Verschijning Mahdi & nederdaling `Iesaa (Jezus)

Shishani

moderator
Staff member
Het verschijnen van de Mehdie en de nederdaling van `Iesaa (Jezus) ibn Maryam
door Het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa

Vraag:

“Wat wordt er bericht over de afwachting van de Mehdie en de nederdaling van ‘Iesaa (Jezus) de zoon van Maria (‘alayhie sallem)?”

Antwoord:

“Wat de Mehdie betreft, daarover is vermeld in de ahadieth dat hij over deze oemmah zal heersen, raadpleeg daarover ‘Soenan Abie Dawoed’ en ‘Soenan Ibn Maadjah’ en ander dan deze boeken van de Soenan die de ahadieth erin vermeld hebben staan.

(Desalniettemin), staat er niets vermeld in de authentieke ahadieth dat een specifieke tijd aanduidt (voor zijn verschijning). Tevens, hetgeen dat is vermeld betreffende ‘Iesaa (Jezus) de zoon van Maria (‘alayhie sallem), raadpleeg daarover het boek ‘at-Tasrieh Fiemaa Tawaatara fie Noezoel al-Masieh’ en ‘Tafsier Ibn Kethier’, op het punt waar staat:

“Maar Allaah hief hem (Jezus) op (met zijn lichaam en ziel) tot Hem...” [Soerah an-Nisaa 4: Vers 158]

En (tevens) is er niets vermeld in de authentieke ahadieth, naar gelang van hetgeen dat wij weten, dat een specifieke tijd aanduidt voor zijn nederdaling, hoe dan ook, er is wel vermeld dat hij zal nederdalen wanneer de Dadjaal verschijnt.

En bij Allaah is al het succes en moge Allaah gebeden en zegeningen over onze Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) en zijn familie en zijn metgezellen sturen.

Arabische Bron: Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhoeth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa: Volume 3, Blz. 140, vraag num. 11 van fatwa num.1615
 
Top