Uitleg van Vier Principes betreffende Shirk (afgoderij)

Shishani

moderator
Staff member
Sharh al-Qawaa'id al-Arba'ah
(uitleg van de vier principes)


van Sheych Moehammad bin 'Abdoel-Wahhaab (moge Allaah hem genadig zijn).
Uitgelegd door Sheych Zeyd al-Madchalie (moge Allaah hem behouden).
 

Attachments

  • Uitleg van de Vier Principes (Zayd al-Machalie).pdf
    572.3 KB · Views: 52

Shishani

moderator
Staff member
Het bestand telt in totaal 32 pagina's.

pillars2+copy.jpg


Genomen van:

www.selefienederland.blogspot.com

sn+logo.jpg


Er worden de volgende vier principes -die elke moslim en moslima dienen te weten- uitgelegd door de auteur, moge Allaah hem belonen:

1) Dat je weet dat de ongelovigen die de Boodschapper van Allaah ( sallallaahoe ‘alayhi was sallam ) bestreedt, gewoon waren om te bevestigen dat Allaah de Schepper en de Beschikker over alle zaken is, maar dit was niet genoeg om hen de Islaam te doen binnentreden.

2) Dat zij (de moeshrikeen) zeggen: "Wij roepen hen niet aan en wij richten ons niet naar hen, behalve om nabijheid en voorspraak te zoeken bij Allaah."

3) De Profeet (sallallaahoe ‘alayhi was sallam) verscheen onder mensen die onderling verschilden met betrekking tot hun aanbidding. Onder hen waren er die de engelen aanbaden, onder hen waren er die de Profeten en de rechtvaardigen aanbaden, onder hen waren er die de bomen en de stenen aanbaden en onder hen waren er die de zon en de maan aanbaden. Dus de Boodschapper van Allaah (sallallaahoe ‘alayhi was sallam) bestreedt hen allemaal en maakte geen verschil tussen hen.

4) De polytheïsten van onze tijd zijn erger in hun Shirk dan de voorgaande polytheïsten, omdat de voorgaanden Shirk verrichtten in tijden van gemak en Allaah zuiver aanriepen in tijden van moeilijkheden. En de Shirk van de polytheïsten in onze tijden is ononderbroken in tijden van gemak en moeilijkheden.
Allaah -Verheven is Hij- heeft Zijn dienaren verplicht om kennis op te doen over Tawhied en Shirk zodat wij zo Tawhied gaan praktiseren en Hem alleen aanbidden, en Shirk gaan verwerpen.

Dit is een prachtig boek voor elke Moslim, zowel beginner als gevorderde.

Moge Allaah ons kennis en begrip schenken!
 
Top