Verwoestende effect v. zonden

Discussion in 'Algemene discussies' started by Shishani, Feb 22, 2015.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Het verwoestende effect van zonden op de religie van een dienaar,
  in deze wereld en in het hiernamaals!!!


  Imaam Ibn Qayyim al-Djawziyyah
  (moge Allaah hem genadig zijn)

  Zonden hebben een verschrikkelijk lelijk, schadelijk en verwoestend effect op het hart en het lichaam in deze wereld en in het hiernamaals, en alleen Allaah bevat (de realiteit van) dit effect:

  Hieronder valt:

  (1) Het niet verkrijgen van Kennis: want kennis is een verlichting welke door Allaah in het hart wordt geworpen, terwijl de zonde dit licht verdempt.

  Toen Iemaam ash-Shaafie'ie bij (Iemaam) Maalik aan het lezen was (kennis zoeken) was hij (Maalik) erg wel te spreken over wat hij zag van zijn nauwkeurige alertheid, uitblinkende slimheid en juiste begrip, waarop hij zei: "Ik zie dat Allaah jouw hart heeft verlicht, dus demp het niet met het begaan van zonden!"

  Iemaam ash-Shaafie`ie heeft gezegd: “Ik klaagde bij Wakie' over mijn slechte onthouden...
  Hij (Wakie’) zei: “Je moet het verrichten van zonden laten.”
  En hij zei: “Weet dat kennis een gunst is En de Gunst van Allaah, die loopt een zondaar mis.”

  (2) Het niet verkrijgen van voorziening: In al-Moesnad (van Iemaam Ahmed) staat:

  (("Voorwaar, het kan zijn dat een dienaar een gunst ontzegt wordt door toedoen van een zonde die hij heeft begaan!"))

  En netzoals Godsvrees (Taqwaa) de voorziening vergroot zo maakt het laten van Godsvrees iemand arm. Er is dus niets beter voor het verkrijgen van voorziening dan het laten van zonden.

  En hieronder valt:

  (3) Een naar gevoel dat opleeft in het hart van een zondaar en (wat opleeft) tussen hem en Allaah. Er is hier totaal geen zalig gevoel bij te bedenken, zelfs al zouden alle lekkere zaken van de wereld voor hem verzameld worden zal dit nare gevoel niet verdwijnen.

  Deze zaak wordt echter door niemand anders bemerkt dan door degene wiens hart (vol van) kuisheid is, want: En een dode, die voelt de wonden niet meer!

  Dus als men het begaan van zonden niet zou laten behalve om de reden van vermijding van dit nare gevoel, dan had een pienter persoon geen moeite om dit te laten!

  Een persoon klaagde bij een aantal kenners over een naar gevoel dat hij in zijn binnenste beaamt, hij zei tegen hem: “Als zonden je een naar gevoel hebben gegeven. Dan laat het, als je wil en ga door met (je) leven”.

  En er is niets naarders voor het hart dan een zonde die begaan wordt op vervolg van een andere zonde. En bij Allaah is de Toevlucht!!!

  En hieronder valt:

  (4) Een vreemd gevoel wat tussen hem en de mensen ontstaat, specifiek de vrome mensen onder hen, want er ontstaat een vreemd gevoel tussen hem en hen (hij wil niet graag in hun bijzijn zijn). Telkens als dit vreemde gevoel sterker wordt zal hij verder van hen en hun bijeenkomsten af komen te staan. En hij zal de groep van Satan naderen, zoveel als hij van de groep van ar-Rahmaan (Allaah) zal afwijken. En dit vreemde (nare) gevoel zal als het nog sterker wordt gaan heersen en tussen hem en zijn vrouw, kinderen, familie en tussen hem en zichzelf gaan staan. Vervolgens zie je dat hij strest van zichzelf!!!

  Een aantal van de Selef (al-Foedayl ibn 'Iyaad) hebben gezegd: "Als ik zondig ben tegenover Allaah dan merk ik dat aan mijn rijdier en mijn vrouw!" [al-Hillieyyah 8/109]

  En hieronder valt:

  (5) De bemoeilijking van zijn zaken, hij neemt zich dan ook niets voor behalve dat het hem niet lukt of dat het hem alleen met grote moeite afgaat. Want, zoals Hij de aangelegenheden voor de degene die het vrezen (van Allaah) laat bemoeilijkt, zo vergemakkelijkt Hij (in tegenstelling tot de eerste) de zaken van degene die Allaah vreest.

  En bij Allaah! Wat vreemd! Hoe kan het zijn dat een dienaar de deuren van goed en profijt gesloten aantreft en de wegen hiernaar toe bemoeilijkt vindt en dan niet weet waar het vandaan komt?

