Ken het gelukkige leven, o dienaar van Allaah!

Shishani

moderator
Staff member
Het gelukkige leven
bron: http://www.soennah.com/content/view/205/43/

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Het gelukkige leven... Een ieder van ons is op zoek naar een gelukkig leven. We hebben genoeg van de zorgen, we hebben genoeg van de problemen, we hebben genoeg van de ellende. We willen een gelukkig leven leiden. We willen op aarde leven als gelukkige mensen, want de gelukkige mensen zijn de mensen van het geluk in het Hiernamaals.

En wat betreft degenen die gelukkig zijn, zij zijn in het Paradijs en leven daarin eeuwig [Soerah Hoed 11:108].


Er is in dit leven een paradijs, wie dit niet binnentreedt, zal het Paradijs van het Hiernamaals ook niet binnentreden. Welk gelukkige leven is dit? En welk leven is het waar wij naar op zoek zijn?

Heb je gehoord van een man genaamd Ibrahiem ibn Ad-ham? Een arme man, een aanbidder, zijn enige bezit was een stukje brood om te eten. Op een dag bevond hij zich op een bootje op de rivier de Tigris, vlakbij Bagdad in Irak. In zijn hand had hij een stukje brood, en met hem waren een aantal van zijn broeders omwille van Allah. Toen viel het stuk brood in de rivier, waarop hij deze nam en opat. Daarna zei hij tegen zijn vrienden:

"Bij Allah... Bij Allah... Dit leven dat wij leiden, als de koningen en de zonen van de koningen daarvan op de hoogte waren, dan zouden zij ons daarom slaan met de zwaarden!"

Welk leven is dit?

Wie het goede verricht, man of vrouw, en hij is een gelovige, aan hem geven Wij een goed leven [Soerah an-Nahl 16:97].


Sommige mensen denken dat het geluk is dat je een miljoen euro hebt, of dat je in een groot paleis woont, of dat je met de mooiste vrouw op aarde trouwt, of dat je kinderen krijgt en rijk wordt. Sommige mensen denken dat het geluk is dat je in een splinternieuwe Porsche rijdt, of dat je de hele wereld rondreist. Andere mensen zijn nog verder van huis en denken dat het geluk te vinden is in het verrichten van zonden, dat je een relatie hebt met wie je wil, doet wat je wil, kijkt naar wat je wil. Arme persoon...

En wie zich afwendt van Mijn Vermaning: voor hem zal er een benauwd leven zijn. En op de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind verzamelen [Soerah Ta Ha 20:124].


Denk je dat je het gelukkige leven kan leiden door te wonen in paleizen? Of door om te gaan met vrouwen? Of door voetbalwedstrijden te volgen? Of door je tijd door te brengen met het kijken naar films en soaps? Of denk je dat je het gelukkige leven kan leiden door te luisteren naar muziek? Nee, bij Allah. Het gelukkige leven is dat je twee raka'aat(1) bidt laat in de nacht, dat je ogen tranen en jij je onderwerpt aan Allah, de Almachtige.


Heb je gehoord van een jongeman genaamd ‘Oetbah al-Ghoelaam? Kijk naar de gelukkige mensen, zodat je weet hoe ze leefden. ‘Oetbah al-Ghoelaam, een jongeman. Er wordt gezegd dat hij 's nachts het gebed verrichtte en veel huilde. Op een dag at hij een droog stuk brood en zei daarna tegen zijn metgezellen:

"O mensen! Een stuk brood en een beetje zout in dit leven, zodat we kunnen genieten in het Hiernamaals."

Moslimbroeder en zuster, hoeveel honger je ook hebt, een stuk brood vult je maag. Hoeveel dorst je ook hebt, een paar slokken water zijn genoeg om je dorst te lessen. Waarom verlang je dan naar meer? En waarom begeert het hart de lusten en genietingen van deze wereld?

