IImâm Muslim bin Hadzdzâdz (rahimahullah) (preselio 261.h)

muharram23

New Member
Staff member
Imâm Muslim jedna je od najznačajnih ličnosti u Islamskoj historiji, posebno u oblasti hadisa. On je, uz imâma el-Bukharija, predstavljao neprobojni bedem slabim i apokrifnim hadisima i njihovom infiltriranju u hadisku znanost i tradiciju muslimana. Njegova zbirka autentičnih hadisa je remek djelo u Islâmskoj pisanoj riječi, te uz Bukharijin Sahîh, kako se slazu svi učenjaci, najautentičnija knjiga nakon Časnog Kur`âna.


Ime Muslim bin el Hadzdzâdz bin Muslim el Kusejiri en-Nejsaburi koristi većina učenjaka koji u svojim djelima spominju njegovu biografiju.

Rođen je 204. a umro je 261. godine u rodnom Nejsaburu ( danasnjem Iranu).

Imâm Muslim pokazao je ljubav spram nauke veoma rano, sto se posebno primjećivalo u oblasti hadisa. U rodnom kraju redovno je prisustvovao kruzocima hadisa koji su organizirali poznati učenjaci. Do 14. godine slusao je predavanja učenjaka iz svog kraja a onda ga żelja za hadisom odvodi na pučinu ogromnog okeana te znanosti.

Pun nagona za spoznajom putuje širom Islâmskog svijeta. U potrazi za hadiskom naukom obišao je Hidzâz, Egipat, Šam, Irâk, Haramejn i druga područja.

Na tom putovanju već u rodnom Horasanu, susreće i sluša čuvene hadiske stručnjake: Ishâka bin Rahevejha i Jahja bin et-Tejmijje; u Rejju;Muhammeda bin Mehrana i abu Gassana; u Hidzâzu, Se`id bin Mensura i Abu Mus`aba; u Irâku Ahmed bin Hanbela i Abdullaha bin Meslemu; u Egiptu Amr bin Sevvada i Harmelu bin Jahjaa; u Mekki el-Ka`nebija; u Kûfi Ahmed bin Junûsa i mnoge druge.

Potrebno je konstatovati da je Imâm muslim najviše vremena proveo sa imâm Bukharijem od koga je najviše naučio iz raznih hadiskih disciplina i koga je izuzetno cijenio.

Najznačajnije djelo po kojem je Imâm Muslim postao Poznat i koje mu je donijelo ugled i respekt u znanstvenom svijetu je E-Musnedu-s-sahîh, vise poznato kao Sahih.

Imâm Muslim je klasificirao hadise u tom djelu prema fikhskim poglavljima. Na tome je radio, kako bilježe mnogi autori, punih 15g. On je iz 300 000 hadisa koje je poznavao izabrao 10 a neki vele 12 000. Ako se odbiju Hadisi koji se više puta ponavljaju u Sahîhu onda taj broj ne prelazi 4 000. Medjutim, Shejkh Muhammed Fuâd Abdul-Baki, stavljajući brojeve uz svaki hadis iz njegovog Sahîha, ustanovio je da se radi o 3033 hadisa koji se ne ponavljaju. Treba napomenuti da vecina islâmskih ucenjaka preferira Bukharijjin Sahîh nad Muslimovim. Međutim, ima `alima, posebno sa islamskog Magreba koji Muslimovu zbirku stavljaju ispred Bukharijjine.

Imâm Muslim, govoreći o hadisima u svom Sahîhu, kaže: Nisam sve vjerodostojne hadise koje sam poznavao uvrstio u Sahîh. Zabilježio sam u njemu samo one koji ispunjavaju kriterije autentičnosti po svim hadiskim učenjacima.
 
Top