De jongeren die verslaafd zijn... (Shaykh al-Albaani)

Abu Rayaan

Junior Member
as-Salaamu 'alaykum wa rahmatullaah,

"Ik adviseer jou en andere jongeren die zich op een afwijkende lijn bevinden.."

"Vervolgens, koester geen afgunst tegen jouw Moslimbroeder slechts omdat hij, ik zeg niet de fout in is gegaan, maar ik zeg, slechts omdat hij afgeweken is!"Hier geeft al-Imaam, Shaykh Muhammad Naasir ad-Deen al-Albaani
- rahimahullaah - een advies aan de jongeren die zich, zoals hij dat noemt, op een "afwijkende lijn" bevinden door hun verslaving aan weerleggingen.


[yt]cEbc4YtWpOc[/yt]
http://www.youtube.com/watch?v=cEbc4YtWpOc


De Shaykh - rahimahullaah - zegt:

"Kijk, mijn broeder, ik adviseer jou en andere jongeren die zich op een afwijkende lijn bevinden, zoals wij dat zien en Allaah Weet het het beste, om jullie tijd niet te verspillen in het weerleggen van elkaar. Dat jullie zeggen: "Hij heeft dit gezegd", "hij heeft dat gezegd" en "hij heeft zus-en-zo gezegd". Omdat dit ten eerste niets met kennis te maken heeft. En ten tweede omdat deze manier van handelen wrok in de harten veroorzaakt. En het veroorzaakt afgunst en haat in de harten. Echter, het enige wat jullie dienen te doen, is kennis opdoen. Het is de kennis die voor ons zal verduidelijken of de woorden waar jij iemand om bekritiseert - dat hij vele fouten heeft, of dit ons bijvoorbeeld het recht geeft om hem iemand met een bid'ah te noemen en vervolgens of hij een innovator is. Wat hebben wij te maken met deze uitdiepingen?

Ik adviseer jullie om niet te ver te gaan in deze uitdiepingen. Want eerlijk gezegd klagen wij nu van deze splitsing die gaande is bij degenen die zich toeschrijven aan de Da'wah van het Boek en de Sunnah, of zoals wij dat noemen: de Da'wah as-Salafiyyah. De grootste oorzaak van deze splitsing, en Allaah Weet het het beste, komt door de Nafs die tot het slechte aanspoort. En het is niet vanwege het verschil van mening over bepaalde gedachtegoeden. Dit is mijn advies!

[Iemand onder de studenten van de Shaykh neemt het woord:] Het beeld van wat zich onder de jongeren op verschillende plekken afspeelt is heel vreselijk. En wij twijfelen niet over het feit dat er mensen zijn die afgedwaald zijn, dat er mensen zijn die fouten hebben en dat er ook mensen zijn die innovators zijn. Maar de benadering waarop dit in de meeste gevallen gaat, is een benadering die afgaat op de persoon en al-Qeel wal-Qaal (roddels). Waarbij de jongeren niet door hebben wat een tijdverspilling hiermee gepaard gaat, alsook de verspreiding van afgunst tussen hen. Dit zijn zaken waar zij geen rekening mee houden! En we twijfelen niet dat zij het bij het rechte eind hebben. Maar veel jongeren, als ik ze vraag: "Hoeveel memoriseer jij van de Qur'aan?" Dan antwoordt hij: "Ik memoriseer minder dan 3 Juz'." "En hoe lang discussieer jij over deze kwestie?" [Het antwoord:] "Drie jaar." Drie jaar lang discussiëren zij over: "Zayd is een: innovator - geen innovator, ongelovige - geen ongelovige, ketter - geen ketter, hij zei - hij zei niet, afgeweken - niet afgeweken." En hij kan afgeweken zijn, de fout zijn ingegaan of afgedwaald zijn. Zij denken, als iemand die ze wil adviseren naar ze toekomt om ze te zeggen dat dit tijdverspilling is.. Het vreemde hiervan is dat ze dan denken dat hij partij kiest voor degene [die zij weerleggen]. Werkelijk vreemd! Terwijl hij hen slechts wil adviseren! [Shaykh al-Albaani lacht om de absurditeit hiervan] Een jongere die 17 jaar oud is, die heel weinig van de Qur'aan memoriseert en ineens over zeer diepgaande zaken discussieert waar Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah en zijn studenten terughoudend in waren en die zij nauwgezet uitzochten. Terwijl zij zich haasten naar dit soort zaken. We willen graag een advies aan dit soort gevallen.

[Shaykh al-Albaani gaat verder:] Ik word vaak gevraagd: "Wat is uw mening over die-en-die?" Ik begrijp daaruit dat hij een partij voor of tegen hem heeft gekozen. En het kan zijn dat de persoon, waarover hij vraagt, tot onze broeders behoort. Sterker nog, het kan zelfs iemand zijn die tot onze oudere broeders behoort, waarover hij dan tegen ons zegt dat hij afgeweken is. Ik adviseer dan de vraagsteller: "Wat heb jij te maken met "Zayd", "Bakr" of "'Amr"?" {Wees standvastig, zoals jou is bevolen} (Surah Hud 11:112 & Surah ash-Shuraa 42:15) Doe kennis op! Deze kennis zal voor jou het onderscheid verduidelijken tussen de goede en de slechte, degene die gelijk heeft en degene die zich vergist, enzovoorts.

Vervolgens, koester geen afgunst tegen jouw Moslimbroeder slechts omdat hij, ik zeg niet de fout in is gegaan, maar ik zeg, slechts omdat hij afgeweken is! Hij kan dan wel afgeweken zijn in één, twee of drie kwesties, maar in andere zaken is hij niet afgeweken. Wij zien bij de Imaams van Hadeeth dat zij een overlevering van iemand accepteren, terwijl ze in zijn biografie over hem zeggen: "Hij is een Murji'" of "hij is een Khaariji" of "hij is een Naasibi", enzovoorts. Terwijl dit allemaal gebreken en dwalingen zijn, maar de [Imaams van Hadeeth] hadden een maatstaf waar ze zich aan vasthielden en ze lieten geen zonde zwaarder wegen dan de goede daden. Of twee, drie zonden zwaarder wegen dan alle goede daden. En van [al die goede daden] is de meest geweldige: "De getuigenis dat niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allaah, en dat Muhammad Zijn Boodschapper is."​


Wassalaam.​
 

Mabsoot

Amir
Staff member
asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh,

jazak Allahu khayr,

unfortunately, some people use excuse of Jarh wa ta'deel to do various injustices that are against our manhaj.

part 1
[yt]_zryrVBJRnw[/yt]

part 2
[yt]-bSrvTuA1qs[/yt]

part 3
[yt]Xrvu4zFlemo[/yt]
 
Top