Imâm al-Bukharî, Muhammed bin Ismâîl (rahimahullâh) (d.256)

muharram23

New Member
Staff member
Abu Abdillah Muhammed bin Ismâil bin Ibrâhim bin Mugire bin Berdizbeh el-Dzu`fi rođen je u Bukhari u petak 21. jula 810. (10. ševvala 194.) godine. U djetinjstvu se isticao velikom bistrinom i pokazivao osobiti interes za Islamsku nauku. U 10. godini života bio je Hafidhul Kur`ân, a u 16. otišao sa majkom i bratom Ahmedom na Hadždž i ostao u Mekki i Medini oko četiri godine slušajući predavanja tamošnjih učenjaka, a posebno Ahmed bin Hambela. Kasnije obilazi Islamske metropole i vraća se u svoj zavičaj.


Potkraj života Bukharija živi u svome rodnom mjestu držeći svijetu javna predavanja hadisa. Odbivši poziv tadašnjeg namjesnika Bukhare Khalid bin Ahmed ez-Zuheli da na njegovom dvoru predaje svoj Sahih, posebno njegovim sinovima, pade u nemilost namjesnika i bi prisiljen da napusti svoje mjesto.

Na putu za Semerkand svrati se svojim rođacima u Hartenk, tu se razboli i ispusti svoju plemenitu dušu u jaciju uoči subote, uoči ramazanskog bajrama, 31. avgusta 870. (1. ševvala 256.) godine

U svom 16-godišnjem naučnom radu na polju hadiske nauke sakupio je 600 000 hadisa i na koncu odlučio da od toga broja izdvoji jednu zbirku od samo vjerodostojnih hadisa. Tako je napisao svoje čuveno djelo >>E-Djâmi-uss-ahîh<< - >>Zbirka vjerodostojnih hadisa<<, danas poznata pod imenom >>Sahihul Bukhari<<

Studirao je kod Imâma Mâlik bin Annasa, Imâma Yahya bin Ma`în (rahimahumullâh) i ostalih.
 
Top