discussie van Sheikh Albaanie rahiemehoellaah met een man over de term selef

Status
Not open for further replies.

Aboe Abdoellah!

Junior Member
[/B][/B]Imaam Al-Allaamah, de Moehadith van deze tijd Sheikh Albaanie rahiemehoellaah, bediscussieerde iemand die het bestreed dat moslims henzelf associëren met de term Selef of zichzelf Selefie noemen.

De Sheikh zei: Wanneer er aan jou gevraagd wordt wat jou madhab is wat zeg je dan?

De man antwoordde: Moslim!

De Sheikh zei: Dat is niet voldoende!

De man zei: Allah heeft ons de naam Moslim gegeven, vervolgens reciteerde hij dit Vers van de Koran: “..Hij is het die jullie voorheen Moslims genoemd heeft…” [Soerah Al-Hadj vers: 78]

Vervolgens zei de Sheikh: Dit zou een correct antwoord zijn geweest wanneer wij in de eerste periode (van de islam) waren, voordat de sekten zich verspreidden. Wanneer wij echter vandaag de dag welke moslim dan ook, die zich zelf associeert met één van de sekten waarmee wij verschrikkelijk verschillen in Aqiedah, hierover vraagt dan zou zijn antwoord niet anders zijn dan de jouwe. Zij allen zullen zeggen dat zij Moslim zijn; of zij nou van de Raafidah (Shie’ah) zijn, of de Chawaaridj, of de Droez of van An-Noesainiyah. Dit is dus niet voldoende in deze dagen.

De man zei: Oké dan zeg ik; Ik ben een Moslim die het Boek en de Soennah volgt.

De Sheikh zei: Dat is ook nog niet voldoende.

De man zei: Waarom?

De Sheikh zei: Kun je tussen degenen waarmee we net een voorbeeld hebben gegeven iemand vinden die zegt: Ik ben een Moslim maar volg het Boek en de Soennah niet?! Wie zegt er van hen dat hij dat niet volgt? Vervolgens begon de Sheikh de man uit te leggen wat het belang is van datgene dat hij zo juist verklaard heeft, eb dat is; Het Boek en de Soennah volgens het Begrip van de Selefoes-Saalih

De man zei daarna: Oké dan ben ik een Moslim die het Boek en de Soennah volgt volgens het Begrip van de Selefoes-Saalih.

De Sheikh zei: Wanneer iemand jou naar je madhab vraagt, zeg je het dan zo tegen hem?

De man zei: Ja.

De Sheikh zei: Wat vindt je ervan als we (deze lange zin) taalkundig samenvatten? Want de beste woorden zijn de woorden die kort en krachtig zijn. We zeggen dan gewoon, Selefie.

De man zei: Ik kan u nu vleien en ja tegen u zeggen, maar ik ben nog steeds overtuigd van mijn eerste mening, want het eerste waar naar de gedachten van iemand toegaan wanneer hij hoort dat je selefie bent, is naar verschillende zaken van handelingen van strengheid en overdrevenheid die door de Selefies in praktijk gebracht worden.

De Sheikh zie: Oké, in veronderstelling van dat jouw uitspraak waar is. Als je zegt: Moslim, gaan je gedachten dan niet naar de Shie’ie, de Raafudue, de Droezie, de Isma’ielie… etc.

De man: Mogelijk! Maar ik heb zo wel het Edele Vers. “Hij die degene die jullie voorheen moslims genoemd heeft” gevolgd.

De Sheikh zei: Nee, O broeder! Jij hebt op deze manier het Vers niet gevolgd, want de betekenis van het Vers is; De authentieke Islam. Wij moeten de mensen op het niveau van hun verstand aanspreken.. is er hedendaags iemand die begrijpt dat jij een moslim bent zoals het bedoeld is in het Vers? En de opmerkingen die je zojuist hebt opgenoemd kunnen waar of niet waar zijn. Want, jou uitspraak: ‘strengheid’ dat kan bij een aantal individuen voorkomen, maar is niet aanwezig bij de methodologie (van de selefiyien) in belijdenis en wetenschap. Maak je dus niet druk om individuen, want wij spreken hier over een methodologie. Wanneer wij zouden zeggen: Shie’ie, of Droezie, of Chaaridjie, of Soefie, of M’otazilie dan kunnen we dezelfde opmerkingen aanhalen die jij opnoemde. Dit is dus niet ons onderwerp, want wij zoeken naar een juiste naam voor een madhab waarmee een mens zijn geloof in Allah belijdt.

