Wijze Woorden van Ibn AlQayyim

Discussion in 'Algemene discussies' started by Oem Qaasiem, May 7, 2007.

 1. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  AsSalaamoe 3alaikom Wara7matoeLaahi Wabarakatoeh

  Ik zal met de Wil van Allaah Ta3ala in deze Topic de Wijze Woorden van Ibn AlQayyim -Ra7imahoeLaah- Plaatsen... InshaAllaah dat we er Lering uit zullen trekken..

  Moge Allaah ons tot As7aboel Djennah laten behoren, Allaahoema Ameen.

  WasSalaamoe 3alaikom, Oem Qaasiem
 2. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  ''Er zijn twee belangrijke dingen die je moet doen. Het eerste is je hart van deze wereld losmaken en het verplaatsen naar het Hiernamaals. Vervolgens dien je al je aandacht te besteden aan de Qor-aan en het te overpeizen en over de redenen van de openbaringen na te denken. Probeer van elke vers iets te begrijpen en pas het toe op de ziekte van je hart. Deze verzen zijn neergezonden om het hart te genezen, dus je zult, Inshaa Allaah, worden genezen.''
 3. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
 4. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Ibnoel-Qayyim over de wijsheid achter de test!

  "Allah heeft gewild door middel van zijn wijsheid dat de mensen getest moeten worden, om zo de goede en de slechten uit elkaar te halen, en om te zien wie wel en wie niet in aanmerking komt om Zijn geëerde aanhanger te zijn! En als men niet goed genoeg voor Hem is, test Hij jou, tot je goed genoeg wordt!"

  Ibnoel Qayyim zaadoel-ma'aad 3/18
 5. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Sincere Repentance

  "If you were to see a repenting person, you would see weary eyelids early in the morning asking for forgiveness and listening to Allaah's command: 'Repent to Allaah with a sincere repentance'. You would see that his diet is light and his grief heavy; his body weakened by fasting and his feet tired from prayers. He would be exausted both physically and spiritually."

  - Imaam Ibnu Qayyim [Sincere Repentance - page 12]
 6. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Ibn al-Qayyim overlevert:

  "...en het is overgeleverd dat in Egypte, er een man was die de moskeeen zou onderhouden, de oproep zou doen tot het gebed, etc. Hij was, wat uiterlijk betreft, een gehoorzaam persoon en een vrome aanbidder.

  Op een dag, zoals hij gewoonlijk deed, besteeg hij de minaret om de oproep tot het gebed te doen. Aan de voet van de minaret, stond een Christelijke vrouw. Hij zag haar, en was verleid door haar blik. Hij daalde van de minaret af, ging naar haar toe en trad haar huis binnen.

  Ze zei tegen hem: "Wie ben jij, en wat wil je?"

  Hij antwoordde: "Ik wil jou."

  Ze zei: "Waarom?"

  Hij zei: "Je hebt mijn ogen verslaafd (aan jou gemaakt), en mijn hart gevangen genomen."

  Ze zei: "Ik zal jouw verlangen nooit op een twijfelachtige of verdachte manier beantwoorden."

  Hij zei: "OK, dan zal ik met je trouwen."

  Ze zei: "Jij bent een Moslim, en ik ben een Christen. Mijn vader zal mij nooit met jou laten trouwen."

  Hij zei: "Dan zal ik Christen worden."

  Ze zei: "Als je dat wenst, ga je gang."

  Dus werd de man Christen om met deze vrouw te kunnen trouwen, en leefde met de familie van de vrouw in haar huis. Later op die dag was hij op het dak van het huis. Hij viel van het dak af en stierf, zonder zelfs van zijn nieuwe bruid te hebben genoten. Dus verloor hij de vrouw, en verloor zijn religie."

  ['ad-Da' wad-Dawa''; p. 127]
 7. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  "Degene die eeuwigdurende vrede en geluk wenst zónder problemen, begrijpt niets van Allaah's bevelen en heeft ook geen idee wat onderwerping aan Allaah betekent. Elke ziel - gelovig of ongelovig - zal onvermijdelijk in deze wereld ervaren wat het is om te lijden, want dit leven is gebaseerd op moeilijkheden."
 8. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Ibn al-Qayyim zei:

  "[Een dergelijke persoon] wordt niet ontmoedigd door zij die verschillen van hem en zich tegen hem verzetten, aangezijn zij minder zijn in belang en betekenis, zelfs al zouden ze meer in aantal zijn, zoals sommigen van de Salaf zeiden: "Doortocht de padden van waarheid, en laat je niet ontmoedigen door het kleine aantal mensen dat hetzelfde doet. "Elke keer dat je ontmoedigd wordt doordat je alleen bent op dit pad, kijk dan naar degenen die voor jou kwamen en streef ernaar om hen in te halen, en keer je af van alle anderen, aangezien zij je niet het meest minste voordeel zullen geven bij Allaah. Als je ze zou zien ergens op het pad dat je bewandelt, draai je dan niet om om naar hen te kijken, want als je dat doet, zullen zij jou afleiden en simpelweg je vooruitgang vertragen.."