Vreemd... Vreemd is de toestand van sommige mensen. Ze hebben een huis om in te wonen, ze hebben een auto om in te rijden, ze hebben een bediende die hen bedient, ze hebben genoeg voedsel voor een heel jaar, ze hebben vrouwen en kinderen, en toch zeggen ze: "We hebben geduld met de Voorbeschikking van Allah. Andere mensen hebben een goed leven, en wij hebben een slecht leven." Ze zijn ondankbaar voor de gunsten van Allah, de Almachtige. Jij bent een koning van de koningen!

Er werd tegen één van de Voorgangers gezegd: "Ik heb een bediende, ik heb een rijdier, ik heb een huis en ik heb voedsel. Beschik ik nu over de gunsten?" Hij antwoordde:

"Jij bent een koning van de koningen!"

Wil jij een gelukkig leven? Wil jij rust in je leven? De mensen - en vooral in deze tijd - leiden een leven vol zorgen, ellende, onrust en verdriet. Wees niet verdrietig, dienaar van Allah. Wil jij rust voelen in je hart? Begin dan vandaag. Ga in je eentje een uur in de moskee zitten, alleen. Open de Qor-aan, lees en denk na over zijn betekenissen. Vergeet de hele wereld en alles wat erin zit. Je werk, je verlangens, de televisie, het nieuws, de politiek, vergeet alles. Probeer het voor een uur. Ofwel na het ochtendgebed, of voor het ochtendgebed in de nacht, of morgen tussen het vooravondgebed en het avondgebed, na het namiddaggebed of voor zonsondergang. Ga een uurtje zitten in het huis van Allah en vergeet de hele wereld. Lees de Qor-aan, en laat je oog tranen en je hart vrezen. Prijs Allah en vraag Hem om vergeving, en vraag jezelf daarna af of je het gelukkige leven hebt gevonden.

Sommige mensen stoppen hun neus in alle zaken. Hun enige bezigheid is zinloos vermaak. Uren verspillen zij van hun leven, waarmee? Met zinloos vermaak, met dwaze dingen. Zij halen er geen nut uit, noch haalt een ander er nut uit. Waarom? En daarna zeggen ze: "Mijn hart is benauwd, mijn ziel is bezorgd." Jij bent de oorzaak, dienaar van Allah.

Weet jij wie de meest gelukkige mensen zijn? De mensen die Allah veel gedenken. Wil jij een gelukkig leven? Houd je tong vochtig met de gedachtenis van Allah. De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - was de gelukkigste persoon op aarde. Hij sliep op een dun kleedje, bond stenen vast aan zijn buik van de honger, en huilde veel. Bilaal zegt: "Op een nacht kwam ik bij hem binnen om hem om toestemming te vragen voor de gebedsoproep voor het ochtendgebed. Ik trof hem zittend aan, terwijl hij huilde." Denk je dat hij ongelukkig was? Denk je dat hij deze wereld verliet, terwijl hij het geluk niet geproefd had? Hij was de gelukkigste mens, Allah heeft zijn borst verruimd, en hij leidde het mooiste leven. Weet jij wat voor leven?

Degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah [Soerah ar-Ra'd 13:28].


De ingewanden van een geit werden op zijn hoofd geworpen, hij werd geslagen, zijn gezicht werd verwond en zijn voortand gebroken, er werden stenen naar hem gegooid, hij werd voor dichter verklaard, hij bond stenen aan zijn buik van de honger, hij werd achtervolgd naar Medienah, zijn dochters werd kwaad aangedaan, zijn vrouwen werd kwaad aangedaan, zijn vrouw ‘Aa-ishah werd beschuldigd van overspel, dit alles en meer, en toch was hij de gelukkigste mens op het aardoppervlak.

