Sharia4Holland - hun ware aard!

asalaf salih

Junior Member
Assalaamu ´alaykum wa-rahmatu-l-Laahi wa-barakaatuhu,

Een reactie van Shaykh Abu ´Umar Usaamah ibn ´Ataayaa al-´Utaybee - hafidhahu-l-Laah - op de recent opgezette Sharia4Holland en de woordvoerder hiervan, genaamd Abu ´Imraan. De Shaykh verduidelijkt met bewijzen dat de methodiek die Sharia4Holland hanteert haaks tegenover de profetische methodiek staat.


http://www.youtube.com/watch?v=xlqOc7YsPt8
 
Top