  ['Madarij as-Salikin'; 1/21]


  Een man genaamd Tawbah bin as-Sammah, die leefde in ar-Raqqah (een stad in Iraq), besloot op een dag om zijn daden te bereken. Hij was bijna zestig jaar oud, en hij rekende uit dat het aantal dagen dat hij tot dan toe geleefd had 21.500 dagen waren. Hij schreeuwde en zei:

  "Wee mij! Zal ik mijn Heer ontmoeten met 21.000 zonden? Zal ik mijn Heer met 21.000 zonden ontmoeten? En hoe zal het dan zijn als er dagelijks duizenden zonden gepleegd worden?!"

  [Ibn Abi ad-Dunya's 'Muhasabat an-Nafs'; p. 48]
 9. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Verban de gedachte, want als je dat niet doet, dan wordt het een idee. Verbanhet idee, want als je dat niet doet, dan wordt het een begeerte. Vecht dus tegen dat(die begeerte), want als je dat niet doet, dan zal het een vastberadenheid worden eneen passie. Als je dat niet verbant, dan zal het een daad worden. En als je het nietvervangt met het tegenovergestelde, dan zal het een constante gewoonte worden. Enop dat punt zal het moeilijk voor je worden om het te veranderen.
 10. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Ibn ul-Qayyim -Ra7imahoeAllaah- heeft gezegd:
  "Weet dat muziek en zang bepaalde kenmerken hebben die het hart verzwakken.Ze veroorzaken dat er huichelarij ontspruit zoals water planten laat ontspruiten.Het leidt het hart af van het overpeinzen en begrijpen van de Qur'aan en verhindert het naleven van de Qur'aan.Dit is zo omdat Qur'aan en muziek nooit samen in het hart kunnen bestaan; ze zijn immers tegenstrijdig aan elkaar.De Qur'aan verbiedt het nastreven van ijdelheden en verplicht het onder controle houden van de nafs (ego); zijn wensen, lusten en verlokkingen naar het slechte.Maar muziek doet het tegenovergestelde; het prikkelt en windt de nafs op en verleidt hem tot iedere schaamteloze lust en wens...."
 11. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Raad van Ibnoel Qayyim (Ra7imahoeAllaah)
  "En de dienaar zal de zoetheid van het geloof, en de smaak van oprechtheid en zekerheid niet kunnen proeven totdat de gehéle sporen van onwetendheid uit zijn hart verdwenen zijn!" [Madaaridjoes-Saalikien: 1/281 ingekorte versie]
 12. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  De geleerden zijn de leiders van de mensheid en de pilaren van de gemeenschap van Islam! Ibnoel Qayyim- Ra7imahoeLaah- zegt:

  'Zij verwijzen de dwalende naar de leiding, en zijn geduldig in het kwade dat zij hem berokkenen, en zij brengen de doden en dwalenden - tot leven met het Boek van Allah, en zij laten de blinden zien door middel van het licht van het Boek van Allah! En zie: hoeveel mensen die door Iblies gedood werden hebben zij niet terug tot leven gebracht, en hoeveel dwalenden hebben zij wel de weg van de leiding getoond.?
 13. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Ibnoel Qayyim-Ra7imahoeLaah- zegt:

  'De geleerden zijn gelijk aan de sterren, zij zijn er ook om de dwalenden van leiding te voorzien en de mensen zijn meer in nood aan hen, dan dat zij in nood zijn aan eten en drinken!'
 14. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  While thousands of Muslims are killed all over the world, and while tens of thousands are imprisoned and tortured for calling to the path of Allah and for enjoining the good and forbidding the evil, most Muslims remain remarkably silent and have no worry except for the material things of life. Their hearts have been filled with the love of this life and the forgetfulness of the Hereafter.

