Tevadu'u - skromnost i blagost

Discussion in 'Pravac, Metodologija' started by GAZIJA, Jul 21, 2009.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Nema nijednog čovjeka a da na svojoj glavi nema 'hakemu' (halka za koju se vežu uzde i njima upravlja)! Ta 'hakema' je u ruci meleka. Ukoliko čovjek bude skroman i blag, kaže se meleku: 'Podigni njegovu hakemu' (kako bi bio vedra i ponosna čela, uzdignute glave, zadobio obećan ponos i hvale dostojno mjesto), dok, ukoliko on sam poželi da se uzdigne (da se uzdiže i oholi nad drugim ljudima, da dođe do ponosa i veličine na neprimjeren način, putem koji nije put vjernika), kaže se meleku: 'Spusti njegovu hakemu' (kako bi bio donji, ponižen i prezren)."

  Tevadu'u je jedna od plemenitih moralnih osobina, posebnosti poslanika i vjerovjesnika, bogobojaznih vjernika, dobrih ljudi i za Allahovu vjeru iskrenih radnika. Tevadu'u je blagost i smirenost, dostojanstvo i umjerenost, vedro lice i osmijeh i neophodna osobina za onoga koji u radu za Allahovu vjeru želi uspjeh. Tevadu'u - skromnost prema Allahu, subhanehu ve te'ala, rađa se u srcu koje je spoznalo Allaha, svoga Gospodara, spoznalo Njegova lijepa imena i uzvišena svojstva.


  Skromnost i blagost u Kur'anu

  Allah, subhanehu ve te'ala, spominje ovu osobinu vjernika u Svojoj Knjizi:
  ● „A prema vjernicima blag budi!" (Prijevod značenja El-Hidžr, 88.) i „I budi blag prema onima koji te slijede od vjernika!" (Prijevod značenja Eš-Šu'ara, 215.) Ovako se, uglavnom, prevodi, a doslovan bi prijevod bio: „A pred vjernicima (ponizno) spusti svoja krila" i sl. Ove riječi Allah, subhanehu ve te'ala, upućuje Svome Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i naređuje mu da bude blag prema vjernicima, njemu koji je uzor svim vjernicima; pa, slijedimo li Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ili slijeđenje njega samo prizivamo sebi?!
  ● „O vjernici, ako neko od vas od svoje vjere otpadne, pa, Allah će (ubrzo) doći s ljudima koje On voli i koji Njega vole, koji su ponizni prema vjernicima, a ponosni prema nevjernicima ..." (Prijevod značenja El-Ma'ida, 54.) Pogledajmo, Allah se smilovao svima nama, kako Uzvišeni Allah upečatljivo govori o važnosti ove osobine kod vjernika! Svevišnji Allah prvo spominje istinsku ljubav vjernika prema svome Gospodaru. Njegova ljubav je istinska jer i Allah njega voli. Nije to samo puko prizivanje ljubavi prema Allahu, već je to dokazana, osvjedočena ljubav koja je bila razlog i Allahove ljubavi prema tome Svome robu. Allah, subhanehu ve te'ala, spominje ljubav koja je osnova ibadeta, pored straha i nade. Ljubav koja -kada nastupi smrt vjernika, kada nastupi Sudnji dan, završi se obračun i prestanu njegova nada i strah- ta ljubav prema svome Gospodaru nastavlja i dalje biti s vjernikom u Džennetu! Allahu Ekber! Nakon te ljubavi koju to Allah, subhanehu ve te'ala, spominje osobinu vjernika?! Spominje poniznost, skromnost i blagost prema vjernicima u Njega Uzvišenog! Kaže, kako stoji u prijevodu značenja: „... koji su ponizni prema vjernicima ..."
  ● Također, na sličan način, Svevišnji Allah, opisujući Svoje iskrene robove kaže: „A robovi Milostivog su oni koji smireno hode po Zemlji, a kada ih neznalice oslove oni kažu: 'Mir'." (Prijevod značenja El-Furkan, 63.) Pogledajmo, Allah se smilovao svima nama, kako Uzvišeni Allah nakon što kaže za određene ljude da su Njegovi robovi, da Mu robuju i obožavaju samo Njega s potpunom pokornošću uz potpunu ljubav, spominje osobinu smirenosti i blagosti. Drugi ljudi kada ih pogledaju, vide ih smirene i blage. Sigurni su da ih od njih neće zadesiti nikakvo zlo. Očekuju od njih samo dobro. Kako da ne kada su oni robovi Milostivog, Onoga Koji je Milostiv i Koji nije zadržao milost za Sebe već ju je spustio na Svoje robove, pa zar da i oni, ljudi, vjernici u Milostivog, ne budu takvi. Pa čak, ako ih i neznalice oslove, dobacuju, provociraju, okrenu im se i kažu: „Mir".


