Wie is Allaah?

Shishani

moderator
Staff member
Wie is Allah?

Weet - mijn broeder en zuster - dat je geen succes, voorspoedig leven, geluk in het wereldse leven en het Hiernamaals, redding van de vernedering van deze wereld en de bestraffing van het Hiernamaals zult kennen, behalve door te weten wat je eerste verplichting is en hiernaar te handelen. Het is omwille van deze verplichting dat Allah - Verheven is Hij - de dienaren geschapen heeft, het verbond met hen heeft gesloten (dat zij niemand naast Hem zouden aanbidden), Profeten naar hen heeft gestuurd en Boeken naar hen heeft neergezonden. Omwille hiervan werden deze wereld en het Hiernamaals, en het Paradijs en het Vuur geschapen. Omwille hiervan zal de Dag der Opstanding plaatsvinden, zullen de dienaren uit hun graven opstaan, worden zij afgerekend en zullen zij ofwel gelukkig of ellendig zijn.

Deze verplichting is het kennen van Allah met zijn Namen en Eigenschappen, en Hem vervolgens alleen te aanbidden, zonder enige deelgenoot. Daarom de vraag: wie is Allah?

Wie is Allah? Onze Heer - de Meest Verhevene - geeft hier antwoord op en zegt:


اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

(255)
Allah: niemand heeft het recht aanbeden te worden dan Hij.
De Levende, de Instandhouder.
Sluimer noch slaap overmant Hem.
Aan Hem behoort wat in de hemelen en wat op aarde is.
Wie is degene die bij Hem kan bemiddelen zonder Zijn toestemming?
Hij weet wat voor hen is en wat achter hen is.
En zij omvatten niets van Zijn kennis, behalve wat Hij wil.
Zijn Koersie strekt zich uit over de hemelen en de aarde.
En het waken over beide vermoeit Hem niet.
En Hij is de Verhevene, de Geweldige.

[ Soerah al-Baqarah 2:255 ]

Wie is Allah? Allah - Vrij is Hij van elke tekortkoming - antwoordt en zegt:


قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

Zeg: Hij is Allah, de Ene.
Allah, Degene Die niemand nodig heeft, maar aan Wie iedereen behoeftig is.
Hij heeft niet verwekt en werd niet verwekt.
En niemand is in enig opzicht gelijk aan Hem.

[ Soerah al-Ikhlaas 112: 1-4 ]

Allah is de Naam van de Heer der Werelden, de Schepper van de hemelen en de aarde; en deze Naam omvat alle Schone Namen en Volmaakte Eigenschappen die onze Heer bezit. Hij is Allah, de Enige Die het recht heeft om aanbeden te worden. Geen enkele vorm van aanbidding mag worden toegewijd aan een ander dan Hij.

Allah is de Meest Geweldige Naam van onze Heer. Wanneer Hij in deze Naam om iets gevraagd wordt, geeft Hij; en wanneer hij in deze Naam wordt aangeroepen, verhoort Hij. Het is de Naam die vermeerdert in tijden van geringheid. Het is de Naam die veiligheid verschaft in tijden van nood. Het is de Naam die rust geeft in tijden van bezorgdheid. Het is de Naam die rijkdom brengt in tijden van armoede. Geen vernederde houdt zich vast aan deze Naam of hij wordt verheven. Het is de Naam die de ellende verdrijft. Het is de Naam waarmee de zegeningen uit de hemel neerdalen. Het is de Naam omwille van Wie de hemelen en de aarde geschapen werden. Allah!

Allah is de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Degene Die Zijn dienaren meer barmhartig is dan de moeder voor haar kind. Er is geen enkele gunst, of het is door de Barmhartigheid van Allah. En geen kwaad wordt verdreven, of het is door de Barmhartigheid van Allah. Hij heeft Zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven, en Hij is de Meest Barmhartige der barmhartigen. Zijn Barmhartigheid heeft Zijn Woede overwonnen.