De Sheikh zei vervolgens: Zijn niet alle Sahaabah moslims?

De man zei: Natuurlijk

De Sheikh: Maar er zijn onder hen een aantal die gestolen hebben, en ontucht gepleegd hebben. Dit mag echter geen reden voor iemand zijn om te zeggen dat zij geen moslim zijn. Integendeel zij zijn moslims ze geloven in Allaah en de Boodschapper als methodologie. Ook al doen sommige van hen af en toe daden die tegenstrijdig zijn aan deze methodologie, omdat zij niet zondeloos zijn. Daarom spreken wij.. moge Allah jou begunstigen, over een woord dat onze Aqiedah ideologie en uitgangspunt voor ons leven is in al datgene wat te maken heeft met onze geloofsbelijdenis waarmee wij Allaah aanbidden. En wat betreft het streng of makkelijk zijn van personen, dat is iets anders. Ik wil dat je over dit korte woordje (Selefie) nadenkt , zodat je niet vast blijft houden aan het woord moslim terwijl je weet dat iemand jou ooit op de manier begrijpt zoals jij dat wil. Spreek de mensen dus aan op het verstand van hun niveau. Moge Allah je belonen voor je meegaandheid.

Bron: http://haadhi-hiya-selefiyyah.blogsp...of-moslim.html
 

Disengaged

New Member
salam alykum wa rahmatullah,

Kun je mij een boek aanraden, waarin goed beschreven staat welke madhabs bestaan en wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Djazakkallahoe gairan.

En nog een vraag: Leidt dit dan niet tot de verdeeldheid onder moslims, zoals wij zien bij mensen van het Boek?

Moge Allah ons in kennis doen vermeerderen.
 

dadelboom21

New Member
dat is wat ik nou ook den disengaged. ik heb nooit een hadith gelezen waarin staat dat we dit moeten zeggen. de moslims moeten toch 1 ummah zijn als we iedereen in een groep stoppen gaat dat toch niet?
 

dadelboom21

New Member
salam alykum wa rahmatullah,

Kun je mij een boek aanraden, waarin goed beschreven staat welke madhabs bestaan en wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Djazakkallahoe gairan.

En nog een vraag: Leidt dit dan niet tot de verdeeldheid onder moslims, zoals wij zien bij mensen van het Boek?

Moge Allah ons in kennis doen vermeerderen.

dit voelt niet goed als ik dit lees:SMILY286:
we moeten samen 1 uhmmah volgen :hijabi: :arabi1:
wij zijn moslims en volgen de sunnah van de profeet mohammed (as)
 

Imad

Junior Member
Assalmoelaikoem warahmatullahi wbarakatuh,

Ongetwijveld voelt het niet goed om te zien, horen en lezen dat deze Oema niet één geheel is. Maar het is een feit jammer genoeg. Onze profeet Vrede en Zegeningen van Allah zij met hem heeft ons gewaarschuwd voor de verschillende groeperingen.

Allah is rijk en heeft ons niet nodig. Wij zijn degene die Hem nodig hebben. Willen we een éénheid vormen dan moeten wij terugkeren naar het boek van Allah en de soena van onze profeet sallalahu 3aleihi wassalem.

