Hadisuri

mahayasmine

Junior Member
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Ştiţi ce este Al-Kauthar?»”. Naratorul a spus: „Noi am spus: «Allah şi Profetul Lui ştiu cel mai bine». Apoi Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Este un râu în Paradis pe care Allah mi l-a promis. În el se află multă bunătate şi Umma mea va veni la acesta în Ziua Învierii. Cupele ei sunt la fel de numeroase ca stelele. Unii dintre urmaşii mei vor fi împiedicaţi să ajungă la el şi eu voi spune: ´O, Doamne, ei fac parte din Umma mea´. Allah va spune: ´Tu, (o, Muhammad), nu ştii ce au făcut ei după moartea ta´»”.Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim, Abu Da’ud şi Nasa’i.
 

mahayasmine

Junior Member
‘Abdullah bin Amr bin Al-‘Aas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Ziua Învierii, Allah va aduce o persoană din Umma mea în faţa oamenilor şi îi va pune în faţa sa 99 de cărţi (pline cu faptele sale). Fiecare dintre ele se va întinde atât cât cuprinde vederea. Apoi Allah îl va întreba: «Negi ceva din acestea? Te-au nedreptăţit îngerii Mei însărcinaţi cu însemnarea (faptelor)?». Persoana va răspunde: «Nu, Doamne». Allah îl va întreba în continuare: «Ai vreo scuză (pentru faptul că nu ai nicio faptă bună)?». El va spune: «Nu, Doamne». Apoi Allah va spune: «Stai! Tu ai o faptă bună la Noi. Astăzi nu ţi se va face nicio nedreptate». Apoi Allah va scoate o filă conţinând cuvintele: Nu există altă divinitate în afară de Allah şi Muhammad este slujitorul şi Profetul Lui. Şi Allah îi va spune persoanei respective: «Adu-ţi cele 99 de cărţi». Persoana va remarca: «O, Doamne! Dar ce greutate are această filă faţă de aceste cărţi?». Allah va spune: «Nu ţi se va face nicio nedreptate»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Toate cărţile vor fi aşezate pe un singur talger şi fila va fi aşezată pe celălalt talger al balanţei. (Prin Îndurarea lui Allah), talgerul cu cărţile se va ridica (datorită greutăţii uşoare), în timp ce talgerul cu fila va fi cel mai greu, întrucât nu există nimic care să cântărească mai mult decât Numele lui Allah»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Tirmidhi, Ibn Majah şi de Ahmad în al său „Musnad”.
 

mahayasmine

Junior Member
Sahl ibn Sa'd (Allah sã-l aibã în mila Sa!) a relatat cã Trimisul
lui Allah (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: "În rai este
o poartã care se numeste Rayyan prin care doar cei ce tin post vor intra
în Ziua Învierii. Nimeni altcineva nu va intra cu ei. Se va întreba: Unde sunt
cei care au þinut post regulat? Ei vor pasi înainte. Nimeni altcineva în afarã
de ei nu va intra. Când ultimul dintre ei va fi intrat, poarta se va închide
si atunci nimeni nu va mai intra pe acolo."

(Muslim)
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Huraira (Allah sã-l aibã în mila Sa!) a relatat cã Trimisul
lui Allah a zis: "Când un slujitor - un musulman sau un credincios - îsi spalã
fata (în timpul ablutiunii) toate pãcatele ce le-a vãzut cu ochii vor fi spãlate
de pe chipul lui; când îsi spalã mâinile, toate pãcatele ce le-a fãcut vor fi
sterse de pe mâinile lui, cu apã sau cu ultima picãturã de apã; si când îsi
spalã picioarele, toate pãcatele spre care s-au îndreptat picioarele lui, vor
fi spãlate cu apã sau cu ultima picãturã de apã; la sfârsit, el se va curãta
de toate pãcatele."
(Muslim)
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Huraira (Allah sã-l aibã în mila Sa!) a relatat cã Trimisul
lui Allah (saws) a zis: "Ati vrea sã vã lãmuresc în legãturã cu ceva prin care Allah
vã sterge pãcatele si vã înaltã (în stare). Ei au zis: Da, Trimis al lui Allah,
cu mare plãcere. La care el a zis: Sã faceti ablutiunea deplinã în ciuda
tuturor necazurilor, sã mergeti cu pasi mãrunti spre moschee si sã asteptati
cu nerãbdare urmãtoarea data de rugãciune, dupã ce rugãciunea a fost
rostitã, cãci aceasta este apãrarea granitei."

(Muslim)
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Musa Ash'ari (Allah sã-l aibã în mila Sa!) a relatat cã Trimisul
lui Allah (saws) a zis: "Cel care face Fajr (Rugãciunea de la revãrsatul zorilor)
si 'Asr (Rugãciunea de dupã-amiazã) va intra în Paradis."

