Isus,Mesiah(pacea fie cu el)

Um Abdur Rahman

Sclava lui Allaah
Isus-Mesiah-Fiul lui Allah?

Crezul crestinilor este ca Isus e fiul lui Dumnezeu

Aceasta credinta nu se sprijina pe nici o relatare a lui Mesiah(alahi salam),mai mult gasim in Tora si in Scripturi contrariul.

In Ioan 19: 6-8

“6.Cînd L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii, au început să strige: ,,Răstigneşte -l! Răstigneşte -l!`` ,,Luaţi -L voi şi răstigniţi -L``, le -a zis Pilat, ,,căci eu nu găsesc nici o vină în El.``
7.Iudeii i-au răspuns: ,,Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentrucă S'a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu”

Evangelia dupa Matei 1:1 incepe cu prezentarea nemului lui Isus

1.“Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam..

Aceasta este evidenta ca Isus este un om in carne si oase.

In Evanghelia dupa Ioan 1: 12,13 avem o definitie a ceea ce inseamna “Fiul Lui Dumnezeu”..Inseamna sa crezi in Allah si in mesajul Sau.

"12.Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;”
13.Născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu
 
Top