Al hamdu lillaah. Alle Glorie aan Allaah.

BintShishaan

AmatuLlaah
As salaamu 'alaykum wa rahmatu llaahi wa barakaatuh.
In sha Allaah gaat alles goed met jullie.

Ik zat op google naar foto's te kijken en zag deze foto :


Subhan Allaah.:frown::frown::frown::frown::frown::frown::frown::frown::frown::frown:

Wij hebben voedsel, water ( zowel warm als koud), we hebben een (t)huis, een bed.Wij hebben ouders.Wij hebben kleren.Wij gaan studeren of gaan naar werk.
Wij hebben, subhan Allaah, alles.Zelfs te veel waardoor wij hoogmoedig worden.

Kijk naar die jongen, naar zijn gezicht, naar zijn lichaam.Je kunt zijn ribben zien.Hij heeft geen voedsel, geen kleren, niets.Subhan Allaah.

Tijdens de Ramadhan is het de bedoeling dat wij de situatie van de armen begrijpen.Maar subhan Allaah.Wie denkt er nou aan hen?


Profeet Yusuf 'alayhi salaam had alles, hij had overvloedig voedsel.Maar toch at hij heel weinig.Toen er gevraagd werd aan hem waarom hij zo weinig at terwijl hij veel te eten had, had hij 'alayhi salaam gezegd: Als ik genoeg eet en als mijn maag vol is, dan zal ik degenen wiens maag niet vol is,vergeten.*

...
Wij zijn niet dankbaar, subhan Allaah.Zoveel gunsten.We zien de situatie van de anderen, en toch zijn wij niet dankbaar zoals wij zouden moeten zijn.


Degene Die alles wat Hij schiep op de beste manier heeft geschapen. En Hij begon de schepping van de mens uit klei. Daarna maakte Hij zijn nageslacht van een uittreksel van nederig water (sperma). Daarna voltooide Hij hem en blies in hem van de Ziel en Hij maakte voor jullie het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten. Weinig dankbaarheid tonen jullie! (Soerah As-Sadjdah: 7-9)

En er is geen gunst die jullie ontvangen, of deze komt van Allah... (Soerah An-Nahl: 53)"En wie dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf. En wie ondankbaar is, voorwaar, Allah is Behoefteloos en Geprezen." (Soerah 31:12)

Allaah hoeft onze dankbaarheid niet, Hij hoeft niets!Maar het is beter voor onszelf dat wij dankbaar zijn.


O, jullie die geloven, eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien en wees Allah dankbaar als Hij alleen het is Die jullie aanbidden. (Soerah Al-Baqarah: 172)

En (gedenkt) toen jullie Heer bekend maakte: "Als jullie dankbaar zijn, zullen Wij zeker jullie (genietingen) vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn: voorwaar,Mijn bestraffing is zeker hard. (Soerah Ibrahiem:2)


Adh-Dhahabi Wa Al-Fiđđati Wa Al-Khayli Al-Musawwamati Wa Al-'An`āmi Wa Al-Ĥarthi Dhālika Matā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Allāhu `Indahu Ĥusnu Al-Ma'ābi
Voor de mensen is de liefde tot begeerten schoonschijnend gemaakt, vrouwen, kinderen, stapels goud en zilver, raspaarden, vee en akkers. Dat is de voorziening van het leven dezer wereld, maar Allah is het, bij Wie het juiste einddoel ligt. (3:14)Laten we in sha Allaah veel du'as maken voor de armen.
We zijn slechts moslims als wij hetzelfde wensen voor onze broeders als voor onszelf.(*Heb ik gehoord in een lezing van een Tsjetsjeen, ik zal in sha Allaah een link van zijn video zetten hier.)
 

Shishani

moderator
Staff member
Wa 'aleykoem assalaam wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh.

A'aanahoemoellaah (moge Allaah hen helpen).
 
Top