"Wil je dan niet, o ‘Oemar, dat het wereldse leven voor hen is en het Hiernamaals voor ons?" [Overgeleverd door Moeslim]


Dienaar van Allah, laat deze wereld je niet misleiden. Als ik je nu zou vragen wat jouw voedsel is, wat je ontbijt en je avondeten is, dan noem je alle soorten lekkernijen op, nietwaar? Wij eten het lekkerste voedsel, en toch voelen we ons ongelukkig. Waarom? We gaan naar de mooiste en duurste restaurants, bestellen wat we willen en eten wat we verlangen, en toch zijn onze harten gevuld met zorgen. Waarom? Weet je waarom, dienaar van Allah? Luister naar de woorden van al-Ahnaf. Op een dag at hij een droog stuk brood, wat olie en wat water. Er werd tegen hem gezegd: "Heb jij geen ander voedsel dan dit?" Hij antwoordde:

"Bestaat er dan beter voedsel dan dit? Brood uit Irak, olie uit Syrië en water uit de rivier de Eufraat, en boven dit alles een goede gezondheid, en jullie willen beter dan dit?"

Dit is de dienaar die tevreden is met wat hij heeft. Hij denkt niet aan paleizen, hij denkt niet aan miljoenen. Vandaag leven we, en wat morgen komt, dat weet enkel Allah. En de voorzieningen komen van Allah. Denk niet aan hoe je zult leven over vijf jaar, en wat je zult doen over twintig jaar, en wat je zult eten over vijftig jaar, en hoe je kleinkinderen zullen leven! Heb je garantie dat je zult leven, jij, je kinderen, of je kleinkinderen? De mensen leven met zorgen over de toekomst, verdriet om het verleden en onrust in het heden. Dit alles heeft voor een ellende gezorgd in hun leven.

Zij herkennen de gunsten van Allah, en toch ontkennen zij die [Soerah an-Nahl 16:83].


Weet jij dat jij rijk bent? Jij bent rijk, o dienaar van Allah. Je bezit een rijkdom die niet in waarde is uit te drukken. Weet jij welke rijkdom jij bezit? Als men jou zou vragen om je verstand weg te nemen, alleen je verstand, en jij in ruil daarvoor honderden miljoenen euro's zou krijgen, zou je dat aanvaarden? Ik denk niet dat een verstandige persoon dat zou aanvaarden. Vergeet het verstand, als men zou zeggen: geef me je ogen, en in ruil daarvoor krijg je bergen aan goud, zou je dat aanvaarden? Ik denk het niet. Als men zou zeggen: we geven jou de hele aarde en wat er in zit; diamanten, parels, goud, zilver, de hele aarde en wat er in zit, met één voorwaarde: dat we je tong eraf snijden. Zou je dat aanvaarden? Zie jij wat voor gunsten je bezit?

Zij herkennen de gunsten van Allah, en toch ontkennen zij die [Soerah an-Nahl 16:83].


Heb je gehoord van Bakr ibn ‘Abdillaah al-Moeznie? Kijk naar de gelukkige mensen, kijk naar de mensen die het geluk geproefd hebben. Hij huilde zo hard dat zijn buren hem hoorden huilen. Iemand zei: Ik zag ‘Isaam al-Djahdharie - twee jaar na zijn dood - in mijn droom, dus zei ik tegen hem: "Ben jij niet gestorven?" Hij zei: "Jawel, wij zijn dood." Ik vroeg hem: "Wat heeft Allah met jullie gedaan?" Hij antwoordde: "Bij Allah, wij bevinden ons in een tuin van de tuinen van het Paradijs." Daarna zei hij: "Ik en een groep van mijn metgezellen komen elke vrijdagavond bijeen bij Bakr ibn ‘Abdillaah al-Moeznie." Zie je wat de toestand van de vromen is?

Dienaar van Allah, vergeet de mensen. Begin vanaf vandaag en maak een planning voor jezelf. Vijf gebeden per dag, bid deze in de moskee. Kun je dat? Toen Sa'ied ibn al-Moesayyib op zijn sterfbed lag, huilde zijn dochter. Hij vroeg: "O dochter, waarom huil je?" Zij antwoordde: "Ik huil om jou." Hij zei:

"Bij Allah, sinds veertig jaar is er niet opgeroepen tot het gebed, zonder dat ik binnen in de moskee zat."

Degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah [Soerah ar-Ra'd 13:28].