  Allah says in the Qur'an: "You will indeed find them, of all people, most greedy of life, even more than those who do not believe in Resurrection. Each one of them wishes he could be given a life of a thousand years. But the grant of such life will not save him even a little from due punishment. For Allah sees well all that they do" [1] Many Muslims today have become so much attached to their life that their desire is to dwell among their family, house, money and commerce. They have forgotten that matters of the Hereafter should come before matters of this life and that we must strive to follow the orders of Allah, not just those we find easy and convenient to follow. Some Muslims today claim that it is better to perform extra prayers and extra fasting rather than enjoin the good and forbid the evil or defend the lives of weak Muslims. Such people would even blame the Muslims who strive to perform these obligations.

  This is what Ibn al-Qayyim had to say about such people: ''The Shaitan has misled most people by beautifying for them the performance of certain voluntary acts of worship such as voluntary prayers and voluntary fasting while neglecting other obligatory acts of worship such as enjoining the good and eradicating the evil, to the extent that they do not even make the intention of performing them whenever they are able to. Such people are considered by the scholars to be on the bottom of the scale of religion: For the essence of our religion is to perform what Allah ordered us to do. The one who does not perform his obligations is actually worse than the one who performs sins. Anyone having some knowledge about the revelation of Allah, the guidance of the Prophet, sallallahu alayhe wa sallam, and the life of the companions would conclude that those who are pointed at today as the most pious people are in fact the least pious. Indeed, what kind of piety is there in a person who witnesses Allah's sanctities being violated, his religion abandoned, the Sunnah of His Messenger shunned, and yet remains still with a cold heart and a shut mouth' Such a person is like a dumb Shaitan! In the same way the one who talks falsehood is a speaking Shaitan. Isn't the misfortune of Islam due only to those who whenever their life and food are secure, would not care about what happens to the religion? The best among them would offer a sorry face. But if they were challenged in one of the things their heart is attached to like their money, they would spare no efforts to get it back. These people, besides deserving the anger of Allah, are afflicted with the greatest calamity without even knowing it: They have a dead heart. Indeed the more alive a person's heart is, the stronger its anger for the sake of Allah and the more complete his support to Islam and Muslims." [2]

  __________________________________
  Notes:

  [1] Surah al-Baqarah [2]: ayah 96).
  [2] A'alaam al-Muwaqqi'een, volume 2, page 176.
 15. Oem Qaasiem
  Offline

  Oem Qaasiem Sunni Member.

  Joined:
  May 6, 2007
  Messages:
  54
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Rotterdam
  Home page:
  Ratings Received:
  +0 / 0
  "Allah heeft engelen geschapen met verstand en geen begeertes, dieren met begeertes en geen verstand, en de mens met zowel verstand als begeertes. Dus als het verstand van een persoon sterker is dan zijn begeerte, is hij als een engel. En als zijn begeertes sterker zijn dan zijn verstand, dan is hij als een dier.." (Uit het boek: 'Oeddat oes Saabirien' - Ibn Qayyim.)
 16. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,031
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Ibnoel Qayyim Rahimahullaah zei:

  Een man genaamd Tawbah bin as-Sammah, die leefde in ar-Raqqah (een stad in Iraq), besloot op een dag om zijn daden te bereken. Hij was bijna zestig jaar oud, en hij rekende uit dat het aantal dagen dat hij tot dan toe geleefd had 21.500 dagen waren. Hij schreeuwde en zei:

  "Wee mij! Zal ik mijn Heer ontmoeten met 21.000 zonden? Zal ik mijn Heer met 21.000 zonden ontmoeten? En hoe zal het dan zijn als er dagelijks duizenden zonden gepleegd worden?!"

  [Ibn Abi ad-Dunya's 'Muhasabat an-Nafs'; p. 48]
 17. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,031
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Ibn Al-Qayyim:

  Constant bewustzijn van ''voorbereid zijn''

  Het is een plicht voor elk (geestelijk) gezonde persoon om
  voorbereid te zijn voor zijn vertrek (uit deze wereld), omdat
  men niet weet wanneer Zijn Heer beveelt (tot het wegnemen van
  zijn ziel) noch weet hij hoe lang het zal duren voor hij
  verzameld zal worden (op de Dag des Oordeels).

  Ik heb zo veel mensen gezien die betoverd zijn door hun
  jeugdigheid. Ze zijn vergeten dat hun (voor)ouders niet meer
  leven, en toch worden ze totaal in beslag genomen door de
  blijvende hoop (langer te leven).