Het zijn niet wij die mensen in een groep stoppen, maar mensen die zichzelf in een groep stoppen. Er zijn verschillende factoren die hierbij aan kunnen bijdragen, denk aan:
- het prefereren van deze Dunya boven El-Akhira
- Begeertes
- Onwetendheid
- De Shaitaan
- nafs
- en noem maar op


Allah heeft niemand nodig. Als iemand dwaling boven waarheid prefereert, dan is dat zijn eigen keus en heb ik hem dus niet in die dwalende groep gestopt. Allah heeft haar of hem niet nodig. Integendeel de mensen hebben Allah Subhanahu wata3ala nodig.

wassalmeolaikoem wrahmatullahi wbarakatuh,

Imad
 

Disengaged

New Member
salam alykum,

Moeten wij ons dus nu een selef noemen (ik begrijp niet wat deze term inhoudt) en onszelf van elkaar onderscheiden door ons in een van de bestaande Madhabs te classifiseren ?

Of is Selef een ander woord voor Muslim en vormen we één ummah?

salam alykum wa rahmatullah
 

Aboe Abdoellah!

Junior Member
salam mo3alikom wara3matolahi wabaraktoho

ik ben niet degene die zegt dat er 73 groepen zullen onstaan binnen in onze dien dat heeft onze geliefde profeet (saw) gezegd..

er zijn veel groeperingen binnen in de islaam ergeste is dat er binnen in die 72 groepen die dwalend zijn ( moge allah hun terug brengen op de juiste pad ) ok daar uit weer groepen zijn ontstaan!!

je ken het zien als een boom de boom zelf zijn de rechte pad waar de profeet mohamed (saw) het over had maar aan die boom groeien takken ( dat zijn die groeperingen ) maar aan die takken groeien ook weer takjes (en dat zijn weer groeperingen binnen in groeperingen ) en ga zo maar door een paar van die groepen zijn onder anderre

-shi3a
-tebliegie`s ( die zijn 1980 op gesticht )
-soefie`s
en ga zo maar door maar!!

maar de reden waarom de meeste zich hebben afgesplits van de rechte pad is omdat ze toevoegingen hebben gedaan binnen in onze dien ( zoals graven aanbidden etc. ) zoals broeder imad het zei meeste volgen gewoon hun nefs de anderre vindt de sounna gewoon te zwaar dus verzint die maar ze eigen souna en sahieh hadits en ga zo maar door, en de profeet heeft gezegd elke toevoeging is een inovatie en elke inovatie leidt naar het helle vuur!!!!

hieronder heb ik een link geplaatst wie intresse heeft om te leren over de manhadj selefie dan moet je hier effe kijken hier wordt alles nader uitgelegd inshallah

http://haadhi-hiya-selefiyyah.blogspot.com

ik hoop dat je hier je antwoorden zal vinden zuster..

En moge allah ons bescherme van de helle vuur, En ons leiden naar de djena.
Moge allah waken over ons ouders en moge hij ons als moslims in leven houden en ons als moslims laten sterven en onze goeie daden inshallah accepteren!

amien

salam mo3alikom wara3matolahi wabaraktoho
 

Imad

Junior Member
Assalmoelaikoem warahmatullahi wbarakatuh,

Precies zuster er is geen verschil tussen salafiya en islam. Of je nou zegt ik ben een salafie of ik ben een moslim, het is hetzelfde.

Salafiya is niets anders dan het volgen van het boek van Allah en de soena van onze profeet volgens het begrip van de vrome voorgangers.. Niet volgens jou eigen nafs of begeertes.

Alleen het woord "moslim" wordt tegenwoordig door iedereen die denkt dat hij een moslim is gebruikt. Verschillende groeperingen zeggen dat zij moslim zijn, alhoewel sommige helemaal geen moslims zijn.

waaronder:
- De shia
- Ahmadia
- en noem maar op.....

Veel grote geleerden van shia en ik heb het dus niet over de algemene mensen onder hen beweren dat el Quraan vervalst is. Deze geleerden van hen zijn gewoon geen moslims. Zij hebben vele dwalingen, waaronder het beschuldigen van Aisha radiallahu 3anha de vrouw van onze profeet van ontucht. Het vervloeken van de metgezellen van onze profeet Abu Bakr en Omar.......... En noem maar op.