  Skromnost i blagost u Sunnetu

  ● Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dobio je posebnu objavu kada je u pitanju skromnost i blagost prema vjernicima! Rekao je u hadisu Ijjada b. Himara, radijallahu 'anh: „I, doista, Allah mi je objavio da budete skromni i blagi jedni prema drugima, kako se ne bi uzdizali jedan nad drugim i kako ne bi činili nasilje jedan drugom." (Muslim)
  ● Rekao je, sallallahu 'alejhi ve sellem, u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, podstičući na tevadu'u: „Sadaka zasigurno neće umanjiti imetak! I Allah neće robu koji prašta povećati osim ponos, a onome koji bude blag i skroman

  radi Allaha, Allah će ga uzdignuti." (Muslim)
  ● Također, u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Nema nijednog čovjeka a da na svojoj glavi nema 'hakemu' (halka za koju se vežu uzde i njima upravlja)! Ta 'hakema' je u ruci meleka. Ukoliko čovjek bude skroman i blag, kaže se meleku: 'Podigni njegovu hakemu' (kako bi bio vedra i ponosna čela, uzdignute glave, zadobio obećan ponos i hvale dostojno mjesto), dok, ukoliko on sam poželi da se uzdigne (da se uzdiže i oholi nad drugim ljudima, da dođe do ponosa i veličine na neprimjeren način, putem koji nije put vjernika), kaže se meleku: 'Spusti njegovu hakemu' (kako bi bio donji, ponižen i prezren)." (Taberani, Bezzar i dobrim ga je ocijenio Albani u Zbirci vjerodostojnih hadisa pod brojem 538.)
  ● Omer, radijallahu 'anh, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: „Svevišnji Allah je rekao: 'Ko bude radi Mene skroman, blag i ponizan ovako (pa je Omer pokazao rukom spuštajući je dlanom okrenutim prema zemlji), Ja ću ga uzdignuti ovako (Omer je okrenuo ruku i uzdizao je dlanom okrenutim prema nebesima)'." (Hejsemi u „Medžme'i-z-zevaid" kaže: „Bilježe ga Ahmed i Bezzar i njegovi prenosioci su prenosioci Sahiha.")


  Skromnost i blagost kod ispravnih prethodnika

  ● Ebu Bekr, radijallahu 'anh, je rekao: „Plemenitost smo našli u bogobojaznosti, bogatstvo u čvrstom ubjeđenju, a ugled i veličinu u skromnosti i blagosti!"
  ● Aiša, radijallahu 'anha, je rekla: „Zaboravljate na najbolji ibadet - skromnost i blagost!"
  ● Hasan el-Basri, rahmetullahi 'alejh, je upitan o tevadu'u pa je rekao: „Tevadu'u je da izađeš iz svoje kuće i da za svakog muslimana kojeg god sretneš kažeš da je on bolji od tebe."
  ● Fudajl b. Ijjad, rahmetullahi 'alejh, je upitan o tevadu'u pa je rekao: „Tevadu'u je da se poniziš istini, povedeš se za njom i prihvatiš je od svakog ko god je kaže. Da je čuješ od djeteta da je izgovara, na tebi je da je prihvatiš! Čak, ukoliko je čuješ i od najveće neznalice, na tebi je da je prihvatiš." (Medaridžu salikin)


  Posljedice zapostavljanja izgradnje ove sobine

  Onaj koji pri sebi nema tevadu'a - smirenosti i poniznosti, skromnosti i blagosti, taj je na rubu propasti, daleko od svake sreće, smiraja, rahatluka i spokojnosti. Kao da nije svjestan da uzdiže bezvrijedno, a ostavlja i odbacuje dragocjeno. Takav zapostavlja dragocjenu osobinu vjernika o kojoj Allah, subhanehu ve te'ala, na tako upečatljiv način govori u Svojoj Knjizi, a uzdiže bezvrijedno, šta više pogubno, uzdiže osobinu kibura-oholosti. Uzdiže osobinu koja je svojstvena Iblisu, kojom se opisao on i zbog nje odbio izvršiti Allahovu naredbu! Uzdiže osobinu židova zbog koje su prodali vjeru za nevjeru, svjesno odbili poslanicu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, zbog koje su činili mnoga zlodjela, grijehe, ubijali jedne vjerovjesnike, a druge u laž utjerivali! Uzdiže osobinu zbog koje su prethodni narodi uništavani, pa šta mu je, zar i on priziva svoje uništenje?! Uzdiže osobinu zbog koje čovjeku biva uskraćena razboritost u razmišljanju i postupcima!


  Praktični savjeti za izgradnju i razvijanje osobine tevadu'a

  ● Koriti svoju dušu i ulagati maksimalni napor na otklanjanju i liječenju njenih manjkavosti.
  ● Prisjećati se Ahireta i onoga što će nas uvesti u njega, kao i Dunjaluka, njegove prolaznosti i onoga što nam može upropastiti i Dunjaluk i Ahiret.
  ● Biti ponizan prema vjernicima i vjernicama, ispunjavati njihove potrebe, blago se ophoditi s njima i strpljivo podnositi njihove uvrede.
  ● Biti svjestan svoje duše kada se nalaziš među vjernicima.
  ● Što je moguće više ostavljati dozvoljena uživanja.
  ● Biti ponizan prema roditeljima, starijim i bolesnim, siromašnim i nemoćnim, obilaziti ih i pomoći im u ispunjenju njihovih potreba.

  Allahu neka je hvala na početku i na kraju! Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i sve muslimane!

  piše: Ummu Muhammed

Share This Page