Ben je in staat om elke nacht voor het ochtendgebed twee raka'aat te bidden? Vanaf vandaag, twee raka'aat voor het ochtendgebed. Probeer het, dienaar van Allah. Wil je het geluk dan niet behalen? Wil je dan geen rust? Wil je de zoetheid van het leven niet proeven? Dit leven is kort. Wil je dit korte leven dan niet doorbrengen in rust en geluk? Probeer het. Ga voor zonsondergang in de moskee zitten, en prijs Allah en gedenk Hem. Dit is wat ‘Abdoellah ibn al-Moebaarak deed. Elke dag ging hij vanaf het namiddaggebed tot zonsondergang in de moskee zitten en sprak met niemand. En wat doen wij? Zelfs als we in de moskee zitten, praten we over deze wereld! Laat deze wereld, dienaar van Allah. Hoe lang blijft je hart nog ziek met liefde voor deze wereld?

Dit is dus wat ‘Abdoellah ibn al-Moebaarak deed. Op een avond ging de olielamp uit, en toen ze hem aandeden, zagen ze dat zijn baard nat was geworden van het huilen. Zij vroegen hem: "Waarom huil je, moge Allah je genadig zijn?" Hij antwoordde:

"Bij Allah, ik dacht aan het graf en zijn duisternis."

Degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Waarlijk, door het gedenken van Allah komen de harten tot rust [Soerah ar-Ra'd 13:28].


Hafsah bint Sierien, een vrouw van de Voorgangers, verliet voor dertig jaar haar gebedsplaats niet, behalve voor haar behoefte of slaap. Geloof je dat? Ik zeg niet tegen je: dertig jaar. Ik zeg: Probeer voor veertig dagen het gemeenschappelijke gebed van het begin bij te wonen, en zie wat er met je gebeurt.

De Profeet - vrede en gebeden over hem - bad op een dag het namiddaggebed en verliet de moskee, terwijl zijn Metgezellen in de moskee bleven. Toen hij even voor zonsondergang de moskee binnenkwam, zag hij dat de Metgezellen nog steeds in de moskee zaten. Hij vroeg hen: "Wat heeft jullie hier laten zitten?" Vanaf het namiddaggebed tot zonsondergang zaten zij in de moskee. Wat is het dat de Metgezellen deden? Bleven zij zitten om grappen te maken? Bleven zij zitten om over deze wereld te praten? Nee, beste broeder en zuster. Hun zittingen waren gedachtenissen van Allah, aanbidding, gebed, Qor-aan, lofprijzingen, smeekbeden. De Profeet - vrede en gebeden over hem - vroeg hen: "Wat heeft jullie hier laten zitten?" Zij zeiden: "O Boodschapper van Allah, wij hebben het gebed verricht en wachten op het volgende."

Allahoe akbar! En dan zeg jij tegen me: "Ik voel geen rust in mijn hart." Ik zeg: Zeg dat tegen jezelf. We hebben deze aanbiddingen verspild. De momenten van alleen zijn met Allah zijn verwaarloosd. Het nachtgebed is verspild. Behalve degene wie Allah genadig is.

‘Alie - moge Allah tevreden met hem zijn - was gewoon om in zijn eentje in de gebedsplaats te zitten, en dan pakte hij zijn baard vast, huilde en zei:

"O Doenya(2), o Doenya, misleid een ander. Ik scheid driemaal van je!"


De Profeet kwam naar de Metgezellen en vroeg hen: "Wat heeft jullie laten zitten?" Zij zeiden: "O Boodschapper van Allah, wij hebben het gebed verricht en wachten op het volgende." Hij zei: "Bij Allah, is dit het enige wat jullie heeft laten zitten?" Zij antwoordden: "Bij Allah, dit is het enige wat ons heeft laten zitten." Driemaal stelde hij hen deze vraag en driemaal gaven zij hetzelfde antwoord. Daarna zei hij: "Ik getuig dat Allah, de Almachtige, jullie aanprijst bij de Engelen."

Hij zegt: "Kijk naar Mijn dienaren, zij hebben het gebed verricht en wachten op het volgende!"

In huizen... [Soerah an-Noer 24:36].


Wat zijn de plaatsen van het geluk? Wat zijn de plaatsen van het mooie leven? Waar kan men de rust vinden?

