Hizbullaat (حزب اللت) - De Partij van de Shaytaan!

Abu Rayaan

Junior Member
as-Salamu 'alaykum wa rahmatullaah,​

Iedereen heeft wel gehoord van de partij in Zuid-Libanon. Zij noemen zich Hizbullaah, en rekenen zichzelf zo tot de Partij van Allaah. Een machtige titel, maar zijn ze zo een titel ook waardig? Kunnen zij de "Partij van Allaah" genoemd worden terwijl ze Abu Bakr as-Siddeeq en 'Umar al-Faaruq (radiya Allaahu 'anhuma) tot de asnaam (standbeelden die aanbeden worden) en taaghoot (afgoden) van Quraysh verketteren? Kunnen zij de "Partij van Allaah" genoemd worden, terwijl ze onze moeder 'Aaïsha (radiya Allaahu 'anha) beschuldigen met zaken waarmee een mens met fatsoen zelfs de meest verdorven vrouwen niet zou beschuldigen? Om deze partij te rekenen tot de "Partij van Allaah", terwijl hun 'Aqeedah takfeer (het verklaren van een Moslim tot ongelovige) voorschrijft op elke Sunni?! Ver verheven is Allaah boven de uitspraken van deze bedriegers, die zich op Hem beroepen. Gezien de vele vormen van Shirk (polytheïsme) die ze allen begaan met de graven van 'Ali, zijn zonen (radiya Allaahu 'anhum), de Imaams, de 'isma (onfeilbaarheid) die ze hen hebben toegekend en hun verheffing van deze schepselen tot afgoden die naast Allaah worden aanbeden, zoals al-Laat, al-'Uzzah en al-Manaat de derde tijdens de jahiliyyah werden aanbeden, kan men niets anders concluderen dan hen te benoemen tot deze afgoden. Zij zijn niet Hizbullaah, maar Hizbullaat!

Nadat shaykh Muhammad Sa'eed Raslaan (hafidahullaah) enkele aspecten van hun verdorven Raafidhi 'Aqeedah blootlegt, met name hun kijk tegenover de Sahaabah die zij ongelovig verklaren, de vrouwen van de Profeet (salla Allaahu 'alayhi wassalam) die zij beschuldigen met verdorvenheden, de Ahlus-Sunnah die zij ongelovig verklaren en dus toegestaan om te doden, duizenden Moslims van Ahlus-Sunnah die ze verjaagd hebben uit Zuid-Libanon op basis van hun geloofsleer, etc; geeft hij een krachtig advies aan de roekeloze kleine studenten van kennis die de jongeren ronselen omwille van Hizbullaat, zonder kennis op te doen over hun Deen!

 
Top