Allah is de Vergevensgezinde. Degene Die de zonden vergeeft, hoe groot deze ook zijn. Degene Die de gebreken verbergt, hoe veel deze ook zijn. Hij - Verheven is Hij - zegt:


يَا ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوتَنِيْ وَرَجَوتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آَدَمَ لَو بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ استَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ لَو أَتَيْتَنِيْ بِقِرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لقِيْتَنِيْ لاَتُشْرِك بِيْ شَيْئَاً لأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغفِرَةً


"O zoon van Aadam, voorwaar, zolang jij Mij aanroept en op Mij hoopt, dan zal Ik jou vergeven, wat je ook maar gedaan hebt, zonder hier naar om te kijken. O zoon van Aadam, al zouden je zonden tot aan de hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je vergeven. O zoon van Aadam, al zou je tot Mij komen met zoveel zonden dat deze de aarde kunnen vullen en Mij dan treft, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke omvang hieraan aan vergeving."
Overgeleverd door at-Tirmidhie (3540) en Ahmad (21804).

Allah is de Koning. De Bezitter van de hemelen en de aarde en al wat erin zit. Hij heeft geen partner in Zijn Koninkrijk en geen helper. Hij heeft de hemelen en alles wat zich hierin bevindt aan sterren en planeten, en de aarde en alles wat zich hierop bevindt aan zeeën, bergen en bomen, dat alles en wat zich tussen de hemelen en de aarde bevindt heeft Hij geschapen in zes dagen, en geen enkele vermoeidheid heeft Hem getroffen. Jij ziet in de schepping van Allah geen onevenwichtigheid of tegenstrijdigheid.

Allah is de Alwetende, de Kenner van het verborgene en het openbare. Hij weet wat er op aarde en in de zeeën is. Geen blaadje valt van een boom, of Hij weet het. Geen vrouw raakt zwanger of baart een kind, of Hij weet het. Hij weet wat jouw ziel jou influistert, voordat jij er over spreekt. Hij is de Waker over jou in elke situatie, op elke plaats en elk tijdstip. Geen atoom blijft voor Allah verborgen op aarde, noch in de hemel. Hij weet wat er was, wat er zal komen en wat er niet is geweest, als het zou zijn, hoe het zou zijn.

Hij is de Meest Verhevene Die Zich boven Zijn Troon heeft verheven op een manier die past bij Zijn Majesteit. Hij is boven Zijn schepping, en toch is Hij dicht bij hen: Hij hoort hun woorden en ziet hun daden. Hij heeft geen zoon tot Zich genomen, noch heeft Hij een echtgenote.

Allah is de Schepper, de Almachtige. Met Zijn Macht houdt Hij de hemelen en de aarde in stand, en weerhoudt de hemel ervan om op de aarde te vallen. Wanneer Hij iets wil, dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees", en het is. Hij is Degene Die doet leven en doet sterven. Hij maakt de arme rijk en de rijke arm. Hij vernedert de hooghartige en verheft de nederige. Hij is Degene Die ziek maakt en geneest. Hij is Degene Die leidt en Degene Die laat dwalen.

Allah is de Vrijgevige. De oneindige giften Die Hij gegeven heeft vanaf het moment dat Hij de hemelen en de aarde schiep, hebben datgene wat bij Hem is niet doen verminderen. Hij - Verheven is Hij - zegt:


يَا عِبَادِيْ لَوْ أنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إَذَا أُدْخِلَ البَحْرَ


"O Mijn dienaren, al zouden jullie eerste tot jullie laatste, en alle mensen en djinn, allemaal op één vlakte staan en Mij vragen, en Ik zou iedereen alles wat hij verlangde geven, dan zou dat niet meer verminderen van wat Ik bezit, dan dat wat een naald ontneemt, wanneer deze in de zee wordt gedoopt."
Overgeleverd door Moeslim (2577) en (55).

Allah is de Heilige Die Vrij is van elke tekortkoming en elk gebrek. Niemand van Zijn schepsels lijkt in enig opzicht op Hem. Hij is Volmaakt in al zijn Eigenschappen. Geen verstand kan Hem bevatten en geen hart kan een voorstelling van Hem maken. Niets is zoals Hij; en Hij is de Alhorende, de Alziende.

Dit is Allah. Ken jij Allah?

Geselecteerd en vertaald vanuit het Arabisch door: Aboe ‘Abdir-Rahmaan Harkaatie


http://www.soennah.com/content/view/520/39/
 
Top