Shaykh Saalih al-Suhaymi: jongeren die zich bezig houden met Tabdi', Tasfieq,..

Mabsoot

Amir
Staff member
[yt]gXElG-gK6Tk[/yt]

Vraagsteller: Oh Shaykh!
Shaykh Salih al-Suhaymi: Ja.
Vraagsteller: Ik wil u graag een vraag stellen, moge Allah u zegenen.
Shaykh Salih al-Suhaymi: Ja. Gaat u gang.
Vraagsteller: De jongeren zijn in opstand gekomen tegen ons m.b.t. de kwestie over de Tabdi van Shaykh Falih [al-Harbi], Oh Shaykh.
Shaykh Salih al-Suhaymi: Zeg tegen hen dat ze kennis moeten opdoen en zich afzijdig moeten houden van de Bunayyat al-Tariq (zijwegen die naar de afgrond leiden)! Dit is het antwoord. Nogmaals, zeg tegen hen dat ze kennis moeten opdoen en zich afzijdig moeten houden van de Bunayyat al-Tariq (zijwegen die naar de ondergang leiden)!
Vraagsteller: Moeten we hen gelijk geven in deze zaak?
Shaykh Salih al-Suhaymi: Dat is niet mogelijk. Zeg tegen hen dat dit bewijst dat zij geen studenten van kennis zijn! Zich bezig houden met deze kwesties bewijst dat zij geen studenten van kennis zijn. Laat deze onenigheden die zich voordoen tussen Falih en anderen, en houdt jullie bezig met het opdoen van kennis.
Vraagsteller: Goed, klopt hun bewering dat hij een innoveerder is, dus Shaykh Faalih [al-Harbi], Oh Shaykh?
Shaykh Salih al-Suhaymi: Nee, deze woorden zijn niet toegestaan!
Vraagsteller: Goed. Oh Shaykh, zij voeren al-Hajr (boycott) op ons uit vanwege deze zaak. Als wij Shaykh Falih [al-Harbi] niet tot innoveerder verklaren dan boycotten ze ons!
Shaykh Salih al-Suhaymi: Als zij jullie boycotten, geef hen dan de Salam. Jullie worden beloond terwijl zij worden veroordeeld.
Vraagsteller: Goed, wat is uw advies aan deze [jongeren], Oh Shaykh?
Shaykh Salih al-Suhaymi: Mijn advies aan hen is om de geleerden te raadplegen alvorens over te gaan tot het boycotten van iemand. Mijn broeder, het land heeft geen geleerden noch grote studenten van kennis, maar ze houden zich bezig met het boycotten van die-en-die en het verlaten van die-en-die?! Deze [jongeren] zijn onwetend. Ze zijn nog onwetender dan koeien! Ze moeten Allaah de Majestueuze en Verhevene vrezen en berouwvol terugkeren naar Hem. Wallahi, Oh mijn broeder, Ik heb heb geen ergere Fitnah gezien dan bij Ahl al-Maghrib (Noord-Afrika) in het algemeen, en in het bijzonder Algerije en Libië! En dat is omdat ze zich slechts en alleen bezig houden met Tabdi, Tafsiq, Takfir en Hajr! Wie zijn jullie om te boycotten of Tabdi te doen, of Tafsiq te doen, of Takfir te doen?! Zeg tegen hen: Wie zijn jullie?! Zeg tegen hen: Doe vooraleer kennis op en houdt jullie verre van de Bunayyat al-Tariq (zijwegen die naar dwaling leiden)! Zeg tegen hen: Doe kennis op! Wie zijn jullie?! Zijn jullie zoals het kaliber van Ibn Maeen?! Of zoals het kaliber van al-Imaam Ahmad [ibn Hanbal]?! Of wie?! Dit is een ramp! Nu is het probleem dat men zichzelf aandringt. Waarom doe jij al-Hajr?! Wat voor kennis heb jij dat je overgaat tot al-Hajr (het boycotten)? Het is niet toegestaan om deze Shaykh te boycotten wegens een Khilaf (onenigheid) die zich voordoet tussen hem en een andere geleerde.
Vraagsteller: Goed. Oh Shaykh, zij zeggen dat Shaykh an-Najmi kritiek heeft geuit.. dat Shaykh an-Najmi heeft gesproken over die-en-die Shaykh. Wat is uw mening over deze uitspraak Oh Shaykh?
Shaykh Salih al-Suhaymi: Het moet verlaten worden, al deze uitspraken moeten worden verlaten. Doe kennis op! Wij respecteren al onze Mashayikh (geleerden) en we waarderen hen, en we proberen de zaken die zich hebben voorgedaan op te lossen. Dit zijn Fitan zoals die zich al hebben voorgedaan en bij Allaah zoeken wij onze toevlucht sinds vroegere tijden. Dit zijn Fitan. Zelfs de boeken die uitgegeven zijn door Shaykh Falih naar Shaykh Rabi of het boek dat uitgegeven is door Shaykh Rabi naar Shaykh Falih, het zijn hun studenten die ze schrijven en zij bevestigen ze! Kijk er niet naar om. Houdt jullie bezig met kennis! Degene die jullie met deze [Fitan] wil bezighouden, zeg tegen hem: Wallahi, wij willen kennis opdoen, wij willen ons niet bezighouden met Jan en alleman. Dit is een Khilaf (onenigheid) bij de Salafiyyin onderling. En de Fitan continueren zich en men dient Allah te vrezen aangaande het dwingen van anderen tot het nemen van een bepaald standpunt hierin.
Vraagsteller: Dus dat betekent, Oh Shaykh, dat ze allebei tot Ahl al-Sunnah behoren?
Shaykh Salih al-Suhaymi: Insha Allah.
Vraagsteller: Moge Allah u beschermen Shaykh. Moge Allah u zegenen Shaykh.
Shaykh Salih al-Suhaymi: Moge Allah jullie begroeten..
Vraagsteller: Al-Salamu 'alaykum.
 
Top