Ahmadia beweren dat onze profeet niet de laatste der profeten is. Dit zijn dus geen moslims. Iemand die gelooft dat onze profeet niet de laatste der profeten is, is geen moslim.

Onder de Soefies zijn zeer dwalende praktijken, waaronder het dansen in moskeeen, het bezoeken van begraafplaatsen om vrome voorgangers te smeken. Een moslim mag geen vrome voorgangers die dood zijn smeken. Een moslim behoort Allah alleen te smeken en te vragen

En noem maar................

Insha Allah zal ik je nog video's willen laten zien van bepaalde dwalende groeperingen die zeggen dat zij moslim zijn.

Maar het is ook een feit om kennis op te doen. Onze profeet zei: " degene die een weg bewandeld waar hij kennis opdoet, Allah zal hem daarmee het pad naar het paradijs vergemakkelijken."

Het is zeer belangrijk om kennis op te doen en altijd oprecht te blijven.

Wassalmoelaikoem warahmatullahi wbarakatuh,

Imad
 

Aboe Abdoellah!

Junior Member
salam mo3alikom wara3matolahi wabaraktoho

dit is een goeie uitleg van broeder Imad moge allah hem daar voor belonen.

ik was een ding vergeten toe te voegen aan mij tekst...

Op de weg naar 3akieda ( geloofsleer ) kennis opdoen is het heel belangerijk om altijd te kijken van wie je die kennis bijvoorbeeld een hadith of iets dergelijks aan neemt! Want het zou zo maar een toevoeging kunnen zijn en elke toevoeging is een inovatie en elke inovatie lijdt naar de hellevuur.....

Ten 2de zijn er 4 belangerijke stappen van kennis opdoen die op deze volgorde horen te gaan.........

De eerste = Kennis opdoen
De tweede = Er naar handelen ( dus die kennis in de praktijk brengen )
De derde = Er naar uitnodigen
De vierde = Geduld hebben met het uitnodigen naar die kennis ( en niet boos worden als iemand bijvoorbeeld tegen je zegt ga toch fietsen ik bid al 20 jaar wie ben jij om mij iets te vertellen wat betreft kennis )

Sbar is heel belangerijk het beste voor iemand die kennis op doet is: geduld hebben oprecht zijn en kijken naar de vrome voorgangers en hoe hun onze dien hebben begrepen.

En vergeet niet Allah leidt wie hij wil leiden..... Moge Allah ons beschermen van de hellevuur Inshallah......

En wat betreft over die groepperingen die aicha radiallahu 3anha beschuldigen van zina hoe durven ze de moeder der gelovigen beschuldigen van overspel terwijl de vrouwen van de Profeet ( SAW ) de beste onder alle vrouwen waren en nu denk ik gelijk aan een mooie hadith die die beschuldiging van hun al helemaal teniet doen.........

Deze hadith gaat als volgt..


De Moeder der gelovigen Aicha radiallahu 3anha heeft gezegd:
Ik kwam meestal de ruimte in waar Allah`s Bodschapper (saw) en mij vader (Aboe Bakr) waren begraven, en dan deed ik mij hijab af.
Ze droeg dus gewoon normale huiskleding, kleding die een vrouw meestal thuis voor haar man draagt....
Ze zei: ik kwam meestal de ruimte in waar Allah`s boodschapper (saw) en mij vader (Aboe Bakr) radialoho 3anho begraven lagen. En dan deed ik mij hijab af.
En zei ik in mezelf: Het is slechts mijn man en mijn vader......
lees goed!!!!!
Ze zei verder: Toen Metgezel Omar Ibn Al-Khattaab daar werd begraven radialaho 3anho. Heeft Aicha gezegd radiallahu 3anha: Bij Allah, ik ging de ruimte slechts in als ik mij volledige Hijaab droeg.
Omdat ik me schaamde voor Omar ibn Al-khattaab.


