Shaykh Saalih al-Suhaymi: Extremisme in al-Hajr en het testen van de mensen!

Mabsoot

Amir
Staff member
[yt]PoCoFeZ0fdM[/yt]

Vraagsteller: Hoe gaat het met u, onze Shaykh, alles goed?
Shaykh Salih al-Suhaymi: Moge Allah jou begroeten.
Vraagsteller: Moge Allah jou zegenen. Bij Allah, Oh Shaykh, ik heb - insha Allah - een vraag. Ik wil bij u de onduidelijkheid weghalen Oh Shaykh.
Shaykh Salih al-Suhaymi: Ja.
Vraagsteller: Zoals u weet, Oh Shaykh, wat betreft de Fitnah die reeds geweest is met Abu al-Hasan..
Shaykh Salih al-Suhaymi: Laat het! Deze Fitan moeten worden gelaten en punt uit. Wat hebben jullie ermee te maken en wat heeft die [Fitnah] met jullie te maken?! Zowel deze als andere kwesties van gelijke aard. Houdt jullie bezig met kennis en blijf weg van de Bunayyat al-Tariq (zijwegen van dwaling). Ik heb er totaal geen problemen mee. Al-Hajr (Het boycotten) in dit soort zaken is fout! Want voor sommige mensen zijn deze Fitan niet duidelijk geworden. Er zijn in jullie land veel mensen die zich gelijk haasten naar al-Hajr, terwijl ze niet weten wat al-Hajr betekent! Noch weten ze wat Manhaj al-Salaf inhoudt! En ze weten niet eens hoe ze moeten bidden! Noch kennen ze het onderscheid tussen de Sunnah en de Bidah, en de Tawhid van de Shirk. En dan komt zo iemand zijn broeders boycotten?! Bij ons zijn er Mashayikh (geleerden) bij wie de zaak niet duidelijk is geworden. Voor mij is het duidelijk en ik weet dat hij een Mubtadi' (innoveerder) is. Maar ik ga mijn broeders niet boycotten vanwege hem, noch vanwege het feit dat voor hen zijn zaak niet duidelijk is geworden!
Vraagsteller: Deze [al-Hajr] is wat nu gaande is, moge Allah u zegenen.
Shaykh Salih al-Suhaymi: Deze Hajr, wat hebben jullie ermee te maken en wat heeft die [Hajr] met jullie te maken?! Het is niet weggelegd voor jullie. Jullie zijn niet degenen die al-Hajr (boycot) uitvoeren! Deze mensen die al-Hajr verrichten begrijpen om te beginnen de Din niet!
Vraagsteller: Inderdaad, moge Allah u zegenen Shaykh.
Shaykh Salih al-Suhaymi: Lees hierover het boek van Ibrahim al-Ruhayli, dat heet: Al-Nasihah. Lees het. Dit boek is geweldig wat betreft de Dawabit (voorwaarden en restricties) van al-Hajr; wanneer wel en wanneer geen Hajr wordt verricht.
Vraagsteller: Moge Allah u zegenen Shaykh. Zijn situatie is natuurlijk bekend Oh Shaykh, toen u ons vertelde de weerleggingen [tegen hem] te lezen.
Shaykh Salih al-Suhaymi: Ik ken zijn situatie en ik weet dat hij een Mubtadi' (innoveerder) is. Maar ik ga degene, voor wie zijn situatie niet duidelijk is geworden, niet boycotten en niet voor innoveerder verklaren!
Vraagsteller: Goed Oh Shaykh. Maar wij spreken over de studenten die zijn studiegenoten waren, Oh Shaykh, en die teruggekeerd zijn van Yemen. Sommigen van hen zeggen dat zij erkennen dat hij fouten heeft, maar ze [verklaren hem niet voor innoveerder]. Betekent dit dat ze verplicht zijn tot het innemen van een bepaald standpunt [hierin]?
Shaykh Salih al-Suhaymi: Nee, dit wordt niet gezegd. Hierin geldt geen Ilzam (verplichting tot het innemen van een bepaald standpunt)! Verbreek de banden niet met hem. Verbreek de banden niet met degene die deze mening erop nahoudt, want veel mensen.. Dat zou anders betekenen dat wij sommige van onze grote geleerden moeten boycotten omdat zij hem niet geboycot hebben!
Vraagsteller: Moge Allah u zegenen. Maar zij hebben kennis Oh Shaykh, en daaronder vallen sommige jongeren.
Shaykh Salih al-Suhaymi: Ze hebben helemaal geen kennis! Degenen die al-Hajr verrichten hebben geen kennis! Degenen die zich haasten naar al-Hajr hebben geen kennis! Ik ken ze, zowel hier als daar bij jullie, en in Algerije, in Yemen, in Marokko en zelfs in Europa: Het zijn onwetenden die beweren geleerden te zijn!
Vraagsteller: Ja, moge Allah u zegenen Oh Shaykh. Nu vertel ik u over studenten die in Yemen waren, ze hebben een aandeel in kennis en ze hebben.. In deze specifieke kwestie zijn er jongeren voor wie het niet duidelijk is of [jongeren] die de Fitnah helemaal niet kennen. Ze zeggen [tegen hen]: Het is jou opgelegd! Of je maakt jouw standpunt duidelijk m.b.t. deze persoon of we boycotten jou.
Shaykh Salih al-Suhaymi: Nee, dit is fout. Dit is fout en niet toegestaan.
Vraagsteller: Ja, dus dat betekent dat het in hun geval niet is toegestaan.
Shaykh Salih al-Suhaymi: Het is niet toegestaan te boycotten. Het is niet toegestaan om hen te boycotten, want zij zijn onwetend inzake dit onderwerp en hebben het nog niet begrepen.
Vraagsteller: Dit geldt voor de leken (oftewel de doorsnee moslims). Maar hoe zit het met degenen die een tijdje hebben doorgebracht met Abu al-Hasan?
Shaykh Salih al-Suhaymi: Dan alsnog, ook zij vallen hieronder. Een ieder voor wie de zaak niet duidelijk is geworden. Voor veel geleerden hier bij ons is de zaak niet duidelijk geworden. Bij grote geleerden is de zaak niet duidelijk geworden.
Vraagsteller: Moge Allah u zegenen. En hoe zit het met de jongeren die het wel weten Oh Shaykh?

- Zie de video voor de rest van de vertaling -
 
Top