In huizen waarvoor Allah gebood om Hem erin te eren en Zijn Naam te noemen, zij prijzen Hem daarin in de ochtenden en de avonden [Soerah an-Noer 24:36].


Bij Allah, ga een keer in je eentje in de moskee zitten, open de Qor-aan, hef je handen op naar de hemel, prijs Allah aan, vraag Hem om vergeving, en kijk daarna wat er zal gebeuren.

In huizen waarvoor Allah gebood om Hem erin te eren en Zijn Naam te noemen, zij prijzen Hem daarin in de ochtenden en de avonden. Mannen... [Soerah an-Noer 24:36-37].


Dat zijn de mannen!

Mannen die niet door handel of verkoop worden afgeleid van de gedachtenis van Allah [Soerah an-Noer 24:37].


Soebhaan-Allah! Hoe vaak heb je Allah vandaag aangeprezen? Hoe vaak hem je Hem om vergeving gevraagd? En dan zeg je dat je borst benauwd is. Heb je vandaag 100 keer "Laa ilaaha illallah" gezegd? Wil je dat je borst verruimd wordt? Wil je een gelukkig leven? Houd je tong dan vochtig met de gedachtenis van Allah. Toon berouw voor je zonden. Neem afstand van je slechte daden.

‘Abdoel-Waahid ibn Zayd zegt: Op koude avond liep ik samen met ‘Oetbah al-Ghoelaam, en opeens zag ik dat zijn lichaam zweette. Hij zweette, terwijl het een koude avond was. Ik keek naar hem en vroeg me af waarom hij zweette, terwijl het toch zo koud was. Terwijl ik naar hem keek, begon hij nog meer te zweten en zijn gezicht begon te veranderen. Toen vroeg ik hem: "O ‘Oetbah, wat is er aan de hand? Waarom zweet je, terwijl het zo koud is?" Maar hij antwoordde niet. Ik bleef mijn vraag herhalen en vroeg hem bij Allah om mij te antwoorden. Toen zei ‘Oetbah: "Vertel je het aan niemand?" Ik zei: "Ik zal het aan niemand vertellen tijdens je leven." Hij zei:

"Bij Allah, ik dacht aan een zonde die ik op deze plaats verricht had!"


Wil je een gelukkig leven? Blijf dan weg van de zonden. Toon berouw. Toon berouw voor elke nacht dat je naar de televisie keek naar zaken die jouw Heer je verboden heeft. Je keek naar (half)naakte vrouwen, en luisterde naar muziek. Dit heeft ervoor gezorgd dat je borst zo benauwd is. Denk aan de nachten die je in slaap doorbracht, terwijl je niet opstond voor het ochtendgebed. Denk aan de vele roddels die je verspreid hebt over die en die. Toon nu nog berouw. De films en soaps waar je elke dag naar kijkt, zijn de oorzaak van je zorgen en onrust. Het omgaan met meisjes die verboden voor je zijn, o broeder, en met jongens die verboden voor je zijn, o zuster, zijn de oorzaak van je zorgen en onrust. De roddels die je rondvertelt over de mensen zijn de oorzaak van jouw zorgen en jouw onrust. Het laten van het gebed en het niet op tijd bidden zijn de oorzaak van jouw zorgen en onrust.

Wil jij, beste broeder en zuster, een gelukkig leven? Laat je oog dan huilen uit vrees voor Allah. Probeer het.

Thaabit al-Boenaanie werd ziek aan zijn ogen en de dokter kwam naar hem en zei: "O Thaabit, je zult blind worden." Thaabit zei: "Genees mij dan, je bent een dokter." De dokter zei: "Onder één voorwaarde." Thaabit vroeg: "En wat is deze voorwaarde?" De dokter zei: "Dat je oog niet meer huilt. De oorzaak van de blindheid is het huilen, o Thaabit." Toen zei Thaabit:

"In dat geval, laat mij dan. Wat heb ik aan een oog dat niet huilt uit vrees voor Allah?"