Yaa Allah en dat terwijl hij dood is. Zei schaamt zich voor iemand die dood is en in zijn graf zit.........
Hoe denk je dan dat ze zich schaamde van de levenden?
en dan komen er een paar gogo`s die zeggen dat zei zina heeft gepleegd!!
moge allah hun bestraffen voor hun leugens en beschuldegingen tegen de moeder der gelovigen Aicha radiallahu 3anha....

ik laat het hierbij dit wordt allemaal te veel als ik ergens om ken boos worden is het wel als de vrouwen of de metgezellen van de profeet (saw) voor zulke dwaze dingen worden beschuldigt

moge allah ons leiden naar vrome daden en oprechte broeders en zusters, En ons beschermen voor zulke mensen die met zulke leugens komen en mag hij ons beschermen van groeperingen zoals ahlo bida3a en alle anderre.........


Wassalmoelaikoem warahmatullahi wabarakatuhu,
 

dadelboom21

New Member
selef

selem

ok dus we moeten ons selef noemen om te laten zien of on te onderscheiden van de zogenaamde moslims die eigenlijk fitna veroorzaken dus eigenlijk helemaal geen moslims zijn omdat ze aan shirk doen enz...?

vroeger moesten we ons onderscheiden van de niet moslims(joden christenen enz.) en nu van onze eigen moslims die in allah geloven maar veel kwaad verichten en zo een slechte beeld geven over de islam?! moet dat? moeten we ons zelf onderscheiden van de moslims die onwetend zijn? ik weet niet wat er allemaal gebeurt. is je zelf een self noemen geen toevoeging?
:SMILY176:

selemu alikum
 

dadelboom21

New Member
selem

nog een ding. als ik het goed begrijp dan moeten we nu de term moslim niet meer gebruiken omdat we niet meer in de tijd van de profeet leven want omdat er in die tijd niet zoveel groepen waren als nu? dus door ons zelf een selef te noemen kunnen we een einde maken aan de term moslim omdat het verkeerd wordt gebruikt? dit is wat er ongeveer wordt gezegt op de site van haadhi hiya.

:girl3: :astag: ik ben er geen voorstander van.
 

Imad

Junior Member
Assalmoelaikoem warahmatullahi wbarakatuh,

Tuurlijk zijn we er geen voorstanders van.

Allah heeft ons moslims genoemd en moge Allah ons als moslims doen sterven. Dat wij aan de term moslim een eind kunnen maken, is niet waar. Als jij uit onze woorden dit hebt gefilterd, weet dan dat jij onze woorden verkeerd hebt begrepen. Als iemand dit beweert dan ben ik de eerste tegenstander.

Wij blijven ons moslims noemen, maar daarnaast een Salafy. En de uitleg van het woord Salafy heb ik eerder aangegeven. Het is een arabisch woord voor het volgen van de Salaf ( vrome voorgangers). Is dus geen toevoeging, want onze profeet heeft ons duidelijk gemaakt wat het rechte pad is en dat is het volgen van het pad van de Salaf.

Wij onderscheiden ons niet van moslims die onwetend zijn zoals jongeren die achter de vrouwen aangaan of die bij een Koffieshop rondhangen. Het zijn gewoon jongeren die aan het zondigen zijn. Als je met hen in gesprek gaat, dan zul je ongetwijveld horen: " Ja ik weet dat ik verkeerd bezig ben ....Insha Allah wordt ik vergeven....Insha Allah stop ik ermee"

Over hen heb ik het niet. Ik heb het over hen die bewust mensen uitnodigen tot Shirk, tot het aanbidden van anderen naast Allah. Alleen nu in de naam van de islaam.

De jongeren die de vrouwen achterna gaan of bij een Koffieshop rondhangen doen dat niet in de naam van Allah. En dat zeggen zij ook niet. Maar waar wij het over hebben zijn mensen die een verkeerd Aqieda hebben en ook ernaar uitnodigen.

Ik hoop dat je het begrijpt. En anders willen wel weten wat jij niet precies begrijpt.

Daarom zeg ik altijd doe kennis op van Tawhied. Als je kennis hebt van Tawhied, dan zul je niet gemakkelijk in de val lopen.

