Vrees voor shirk [afgoderij]

Shishani

moderator
Staff member
Vrees voor Shirk (polytheïsme)

www.hasanaat.nl

Geschreven door: Shaychoel-Islaam Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab

Allaah de Almachtige zegt:

“Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (in aanbidding), maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil.” [1]

(In de Qor’an staat dat) Profeet Ibrahiem (‘alayhie sallem) heeft gezegd:

“En houd mij en mijn zonen (nakomelingen) weg van het aanbidden van afgoden.” [2]

Het staat overgeleverd in de hadieth dat Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

Wat ik het meest voor jullie vrees is de kleine Shirk.” Wanneer men (hem) erover vroeg, antwoordde hij: “Ar-Riyaa (opscheppen, uiterlijk vertoon).”

Ibn Masoed (radiallaahoe 'anhoe) heeft overgeleverd dat Profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Degene die sterft terwijl hij deelgenoten toekent aan Allaah, zal het Hellevuur binnentreden.”[3] Overgeleverd door al-Boechaarie.

Moslim levert over op gezag van Jabir (radiallaahoe 'anhoe) dat Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Degene die Allaah ontmoet (op de Dag des Oordeels) en (niets en) niemand naast Hem als deelgenoten heeft genomen (in de aanbidding), dan zal hij het Paradijs binnentreden, en wie Hem ontmoet terwijl hij op welke manier dan ook Shirk heeft gepleegd, dan zal hij het Hellevuur binnentreden.”

Bron: Kitaab at-Tawhied, hoofdstuk 4

__________________________________

[1] Soerah An-Nisaa 4:48 en 116.
[2] Soerah Ibrahiem 14:35.
[3] Sahieh Al-Boechaarie.
 
Top