(Convenit)
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Musa (Allah sã-l aibã în mila Sa!) a relatat cã în Medina,
în timpul noptii, luase foc o casã si acoperisul si peretii s-au prãbusit peste
cei care locuiau în ea. Când i s-a relatat acest lucru Trimisului lui Allah, el
a zis: "Focul este dusmanul nostru; sã-l stingeti când mergeti la culcare."
(Convenit)
 

mahayasmine

Junior Member
Aişa (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că
Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: „Nu există nicio altă zi în afară de ziua de ‘Arafah
în care Allah să scape de foc un numar mai mare de robi. Întradevăr,
El se apropie şi îi laudă pe pelerini îngerilor Lui. Apoi,
El întreabă: «Ce caută aceşti slujitori ai Mei?».
( Aşa că El îi
iartă)”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de
Muslim.
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Cine va fi mai nelegiuit decât acela care încearcă să creeze ceva asemenea creaturilor Mele? Să creeze ei un atom sau să creeze ei un bob sau o sămânţă de orz !»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
 

mahayasmine

Junior Member
Jarir (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Abdullah, a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah nu este Îndurător cu cel care nu este îndurător cu oamenii.”
Relatat de Bukhari şi Muslim.
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Umamah Sudazi (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Ajlan Al-Bahili, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai apropiat om de Allah este cel care salută primul.”
Relatat de Abu Daud.
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Al-Abbas Sahl ibn Sadin Asaidyi (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „După ce un om a trecut pe la Profet,acesta l-a intrebat pe unul dintre cei prezenţi: «Ce părere ai despre acesta?» El a răspuns: «Unul dintre cei mai înstăriţi oameni. Jur pe Allah că dacă acesta cere de soţie fata cuiva i se va da, iar atunci când va face o mijlocire i se va accepta.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a tăcut. Apoi a trecut un alt om şi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Ce părere ai de acesta?» El a răspuns: «O, Profet al lui Allah, acesta este unul dintre nevoiaşii musulmani; dacă cere fata cuiva nu i se va da şi atunci când va face o mijlocire nu îi va fi acceptată, iar dacă spune ceva nu i se va da ascultare.» Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Acesta este mai bun decât o lume plină de oameni precum cel dintâi.»”
Relatat de Bukhari şi Muslim.
 

mahayasmine

Junior Member
Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Masud, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să vă spun despre cel căruia Focul îi este interzis sau despre cel pe care Focul nu îl va atinge? Este interzis pentru cel care este apropiat de oameni, liniştit, milos şi cu inima largă.”
Relatat de Muslim.
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Hamyata Anas (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Malik, a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu ajunge să aibă credinţa completă cel care nu îi doreşte fratelui său ceea ce îşi doreşte lui însuşi.”
Relatat de Bukhari şi Muslim.
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Hurairah (Allah sa fie multumit de el!) a relatat ca Profetul, saws, a spus: "Musulmanul are sase obligatii fata de un alt musulman: sa il viziteze atunci cand e bolnav, sa ia parte la inmormantarea lui, saii accepte invitatia, sa il salute atunci cand il intalneste, sa ii ureze atunci cand stranuta si sa vorbeasca frumos despre el atat cand este prezent cat si atunci cand este absent".

Relatat de Bukhari si Muslim
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Hurairah (Allah sa fie multumit de el!) a relatat ca Profetul ,saws, a spus: "Nu veti intra in Paradis pana ce nu veti crede si nu veti crede pana ce nu va veti iubi . Sa nu va indrum catre un lucru prin care, atunci cand il faceti, sa va iubiti? Raspanditi salutul intre voi!"
Relatat de Muslim.
 

mahayasmine

Junior Member
Abdullah (Allah sa fie multumit de el!) a relatat ca Profetul,saws, a spus: "Atunci cand sunteti trei, sa nu vorbeasca in soapta doi dintre ei, fara al treilea, caci acest lucru il va intrista."Relatat de Muslim.
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Masud (Allah sa fie multumit de el!) a relatat ca Profetul,saws, a spus: "Fiti sinceri, caci sinceritatea conduce la cele bune,iar cele bune conduc la Paradis! Cel care este sincer si cauta sa fie intotdeauna sincer este scris la Allah ca fiind sincer.Feriti-va de minciuna, caci minciuna conduce catre cele rele, iar cele rele conduc catre Foc! Cel care minte si cauta intotdeauna sa minta va fi scris la Allah ca fiind mincinos."
Relatat de Bukhari si Muslim.
 

mahayasmine

Junior Member
Abu Hurairah (Allah sa fie multumit de el!) a relatat ca Profetul ,saws, a spus: "Semnele ipocriziei sunt trei: cand vorbeste minte, isi incalca promisiunea si cand i se cere sa pastreze un secret nu face aceasta."Relatat de Bukhari si Muslim.
 
Top