Wassalmoelaikoem warahmatullahi wbarakatuh,

Imad
 

dadelboom21

New Member
selem

ok ik snap het. omdat er zoveel groepen zijn binnen de islam die uitnodigen tot shirk moeten we een ander groep maken binnen de islam die dat niet doet zodat mensen die de islam willen verkennen bij ons moeten zijn en die groep heet salaf,toch? ik snap m. maar is het slecht of haram als ik mezelf geen selef noem want het klinkt niet echt. :hijabi:

selemu alaikum
 

Imad

Junior Member
Assalmo alaikoem warhamtullahi wbarakatuh,

Het is niet slecht of Haram om je salafy of geen salafy te noemen. Wat belangrijk is, is het volgen van de Salaf ( vrome voorgangers).

Wat verstaan we hieronder:

- Het volgen van het boek van Allah
- Het volgen van de soena van onze profeet
- Het erkennen van de Tawhied ( eenheid) van Allah:
- eenheid in de Heerschappij
- éénheid in de aanbidding
- eenheid in zijn Schone Namen en Eigenschappen
- Het lief hebben van de metgezellen van onze profeet
- etc.....

gewoon wat de islam ons voorschrijft...............

daarnaast hebben wij geen groep gemaakt.

Fi amanillah


wassalmoelaikoem warahmatullahi wbarakatuh
 

dadelboom21

New Member
selem

waar moet ik op letten als ik boeken lees over islam? de meeste boeken komen uit turkije hoe weet ik dat ze de waarheid spreken. hoe kan ik weten dat het niet door shi3 is geschreven?

selem
 

Oem Qaasiem

Sunni Member.
AsSalaamoe 3alaikom Wara7matoeLaah,

Er zijn wat termen die verduidelijkt moeten worden InshaAllaah, opdat de rest, die deze termen niet kent, hier van kunnen leren en profijt van zullen hebben.

Je hebt:

¤ Selef=> Voorganger(s)
¤ Selef-us-Saalih=> Vrome Voorganger(s)
¤ Selefie=> Volger van de (Vrome) Voorganger(s)

De Selef zijn de Sa7abaah (Metgezellen) van de Profeet Salallahoe 3alaihi WasSellem. Dat zijn de beste mensen na de Profeet Salallahoe 3alaihi WasSellem.

Na hun komen de opvolgers van de Selef. Dit zijn de Selefoe Saalih, oftwel, de Vrome voorgangers. Zij zijn na de 1e groep, namelijk de metgezellen van de Profeet, de Selef, en Ons eerste en beste voorbeeld, onze Eigen profeet Mohammed Salallahoe 3alaihi WasSellem, de beste mensen.

Wel nu komt het woordje: ''Selefie'' Dat zijn de volgers van de Volgers van de Selef. Dus de volgers van de Selefoe Saalih (De vrome voorgangers).

Het is verplicht voor elk moslim om de Quraan en Soennah te volgen en Alles wat de profeet Salallahoe 3alaihi WasSellem heeft geboden, uit te voeren en alles wat hij heeft verboden, te laten.

Met de tijd zijn vele mensen afgedwaald van deze rechte weg, van deze waarheid. Het zijn echter wel moslims, maar hun 3aQeeda ging nam een verkeerde wending, zij gingen zich opsplitsen, en uit die opgesplitse groep, kwamen weer andere groepen uit voort enz enz. En dit is Hetgeen waar onze Profeet Salallahoe 3alaihi WasSellem ons voor heeft gewaarschuwd.

Hij Salallahoe 3alaihi WasSellem zei namelijk:

“En deze Oemmah zal zich opsplitsen in 73 groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één.”

Zij (de metgezellen) vroegen:

“Welke (groep) is dit O Boodschapper van Allaah?”

Hij antwoordde:

“Zij zijn diegenen die op hetgeen zijn waar ik en mijn metgezellen vandaag de dag op zijn.”