  Een persoon die kennis zoekt, kan tegen zichzelf zeggen: ''Ik
  zal vandaag kennis zoeken en deze morgen toepassen''. Dit
  (uitstel) kan tot zijn afdwaling leiden terwijl hij zichzelf een
  pauze geeft (voor één dag)!

  Met het uitstellen van zijn bereidheid berouw te tonen, terwijl
  hij zich blijft bezighouden met (zonden als) roddels of het
  luisteren ernaar of bezig zijn met Shoebh'ah (veronderstelde
  H'alaal of H'araam) zaken, hoopt hij (de slechte daden) uit te
  wissen. Met zo'n houding, waarbij hij zaken tot de volgende dag
  uitstelt, vergeet hij dat de dood plotseling kan komen.

  Een wijze persoon is hij die elk moment van zijn leven koestert
  en daar de waarde van kent, terwijl hij zijn verplichtingen
  nakomt. Dan, wanneer de dood plotseling tot hem komt, zal hij
  voorbereid zijn (om te staan voor de Rechter, Allah 'Azza wa
  Djall). En als zijn wens (namelijk een lang leven) vervult
  wordt, zou het in zijn geval betekenen dat zijn goede daden
  alleen maar toenemen.
 18. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,031
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Een ontmoeting met Allaah.

  Klik hier om de Flash te zien, in het Arabisch en vertaald naar het Engels:


  klik hier om een flash film hierover te zien, in het arabisch inclusief vertaling naar het Engels.


  klik hier om het artikel Een ontmoeting met Allah door Ibn al-Qayyim te lezen en te beluisteren

  Ibn al Qayyim (moge Allah tevreden met hem zijn) beschrijft dit grote moment tussen de Awliya (in dit geval, de mensen van het Paradijs) en Allah terwijl zij Zijn glorieuze Gezicht zien. Lees het en stel het jezelf voor, dat je tussen hen zit. Moge Allah jou en mij tot hen doen behoren.

  Ibn al Qayyim heeft gezegd: En als je vraagt over de Dag van Vermeerdering (in beloning) en het bezoek van De Almachtige, De Prijzenswaardige en het aangezicht van Zijn Gezicht - vrij van elke vergelijking of gelijkenis met wat dan ook. Een uitspraak terug te leiden naar de waarachtige Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam), en zo zal het dus gebeuren, luister op de Dag dat de roeper zal roepen:

  "O mensen van het Paradijs! Jullie Heer - Verheerlijkt en Verheven - nodigt jullie uit om Hem te bezoeken, dus haast je om Hem te bezoeken!" Zij zullen zeggen: "Wij horen en gehoorzamen!" Totdat, wanneer zij zich haasten naar hun afgesproken plaatsen, om eindelijk de wijde valei te bereiken waar zij allen zullen ontmoeten. En niemand van hen zal het verzoek van de roeper afwijzen. De Heer - Verheerlijkt en Verheven - zal bevelen dat Zijn Kursi daar wordt gebracht. Dan, verschijnen er kanselen van licht en ook kanselen van parels. Kanselen van edelstenen. Kanselen van goud en kanselen van zilver. De laagste van hen in rang zullen zitten op lakens van musk! En zullen niet zien wat is gegeven aan degenen op de stoelen boven hen. Wanneer ze comfortabel zitten en geborgen op hun plaatsen, en de roeper roept: "O mensen van het Paradijs! Jullie hebben een afspraak met Allah, in welke Hij jullie wenst te belonen!" Dus zullen zij zeggen: "En wat is de beloning? Heeft Hij onze gezichten niet al schijnend gemaakt, onze (weeg)schalen zwaar gemaakt, ons in het Paradijs toegelaten en ons verwijderd van het Vuur (bij het Vuur vandaan gehaald)?" En wanneer (en terwijl) zij zo zijn, schijnt er plotseling een licht dat het hele Paradijs omvat! Dus heffen zij hun hoofden, en aanschouwen: Al-Jabbar, De Onweerstaanbare!