Heb je gehoord van Mohammad ibn Sierien? Zijn buren zeiden dat zij hem elke nacht hoorden huilen en elke ochtend hoorden lachen. Hij huilde uit vrees voor Allah, waarop Allah blijdschap in zijn hart bracht.

Evenzo was ‘Oemar. Op zijn gezicht waren twee zwarte lijnen te zien vanwege het vele huilen.

Denk niet dat die zangers, acteurs, popsterren en voetbalspelers die de Qor-aan hun rug hebben toegekeerd en Allah zijn vergeten, zij die zich vermaken, lachen, hun nachten doorbrengen met vrouwen, drank en amusement, denk niet dat zij gelukkig zijn. Zij zijn de meest ongelukkige mensen op aarde.

Beste broeder en zuster, denk na. Wat voor leven wil jij hebben? Wil jij net als de rest van de mensen leven? Hun enige zorg is zoveel mogelijk geld verzamelen, trouwen, kinderen krijgen, in mooie huizen wonen, en dat is alles. Dit is hun enige zorg.

Luister naar Mohammad ibn Waasi'. Ken je Mohammad ibn Waasi'? Hij behoorde tot de vrome mensen, tot de aanbidders. Niet zoals wij. Op zijn sterfbed kwamen vele mensen hem bezoeken. Eén van zijn metgezellen zegt: "Ik ging bij hem naar binnen en zag dat er vele mensen waren gekomen om hem te bezoeken. Sommige verrichtten smeekbeden voor hem, anderen huilden om hem. Ik ging naar hem toe en zei: "O Mohammad, wees verheugd. De mensen prijzen jou, verrichten smeekbeden voor jou en huilen om jou." Toen begon Mohammad ibn Waasi' te huilen, terwijl hij stervende was. Daarna zei hij: "O die en die, wat kunnen zij voor mij doen wanneer ik bij mijn voorhoofd en voeten wordt gegrepen op de Dag der Opstanding en in het Vuur wordt gesmeten!" Daarna reciteerde hij de Woorden van Allah:

De misdadigers zullen herkend worden aan hun kenmerken en gegrepen worden bij het voorhoofd en de voeten [Soerah ar-Rahmaan 55:41].


Wil je een gelukkig leven? Wees tevreden met wat Allah je heeft gegeven. Of je nu ziek bent, of arm, of onvruchtbaar, of je nu schulden hebt, wees tevreden met wat Allah je heeft gegeven. Dan zul je gelukkig leven, dienaar van Allah.

Er is niemand die een ramp overkomt, of het is met de toestemming van Allah. En wie in Allah gelooft... [Soerah at-Taghaaboen 64:11].


En wie in Allah gelooft, tevreden is met de Voorbeschikking van Allah, tevreden is met wat Allah hem gegeven heeft.

En wie in Allah gelooft, Hij zal zijn hart leiden [Soerah at-Taghaaboen 64:11].


Allah zal zijn borst verruimen. Wees geduldig, dienaar van Allah, met de Voorbeschikking van Allah. Sommige mensen leiden een ellendig leven, weet je waarom? Zij leven, terwijl hun harten gevuld zijn met haat voor de mensen. Die en die heeft kwaad over mij gesproken, die en die heeft mijn bezit afgepakt, die en die heeft mijn recht afgenomen. Ze slapen, draaien zich om in hun dekens, terwijl ze haat en wraakgevoelens hebben voor de mensen. Wil je gelukkig leven? Vergeet elke persoon die je onrecht heeft aangedaan.

Iemand kwam eens naar een geleerde en zei: "Die en die spreekt kwaad over u." De geleerde glimlachte en zei: "Deze eer van ons hebben wij al een lange tijd geleden weggegeven in liefdadigheid." Met andere woorden: al een lange tijd geleden hebben we iedereen vergeven die kwaad over ons spreekt. Dit zijn de gelukkige mensen. Zij geven er niets om dat mensen kwaad over hen spreken en hen uitschelden.