De Profeet Salallahoe 3alaihi WasSellem had hier dus al voor gewaarschuwd, voordat deze tekenen zich hadden voorgedaan. Na zijn dood kwamen zijn woorden ook daadwerkelijk uit. Groeperingen werden ontstaan. Mensen namen Innovaties als aanbidding, allerlei nieuwe en onbekende zaken werden toegevoegd aan de Deen. Terwijl de Profeet Salallahoe 3alaihi WasSellem heeft gezegd:

فان اصدق الحديث كتاب الله و خير الهدى هدى محمد صلى الله و عليه و سلم و شر الامور محدثيتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار


‘De Beste Woorden zijn de Woorden van Allaah, en de Beste Leiding is de Leiding van Mohammed Salallahoe 3alaihi WaSellem. En de slechtste zaken (In de Deen) zijn de Toevoegingen, want elke Toevoeging is een Innovatie, en elke innovatie is een dwaling en iedere dwaling leidt naar het Hellevuur.’

Toen de Profeet Salallahoe 3alaihi WasSellem hiervoor waarschuwde was er geen sprake van Toevoegingen in het Geloof, maar hij waarschuwde er voor.

Wel, wij leven nu in een tijd waarin we haast niet kunnen spreken van een Islaam die zich daadwerkelijk presenteerd zoals het moet, namelijk, zoals ons Profeet Salallahoe 3alaihi WaSellem het heeft beleid. Vele groeperingen die vele daden verrichten in naam van de Islaam. De naam ''Moslim'' is vandaag de dag dus niet genoeg. En daarom hebben Oelama (Geleerde) uitspraken gedaan om ons te verduidelijken.Dit betekend niet dat we de naam '' Moslim '' verwerpen, want we zijn en blijven Moslims, InshaAllaah, maar een verduidelijking zal alleen meer op zijn plaats zijn.

Elk groepering binnen de Islaam, 73 groeperingen, claimen dat ze moslims zijn, en zoals we hebben kunnen opmaken uit de Bovengenoemde Hadieth, zullen allen Djahannam binnentreden, behalve 1, en dat zijn diegene die zich op het pad bevinden waar de Profeet & zijn metgezellen zich op bevonden en dat zijn: Ahl Soennah WalDjama3ah. En Ahl Soennah WalDjama3ah heeft zoals we weten verschillende Benamingen en één daarvan is: AsSelefiyyah.

Het is dus aanbevolen in deze tijd om je hieraan vast te klampen en je ook daadwerkelijk over te geven aan de Waarheid. Want iemand die zich alleen maar claimt aan de naam '' Selefie '' maar in werkelijkheid hij/zij verre van Selefiyyah is, doet deze naam onrecht aan. Maar dat is al weer een onderwerp opzich.

Hoop dat het duidelijk is.

WasSalaam, Oem Qaasiem AsSelefia
 

Oem Qaasiem

Sunni Member.
selem

waar moet ik op letten als ik boeken lees over islam? de meeste boeken komen uit turkije hoe weet ik dat ze de waarheid spreken. hoe kan ik weten dat het niet door shi3 is geschreven?

selem

AsSalaamoe 3alaikom,

Kijk naar de schrijver, doe onderzoek wie deze schrijver is, kijk naar zijn andere werken en kijk in hoeverre hij zijn kennis vandaan haalt bij de Geleerde. Zie ook naar welke Geleerde hij verwijst in zijn boeken etc.

Zo heb je een beeld en kun je kijken in hoeverre deze persoon betrouwbaar is.

WasSalaam
 

Oem Qaasiem

Sunni Member.
selem

ok ik snap het. omdat er zoveel groepen zijn binnen de islam die uitnodigen tot shirk moeten we een ander groep maken binnen de islam die dat niet doet zodat mensen die de islam willen verkennen bij ons moeten zijn en die groep heet salaf,toch? ik snap m. maar is het slecht of haram als ik mezelf geen selef noem want het klinkt niet echt. :hijabi:

selemu alaikum

AsSalaamoe 3alaikom,

Nee broeder, deze groep is niet ''gemaakt'' deze bestond al en heeft altijd al bestaan. De Selefiyeen doen niets anders dan de Profeet Salallahoe 3alaihi WasSellem volgen zoals het hoort. Zonder toevoegingen, zonder extreme vorm van blindelings volgen etc.

