Verschil tussen "student v. KENNIS" & "student v. INTERNET"!

Shishani

moderator
Staff member
Verschil tussen student van kennis en van internet
Bron

studentinternet.jpg


In dit artikel spreekt Shaykh Aboe Maalik al-Juhani over de verschillen tussen een student van de kennis en een student van het internet, een belangrijk onderwerp in deze tijd waarin wij de schadelijke gevolgen ondervinden van het gedrag van de studenten van het internet. Zo ziet men van hen slecht gedrag, het gebruik van scheldwoorden en vervloekingen, spreken zonder kennis, hoogmoed etc etc. En dit geldt niet enkel voor bepaalde groepen maar helaas ziet men dit bij individuen terug van allerlei groepen. Moge Allaah ons allen profijt geven van de woorden van de Shaykh

Lees hier als pdf en kijk onderaan voor online lezen


Verschil tussen een student van kennis en een student van Internet

Een student van kennis

Hij houdt zich allereerst bezig met het verbeteren van zichzelf, en het naleven van het correcte gedrag. Aldus, is hij een voorbeeld voor anderen in zijn manieren en gedrag. Hij streeft naar profijt, en het zitten met de mensen van kennis en deugdzaamheid en vroomheid. En het voorzien van zichzelf van profijtelijke kennis, en het waken over de tijd. Aldus zie je hem niet, behalve dat hij profijt opdoet. Zichzelf afkerende van hetgeen dat hem niet aangaat, en bezig met hetgeen dat hem aangaat. Als hij spreekt, dan brengt hij profijt middels zijn woorden. En als hij schrijft, dan brengt hij profijt middels hetgeen dat hij schrijft. Degene die met hem zit zal hieruit profijt halen.

Hij respecteert de waarde van kennis, en de plaats van de mensen van kennis. Dus profiteert hij van hen, en hij respecteert hen, en hij verricht smeekbeden voor hen, en hij vraagt Allaah om genadig te zijn voor degenen van hen die overleden zijn. Hij verafschuwt roddel, en hij haat de roddelaars. En hij vindt het niet goed dat iemand in zijn aanwezigheid wordt vermeld met iets slechts. Je ziet hem nederig zijn, hij verheft zichzelf niet boven zijn plaats. Hij pronkt niet met iets dat hij niet bezit.

Hij wordt niet misleid doordat mensen hem loven en prijzen, en doordat hij wordt groot gemaakt en gevleid. En hij wenst geen faam, en hij zoekt geen status bij de mensen. Omdat hij weet dat Allaah de Almachtige en Majesteitelijke Degene is die verheft en positie schenkt, en niet een persoon van onder de mensen.

Je ziet hem gretig zijn in het verenigen van het woord van de moslims, en het samenbrengen van de harten. Hij verafschuwt opsplitsing tussen de mensen van de Soennah (Ahl oes-Soennah). Omdat hij weet dat opsplitsing verbonden is aan al-Bid’ah (de innovatie) en eenheid is verbonden aan de Soennah, en daarom is er gezegd Ahl oes-Soennah wal-Djamaa’ah (de mensen van de Soennah en het samenkomen hierop in een groep) en Ahl oel-Bid’ah wal-Firqah (de mensen van Innovatie en het opsplitsen in sektes).

En je ziet hem deugdzaam zijn in zijn tong, aldus laat hij zijn tong niet los over jan en alleman van de mensen. Omdat hij weet dat hij afgerekend zal worden voor zijn woorden, zoals hij afgerekend zal worden voor zijn daden.

En hij houdt rekening met al-Maslahah (het voordeel) in alles wat hij zegt en doet. Aldus opent hij geen deur naar het slechte voor de mensen, en hij houdt zich niet bezig met een valse zaak. Ook prijst hij niet hetgeen dat hij niet kent. Hij gaat niet door een deur, behalve dat hij zich hierbij op zekere kennis bevindt, en dat hij de zaak van binnen en buiten kent. Hij bereidt het antwoord op een vraag voor, beseffende dat hij bij Allaah de Almachtige en Majesteitelijke verantwoording moet afleggen.

Dus dit zijn enkele eigenschappen van de student van kennis. Moge Allaah ons ervan voorzien!


De Student van Internet

Wat betreft de student van Internet, hij is tegenovergesteld aan het genoemde, zoals dat bekend en waarneembaar is. Namelijk, onbeleefdheid in het gedrag, het schenden van de eer van de mensen. En het verspillen van de tijd zonder profijt. En het aanvallen van de ouderen en de jongeren, zonder rekening te houden met de eerbaarheid van kennis of leeftijd of status of deugdzaamheid.

Verder bezit hij weerzinwekkende Ta’aaloem (onterecht pretenderen kennis te hebben). En het volgen van de fouten en gebreken van de mensen. Dit is het favoriete fruit van de student van Internet. Zijn dagen en jaren blijven voortgaan in een vicieuze cirkel. Zodoende heeft hij zichzelf geen rust geschonken, noch heeft hij de mensen rust geschonken van zijn slechtheid.

Voorts, als jij wenst een student van kennis te zijn, zie hier de weg, en de markeringen ervan zijn duidelijk voor je geworden. En als je weigert, en slechts een student van internet wil zijn, zie hier de weg. Vol met vuil en onreinheden, besmeur je ermee hoe je wilt. Maar kijk uit, dat je liegt tegen de mensen en dat je beweert een student van kennis te zijn!

Vertaling: Ibrahim ibn Muhammed al-Maghribie
Bron: http://abumalik.net/play.php?catsmktba=1583
 
Top