Neke od grešaka Sayyid Qutba

muharram23

New Member
Staff member
Sayyid Qutb vrijeđa Allahovog poslanika Mûsâ (`alejhi salatu was-salâm)

Sayyid Qutb kaže u svome tefsiru ”at-Tafsîr al-Fannî fîl-Qur’ân”,

[Citat al Qassas 28:15] “Uzmimo Mûsâ - on je primjer vatrenog i lakoiritiranog vođe. Ovdje se može vidjeti kako njegova vatrenost i lakozadirljivost izlazi na površinu… Ali njegovi emocijalni napadi nestaju brzo i to je nešto što se pojavljuje kod lakozadirljivih ljudi“

[citat al-qassas 28:18] Htio je da napadne onog drugog čovjeka, isto kao prijethodnog dana. Njegova vatrenost i njegova osjećanja su učinili da zaboravi na oprost koji je tražio… Da ga napustimo ovdje da bi ga kasnije opet sreli nakon deset godina. Možda se smirio i postao miran i ljubazan čovjek. Ne! Zaista nije! Ovdje je on dozvan sa desne strane planine, trebao je da baci štap, i on ga je bacio a štap se pretvorio u zmiju. Skoro da je ni vidio nije a već je počeo da trči i skače a da se čak i ne okreće… i dalje je bio ista mladež…”

Sayyid Qutb kleveta ashabe

Sayyid Qutb je bio pod uticajem šija kada je klevetao više ashaba (radi Allahu `anhum) Posebno (Osmana ) radiAllahu `anh. Imâm Mahmûd Shakîr odgovorio mu je time što je napisao članak protiv njega- (Hukmun bilâ Bayyinah, Lâ tasubbû ashâbî, al-Alsinat-ul-Muftirîn), uprkos tome Qutb izdaje knjigu ”al-´Adâlat-ul-Ijtimâ’iyyah” prije svoje smrti.

U ovoj knjizi on napada Osmâna (radiAllahu `anhu) riječima;

“Zaista je bila fitna to što `Ali (radiAllahu anh) nije bio treći halifa” (str 191)

“Vrijeme Osmana je bilo samo praznina između (vremena `Umara i `Alija).” (str 206)

“Jadno je to što je halifat bio dodijeljen Osmânu. Bio je star čovjek, njegova odlučnost je oslabila i nije bila dovoljna islamskim ciljevima”. (str 186)

“Tesko je oprostiti njemu (Osmânu) zbog greške koju je počinio prihvativši halifat kao star čovjek”. (str 189)


Sayyid Qutb proglašava sve muslimane nevjernicima, osim jedne male grupe (njegovih pristalica)

Ovo se može naći u njegovoj knjizi ”Ma´lam fît-Tarîq”. Čak i Jusuf al-Qardâvi, zalutali ihvani kritikuje Sayyid Qutba u svojoj knjizi ”The Priorities of the Islamic Movement” (str 110)

Ovdje Qardavi objašnjava kako Sayyid Qutb čini čisti i jasni takfir na muslimane širom cijeloga svijeta.

Ovo je dokaz da je Sayyid Qutb bio također pod uticajem sekte hâwâridž.

Sayyid Qutb ima ibn Arabijevu aqîdu (wahdetul wudzûd) u svom govoru. Ovo se može naći u njegovom tafsiru sure Ihlâs i sure Hašr. On kaže;

“Zaista je to samo jedna egzistencija. Nema realiteta osim Njegovog i ne postoji ništa osim Njega.” (Fî Dhilâl-il-Qur’ân 6/4002).


Sayyid Qutb pohvaljuje sufije

Na više mjesta u svojim knjigama hvali Qutb sufije,

“Ima Jedan narod koji obožava Allaha, brojeći njegova dobročinstva koja se nemogu izbrojati. Pored ovog obožavanja oni se ne obaziru ni na džennet ni na džehennem niti na užitke a ni na kaznu”. .” (Fî Dhilâl-il-Qur’ân 6/3291)


Sayyid Qutb negira Allahov istawâ

Sayyid Qutb, prozvan od današnjih hawâridža (takfirija)- šehidom, imamom, mudžahidom, nije čak imao ni ispravnu aqîdu. Između ostalog on smatra da je Allahovo uzdizanje (istawâ) iznad arša samo simboličan izraz.

Između ostalog ovo se može naći u njegovom tafsiru na ovim mjestima, (1/53), (1/54), (3/1296), (3/1762), (4/2045), (5/2807).


Sayyid Qutb nemože razumjeti zašto je Allah slao poslanike

Svi znaju, inshaAllah da su poslanici prije svega slati da bi na zemlji uspostavili Tewhîd-ul-Uluhijje, a ne Tewhîd-ur-Rububijje kao što to Qutb tvrdi;

“Razilaženje nije postojalo u Tewhîd-al-Uluhijje već u Tawhîd-ar-Rububijje” (Fî Dhilâl-il-Qur’ân 4/1846).


Sayyid Qutb ne klanja džumu namaz

Zbog toga što nije postojao halifa, Qutb odbija da klanja džumu namaz. Jedan bivši pripadnik sekte ihvanul muslmîn, ’Alî al-Ashmâwî piše u svojoj knjizi ”The Secret History of Ihhwân-ul-Muslimîn” da je lično rekao Sayyid Qutbu sljedeće,

“Kada je došlo vrijeme za džumu namaz ja sam mu rekao, “hajmo klanjati”. I tada sam se iznenadio po prvi put saznavši da on ne klanja džumu. (str 112)


Sayyid Qutb smatra da nije potrebno da nemuslimani postanu muslimani

Qutb se izjašnjava sa Hurriyat-ul-´Itiqâd, što znači da ljudi treba da zadrže religiju koju već imaju. To bi značilo da kršćani treba da zadrže kršćanstvo, jevreji svoju vjeru itd.

Qutb kaže;

“Islam ne zahtijeva da samo muslimani imaju slobodu obožavanja, nego svi pripadnici ostalih vjera treba da imaju tu slobodu. Zadatak muslima je da zaštite ova prava svih ljudi. Njima je takođe dozvoljeno da se bore pod tom zastavom, zastavom koja pripadnicima ostalih vjera garantira slobodu obožavanja…”(knjiga ”Nahwâ Mujtami´ Islâmî” sid. 105).

“Islamu nije neugodno zbog svih ovih različitosti u aqidi. Ne! Sa strane Islâma ovo je neophodno”…

Neka braća su postavila pitanje šejhu Muhammad bin Sâlih bin al-´Uthaymîn-u (hafidhahullâh)

Kakav je vaš stav prema osobi koja se izjašnjava sa Hurriyat-ul-´Itiqâd?

Šejh odgovara- “Onaj ko odobrava Hurriyat-ul-´Itiqâd (da jedna osoba može vjerovati u bilo koju vjeru) je kafir”.

Bilo kako, takfîr se ne treba činiti na Sayyid Qutba zbog toga što je bio velika neznalica, a bio je i zbunjen. A Allah najbolje zna. Dosta uleme se izjasnilo da Qutb nije imao znanja već da je bio samo pisac.
 
Top