Vrijednosti bismille i njeno znacenje

Discussion in 'Generalne Diskusije' started by GAZIJA, Feb 1, 2008.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Imam Ebu-Muhammed Abdurrahman ibn Ebi- -Hatim, r.h., u svom komentaru, s lancem prenosilaca od Osmana ibn Affana, prenosi da je rekao: /22/ "Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, postavljeno je pitanje u vezi s bismillom, tj. rijeci:”U ime Allaha , Svemilosnog, Milostivog” na sto je on odgovorio: "To je jedno od imena Allaha Uzvisenog, a izmedu toga i Najviseg Imena udaljenost je koliko izmedu crnila i bjelila ociju." Veki', sa svojim lancem prenosilaca, navodi od Ibn-Mes'uda da je rekao: "Ko zeli da ga Allah sacuva od devetnaest zebanija (cuvara Dzehennema), neka uci bismillu", pa ce mu Allah uciniti svako slovo stitom od njih.

  To navode Ibn-Atijje i El-Kurtubi. Ibn-Atijje odabira ovo misljenje i navodi slijedeci hadis: /23/ "Vidio sam trideset i nekoliko meleka kako prihvacaju rijeci nekog covjeka koji je ucio: "Nas Gospodaru, Tebi pripada zahvala, velika, lijepa i blagodarna!" Poznato je da te rijeci sadrze trideset i nekoliko slova...

  U hadisu Bisra ibn Ammare, koji prenosi od Ed-Dahhaka, a on od Ibn-Abbasa, navodi se: "Prvo sto je Dzebrail saopcio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, bile su rijeci: /24/ Muhammede, reci: 'Utjecem se Onome Koji istinski cuje i zna, od prokletog sejtana!', a zatim je rekao: 'Reci:“U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog'." En-Nesa'i u knjizi "Dan i noc", te Ibn-Merdevejh u svom komentaru hadisa Halida el-Hazzai, koji prenosi od El-Hudzejmija, on od Ebu-Meliha ibn Usame, ovaj od Umejra, a on od svoga oca, navodi da je rekao: /25/ "Bio sam iza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je posrnuo, pa sam rekao: 'Propao sejtan!', a on mi je odgovorio: 'Ne govori tako, jer on se time samo povecava i postaje kao kusa velik! Zato reci: 'Bismillah', jer time se on smanjuje i postaje sitan kao musica!' " To je uticaj bericeta rijeci bismille!

  Lijepo je bismillu prouciti prije ulaska u zahod, na pocetku abdesta, zatim na pocetku jela i klanja, iako neki ucenjaci smatraju da je pri klanju to obavezno. Lijepo je, takoder, prouciti bismillu i prije spolnog odnosa, jer se u oba Sahiha navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /26/ "Ukoliko neko od vas, kada zeli prici supruzi, izgovori bismillu i kaze: 'U ime Allaha! Moj Allahu, ukloni od nas sejtana! Ukloni ga i od onoga sto nam podaris!' - ako iz toga odnosa bude rodeno dijete - sejtan mu nikada nece nanijeti stetu!" Ime Allah, vlastito je ime za Gospodara, odnosno, to je ime Uzvisenog Gospodara. Navodi se da je to Njegovo najvece ime EL-ISMUL-A'ZAM, buduci da sadrzi sva svojstva Uzvisenog.

  Allah Uzviseni kase: "On je Allah, osim Kojeg drugog boga nema. On je Znalac Nevidljivog i Vidljivog svijeta. On je Svemilosni, Milostivi. On je Allah, osim Kojeg drugog boga nema. Vladar, Sveti, bez nedostatka, Onaj Koji sve osigurava, Koji nad svim bdije, Uzviseni, Silni, Gordi; hvaljen neka je Allah i cist od svega sto Mu ravnim pridruzuju. On je Allah, Tvorac, Koji iznicega stvara, Koji oblike daje! On ima najljepsa imena, a hvale Ga i oni na nebesima i oni na Zemlji! On je Silni i Mudri!" (59:22-24)

  Buharija i Muslim navode od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /27/ "Allah ima devedeset i devet imena, dakle jedno manje od stotinu. Ko ih razumije i radi po njima, uci ce u Dzennet."8 Predstavljaju dva imena izvedena iz rijeci "milost" sa pojacanim znacenjem. Ime "Svemilosni" ima opcenitije znacenje od (rahim) milostivi. Ono je izvedeno, iako ima misljenja da je neizvedeno, o cemu ce biti rijeci kasnije, u tumacenju Allahovih uzvisenih rijeci u okviru Fatihe, ako Bog da! Molim da nas Allah uputi i na Njega se oslanjamo! note: 8 Riječ znači: "Ko ih istinski razumije i radi po njima."

  Raditi po njima znači iskazivati Allahovu Jednoću i iskazivati Njegovu Jednoću u Biću, Svojstvima, rububijjetu (da je On Gospodar) i uluhijjetu (da je On Bog Koji se obožva). Ovo treba iskazivati svojim bićem i dušom, a ko umre sa iskrenim tevhidom i sa svim njegovim značenjima a nije radio i govorio suprotno tevhidu, ući će u Džennet. što se tiče toga da riječ znači pamćenje tih imena, možemo reći da mnogo ljudi nauči ta imena napamet, ali bez razumijevanja, a usto postupaju suprotno tome, što predstavlja kontradiktornost sa riječima. Za ovakvog čovjeka ne može se reći da je "naučio" ta imena jer se ovdje misli na razumijevanje tih imena i djelovanje shodno njima, onako kako to Allah želi i kako nam je Poslanik dostavio.

Share This Page