  Aanschouw: De Onweerstaanbare - Verheven is Hij en Heilig zijn Zijn namen - is bij hen gekomen van boven hen en heeft erge indruk op hen gemaakt. En zegt: "O mensen van het Paradijs! Vrede zij met jullie!" Dus, deze groet zal niet worden beantwoord met iets beters dan: "O Allah! U bent Vrede, en van U komt Vrede! Verheerlijkt bent U, O bezitter van Majesteit (Grootsheid) en Eer!" Dus de Heer - Verheerlijkt en Verheven - zal naar hen lachen en zeggen: "O mensen van het Paradijs! Waar zijn degenen die Mij gehoorzaamden, zonder Mij ooit te hebben gezien? Dit is de Dag van Vermeerdering!" Dus, zij zullen allen hetzelfde antwoord geven: "Wij zijn tevreden, dus wees tevreden met ons!" Dus, Hij zal zeggen: "O mensen van het Paradijs! Als Ik niet tevreden met jullie was, dan zou Ik jullie niet tot de bewoners van Mijn Paradijs hebben gemaakt! Dus, vraag van Mij!"

  Dus, zij zullen allen hetzelfde antwoord geven: "Laat ons Uw Gezicht zien, opdat wij het kunnen aanschouwen!" Dus, De Heer - Machtig en Groots - zal zijn bedekking verwijderen en zal indruk op hen maken en zal hen bedekken met Zijn Licht welke, als Allah - De Verhevene - niet had gewild dat het hen niet zou verbranden - het hen zou hebben verbrand. En er zal niet een persoon in deze bijeenkomst worden uitgezonderd of zijn Heer - De Verhevene - zal tot hem spreken en zeggen: "Herinner jij je de dag dat jij dit en dat deed?" En Hij zal hem herinneren aan enkele van zijn slechte daden in het wereldse leven, dus zal hij (de persoon) zeggen: "O Heer! Zul jij mij niet vergeven?"[/color] Dus, Hij zal zeggen: "Natuurlijk! Natuurlijk! Jij hebt deze positie niet bereikt (in het Paradijs) behalve door Mijn vergiffenis."


  Hoe zoet is deze toespraak voor de oren. En hoe gekoeld zijn de oprechte ogen bij het zien van Zijn Nobele Gezicht in het Hiernamaals.

  "Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer zullen zij zien." [Sq Al-Qiyaamah: 22-23]


  Moge Allah ons ogen openen voor de islam en ons imaan vergroten en ons hart versterken tegen het slechte.

  Allaahoema ameen..!
 19. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,031
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3  Wanneer tawbah en istighfaar individueel vernoemt worden, omvatten zij elkander in betekenis, en staat tawbah voor istighfaar en istighfaar voor tawbah!

  Wanneer zij echter samen vernoemt worden dragen zij elk een andere betekenis:


  Ibn al Qayyim zegt:

  “…Maar wanneer zij echter samen vernoemd worden, dan betekent: 1. Istighfaar: Dat men Allah vraagt om niet meer in de voorbije zonden terecht te komen! 2. Tawbah: Dat men terugkeert naar Allah, en hoopt dat Hij je zal beschermen tegen de slechte gevolgen van de zonden die je voorheen verricht hebt!

  Op deze manier kan men de zonden in twee delen onderverdelen: 1. De voorbije zonden, en daar doet men istighfaar voor. 2. Zonden die men alreeds verricht heeft, en dat men angst heeft hier terug in te vallen en door deze tawbah probeert men zich hier tegen te beschermen!

  En zo kan men zeggen ook zeggen dat terugkeren tot Allah uit twee soorten bestaat: 1. Terugkeren tot Allah om jezelf te beschermen tegen de slechte gevolgen van je voorbije zonden! 2. Terugkeren tot Allah, om jezelf zodoende te beschermen tegen het hervallen in dezelfde zonde in de toekomst!”


  Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
  Uit: Madaaridjoes-Saalikien 1/308-309 ingekort
  Bron: www.islaam.be
 20. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,031
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Lust  "De blik is de oorsprong van alle rampen die de mens treffen, want de blik wekt een gedachte op en de gedachte leidt daarna tot een overpeinzing. De overpeinzing wekt een lust op en de lust wekt een wens op. Deze wens wordt steeds vuriger en wordt uiteindelijk een vast voornemen. Zo wordt een daad uiteindelijk verricht, zolang geen enkel obstakel dit verhindert. In verband hiermee werd er gezegd: 'Geduldig zijn in het neerslaan van de blik is gemakkelijker dan geduldig zijn voor de pijn die [veroorzaakt wordt door hetgeen] erop volgt.'"


  Moge Allaah ons behoeden voor de verboden blik, ameen.

  Door: Ibn Al-Qayyim Al-Djawziyyah
  Bron: Al-jawaab al-kaafi, blz. 106

Share This Page