  En hieronder valt:

  (6) Een donkerte die hij werkelijk in zijn hart voelt, hij voelt dit net zoals dat hij de verschrikkelijke donkerte van de nacht bezichtigt als deze aanvangt. En zo wordt de donkerte van zonden voor het hart zoals de donkerte van de nacht die men met het blote oog kan bezichtigen. Want voorwaar, gehoorzaamheid (aan Allaah) is een verlichting, terwijl ongehoorzaamheid (aan Hem) een donkerte is.

  Telkens als deze donkerte sterker wordt vermeerderen zijn twijfels, totdat hij uiteindelijk in innovaties, dwalingen en verwoestende zaken belandt terwijl hij er niets van merkt. Zoals een blinde die in de duisternis van de nacht alleen op pad gaat.

  Voetnoot vertaler: Ibn Qayyim zegt op blz. 124 van hetzelfde boek: "En het is een verplichting om te weten dat het zondigen en het begaan van slechtheden ongetwijfeld schadelijk is. En voorwaar dit schadelijke effect op het hart is zoals het schadelijke effect van gif op de lichamen, en elk heeft een verschil in schadelijkheid!"
  Deze donkerte versterkt vervolgens totdat het zichtbaar wordt in de ogen en daarna bedekt het het gezicht. Het gezicht wordt dan zo zwart (zonder licht) dat iedereen het kan zien.

  'Abdoellaah ibn 'Abbaas heeft gezegd: "Voorwaar een goede daad verzorgt het gezicht van een gloed, het hart van licht, vergroting van de voorziening, kracht in het lichaam en liefde in de harten van de schepping!"

  En hieronder valt:

  (7) De zonde verzwakt het hart en het lichaam: Wat betreft de verzwaking van het hart, dit is duidelijk. Beter gezegd het verzwakt het hart zodanig dat het uiteindelijk het hele levendige totaal verliest.

  Wat betreft de verzwaking van het lichaam (zeg ik) Voorwaar de kracht van een gelovige is in zijn hart, telkens als zijn hart sterkt sterkt zijn lichaam. Maar een zondaar, die zelfs als zijn lichaam sterk is, zal in tijden van nood de zwakste persoon zijn en zijn kracht zal hem belazeren op het moment wanneer hij zichzelf (het hardst) nodig heeft.

  Overpeins eens de kracht die de lichamen van de Perzen en de Romeinen hadden, hoe heeft deze kracht hen wel niet belazerd op het moment dat ze het (het hardst) nodig hadden? Want, (uiteindelijk) hebben de gelovigen (moslims) hen overwonnen met de kracht van hun lichamen en die van hun 'harten'!

  Voetnoot vertaler: Zie de Tafsier van Soerah ar-Roem en lees de geschiedenis om erachter te komen hoe de moslims deze twee grote en machtige rijken verslagen hebben! Moge Allaah de kracht van deze Natie (moslims) terug doen keren! Amien!

  En hieronder valt:

  (8) Een ontzegging van gehoorzaamheid aan Allaah. Als er dus geen andere bestraffing was voor het doen van zonden dan dat gehoorzaamheid ingeruild wordt door zonde en vervolgens de weg van een volgende gehoorzaamheid verbroken wordt en er door het begaan van een (andere) zonde een derde weg wordt verbroken en een vierde…en ga zo maar door [dan zou dit al genoeg moeten zijn]. Want al deze daden van gehoorzaamheid zijn stuk voor stuk beter dan deze wereld en wat er op staat.

  Voetnoot vertaler: In Moesnad van Iemaam Ahmed staat: op gezag van Oem Salamah: de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd: "Wanneer de zonden zich manifesteren onder mijn Natie dan zal Allaah hen allen met een straf van Hem bevatten!" Ik (Oem Salamah) vroeg: "Zijn er dan in die tijd geen vromen onder hen?" Hij zei: "Jawel" Ik zei: "Wat gebeurt er dan met hen?" Hij zei: “Hen zal hetzelfde als de rest ondergaan, vervolgens zullen zij naar vergiffenis en Tevredenheid van Allaah gaan (het Paradijs)!"

  En dit is net zoals een persoon die iets eet waardoor hij verboden wordt van verschillende andere etentjes die veel beter (en lekkerder) als de eerste zijn. En bij Allaah is de Toevlucht!!!

  En hieronder valt:

  (9) Zonden verkorten de levensduur en wissen zijn baraka uit, dit is iets onherroeppelijks, want net zoals dat het goede (al-Birr) het leven verlengt, zo verkort het zondigen het leven...

  Zie PDF: http://www.sincerehearts.nl/boeken/pdf/HetVerwoestendeEffectvanZonden.pdf

Share This Page