Het is de groep die de Profeet Salallahoe 3alaihi WaSellem achter heeft gelaten.

Het is geen Must om je zo te noemen,zolang jij daadwerkelijk de Selefoe Saalih volgt en dit toepast in je leven, behoor je InshAllaah tot de Winnaars.

WasSalaam
 

Aboe Abdoellah!

Junior Member
salam mo3alikom

ya oegtie kijk selef is geen toevoeging dat is in principe gewoon je zelf moslim noemen maar je maakt duidelijk met die manier op wat voor manier jij de islaam begrijpt en hoe jij jou dien praktiseert……

In de tijd van de Profeet Mohamed(saw) was het genoeg om je zelf moslim te noemen want toen werd het islam gepraktiseerd zoals Onze Profeet het had gekregen van Allah SWT…..

Maar naar dat de Profeet (saw) was overleden zijn er vele groeperingen ontstaan en het was mede door dat ze de dien voor zich zelf wouden vergemakkelijken of in vele groepen zoeken ze toe nadering bij Allah ( SWT ) zoals een graf aanbidden en dat is groote shirk………..

Maar waarom aanbidden ze graven…. Nou het is heel makkelijk hun zeggen wij zoeken toe nadring tot Allah wij gebruiken slechts deze persoon( degene die daar is begraven is in de meeste gevallen een geleerd ) als bemiddelaar en omdat hij dichtbij is bij Allah……

Maar Allah is de al machtige, de koning van der werelden en alles en iedereen…. waarom heb je iemand nodig als bemiddelaar… Allah (SWT) heeft niet een bemiddelaar tussen jou en hem nodig… iemand die hem jou doe3a komt vertellen dat zijn grenzen stellen aan Allah (SWT) en dat is ook zeer haram Allah SWT heeft geen grenzen als wij de ( mensen ) grenzen aan Allah (SWT) gaan geven dan stellen wij grenzen aan Allah (SWT) terwijl hij geen grenzen heeft en hij de alwetende is………

In de tijd van de profeet was de term moslim genoeg… omdat er toen geen groepen waren maar deze tijd niet meer daarom is nu volgens de 3olama de correcte term is selefie dat is geen inovatie maar dat heeft deze zuster jou al goed en duidelijk uitgelegd met haar kennis djazakalaho gairan……

Maar zuster de belangrijkste is dat jij niet moet bezig houden met die groeperingen binnen in de islaam die zal je inshallah niet tegen komen en als je ze tegen komt weet je de waarheid van de valsheid te onderscheiden als je met een ding bezig houdt en dat is tauwhid…….

De Profeet heeft de eerste 13 jaren in Mekka alleen maar tauwhid onder wezen daar zie je al hoe belangerijk het is dat je weet wat tauwhid in houdt……

Naar dat jij de waarheid hebt geleerd dan weet je de waarheid en als je de waarheid kent dan moet je de valsheid leren ( dus die groeperingen en hun fouten )want als je de waarheid en de valsheid kent weet je ze beide te onderscheiden en uiteraard zoek je de waarheid inshallah….

De Profeet heeft gezegd er zullen 70.000 mensen zonder afrekening de paradijs binnen treden en dat zijn mensen die tauwhid in hun hart hebben, en heel hun leven er ook naar hebben gehandeld en geleefd……

En voor jou raad ik aan de waarheid te zoeken in tauwhid daar uit vandaan leer je de rest inshallah……

En een mooie syte over selefie`s is dit http://dawatus-salafiyyah.blogspot.com/

Maar dit wordt een beetjeh te lang dus ik hou het hier maar bij djazakalho gairan voor het lezen….. Vergeef mij voor eventuele fouten in de tekst of andere fouten…..

Moge Allah (SWT) jullie en mij leiden inshallah naar de winnende van de paradijs en niet van de verliezende van de djehanama………

Salam mo3alikom wara3matolahi wabarakatoho
 
Status
Not open for further replies.
Top