prema svome komšiji.» (Tirmizi-sahih)


  Zaista čovjek svojim lijepim ponašanjem prema svome komšiji, prema svojoj rodbini i ostalima, čini čuda. Zbog toga ljudi zavole, cijene, poštuju, i nije ni čudno što su tolike nagrade obećane za lijepo ponašanje. Aiša r.a. je prenijela hadis: « Zaista će mu´min svojim lijepim ponašanjem dostići stepene postača i klanjača.» (Ebu Davud-sahih)


  To lijepo ponašanje (Ahlak) sastoji se od mnogo svojstava i osobina, a mi ćemo spomenuti neke.

  5. Poniznost prema ljudima koji te okružuju


  Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi na slijedeći način opisuje ashabe: «Muhamed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima a milostivi među sobom...»


  Prenosi se od Sevbana r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Ko umre a čist je (nema pri sebi) od 3 svojstva; oholost, krađa iz ratnog plijena i dugovanje, ući će u Džennet.»


  Takođe se od Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: «Sadaka nije umanjila imeta. I Allah nije povećao robu zbog oprosta ništa do ponos, i niko se nije ponizio Allaha radi, a da ga Allah nije uzdigao.»

  6. Čuvanje jezika


  Je li teško da čovjek čuva svoj jezik, da njime ne vrijeđa nikog?! To je ono za šta je Poslanik s.a.v.s. rekao da je najbolji islam.


  Prenosi se Ebu Musa El-Ešarija da je Božiji Poslanik s.a.v.s. bio upitan o najboljem islamu, pa je rekao: «Onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani.» (Buhari)


  Pogledajte kako se u ovom hadisu sigurnost od jezika spominje prije sigurnost od ruku. To je zato, jer su rane prouzrokovane jezikom puno dublje i teže, i puno više bole nego rane i uvrede ruku.


  Ko hoće garanciju za Džennet lično od Poslanik s.a.v.s., neka pročita slijedeci hadis i sprovede ga u praksu: «Ko meni garantuje za jezik i za spolni organ, ja njemu garantujem Džennet.» (Buhari)


  Prenosi se od Ebu Musa El-Ešarija r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Svaki musliman je dužan davati sadaku.» Pa su upitali: «A šta ako nema?» «Neka zaradi i sebi priušti, i neka jedan dio udijeli», odgovori Poslanik s.a.v.s. «A ako ne mogne ili ne učini to?», opet će ashabi. «Neka pomogne onima koji su u potrebi», odgovori Poslanik s.a.v.s. «A šta ako to ne uradi?», upitaše ashabi. Poslanik s.a.v.s. odgovori: «Neka naređuje dobro a odvraća od zla.» Ashabi opet upitaše: «A šta ako ne uradi to?» Poslanik s.a.v.s. im odgovori: «Neka se čuva zla, to mu je sadaka.» (Buhari)

Share This Page