Vrouwen met kleinere kinderen die bidden!‏

Shishani

moderator
Staff member
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله


Het advies voor de vrouw die vele jonge kinderen heeft en zich door hen niet kan concentreren op het gebed.

Shaych Mohammad ibn `Omar Baazmoel

Bron: http://www.bakkah.net, van een cassetteopname met toestemming van de shaych, file nr. AAMB017, gedateerd op 06/25/1423.

Vraag:
"Een vrouw verricht haar gebed in haar huis, ze heeft veel jonge kinderen en geen familieleden of bedienden die haar kunnen bijstaan. Ze voelt dat haar gebeden altijd gebrekkig of onaanvaardbaar zijn als gevolg van afwezigheid van concentratie door de constante bezigheden van haar kinderen. Wat is uw advies voor haar?"

Antwoord:
"Het gebed van deze vrouw is geldig, insha´Allah, zo lang als ze het op de voorgeschreven manier verricht, na zichzelf te hebben gereinigd (Woedhoe` heeft verricht), ze Soerat Al-Faatihah reciteert, staat, buigt, omhoog komt, soedjoed verricht (zich neerknielt), zit, weer de soedjoed verricht, en met tama`nienah (rust houden in iedere houding).

En ze zou zich niet schuldig moeten voelen bij het verrichten van dit gebed, met de toestemming van Allaah. Ze krijgt (ook) de beloning voor al het werk dat ze in hethuis doet en het verzorgen van de kinderen.

Eens ging de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) de mensen voor in het gebed in de moskee, en hij verkortte het gebed.

De mensen vroegen hem: "O Boodschapper van Allaah! U heeft gebeden op een manier die we nog niet eerder van u hebben gezien!" (of een zin gelijk hieraan) Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) antwoordde:

"Ik hoorde het gehuil van een kind, en ik nam aan dat zijn moeder met ons bad, dus wilde ik zijn moeder vrij maken voor hem."(1)


Hier verkortte de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) één van de verplichte, gezamenlijke gebeden, uit bezorgdheid voor dit kind.

Hierin bevind zich een bewijs dat als een vrouw haar (recitatie in haar) gebed verkort vanwege haar verantwoordelijkheden in haar huis of ten aanzien van haar kinderen, bij afwezigheid van hulp, dan is daar niets slechts in, zolang ze haar gebed verricht op de manier zoals is voorgeschreven in de Shari`ah. Allaah (Soebhaana wa ta`ala) zegt:


{En vrees Allaah zoveel mogelijk}​

(Soerah at-Taghaaboen:16)​

En de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhie was sallem) zei:

"…En wanneer ik jullie iets bevolen heb, doe het dan zoveel als mogelijk is voor jullie."(2)


Zodoende verricht ze het gebed naar haar vermogen en voldoet ze daarmee aan haar plicht en is daardoor vrij van iedere blaam. Daar komt bij dat ze zal worden beloond door Allaah (soebhaana wa ta`ala) voor het feit dat ze een goede vrouw voor haar man is, voor het zorgen voor de familie en dat ze haar verantwoordelijkheden nakomt. Door deze zaken oogst ze enorme beloningen en verkrijgt ze aanzienlijke deugden. En aangaande deze zaken, haar beloning is bij Allaah (soebhaana wa ta`ala).

Ze zal ook een grootse beloning krijgen van Allaah (soebhaana wa ta`ala) voor al haar geduld en afwachtendheid in kalmte. Allaah zegt:


{Waarlijk, zij die standvastig zijn, zullen hun beloning zonder berekening ontvangen}​

(Soerah az-Zoemar:10 )​

Voetnoten:

(1) Van een authentieke hadieth verzameld door Ahmed, zie The Prophet`s Prayer Described (pagina 25 van de Engelse versie) (sallallaahoe `alaihi wa sellem)
(2) Sahieh Boekhari #7288 (13/317 van Fath-oel Baari)
 
Top