Vjerovanje u Meleke

Discussion in 'Ispravno Vjerovanje' started by muharram23, Jan 19, 2008.

 1. muharram23
  Offline

  muharram23 New Member Staff Member

  Joined:
  Jan 22, 2007
  Messages:
  1,285
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Occupation:
  nuclear medicine
  Location:
  usa
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Shaykh Muhammad bin Sâlih ibn-ul-’Uthaymîn (hafidhahullâh)
  Sharh Thâlathat-il-Usûl I njegove Meleke (1)

  (1)Meleki – metafizički svijet koji su stvoreni kao i ostala stvorenja. Čine ibadet Uzvišenom Allâhu, Dželle Šanuhu, i nemaju svojstva rububijjeta niti uluhijjeta. Uzvišeni ih je stvorio od svjetlosti, odredio im potpunu pokornost Njegovim naredbama i dao im snagu za njihova izvršenja. On je rekao: ”…A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se, hvale ga noću i danju, ne malaksavaju.” (El-Enbija?:19,20)


  Ima ih mnogo, a njihov broj nezna niko osim Allâha, Dželle Šanuhu. U Buharijinom i Muslimovom sahihu je naveden hadis kojeg prenosi Enes, radijallahu anhu, a koji govori o Mi`radžu, gdje se spominje, da je poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, pokazan ”Bejtul Ma`mur” u kome svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka, koji kad izađu iz njega ne vraćaju se u njega drugi put.


  Vjerovanje u meleke sadrži četiri važna momenta:
  -Vjerovanje u postojanje meleka,

  -Vjerovanje u svakog meleka pojedinačno čije nam je ime poznato (kao sto je Džibril), ali isto tako vjerovanje i u one meleke grupno čija imena neznamo.

  -Vjerovanje u njihova svojstva koja su nam poznata (kao što su svojstva i osobine Džibrila alejhi selaam) o kojima nas je obavijestio Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem. On je rekao da je vidio Džibrila u njegovom liku, Onako kako ga je Uzvišeni Allah stvorio. Ima šest stotina krila i svojom pojavom je zaklonio obzorje.

  Ponekad se melek Allâhovom dozvolom pretvori u lik čovjeka kao sto se desilo sa Džibrilom kada ga je Allâh poslao Merjemi u liku savršeno stvorena muškarca. I kada je došao Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, dok je sjedio među svojim ashabima . Pojavio se tada u liku čovjeka u sasvim bijelu odijelu, sasvim crne kose, nije se vidio na njemu trag putovanja i nije ga pznavao niko od ashaba; sjeo je do Božijeg Poslanika , sallallahu alejhi we sellem, i prislonio svoja koljena uz Njegova , a stavio svoje ruke na Njegova stegna i pitao Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, o Islamu, Imanu; Ihsanu, Sudnjem danu, njegovim predznacima. On mu je odgovorio i ovaj je otišao. Poslije toga je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem rekao: ” Ovo je Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri:” (muslim)

  Tako isto i meleki koje je Uzviseni Allâh slao Ibrahimu i Lutu su bili u ljudskim likovima.
  -Vjerovanje u nama poznate poslove kojim ih je zadužio Uzvišeni Allah, kao sto su: slavljenje Allâha, ibadet danju i noču, i pri tom se ne dosađuju i ne malaksavaju. Neki od njih imaju specijalne zadatke kao npr:

  -Džibril El-Emin, je zadužen da dostavlja objavu koju šalje Uzviseni Allâh poslanicima i vjerovjesnicima.

  -Mikail je zadužen za kišu i rastinje.

  -Israfil je zadužen za puhanje u rog kad nastupi Sudnji Čas i proživljenje stvorenja.

  -Melek smrti je zaduzen za uzimanje duse priliko smrti.

  -Malik je zadužen za džehennemsku vatru i njeno čuvanje.

  -Meliki zaduženi za zametke u majčinim utrobama. Kad se od začeća napuni četiri mjeseca.
  Uzviseni Allâh pošalje meleka kome naredi da zapiše četiri stvari: opskrbu djeteta, smrtni čas, njegova djela i dali će biti sretan ili nesretan.

  -Meleki zaduženi za čuvanje ljudskih djela i njihovo zapisivanje. Sa svakim čovjekom su dva meleka – jedan s desne, drugi s lijeve strane.

  -Meleki zaduženi za ispitivanje mrtvih. Kad se mrtvi položi u kabur, dodžu mu dva meleka i pitaju ga o tome ko mu je Gospodar, šta mu je vjera i ko mu je Poslanik.
  Vjerovanje u meleke donosi veličanstvene rezultate:
  1. Spoznaje Allâhove, Dželle Šanuhu, Veličine, Snage. Moći.

  2. Zahvala uzvišenom Allâhu na paznji prema ljudima tako što je zadužio meleke da ih čuvaju, pišu njihova djela i tome slično.

  3. Ljubav prema melekima zbog nihove pokornosti Allâhu, Dželle Šanuhu.
  Neki od onih koji su zalutali sa Allâhovog, Dželle Šanuhu, puta, niječu da su meleki tjelesna bića. Smatraju da predstavljaju snagu potencijanog dobra kod stvorenja.

  Ovo je iznošenje laži na Allâhovu, Dželle Šanuhu, Knjigu, Poslanikov, sallallahu alejhu we sellem, sunnet i idžma`; muslimana. Uzviseni Allâh je rekao: ”Hvaljen neka je Allâh, stvoritelj nebesa i zemlje koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome sto stvara dodaje sto hoće, On uistinu sve može.” (Fatir: 1)

  ”A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali I po licima ih njihovim I straga udarali: “Iskusite patnju u ognju.” (El-Enfal: 5) ”

  ”…A da ti je vidjeti nevjernike u silnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: ”Spasite se ako mozete!…” I kad iz srca njiovih nestane straha, oni će upitati: ”Sta je to rekao Gospodar vaš?” – ”istinu” – odgovoriće, on je uzvišen i velik.” (Sebe`:23)

  A o stanovnicima dženneta je rekao: ”… i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ”Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepse prebivaliste!” (Ra`d: 23,24)

  U El-Buharijevom ”Sahihu” o Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

  ”Kada Allâh Dželle Šanuhu, zavoli nekog roba, kaže džibrilu:

  ”Allâh voli tog i tog roba pa ga i ti voli.” Pa ga i džibril zavoli. Onda Džibril kaže stanovnicima nebesa: ”Allâh voli tog i tog roba, pa ga i volite. Onda ga i stanovnici nebesa zavole te postane omiljen i medžu stanovnicima Zemlje.”

  Takođe u El-Buharijevom ”Sahihu” od ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Kada nastupi petak, na svim džamijskim vratima stoje meleki i pišu po redu kako ko dolazi u džamiju, a kada imam sjedne na minber, smotaju svoje listove i slušaju hutbu.”

  Ovo su jasni dokazi da su meleki tjelesna bica a ne potencijalna snaga dobra kao sto tvrde zalutali (ez-zaigun) i u ovome se slaže većina muslimana.

Share This Page