Heb je gehoord van ‘Alie ibn Hoesayn? Alleen al over deze persoon kan men pagina's vol schrijven. Hij behoorde werkelijk tot de mensen van het huis van de Profeet - vrede en gebeden over hem, de zoon van zijn kleinzoon. Opgevoed door zijn vader Hoesayn, de meester van de jongeren van het Paradijs. Op een dag kwam ‘Alie ibn Hoesayn de moskee uitlopen, en plotseling begon een man hem uit te schelden. De mensen wilden hem grijpen, maar ‘Alie ibn Hoesayn weerhield hen en riep de man bij zich. De man zei: "Wat is er!" ‘Alie zei: "Ik heb meer slechte eigenschappen dan datgene wat jij genoemd hebt." Wat jij genoemd hebt, is niet alles. Daarna vroeg hij de man: "Heb je iets nodig, is er iets waar ik je bij kan helpen?" Toen gaf hij hem een kledingstuk en duizend dirham, waarop de man tegen hem zei: "Ik getuig dat jij tot de nakomelingen van de Boodschapper van Allah behoort."

Dienaar van Allah, leef gelukkig, leef in rust. Laat de mensen elkaar maar bestrijden om deze wereld, een klein beetje ervan is voldoende voor jou. En denk niet, beste broeder en zuster, dat de vromen niet lachen. Neen. De vromen lachen, maken grappen, spelen, en nemen van de versieringen van het wereldse leven.

Zeg: "Wie heeft de versieringen die Allah voor Zijn dienaren heeft gebracht en de goede dingen van de voorzieningen verboden verklaard?" [Soerah al-A'raaf 7:32].


De Profeet - vrede en gebeden over hem - lachte met de Metgezellen, speelde met zijn kleinkinderen al-Hasan en al-Hoesayn, speelde met kinderen en lachte met hen, deed hardlopen met zijn vrouw ‘Aa-ishah, en droeg haar op zijn schouders, zodat zij kon kijken naar de voorstelling van de mensen van Abessinië. Maar wanneer de nacht aanbrak en hij in gebed stond, barstte hij in tranen uit.

Zijn Metgezellen lachten, speelden, gooiden met watermeloenen naar elkaar, en deden alles wat toegestaan is, maar wanneer het erop aankwam, waren zij de mannen. Tijdens de nacht waren zij aanbidders en huilden uit vrees voor Allah. Wanneer er werd opgeroepen tot het gebed, wisten zij niets meer van deze Doenya.

Dienaar van Allah, neem datgene van deze wereld wat je nodig hebt om te leven, heb rust in je hart, en wees tevreden met wat Allah je gegeven heeft. Heb geen haatgevoelens tegenover de mensen. Zonder je af met Allah. Lees de Qor-aan. Gedenk Allah in de ochtend en de avond. Vast overdag en bid tijdens de nacht. Wil je een gelukkig leven?

Wie het goede verricht, man of vrouw, en hij is een gelovige, aan hem geven Wij een goed leven [Soerah an-Nahl 16:97].


Ik vraag Allah, de Almachtige, om ons dit leven te schenken...

Geselecteerd en vertaald door: Aboe ‘Abdir-Rahmaan Harkaatie

-------------
(1) Raka'aat: De meervoudsvorm van rak'ah: eenheid van het gebed.

(2) Doenya: Het wereldse leven.
 
Last edited:

Shishani

moderator
Staff member
Degene die een greintje trots in zijn hart bezit, zal niet naar het Paradijs kunnen gaan. Eén van de metgezellen zei: 'o boodschapper van Allah! Sommige personen dragen mooie kleren en schoenen.' De profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam zei: Allah is Mooi en houdt van mooiheid. Trots betekent de waarheid verwerpen door eigendunk/trots en anderen als laag beschouwen. (Moeslim)
 

moslimmm

'Abdel'aziz
Aselemoe'aleikoem wa rahmatullah,

barakalahoefeek voor dit mooie stukje akhi,
ik wou je vertellen dat koning der koningen slechts een eigenschap van allah (sht) is en niet kan worden toegekend aan iemand anders voor zover ik weet. wallahoea3lam. dus ik weet niet of die uitspraak gepast is,

barakalahoefeek, waselemoealeikoem wr wb,

je broeder
 
Top